Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativ tidszonsuppdatering från december 2010 för Windows-operativsystem

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2443685
Stöd för Windows Vista Service Pack 1 (SP1) upphör den 12 juli 2011. Om du vill fortsätta att få säkerhetsuppdateringar för Windows, kontrollera att du kör Windows Vista med Service Pack 2 (SP2). Mer information finns i Microsoft-webbsida: Stöd för slutdatum för vissa versioner av Windows.
Viktigt! Den här uppdateringen ersätter och ersätter uppdatering 2158563, som gavs ut i September 2010. Uppdateringen innehåller även ytterligare tidszonsändringar som gjorts efter uppdateringen 2158563 skapades.

Om du redan har distribuerat uppdatering 2158563, läsa beskrivningarna av de tidszonsändringar som nämns i denna artikel för att avgöra om du måste distribuera den här uppdateringen omedelbart. Du kan schemalägga distribution vid nästa tillgängliga tillfälle om systemen inte påverkas direkt.

Vi rekommenderar att du distribuerar den mest kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows för att garantera konsekvens i databasen med tidszoner i alla system.


Viktigt
 • Innan du installerar uppdateringen som beskrivs i denna artikel bör du vara medveten om eventuella problem som kan uppstå i Microsoft Outlook.
  Mer information om dessa problem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  931667 Hantera tidszonsändringar med hjälp av uppdateringsverktyget för tidszonsdata för Microsoft Office Outlook
 • Om du använder Microsoft Exchange Server i en Information Technology (IT)-miljö måste du vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att Exchange Server fungerar.

  Mer information om Exchange-uppdateringen för sommartid (DST) klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  941018 Hantera sommartid med hjälp av uppdateringsverktyget för Exchange-kalendern
 • Kumulativa tidszonsuppdateringar innehåller endast data som har ändrats för en viss region eller som har lagts till för att upprätthålla paritet med andra operativsystemsversioner. Om du därför tar bort en tidszonsnyckel, återställs kanske inte vissa ursprungliga värden när du har installerat den kumulativa zonuppdateringen.
  Vi rekommenderar inte att du tar bort alla registernycklar som hör till olika tidszoner. På en dator med ofullständiga tidszonsnycklar återställer du tidszonsnycklar från en känd och bra säkerhetskopia. Sedan installerar du uppdateringen.
INTRODUKTION
Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln ändrar tidszonsuppgifterna till sommartid (DST) i flera länder. Uppdateringen innehåller även andra sommartid, tidszoner ändringar och inställningar-relaterade ändringar. Vissa av dessa ändringar har skett sedan produkterna som nämns i avsnittet "Gäller" ursprungligen gavs ut.

Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln är en kumulativ samlad uppdatering med alla ändringar som tidigare har getts ut i Microsoft Knowledge Base (KB) artikel 928388, 929120, 933360, 942763, 951072, 955839, 970653, 976098, 981793 och 2158563.

Mer information om hur ändringar av Sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter finns på följande Microsoft-webbplats: http://support.microsoft.com/gp/cp_dst

Om du vill veta mer om hur sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
914387 Konfigurera sommartid för Microsoft Windows-operativsystem


Obs! När du har installerat uppdateringen kanske följande meddelande visas:
Uppdateringen kan inte installeras eftersom en nyare eller samma tidszonsuppdateringen redan har installerats på datorn.

Det här meddelandet innebär att du redan har installerat rätt uppdatering eller att Windows Update eller Microsoft Update automatiskt har installerat uppdateringen. Inga ytterligare åtgärder krävs för uppdatering av Windows-operativsystemet.

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet med uppdateringen för Windows 7 (KB2443685) nu.

HämtaHämta uppdateringen för Windows 7 för x 64-baserade datorer (KB2443685) nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003 (KB2443685)-paketet nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003 för Itanium-baserade system (KB2443685) nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Server 2003 x 64 Edition (KB2443685) nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 (KB2443685) nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 för Itanium-baserade system (KB2443685) nu.

