Uppdatering för.NET Framework 3.5 servicepack 1 (kan 2009)

Gäller för: .NET Framework 3.5 Service Pack 1

Installera denna uppdatering löser flera olika kända problem med Microsoft.NET Framework 3.5 servicepack 1, Microsoft.NET Framework 3.0 Service Pack 2och Microsoft.NET Framework 2.0 Service Pack 2. När du har installerat den här uppdateringen måste du kanske starta om datorn.

Hämta uppdateringen


Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

För Windows XP och Windows Server 2003

Download Microsoft.NET Framework 3.5 Family Update för Windows XP x86 och Windows Server 2003 x86Download Microsoft.NET Framework 3.5 Family Update för Windows XP x64 och Windows Server 2003 x64

För Windows Vista och Windows Server 2008

Download Microsoft.NET Framework 3.5 Family Update för x86 för Windows Vista och Windows Server 2008 x86Download Microsoft.NET Framework 3.5 Family Update för Windows Server 2008 IA-64Download Microsoft.NET Framework 3.5 Family Uppdatering för x64 för Windows Vista och Windows Server 2008 x64Observera den här uppdateringen inte gäller för följande Windows-operativsystem:
  • Windows 7
  • Senare Windows 7-versioner av Windows
  • Windows Server 2008 R2
  • Senare än Windows Server 2008 R2-versioner av Windows Server
För dessa operativsystem rekommenderar vi att du installerar den senaste uppdateringen från Windows Update.

Problem som korrigeras i uppdateringen


Uppdatering för.NET Framework 3.5 SP1 åtgärdas problemen som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
958481 lista över problem som åtgärdas genom uppdateringen för programkompatibilitet för.NET Framework 2.0 Service Pack 2
958483 lista över problem som åtgärdas genom uppdateringen för programkompatibilitet för.NET Framework 3.0 Service Pack 2
958484 lista över problem som åtgärdas genom uppdateringen för programkompatibilitet för.NET Framework 3.5 Service Pack 1