Du får ett felmeddelande i Windows Media Player när du försöker öppna vissa filer i Internet Explorer 8 på en dator som kör Windows 7


Symptom


Du försöker öppna en mediefil i Windows Internet Explorer 8 på en dator som kör Windows 7. Om media-fil innehåller ett blanksteg i sökvägen eller filnamnet, visas följande felmeddelande i Windows Media Player:
Windows Media Player kan inte spela upp filen. Spelaren kanske inte stöder filtypen eller den codec som användes för att komprimera filen kanske inte stöder.
Påverkade mediefiler innehåller filer med följande filtillägg:
  • .3gp
  • .3g2
  • .mp4
  • .mov
  • .adts
Steg för att reproducera problemet, finns i avsnittet "Mer information".

Orsak


Det här problemet beror på att Internet Explorer 8 anropar funktionen CreateProcess genom att använda en sökväg för URL-kodade vid hantering av filtyperna som påverkas. Windows Media Player kan inte öppna URL-kodade banor. Därför visas felmeddelandet.

Kommentarer
  • Uppstår inte problemet när du försöker öppna en mpg-fil.
  • Internet Explorer bör vanligtvis anropa funktionen CreateProcess för Windows Media Player med hjälp av en icke-URL-kodade sökväg om filen innehåller ett blanksteg i sökvägen eller filnamnet.

Lösning


Information om säkerhetsuppdatering

Lös problemet genom att installera den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Windows Internet Explorer. Genom att besöka följande Microsoft-webbplats:Mer teknisk information om den senaste kumulativa säkerhetsuppdateringen för Windows Internet Explorer finns på följande Microsoft-webbplats:
Obs! Den här uppdateringen ingick först i säkerhetsuppdatering 982381 (MS10-035). Mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

982381 MS10-035: Kumulativ säkerhetsuppdatering för Internet Explorer

Temporär lösning


Undvik problemet genom att använda någon av följande metoder.

Metod 1

Använd inte blanksteg i sökvägen eller filnamnet.

Metod 2

Placera den mediefil som du vill spela upp i en spellista (ASX-filen).

Mer Information


Återskapa steg

  1. Starta Internet Explorer 8 på en dator som kör Windows 7.
  2. Dra en MP4-fil som innehåller ett blanksteg i namnet till en Internet Explorer-fönster.
I det här fallet får du felmeddelandet som nämns i avsnittet "Symptom".

Obs! Det här problemet uppstår även vid försök att öppna en mediafil i berörda som ingår i en < en herf > -tagg.