HämtaHämta en uppdatering för Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system (KB2443685) nu.

HämtaHämta uppdateringen för Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2443685) nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Server 2008 x 64 Edition (KB2443685) nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Vista (KB2443685)-paketet nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows Vista för x 64-baserade datorer (KB2443685) nu.

HämtaHämta paketet med uppdateringen för Windows XP (KB2443685) nu.

HämtaHämta uppdateringspaketet för Windows XP x 64 Edition (KB2443685)-paketet nu.

HämtaHämta paketet med uppdateringen för Windows Embedded Standard 7 (KB2443685) nu.

HämtaHämta uppdateringen för Windows Embedded Standard 7 för x 64-baserade datorer (KB2443685) nu.

Utgivningsdatum: Nov-23-2010

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Uppdateringar från den tidigare kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows


Följande ändringar har gjorts sedan den föregående kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows:
 • Magadan, normaltid:
  Magadan, normaltid tidszon skapas med namnet på "(UTC + 11:00) Magadan". Den här timezone har Sommartid stöd med Sommartid börjar i mars och slutar i oktober.
  Tar bort "Magadan" visningsnamn "(UTC + 11:00) Magadan, Salomonöarna, Nya Kaledonien" tidszon som inte har stöd för Sommartid.
 • Namibia, normaltid, displayname (UTC + 1:00) Windhoek:
  Ändrar tidszon bias från UTC + 2:00 till UTC + 1:00.
  Ändringar av Sommartid start- och slutdatum så att Sommartid börjar i September och slutar på April.These ändringar träder i kraft från och med 2011.
 • EgyptenNormaltid, displayname (UTC + 2:00) Kairo:
  Uppsättningar 2011 DST-startdatum inträffar i April och DST-slutdatum ska ske i September.
Namn på tidszonsnyckel Visningsnamn Sommartid börjar 2010 Slutdatum för Sommartid för 2010 TZI-undernyckeln
Magadan, normaltid(UTC + 11:00)MagadanSista söndagen i mars

02:00:00:000
Sista söndagen i oktober

03:00:00:000

"TZI" = hex: 6 c, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Namibia, normaltid(UTC + 01:00) WindhoekFörsta söndagen i September

02:00:00:000
Första söndagen i April

02:00:00:000
"TZI" = hex: c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 09, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Egypten, normaltid(UTC + 02:00)KairoSista torsdagen i April

23:59:59:999
Sista torsdagen i September

23:59:59:999
"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03


Utöver dessa ändringar innehåller DST-CU December 2011 justerade Sommartid start- och slutdatum för följande tidszoner:

· Israel Normaltid
· Marocko Normaltid
· Stilla havetSA Normaltid
· Samoa Normaltid
· Syrien Normaltid


Israel, normaltid(UTC + 2:00) JerusalemFirstFriday i April

02:00:00.000
Första söndagen i oktober

02:00:00.000
"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 01, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

Marocko, normaltidUTC-Casablanca IngenIngen"TZI" = hex: 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

SA Pacific, normaltid(UTC -4:00) SantiagoAndra lördagen i oktober,

23:59:59.999
Andra lördagen i mars,

23:59:59.999
"TZI" = hex: f0 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Samoa, normaltid(UTC-11:00) SamoaSista lördagen i September 2010Första lördagen i April 2011"TZI" = hex: 94, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

Syrien, standardtid(UTC + 2:00) DamascusSista torsdagen
i mars

23:59:59.999
Sista torsdagen
i oktober

23:59:59.999
"TZI" = hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 03, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03


Information om Samlad uppdatering

Windows XP


Förutsättningar

Du måste ha något av följande operativsystem installerat för att kunna installera den här uppdateringen.
 • Windows XP Service Pack 3 (SP3)

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Skaffa den senaste Service Pack-versionen för Windows XP

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Uppdatera information om ersättning

Obs! Du kan installera denna kumulativa samlade uppdatering även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Den här uppdateringen ersätter följande uppdatering:
2158563 Kumulativ tidszonsuppdatering från september 2010 för Microsoft Windows-operativsystem


Windows Server 2003


Förutsättningar

Du måste ha Windows Server 2003 SP2 installerat för den här uppdateringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
889100 Skaffa senaste Service Pack för Windows Server 2003

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Uppdatera information om ersättning

Obs! Du kan installera denna kumulativa samlade uppdatering även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Den här uppdateringen ersätter följande uppdatering:
2158563 Kumulativ tidszonsuppdatering från september 2010 för Microsoft Windows-operativsystem


Windows Vista eller Windows Server 2008


Förutsättningar

Du måste ha något av följande operativsystem installerat för att kunna installera den här uppdateringen.
 • Windows Vista eller Windows Server 2008 servicepack 1

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Uppdatera information om ersättning

Obs! Du kan installera denna kumulativa samlade uppdatering även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Den här uppdateringen ersätter följande uppdatering:
2158563 Kumulativ tidszonsuppdatering från september 2010 för Microsoft Windows-operativsystem


Windows 7 eller Windows Server 2008 R2


Förutsättningar

Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen.

Krav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du har installerat den här uppdateringen.

Uppdatera information om ersättning

Obs! Du kan installera denna kumulativa samlade uppdatering även om du har installerat någon av följande tidigare utgivna uppdateringar. Den här uppdateringen ersätter följande uppdatering:
2158563 Kumulativ tidszonsuppdatering från september 2010 för Microsoft Windows-operativsystem
FILINFORMATION
Den engelska (USA) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i din lokala tid och med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows XP och Windows Server 2003

 • De filer som gäller en viss milstolpe (RTM, SPn) och verksamhetsgren (QFE, GDR) anges i "SP requirement" och "Service branch" kolumner.
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. QFE-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar förutom brett utgivna korrigeringar.
 • Förutom filerna i dessa tabeller installerar denna programuppdatering även en tillhörande säkerhetskatalogfil (KBnummer.cat) som är signerad med en digital Microsoft-signatur.

För alla x 86-baserade versioner av Windows XP som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Tzchange.dll5.1.2600.604916,89605-Nov-201005:57x 86
Tzchange.exe5.1.2600.604946,0802010-03-Nov13:12x 86
Tzchange.dll5.1.2600.604916,89605-Nov-201005:57x 86
Updspapi.dll6.3.13.0382,84026 maj 200911:40x 86

För alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Tzchange.dll5.2.3790.479317,40828-okt-201023:08x 86
Tzchange.exe5.2.3790.479346,08027-okt-201012:59x 86
Tzchange.dll5.2.3790.479317,40828-okt-201023:08x 86
Updspapi.dll6.3.4.1379,18416-Apr-201012:15x 86

För alla x 64-baserade versioner av Windows XP och Windows Server 2003 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformVerksamhetsgren
Tzchange.dll5.2.3790.479322,01628-okt-201020:49x 64Ej tillämpligt
Tzchange.exe5.2.3790.479360,92828-okt-201020:49x 64Ej tillämpligt
Tzchange.dll5.2.3790.479322,01628-okt-201020:49x 64Ej tillämpligt
Updspapi.dll6.3.4.1462,12828-okt-201020:49x 64Ej tillämpligt
Wtzchange.exe5.2.3790.479346,08028-okt-201020:49x 86WOW

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2003 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattformVerksamhetsgren
Tzchange.dll5.2.3790.479337,88828-okt-201020:49IA-64Ej tillämpligt
Tzchange.exe5.2.3790.479391,64828-okt-201020:47IA-64Ej tillämpligt
Tzchange.dll5.2.3790.479337,88828-okt-201020:49IA-64Ej tillämpligt
Updspapi.dll6.3.4.1655,15228-okt-201020:49IA-64Ej tillämpligt
Wtzchange.exe5.2.3790.479346,08028-okt-201020:47x 86WOW

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.6000.16xxxWindows VistaRTMGDR
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.18xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1GDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista SP1 och Windows Server 2008 SP1SP1LDR
  6.0.6002.18xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • Service Pack 1 ingår i slutversionen av Windows Server 2008. Därför gäller RTM-milstolpefiler endast Windows Vista. Har RTM-milstolpefiler versionsnumret 6.0.0000. xxxxxx versionsnummer.
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast brett utgivna korrigeringar för vitt spridda, kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.

För alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Tzres.dll6.0.6001.185472 04828-okt-201012:56x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019 45623-Jan-201009:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227872 04828-okt-201012:55x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2278719 45628-okt-201012:55x 86
Tzres.dll6.0.6002.183362 04828-okt-201013:20x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219 45623-Jan-201009:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.225142 04828-okt-201013:38x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2251419 45628-okt-201013:38x 86
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201015:15Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:51Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201015:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201015:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:51Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201015:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201015:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854740,96028-okt-201017:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854740,96028-okt-201017:29Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:51Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:42Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854740,96028-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:37Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201015:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201015:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:35Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:34Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201014:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:34Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201014:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:36Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201014:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:34Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201015:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201015:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278740,96028-okt-201017:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278740,96028-okt-201017:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:34Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201018:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278740,96028-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201015:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201015:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201015:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201015:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:44Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:08Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201015:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:44Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201016:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201016:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833640,96028-okt-201019:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833640,96028-okt-201019:09Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:44Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:44Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833640,96028-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201016:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201016:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201016:24Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:04Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251440,96028-okt-201019:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251440,96028-okt-201019:04Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251440,96028-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt

För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Tzres.dll6.0.6001.185472 04828-okt-201013:17x 64
Tzupd.exe6.0.6001.1841020,99223-Jan-201010:00x 64
Tzres.dll6.0.6001.227872 04828-okt-201013:17x 64
Tzupd.exe6.0.6001.2278720,99228-okt-201013:17x 64
Tzres.dll6.0.6002.183362 04828-okt-201013:56x 64
Tzupd.exe6.0.6002.1819220,99223-Jan-201009:44x 64
Tzres.dll6.0.6002.225142 04828-okt-201013:57x 64
Tzupd.exe6.0.6002.2251420,99228-okt-201013:57x 64
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201018:24Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854729,18428-okt-201018:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,64828-okt-201018:37Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,13628-okt-201018:23Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,13628-okt-201015:21Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,16028-okt-201018:24Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,64828-okt-201015:21Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854729,18428-okt-201018:20Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854726 11228-okt-201018:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,64828-okt-201018:24Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854725,60028-okt-201015:21Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854725,60028-okt-201018:23Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854729,18428-okt-201018:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,13628-okt-201018:37Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,13628-okt-201018:20Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854719 45628-okt-201015:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854720 48028-okt-201015:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854730 72028-okt-201018:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854729,69628-okt-201018:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,64828-okt-201018:23Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,16028-okt-201019:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854729,18428-okt-201018:37Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854729,18428-okt-201018:20Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201018:37Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,64828-okt-201018:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,64828-okt-201018:20Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,16028-okt-201018:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201018:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854729,69628-okt-201018:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,13628-okt-201018:37Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,64828-okt-201018:23Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,13628-okt-201018:37Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,64828-okt-201018:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854717,92028-okt-201015:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854718,94428-okt-201015:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201017:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278729,18428-okt-201017:53Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,64828-okt-201018:05Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,13628-okt-201017:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,13628-okt-201015:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,16028-okt-201017:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,64828-okt-201015:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278729,18428-okt-201017:53Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278726 11228-okt-201017:42Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,64828-okt-201017:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278725,60028-okt-201015:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278725,60028-okt-201017:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278729,18428-okt-201017:53Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,13628-okt-201018:05Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,13628-okt-201017:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278719 45628-okt-201015:37Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278720 48028-okt-201015:31Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278730 72028-okt-201017:42Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278729,69628-okt-201017:42Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,64828-okt-201017:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,16028-okt-201018:05Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278729,18428-okt-201018:04Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278729,18428-okt-201017:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201018:05Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,64828-okt-201017:53Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,64828-okt-201017:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,16028-okt-201017:53Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201017:53Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278729,69628-okt-201017:53Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,13628-okt-201018:04Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,64828-okt-201017:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,13628-okt-201018:05Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,64828-okt-201017:53Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278717,92028-okt-201015:31Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278718,94428-okt-201015:31Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201019:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833629,18428-okt-201020:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,64828-okt-201020:27Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,13628-okt-201019:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,13628-okt-201016:32Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,16028-okt-201019:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,64828-okt-201016:32Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833629,18428-okt-201019:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833626 11228-okt-201020:08Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,64828-okt-201019:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833625,60028-okt-201016:32Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833625,60028-okt-201019:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833629,18428-okt-201020:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,13628-okt-201020:27Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,13628-okt-201019:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833619 45628-okt-201017:35Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833620 48028-okt-201017:35Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833630 