Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Lägga till skrivare utan åtgärder från användaren i Windows

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Denna artikel har tidigare publicerats under SV189105
Sammanfattning
I Windows 2000 och Windows Server 2003 kan du installera en skrivare med hjälp av en kommandorad. Detta är särskilt användbart när du använder ett inloggningsskript eller en schemalagd händelse för att lägga till eller ta bort en skrivare för en grupp användare.

Även om Microsoft Windows NT 4.0 Zero Administration Kit (ZAK) innehåller verktyg som Con2prt.exe, ger detta bara möjlighet att lägga till eller ta bort nätverksskrivare. I Windows 2000 kan du även ändra eller ta bort lokala skrivare. Resultatet är att en administratör kan styra alla aspekter av en användares möjlighet att skriva ut genom att låta användaren köra en kommandofil eller ett inloggningsskript.

OBS!: Om du använder det här kommandot i ett inloggningsskript eller en klientbaserad kommandofil måste Windows 2000 eller Windows Server 2003 köras på klientdatorn. Eftersom inloggningsskriptet körs på klientdatorn, kan en Windows NT 4.0-klient inte behandla kommandot.

Dessutom kan dessa kommandon köras från en administratörs arbetsstation eller från en server, så att skrivarna push-installeras på klientdatorerna, utan att installationen måste ske från dessa datorer.
Mer Information
Följande exempel visar de vanligaste användningarna av kommandot.

OBS!: Det här kommandot kan bara köras på en dator med Windows 2000 eller Windows Server 2003 mot en server eller arbetsstation med Windows 2000, Windows Server 2003 eller Windows NT 4.0.

I följande exempel läggs en Agfa-skrivardrivrutin till, och en logisk skrivare skapas på en dator med namnet SERVER.

OBS!: Båda raderna kan placeras i en kommandofil eller skrivas in efter varandra vid en kommandotolk. De två raderna är radbrutna för att de ska vara lättare att läsa.
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /ia /c\\server /m "AGFA-AccuSet v52.3" /h "Intel" /v "Windows 2000" /f %windir%\inf\ntprint.inf

rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "Test Printer" /c\\SERVER /f "%windir%\inf\ntprint.inf" /r "lpt1:" /m "AGFA-AccuSet v52.3"
I följande exempel tas en AGFA-skrivare bort från en dator med namnet SERVER:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /dl /n "Test Printer" /c\\SERVER
Om du vill veta mer om tillgängliga växlar skriver du /? efter kommandot.

Skriv dessutom följande vid en kommandotolk:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /?
Genom föregående kommando visas hela listan över växlar samt omfattande exempel på hur metoden används.

Skriv dessutom följande vid en kommandotolk:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n "printer" ?
Genom föregående kommando visas ytterligare hjälp för ändring av skrivaregenskaper. Genom följande exempel byts den aktuella skrivardrivrutinen till den angivna nya skrivardrivrutinen (redan installerad på servern):
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /Xs /n\\SERVER\PRINTERSHARENAME DriverName "Lexmark C752 PS3"


OBS!: Följande exempelsyntax fungerar korrekt så länge som standard-TCP/IP-portarna skapas:
rundll32 printui.dll,PrintUIEntry /if /b "NORTH-US-SRTEST-TEST24-BOGUS" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z
Om inga standard-TCP/IP-portar skapas kan följande feldialogruta visas:
Användargränssnitt för skrivaren
Skrivarkommandot rundll misslyckades.
Kommando: /if /b "NORTH-US-SRTEST-TEST24-BOGUS" /f %windir%\inf\ntprint.inf /r "IP_157.57.50.98" /m "HP Laserjet 4000 Series PCL" /Z.
Du har angett ett felaktigt skrivarnamn, eller så är den angivna skrivaren inte längre ansluten till servern. Klicka på Hjälp för mer information.
push installera utan åtgärd användare 5.00 nt5howto skriva ut ntprint skript automatisk
Egenskaper

Artikel-id: 189105 – senaste granskning 10/26/2007 15:41:00 – revision: 5.3

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition

  • kbhowto kbprint kbproductlink KB189105
Feedback