Felsöka problem vid installation eller avinstallation av program på en Windows-baserad dator

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Symptom
När du installerar, avinstallerar eller uppdaterar ett program på en Windows-baserad dator kan du få något av följande felmeddelanden:

Felmeddelande 1
Det gick inte att komma åt tjänsten Windows Installer.
Felmeddelande 2
Det gick inte att starta tjänsten Windows Installer.
Felmeddelande 3
Det gick inte att starta tjänsten Windows Installer på en lokal dator. Fel 5: Åtkomst nekad.

Orsak
Installation eller avinstallation av ett program kan misslyckas av flera skäl. I artikeln diskuteras följande problem (klicka på problemet om du vill få lösningen på det):
 • Problem med Windows Installer
 • Installationen eller uppdateringen av program i Windows kanske inte slutförts ordentligt
 • Avinstallationen av program i Windows kanske inte slutförts ordentligt
Lösning

Åtgärda problemet automatiskt

Åtgärda problemet manuellt

Lös denna typ av problem genom att följa stegen nedan:

Viktigt! Du måste logga in på datorn med ett administratörskonto. För att kunna följa flera av anvisningarna i den här artikeln måste du vara inloggad med ett konto som har administratörsbehörighet. Så här tar du reda på om du använder ett konto som har administratörsbehörighet:
Windows XP eller Windows Server 2003
 1. Öppna dialogrutan Datum och tid.
  1. Klicka på Start och sedan på Kör.
  2. Skriv följande kommando i dialogrutan Kör och tryck på OK:
   timedate.cpl
 2. Följ lämplig anvisning nedan, beroende på resultatet.
  • Om dialogrutan Egenskaper för datum och tid visas är du redan inloggad som administratör. Klicka på Avbryt för att stänga dialogrutan Egenskaper för datum och tid.
  • Följande meddelande visas om du inte är inloggad som administratör.

Windows Vista eller Windows 7
 1. Öppna dialogrutan Datum och tid.
  1. Klicka på Start.
  2. Skriv följande kommando i rutan Påbörja sökning eller Sök bland program och filer och tryck på RETUR.
   timedate.cpl
   Dialogrutan Datum och tid öppnas.
 2. Klicka på Ändra datum och tid i dialogrutan Datum och tid. Klicka på Fortsätt när dialogrutan Kontroll av användarkonto öppnas.
 3. Nu kan göra något av följande, beroende på vad som händer när du klickar på Fortsätt:
  • Om du inte ombeds att ange ett lösenord
   Du är redan inloggad med ett administratörskonto. Klicka på Avbryt två gånger för att stänga dialogrutan Datum och tid och gå sedan vidare med uppgiften.
  • Om du uppmanas att ange ett lösenord
   Du är inte inloggad med ett administratörskonto.

Problem med Windows Installer

Windows Installer-motorn kan vara skadad, felaktigt installerad eller inaktiverad. Detta kan orsaka installationsproblem.

Obs! Windows Installer-motorn hanterar installationen av programvara, borttagning och tillägg av programvarukomponenter, övervakar filåterhämtning och sköter grundläggande återställning vid fel med hjälp av återställningar.

Med de här metoderna kan du ta reda på om ett problem med Microsoft Installer gör att du inte kan installera, avinstallera eller uppdatera program. Börja med metod 1 och följ stegen i den metoden. Gå sedan till nästa metod om problemet inte löstes.

Klicka här för att visa eller dölja detaljerad information

Metod 1: Ta reda på om Windows Installer-motorn fungerar

 1. Klicka på StartStart-knappen, skriv cmd i rutan Sök eller klicka på Kör och skriv sedan cmd i dialogen (Windows XP eller Windows Server 2003). Tryck sedan på Retur för att öppna fönstret Kommandotolken.
 2. Skriv MSIExec i kommandotolken och tryck på Retur.
 3. Om MSI-motorn fungerar bör inga felmeddelanden visas. Om du får ett felmeddelande antecknar du felet. Om du är van vid att använda sökmotorer kan du använda felmeddelandet för att hitta mer information om hur du felsöker problemet.
 4. Försök att installera eller avinstallera igen.

Om problemet kvarstår går du till steg 2.


