Skaffa den senaste service pack-versionen för SQL Server 2008

INLEDNING

Microsoft distribuerar korrigeringsfiler i service pack-versioner. Med hjälp av service pack-versioner hålls produkten aktuell. De innehåller snabbkorrigeringar och korrigeringar för problem som rapporterats genom Microsoft SQL Server-communityn. Ett service pack kan även omfatta problem som vår supportorganisation anser behöver åtgärdas. De vanligaste måtten som tillämpas för att sortera sådana objekt är kundsamtalsvolym och kundernas nöjdhetsbetyg. Dessa uppdateringar och komponenter är bekvämt samlade för enkel hämtning.

Service Pack-versioner är kumulativa. Varje nytt service pack innehåller samtliga korrigeringar som ingår i föregående service pack-versioner samt eventuella nya korrigeringar. Du behöver inte installera ett tidigare service pack innan du installerar den senaste versionen.

Mer Information

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 3

Utgivningsdatum: Den 6 oktober 2011

Hämta

Microsoft SQL Server 2008 SP3 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats: Microsoft SQL Server 2008 Express SP3 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats: Microsoft SQL Server 2008 Feature Pack SP3 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:Microsoft SQL Server 2008 Report Builder SP3 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:Microsoft SQL Server 2008 Reporting Services SharePoint-tillägget SP3 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:
Obs! Om du endast har en klientprofil för Microsoft .NET Framework 4.0 installerad på det system som är värd för SQL Server 2008 bör du läsa artikel 2500042 i Microsoft Knowledge Base innan du använder service pack-versionen. Klicka på artikelnumret nedan och visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2500042 Om du tillämpar Service Pack 2 (SP2) för SQL Server 2008 och får ett felmeddelande som säger att SQL Server 2008 Setup kräver att Microsoft .NET Framework 4.0 ska installeras (Detta kan vara på engelska)

Lista över korrigeringar

För en lista över korrigeringar som åtgärdats i SQL Server 2008 SP3 klickar du på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
2546951 Lista över programfel som har åtgärdats i SQL Server 2008 Service Pack 3

Nya funktioner och förbättringar i SQL Server 2008 SP3

Mer information om nya funktioner och förbättringar i SQL Server 2008 SP3 hittar du i den viktiga informationen om Microsoft SQL Server 2008 SP3. Informationen finns att läsa på följande Microsoft-webbplats: :

Hjälp för installation

Mer information om filen med hjälp för installation hittar du på följande Microsoft-webbplats:

Viktigt

Mer information om filen Viktigt hittar du på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 2

Utgivningsdatum: Den 29 september 2010

Hämta

Microsoft SQL Server 2008 SP2 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:
Microsoft SQL Server 2008 Express SP2 kan hämtas på följande Microsoft-webbplats:

Obs! Om du endast har en klientprofil för Microsoft .NET Framework 4.0 installerad på det system som är värd för SQL Server 2008 bör du läsa artikel 2500042 i Microsoft Knowledge Base innan du tillämpar detta service pack. Klicka på artikelnumret nedan och visa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2500042 Om du tillämpar Service Pack 2 (SP2) för SQL Server 2008 och får ett felmeddelande som säger att SQL Server 2008 Setup kräver att Microsoft .NET Framework 4.0 ska installeras (Detta kan vara på engelska)

Lista över korrigeringar

För en lista över korrigeringar som åtgärdats i SQL Server 2008 SP2 klickar du på följande artikelnummer i Microsoft Knowledge Base:
2285068 Lista över programfel som har åtgärdats i SQL Server 2008 Service Pack 2 (Detta kan vara på engelska)

Microsoft SQL Server 2008 Service Pack 1

Utgivningsdatum: Den 7 april 2009

Hämta

Microsoft SQL Server 2008 SP1 finns att hämta på följande Microsoft-webbplats: Microsoft SQL Server 2008 Express SP1 finns att hämta på följande Microsoft-webbplats:

Lista med korrigeringar

En lista över de programfel som åtgärdats i SQL Server 2008 SP1 visas om du klickar på följande artikelnummer och visar artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968369 Lista över programfel som har åtgärdats i SQL Server 2008 Service Pack 1 (Detta kan vara på engelska)

Viktig information om att använda Microsoft Update

Tänk på följande när du använder Microsoft Update för att tillämpa service pack-versioner för SQL Server:
  • Service pack-installationer är "oövervakade" (tysta).
  • Microsoft Update tillämpar service pack-versionen för SQL Server på alla instanser av SQL Server som är installerade på måldatorn.

    Obs! Service pack-versionen tillämpas på alla instanser av SQL Server som överensstämmer med SQL Server-versionen i detta service pack.
  • Mer information om Microsoft Update finns på följande Microsoft-webbplats:

Nya funktioner och förbättringar i SQL Server 2008 SP1

Mer information om nya funktioner och förbättringar i SQL Server 2008 SP1 finns på följande Microsoft-webbplats:

Viktigt

Mer information om filen Viktigt finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Filen Viktigt innehåller information om SQL Server 2008 Express.
Egenskaper

Artikel-id: 968382 – senaste granskning 31 jan. 2013 – revision: 1

Feedback