72028-okt-201020:08Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833629,69628-okt-201020:08Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,64828-okt-201019:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,16028-okt-201020:27Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833629,18428-okt-201020:27Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833629,18428-okt-201019:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201020:27Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,64828-okt-201020:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,64828-okt-201019:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,16028-okt-201020:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201020:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833629,69628-okt-201020:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,13628-okt-201020:27Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,64828-okt-201019:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,13628-okt-201020:27Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,64828-okt-201020:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833617,92028-okt-201017:35Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833618,94428-okt-201017:35Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251429,18428-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,64828-okt-201019:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,13628-okt-201019:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,13628-okt-201019:19Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,16028-okt-201019:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,64828-okt-201016:19Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251429,18428-okt-201019:53Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251426 11228-okt-201019:25Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,64828-okt-201019:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251425,60028-okt-201019:11Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251425,60028-okt-201019:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251429,18428-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,13628-okt-201019:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,13628-okt-201019:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251419 45628-okt-201020:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251420 48028-okt-201019:58Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251430 72028-okt-201019:25Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251429,69628-okt-201019:25Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,64828-okt-201019:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,16028-okt-201019:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251429,18428-okt-201019:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251429,18428-okt-201019:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,64828-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,64828-okt-201019:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,16028-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251429,69628-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,13628-okt-201019:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,64828-okt-201019:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,13628-okt-201019:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,64828-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251417,92028-okt-201019:58Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251418,94428-okt-201020:00Ej tillämpligt
Tzres.dll6.0.6001.185472 04828-okt-201012:56x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019 45623-Jan-201009:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227872 04828-okt-201012:55x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2278719 45628-okt-201012:55x 86
Tzres.dll6.0.6002.183362 04828-okt-201013:20x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219 45623-Jan-201009:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.225142 04828-okt-201013:38x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2251419 45628-okt-201013:38x 86
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201015:15Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:51Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201015:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201015:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:51Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201015:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201015:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854740,96028-okt-201017:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854740,96028-okt-201017:29Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:51Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:42Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854740,96028-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:37Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201018:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201015:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201015:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:35Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:34Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201014:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:34Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201014:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:36Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201014:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:34Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201015:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201015:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278740,96028-okt-201017:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278740,96028-okt-201017:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:34Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201018:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278740,96028-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201017:18Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201015:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201015:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201015:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201015:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:44Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:08Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201015:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:44Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201016:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201016:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833640,96028-okt-201019:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833640,96028-okt-201019:09Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:44Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:44Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833640,96028-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201019:17Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201016:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201016:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201016:24Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:04Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251440,96028-okt-201019:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251440,96028-okt-201019:04Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251440,96028-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201019:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Tzres.dll6.0.6001.185472 04828-okt-201013:01IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.1841037,88823-Jan-201009:49IA-64
Tzres.dll6.0.6001.227872 04828-okt-201013:00IA-64
Tzupd.exe6.0.6001.2278737,88828-okt-201013:00IA-64
Tzres.dll6.0.6002.183362 04828-okt-201013:30IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.1819237,88823-Jan-201009:28IA-64
Tzres.dll6.0.6002.225142 04828-okt-201013:30IA-64
Tzupd.exe6.0.6002.2251437,88828-okt-201013:30IA-64
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,13628-okt-201014:51Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854727,64828-okt-201014:51Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854725,60028-okt-201014:51Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854719 45628-okt-201015:20Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854720 48028-okt-201015:14Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854717,92028-okt-201015:14Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854718,94428-okt-201015:14Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,13628-okt-201014:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278727,64828-okt-201014:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278725,60028-okt-201014:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278719 45628-okt-201015:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278720 48028-okt-201015:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278717,92028-okt-201015:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278718,94428-okt-201015:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,13628-okt-201015:58Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833627,64828-okt-201015:58Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833625,60028-okt-201015:58Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833619 45628-okt-201016:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833620 48028-okt-201016:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833617,92028-okt-201016:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833618,94428-okt-201016:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,13628-okt-201018:01Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251427,64828-okt-201015:54Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251425,60028-okt-201018:01Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251419 45628-okt-201018:48Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251420 48028-okt-201018:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251417,92028-okt-201018:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251418,94428-okt-201018:43Ej tillämpligt
Tzres.dll6.0.6001.185472 04828-okt-201012:56x 86
Tzupd.exe6.0.6001.1841019 45623-Jan-201009:44x 86
Tzres.dll6.0.6001.227872 04828-okt-201012:55x 86
Tzupd.exe6.0.6001.2278719 45628-okt-201012:55x 86
Tzres.dll6.0.6002.183362 04828-okt-201013:20x 86
Tzupd.exe6.0.6002.1819219 45623-Jan-201009:26x 86
Tzres.dll6.0.6002.225142 04828-okt-201013:38x 86
Tzupd.exe6.0.6002.2251419 45628-okt-201013:38x 86
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201015:15Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201015:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854736,86428-okt-201015:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201015:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201015:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201015:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.1854728,67228-okt-201015:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201014:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201014:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278736,86428-okt-201014:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201015:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201015:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201015:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6001.2278728,67228-okt-201015:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201015:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201015:56Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833636,86428-okt-201015:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201016:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201016:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201016:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.1833628,67228-okt-201016:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201016:24Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251436,86428-okt-201018:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.0.6002.2251428,67228-okt-201019:26Ej tillämpligt