Metod 2: Se till att tjänsten Windows Installer inte är inställd på Inaktiverad

 1. Klicka på StartStart-knappen, skriv services.msc i rutan Sök eller klicka på Kör och skriv sedan services.msc i dialogen (Windows XP eller Windows Server 2003). Tryck sedan på Retur för att öppna Tjänster.
 2. Högerklicka på tjänsten Windows Installer och klicka sedan på Egenskaper.
 3. Om rutan Startmetod är inställd på Inaktiverad ändrar du det till Manuellt.
 4. Klicka på OK för att stänga fönstret Egenskaper.
 5. Högerklicka på tjänsten Windows Installer och klicka sedan på Starta. Tjänsten ska nu starta utan fel.
 6. Försök att installera eller avinstallera igen.

Om problemet kvarstår går du till steg 3.

Metod 3: Se efter vilken version av Windows Installer du har och uppgradera till den senaste versionen om det behövs

Viktigt! Metoden avser endast Windows XP, Windows Vista, Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2 och Windows Server 2008.
 1. Klicka på StartStart-knappen, skriv cmd i rutan Sök eller klicka på Kör och skriv sedan services.msc i dialogen (Windows XP eller Windows Server 2003). Tryck sedan på Retur för att öppna fönstret Kommandotolken.
 2. Skriv MSIExec i fönstret Kommandotolken och tryck på Retur. Om MSI-motorn fungerar bör inga felmeddelanden visas och en separat dialogruta bör öppnas. Där visas MSI-versionen.
 3. Om det inte är version 4.5, läser du följande artikel i Microsoft Knowledge Base där det finns information och en länk för att hämta Windows Installer 4.5:
 4. Försök att installera eller avinstallera igen.

Om problemet kvarstår går du till steg 4.


Metod 4: Registrera om installationsmotorn

Viktigt! Den här metoden gäller endast Windows XP och Windows Server 2000.
 1. Klicka på Start, Kör, skriv cmd i dialogen och klicka sedan på Kommandotolken.
 2. Skriv följande i kommandotolken, och tryck på RETUR efter varje rad:
  MSIExec /unregister

  MSIExec /regserver
 3. Försök att installera eller avinstallera igen.

Installationen eller uppdateringen av program i Windows kanske inte slutfördes korrekt

Metoden som användes för att installera eller uppdatera programmet kanske inte slutfördes korrekt

Ett program kan installeras, avinstalleras eller uppdateras på många olika sätt. Metoden eller metoderna som användes kanske inte startades eller slutfördes på rätt sätt. De här metoderna används vanligtvis för att installera programvara:
 • Sätt i cd- eller dvd-skivan och låt installationen starta automatiskt.
 • Bläddra till den cd-skiva, dvd-skiva, flyttbara medium eller annan plats där installationsfilerna finns, och dubbelklicka på installationsprogrammet. Installationsfilen är vanligtvis någon av följande:
  • Autorun eller Autorun.exe
  • Setup eller Setup.exe
  • Install eller Install.exe
 • Klicka på Kör när du hämtar programmet från Internet.

Installationsmediet kan vara skadat

Installationsmediet, exempelvis en cd- eller dvd-skiva, kan vara smutsigt eller repigt och därmed oläsligt vilket kan orsaka problem med installation, borttagning eller uppdatering.

Metod 1: Rengör cd- eller dvd-skivan (gäller endast om du måste använda en cd- eller dvd-skiva).

Rengör cd- eller dvd-skivan med rengöringsmedel eller genom att försiktigt torka skivans silversida med en mjuk, luddfri bomullsduk. Använd inte en pappersduk eftersom den kan repa plasten och lämna ränder. När du rengör skivan ska du torka utåt från mitten av skivan. Torka inte med cirkelrörelser. Om problemet kvarstår rengör du skivan med en fuktig duk eller en rengöringslösning för cd- eller dvd-skivor som säljs i handeln. Se till att skivan är helt torr innan du sätter in den i enheten.

Metod 2: Kopiera installationsfilerna till din dator

Kopiera installationsfilerna till en lokal hårddisk på datorn eller till andra flyttbara medier. Anteckna platsen och kör sedan installationen därifrån. Normalt har installationsfilen namnet Autorun.exe eller Setup.exe. Men detta kan variera. Se efter i Viktigt-filen i mappen om du är osäker på hur du ska köra installationen. Om det finns en körbar fil (.exe) rekommenderar vi inte att du kör MSI-filerna direkt utan att ha fått särskilda instruktioner från leverantören.

Metod 3: Skaffa en ny version av installationspaketet

Om du försökte installera från en cd- eller dvd-skiva kan du göra följande:
 • Gå till programvarutillverkarens webbplats och se om det finns en senare version av programpaketet. Hämta och installera den nya versionen.
 • Om du redan har den senaste versionen kan du försöka hämta programmet från tillverkarens webbplats och sedan köra installationen.

Avancerade användare Om det krävs flera cd- eller dvd-skivor rekommenderar vi att du kopierar alla skivor till samma mapp i omvänd ordning (de högsta skivnumren först). Var beredd att godkänna att filer ska skrivas över om du uppmanas till det. Installera sedan därifrån.


Hämtade eller kopierade installationsfiler kan vara skadade

Metod 1: Kopiera installationsfilerna till din dator

Kopiera installationsfilerna till en lokal hårddisk på datorn eller till andra flyttbara medier. Anteckna platsen och kör sedan installationen därifrån. Normalt har installationsfilen namnet Autorun.exe eller Setup.exe. Men detta kan variera. Se efter i Viktigt-filen i mappen om du är osäker på hur du ska köra installationen. Om det finns en körbar fil (.exe) rekommenderar vi inte att du kör MSI-filerna direkt utan att ha fått särskilda instruktioner från leverantören.
 • Om du installerar ett program från Internet hämtar du filen en gång till (välj Spara i stället för Kör i hämtningsdialogrutan), spara filen i en mapp på datorns hårddisk eller på något annat flyttbart medium, och kör installationen därifrån.
 • Om installationsfilerna ligger på ett nätverk (i exempelvis en företagsmiljö) kopierar du alla filer till en mapp på hårddisken och kör sedan installationen därifrån.

Metod 2: Skaffa en ny version av installationspaketet

Om det har gått en tid sedan du hämtade paketet och du försöker installera det nu, gör du så här:
 • Gå till programvarutillverkarens webbplats och se om det finns en senare version av programpaketet. Hämta och installera den nya versionen.
 • Om du redan har den senaste versionen, försöker du hämta programmet igen och kör sedan installationen.

Program som körs just nu på datorn kan störa installationsprocessen

Inaktivera alla program som kan störa installationen. Gör så här:
 1. Klicka på StartStart-knappen, skriv msconfig i rutan Sök och klicka på msconfig.exe.

  Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
 2. Klicka på Selektiv start på fliken Allmänt och avmarkera sedan kryssrutan Läs in Autostart-objekt.
 3. Klicka på Tjänster, klicka på Dölj alla Microsoft-tjänster och sedan på Inaktivera alla.
 4. Klicka på OK och sedan på Starta om.
 5. Försök att köra programinstallationen.
 6. När du är klar med felsökningen av problemet, startar du om datorn i läget Normal start. Gör så här:
  1. Klicka på StartStart-knappen, skriv msconfig i rutan Sök och klicka på msconfig.exe.

   Tillåtelse till kontroll av användarkonto Om du ombeds att ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller ger bekräftelsen.
  2. På fliken Allmänt klickar du på Normal start, på OK och på Starta om.
Mer information om hur du använder MSConfig finns i Microsoft Knowledge Base-artikeln som visas om du klickar på följande artikelnummer:

Avinstallationen av program i Windows kanske inte har slutförts korrekt

Försök att installera, avinstallera eller uppdatera program genom att använda en annan metod i Windows

Det finns vanligtvis flera sätt att avinstallera program. Försök med följande metoder. Om problemet kvarstår fortsätter du med nästa metod.

Metod 1: Använd programmets avinstallationsalternativ (om det är tillgängligt)
 1. Klicka på StartStart-knappen och sedan på Alla program.
 2. Markera mappen för programmet som du försöker avinstallera och öppna sedan mappen.
 3. Om det finns ett alternativ för avinstallation provar du med det.

Om problemet kvarstår fortsätter du till metod 2.

Metod 2: Använd alternativen på Kontrollpanelen
 1. Klicka på StartStart-knappen, klicka på Kontrollpanelen, på Lägg till eller ta bort program eller på Program och funktioner och klicka sedan på Avinstallera ett program.
 2. Markera programmet och klicka sedan på Avinstallera. Följ anvisningarna för att avinstallera programmet.

Mer hjälp för problem med installation, avinstallation och uppdatering

Om de här anvisningarna inte hjälpte kan du kontakta Microsoft Support och få mer hjälp. Information om hur du kontaktar supporten finns på följande Microsoft-webbplats: Vissa avgifter kan förekomma.Du kan också besöka en Microsoft Community-webbplats och ställa frågor och få svar från andra användare, helt utan kostnad. Microsoft Community är ett supportforum för hemanvändare. Besök Microsoft Community genom att gå till följande Microsoft-webbplats:

Avancerade användare

Obs! Följande åtgärder är lämpliga för avancerade användare.

Avinstallera programmet manuellt

Du kan eventuellt avinstallera vissa delar av programmet via Windows-gränssnittet. Du kan exempelvis ta bort programfiler och mappar manuellt. Eftersom stegen för att göra det kan se ut på olika sätt i olika Windows-versioner och olika program, ger vi inga instruktioner för detta i den här artikeln. Om du inte är tillräckligt bekant med det program du försöker avinstallera för att kunna identifiera vilka filer och mappar som tillhör programmet, rekommenderar vi inte den här metoden. När du börjar radera programfiler och mappar manuellt riskerar du ofta att skada operativsystemet. Gör det här på egen risk.

Om du funderar på att avinstallera programmet manuellt bör du tänka på följande:
 • Försök att till varje pris avinstallera programmet på vanligt sätt innan du gör det här. Använd exempelvis Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
 • Innan du utför det här steget bör du skapa en systemåterställningspunkt.
 • Innan du startar bör du flytta alla personliga data eller dokument som kan ha hamnat i programmets installationsmapp. Flytta dem till exempel till mappen Dokument.
 • Om du inte kan ta bort en programfil manuellt kan det bero på att filen används eller att den används av ett annat program. Filen kanske används av ett virusskyddsprogram. Om så är fallet kan du inte ta bort filen och det är troligt att samma virusskyddsprogram också hindrade dig från att avinstallera programmet på vanligt sätt.

Sök efter namn på filer eller mappar som är längre än 260 tecken

Mer information om maxlängden för en sökväg hittar du på följande MSDN-webbplats (Microsoft Developer Network):

Aktivera MSI-loggning och läs sedan de detaljerade MSI-loggarna

I de flesta program skapas en installationslogg. Om du inte hittar någon logg kan du aktivera detaljerad MSI-loggning. Om du vill veta mer om hur du aktiverar Windows Installer-loggning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base: 223300 Aktivera Windows Installer-loggning

Obs! Om du kör MSI-filen utan startprogramverktyget (.exe) kan du lägga till parametrar för detaljerad loggning. Till exempel:
Msiexec sökväg\din_msi.msi /L*v sökväg\din_msi_log.txt
En lista över msiexec-kommandoradsparametrar finns på följande MSDN-webbplats:En misslyckad installation loggar vanligtvis Returvärde 3 där problemet uppstod och installationsåterställningen börjar. Beskrivningen av felet visas direkt efter loggposten Returvärde 3.

Verktyget Wilogutl.exe kan användas vid analys av loggfilerna från en Windows Installer-installation. Verktyget kan också föreslå lösningar på felen som hittas i en loggfil. Verktyget Wilogutil.exe finns i det senaste Microsoft Windows Software Development Kit.

Följande är ett exempel på hur du använder verktyget Wilogutl.exe:
wilogutl /q /l c:\mymsilog.log /o c\outputdir\


Referenser
Allmän information om hur du installerar eller avinstallerar ett program finns på följande Microsoft-webbplatser:


Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2438651 – senaste granskning 10/01/2013 02:00:00 – revision: 10.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Starter Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Enterprise Edition, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Standard Edition

 • kbsurveynew kbexpertiseinter kbinfo kbcip KB2438651
Feedback