Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Det går inte att aktivera Windows-brandväggen i Säkerhetscenter

Symptom
På en dator som kör Windows Vista, visas en varning i Säkerhetscenter om att Windows-brandväggen är avstängd. När du klickar på Aktivera nu i Säkerhetscenter för att slå på Windows-brandväggen visas följande felmeddelande:
Det går inte att aktivera Windows-brandväggen i Säkerhetscenter.

I konsolen Tjänster ser du att Windows-brandväggen inte körs även om tjänsten har konfigurerats för att starta automatiskt. När du startar Windows-brandväggen manuellt visas följande felmeddelande:
Windows kunde inte starta Windows-brandväggen på lokal dator. Mer information finns i systemloggen. Om den här tjänsten inte kommer från Microsoft, bör du kontakta tillverkaren av tjänsten och ange den tjänstspecifika felkoden 5.
Obs! Öppna konsolen Tjänster genom att klicka på Start Start-knappen, klicka på Kör, skriv Services.msc och klicka sedan på OK.
Orsak
Det här problemet kan uppstå om kontot som används för att starta Windows-brandväggen saknar behörighet för att få åtkomst till de relaterade registerposterna.
Lösning

Diagnostisera och åtgärda problemet automatiskt

Åtgärda problemet automatiskt genom att klicka på Fix-It-bilden nedan. Om ett säkerhetsmeddelande visas klickar du på Kör.


Microsoft Fix it 9810866

Mer Information
Om du vill ha mer information om Windows-brandväggen för Windows 7 klickar du på: http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows7/products/features/windows-firewall

Om du vill veta mer om Windows-brandväggen för Windows Vista besöker du: http://windows.microsoft.com/sv-SE/windows-vista/Understanding-Windows-Firewall-settings
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2271812 – senaste granskning 05/29/2014 14:07:00 – revision: 3.0

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate

  • kbprb kbtshoot kbsurveynew kbmatsfixme kbexpertisebeginner kbexpertiseinter KB2271812
Feedback
tps://c.microsoft.com/ms.js">