MS10-033: Beskrivning av säkerhetsuppdateringen för Asycfilt.dll (COM-komponent): 8 juni 2010

Gäller för: Windows 7 EnterpriseWindows 7 Home BasicWindows 7 Home Premium

INLEDNING


Microsoft har gett ut säkerhetsbulletinen MS10-033. Du hittar hela säkerhetsbulletinen på följande Microsoft-webbplatser:

Här finns hjälp och support för säkerhetsuppdateringen

Hemanvändare kan få kostnadsfri support genom att ringa 1-866-PCSAFETY i USA och Kanada eller genom att kontakta närmaste Microsoft-kontor. Information om hur du kontaktar närmaste Microsoft-kontor för support vid problem med säkerhetsuppdateringar finns på följande internationella Microsoft-supportwebbplats: Kunder i Nordamerika kan även få omedelbar tillgång till obegränsad kostnadsfri e-postsupport eller obegränsad individuell chattsupport på följande Microsoft-webbplats: Företagskunder kan få support på säkerhetsuppdateringar genom sina normala supportkontakter.

Mer Information


Mer information om den här säkerhetsuppdateringen

Information om omstart

Du måste kanske starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen. I vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om de nödvändiga filerna används kräver den här uppdateringen en omstart. I så fall får du ett meddelande om att du bör starta om datorn.

Du kan minska risken för omstart genom att stoppa alla berörda tjänster och stänga alla program som använder de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Mer information om varför du kan uppmanas att starta om datorn finns i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:
887012 Därför tillfrågas du om du vill starta om datorn efter installation av en säkerhetsuppdatering på en dator med Windows

Information om borttagning

Gör något av följande om du vill ta bort den här säkerhetsuppdateringen:
 • Använd Lägg till eller ta bort program eller Program och funktioner på Kontrollpanelen.
 • Använd Spuninst.exe som finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB975562$\Spuninst.
FILINFORMATION


Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (Coordinated Universal Time), men visas på din lokala dator i din lokala tid och med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows 2000

För alla utgåvor av Microsoft Windows 2000 Service Pack 4 som stöds

Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003

 • De filer som gäller en viss milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i kolumnerna "SP requirement" och "Service branch".
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat), som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows XP som stöds

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2003 och Windows XP Professional x64 som stöds

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

 • Vilka filer som hör till en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 ingår i slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. RTM-milstolpefiler har versionsnumret 6.0.0000.xxxxxx.
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • MANIFEST- (.manifest) och MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika miljöerna anges separat. MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) signeras med en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

För alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Ytterligare filinformation för Windows Server 2008 och Windows Vista

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

 • Vilka filer som hör till en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av filversionsnumren i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.7600.16xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2RTMLDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • De MANIFEST- och MUM-filer som installeras i de olika miljöerna anges separat i avsnittet "Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2". MUM- och MANIFEST-filer, samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat), är kritiska för upprätthållande av den uppdaterade komponentens tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna (attribut anges inte) har en digital Microsoft-signatur.

För alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

För alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds

Ytterligare filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Ytterligare filer för alla x86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

Ytterligare filer för alla x64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2 som stöds

Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds