Ikonen Papperskorgen uppdateras inte automatiskt i Windows Vista eller Windows XP

Gäller för: Windows Vista Enterprise 64-bit EditionWindows Vista Home Basic 64-bit EditionWindows Vista Home Premium 64-bit Edition

Beskrivning av problemet


Ikonen Papperskorgen i Windows Vista eller Windows XP kan inte uppdatera när du tömmer Papperskorgen eller ta bort en fil eller en mapp. I stället har ikonen Papperskorgen fastnat på ikonen tomt eller ikonen full. Men om du trycker på F5-knappen på tangentbordet för att manuellt uppdatera skrivbordet uppdateras ikonen Papperskorgen korrekt.

Den här artikeln hjälper dig att åtgärda papperskorgen så att den fungerar korrekt.

Om du vill att vi ska åtgärda problemet, går du till avsnittet "Lös det åt mig". Om du vill lösa problemet själv går du till avsnittet "Jag löser det själv".

Lös det åt mig


Om du vill åtgärda problemet automatiskt klickar du på den
Lös det här problemetlänk. Klicka på
Köri den
Dialogrutan Filhämtningrutan och följ sedan anvisningarna i guiden.

Obs! Den här guiden kan vara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.

Obs! Om du inte sitter vid datorn med problemet, kan du spara den automatiska korrigeringsfilen på en flash-enhet eller en CD och sedan kan du köra den på datorn med problemet.

Gå sedan till avsnittet "Löste detta problemet?".


Jag löser det själv


Viktigt Avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 hur du säkerhetskopierar och återställer registret i Windows

Metod 1: Skapa och köra en fil för (Registration Entries) för varje användarkonto som drabbas av problemet


Gör så här:
 1. Kopiera följande information baserat på ditt operativsystem:

  Windows Vista
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]
  @=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,\
  00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,6d,00,\
  61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,00,35,\
  00,34,00,00,00
  "Full"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
  00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,\
  6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,\
  00,35,00,34,00,00,00
  "Empty"=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,\
  00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,69,00,\
  6d,00,61,00,67,00,65,00,72,00,65,00,73,00,2e,00,64,00,6c,00,6c,00,2c,00,2d,\
  00,35,00,35,00,00,00

  Windows XP
  Windows Registry Editor Version 5.00
  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}]

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\CLSID\{645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}\DefaultIcon]
  @="C:\\WINDOWS\\system32\\shell32.dll,32"
  "Full"="C:\\WINDOWS\\system32\\shell32.dll,32"
  "Empty"="C:\\WINDOWS\\system32\\shell32.dll,31"
 2. Starta en textredigerare som Anteckningar.
 3. Klistra in informationen som du kopierade i steg 1 i textredigeraren och spara filen genom att skriva följande filnamn:

  recyclebin_icon.reg
 4. Avsluta textredigeraren.
 5. Dubbelklicka på filen recyclebin_icon.reg som du skapade i steg 3.
 6. Klicka på Janär du uppmanas med följande meddelande:
  Är du säker på att du vill fortsätta?
 7. Klicka på OKnär du uppmanas med meddelandet "success".

Metod 2: Manuellt återställa papperskorgen ikoner

Gör så här:
 1. Högerklicka på skrivbordet och välj Anpassa.

 2. Klicka på ändra ikoner på skrivbordeti rutan aktiviteter .

 3. Markera ikonen Papperskorgen (full) och klicka sedan på Byt ikon.

 4. Markera ikonen Papperskorgen full i dialogrutan Byt ikon .
 5. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Byt ikon .
 6. Markera ikonen Papperskorgen (tom) och klicka på Byt ikon.
 7. Markera ikonen Papperskorgen tom i dialogrutan Byt ikon .
 8. Klicka på OK för att stänga dialogrutan Byt ikon .

 9. Klicka på Verkställoch klicka sedan på OK.

Löste detta problemet?


Kontrollera om problemet är borta genom att tömma Papperskorgen eller ta bort en fil eller en mapp. Om problemet är borta är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta support.

Referenser


Hjälp med vanliga underhållsuppgifter för systemet i Windows Vista finns på följande Microsoft-webbsida: