Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

DirectDraw- eller Direct3D-alternativen är inte tillgängliga

Symptom
När du försöker starta något av spelen i avsnittet "Gäller" uppstår något av följande problem:
 • Alternativet 3D-acceleration är inte tillgängligt.
 • Du får följande felmeddelande: "Grafikkortet uppfyller inte kraven för spelet."
 • Du får följande felmeddelande: "Grafikkortet stöder inte 3D-acceleration."
 • I diagnostikverktyget för DirectX (Dxdiag.exe) är Uppskattat totalt minne tomt eller visas som Saknas.
 • I diagnostikverktyget för DirectX (Dxdiag.exe) är alternativet DirectDraw eller alternativet Direct3D inte tillgängliga.
Orsak
Problemet kan bero på något av följande:
 • Datorn uppfyller inte minimikraven på 3D-maskinvara som krävs för att köra spelet.
 • Grafikkortet har inte tillräckligt med grafikminne för att köra spelet.
 • DirectDraw-acceleration är inaktiverad.
 • Du använder gamla drivrutiner för grafikkortet.
 • Den senaste versionen av DirectX är inte installerad eller är skadad.
 • Ett eller flera program som körs i bakgrunden stör spelet.
Lösning
Lös problemet genom att använda följande metoder i angiven ordning.

Obs! Eftersom det finns flera versioner av Microsoft Windows gäller nedanstående instruktioner kanske inte din dator. I så fall hittar du anvisningar i produktdokumentationen.

Metod 1: Konfigurera maskinvaruaccelerationen så att inställningen Fullständig används

Gör så här:
 1. Öppna Egenskaper för bildskärm. Du kan göra detta genom att följa instruktionerna för din Windows-version:
  • Windows 7 eller Windows Vista

   Klicka på StartStart-knappen, skriv bildskärm i rutan Påbörja sökning och klicka sedan på Egenskaper för bildskärm i listan Program.

   Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
  • Windows XP eller tidigare versioner

   Klicka på Start, Kör, skriv desk.cpl och klicka på OK.
 2. Klicka på fliken Inställningar och sedan på Avancerat.
 3. Flytta skjutreglaget för Maskinvaruacceleration så långt till höger som möjligt (till positionen Fullständig) på fliken Prestanda eller Felsökning.
 4. Klicka på OK och sedan på Stäng.
 5. Klicka på Ja om du tillfrågas om du vill starta om datorn.

Om datorn uppfyller de lägsta systemkraven kan du undvika problemet med följande metoder.

Metod 2: Aktivera DirectDraw eller Direct3D

Aktivera DirectDraw eller Direct3D genom att följa instruktionerna för din Windows-version:
 1. Kör diagnostikverktyget för DirectX (Dxdiag.exe). Gör så här:
  • Windows 7 eller Windows Vista

   Klicka på StartStart-knappen, skriv dxdiag i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.

   Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
  • Windows XP eller tidigare versioner

   Klicka på Start, klicka på Kör, skriv dxdiag och klicka sedan på OK.
 2. Kontrollera på fliken Bildskärm att DirectDraw-acceleration och Direct3D-acceleration är aktiverade under DirectX-funktioner.

  Om någon av de här raderna visar status Inaktiverad klickar du på Aktivera för den raden.
 3. Om flera grafikkort är installerade på datorn upprepar du steg 2 för varje Bildskärm-flik i diagnostikverktyget för DirectX.
Klicka på knappen Spela upp om du vill se den här demonstrationen i direktuppspelning om hur du kör diagnostikverktyget för DirectX.
Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 3: Hämta och installera den senaste versionen av webbinstallationsprogrammet för DirectX End-User Runtime

Det kan du göra genom att besöka följande Microsoft-webbplats:Obs! Du kan få följande felmeddelande under installationen:
Den programvara du installerar har inte genomgått Microsofts testprogram för att verifiera dess kompatibilitet med den här Windows-versionen. (Förklara varför testningen är viktig.)
Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822798 Det går inte att installera vissa uppdateringar eller program
Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 4: Uppdatera videodrivrutin

Du kan besöka webbplatsen Microsoft Windows Update och se om det finns några uppdateringar av drivrutinen: Mer information om hur du kontaktar maskin- och programvaruleverantörer finns på följande Microsoft-webbplats: Kontaktinformationen för andra företag som lämnas i denna artikel kan hjälpa dig att hitta den tekniska support du behöver. Denna information kan ändras utan föregående meddelande. Microsoft garanterar inte på något sätt att kontaktinformationen är korrekt.

Om problemet kvarstår försöker du med nästa metod.

Metod 5: Starta om datorn med en ren start

När Microsoft Windows startas startar automatiskt ett antal program i bakgrunden som kan störa spelet. Det kan röra sig om antivirusprogram och systemverktyg. Vid en ren start hindras programmen från att starta automatiskt.

Starta om datorn med en ren start genom att klicka på följande artikelnummer och läsa artikeln i Microsoft Knowledge Base:
Om du vill veta mer eller se information om åtgärder för andra operativsystem klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
331796 Starta i rent läge för att fastställa om bakgrundsprogram stör spelet eller programmet (Detta kan vara på engelska)
Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 6: Inaktivera delning av fjärrskrivbord i NetMeeting och stäng sedan NetMeeting

Microsoft Windows NetMeeting inaktiverar Direct3D när delning av fjärrskrivbord är aktiverad. Gör så här för att inaktivera funktionen för delning av fjärrskrivbord i NetMeeting:
 1. Starta NetMeeting.
 2. Klicka på Delning av fjärrskrivbord på menyn Verktyg.
 3. Avmarkera kryssrutan för Aktivera delning av fjärrskrivbord på den här datorn.
 4. Klicka på OK.
 5. Stäng NetMeeting.
Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 7: Inaktivera funktionen Aktivera kombinerad skrivning i Windows XP

Gör så här för att inaktivera funktionen Aktivera kombinerad skrivning:
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Bildskärm.
 2. Klicka på Avancerat på fliken Inställningar och sedan på fliken Felsök.
 3. Avmarkera kryssrutan Aktivera kombinerad skrivning.
 4. Klicka på OK och sedan på OK igen.
 5. Om problemet kvarstår upprepar du steg 1 till 4 förutom att i steg 4 markerar du kryssrutan Aktivera kombinerad skrivning.
Starta spelet. Om problemet kvarstår försöker du med nästa metod.

Metod 8: Skapa ett nytt användarkonto i Windows XP

Gör så här för att skapa ett nytt användarkonto på en dator med Windows XP:
 1. Öppna verktyget Datorhantering. Följ instruktionerna för din Windows-version:
  • Windows 7 eller Windows Vista
   Klicka på StartStart-knappen, skriv compmgmt.msc i rutan Påbörja sökning och tryck på RETUR.

   Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
  • Windows XP eller tidigare versioner

   Öppna verktyget Datorhantering i Windows XP genom att klicka på Start, Kör, skriva compmgmt.msc och sedan klicka på OK.
 2. Expandera Lokala användare och grupper, högerklicka på Användare och klicka sedan på Ny användare.
 3. Skriv AnvändarNamn i fältet Användarnamn.
 4. Skriv AnvändarLösenord i fältet Lösenord och Bekräfta lösenord. Klicka sedan på Skapa.

  Viktigt! Lösenord är skiftlägeskänsliga. "MittLösenord" och "mittlösenord" är till exempel två olika lösenord.
 5. Dubbelklicka på det nya användarkontot, klicka på fliken Medlem i, klicka på Lägg till för att lägga till användaren i en lämplig grupp och klicka sedan på OK.

  Obs! För vissa spel krävs ett konto i gruppen Administratörer.
Mer Information
Om du behöver mer hjälp går du till webbplatsen Microsoft Hjälp och support där det finns andra lösningar. Följande tjänster finns på webbplatsen:
1.00 msgame mcm motorcross motorcycle 3-d tre kbfaq trainsim
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 191660 – senaste granskning 11/02/2012 14:54:00 – revision: 4.0

 • kbhowto kbarttypeshowme kbdisplay kbenv kberrmsg kbinterop kbprb KB191660
Feedback
smcLanguageSelector();" data-bi-name="LocalePicker"> Svenska (Sverige)‎