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 7 och Windows Server 2008 R2 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Däremot finns snabbkorrigeringar på sidan för begäran av snabbkorrigeringar listade under båda operativsystemen. Välj snabbkorrigeringen som nämns under "Windows 7 och Windows Server 2008 R2" på sidan om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Tzres.dll6.1.7600.166952 04827-okt-201004:32x 86
Tzupd.exe6.1.7600.1651840,44802-Feb-201007:47x 86
Tzres.dll6.1.7600.208262 04827-okt-201004:22x 86
Tzupd.exe6.1.7600.2082640,44827-okt-201004:24x 86
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,67227-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201004:39Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,16027-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201004:38Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669526 11227-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669525,60027-okt-201004:38Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669525,60027-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669519 45627-okt-201005:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669520 48027-okt-201005:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669530 72027-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,69627-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,16027-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,67227-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,16027-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,67227-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,69627-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669517,92027-okt-201005:40Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669518,94427-okt-201005:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,67227-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201004:28Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,16027-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201004:28Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201005:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082626 11227-okt-201005:50Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082625,60027-okt-201004:28Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082625,60027-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082619 45627-okt-201005:29Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082620 48027-okt-201005:29Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082630 72027-okt-201005:50Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,69627-okt-201005:50Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,16027-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201005:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,67227-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201006:01Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,16027-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,67227-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,69627-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201005:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082617,92027-okt-201005:29Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082618,94427-okt-201005:20Ej tillämpligt

För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Tzres.dll6.1.7600.166952 04827-okt-201005:06x 64
Tzupd.exe6.1.7600.1651849,66402-Feb-201008:39x 64
Tzres.dll6.1.7600.208262 04827-okt-201005:10x 64
Tzupd.exe6.1.7600.2082649,66427-okt-201005:12x 64
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,67227-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:36Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201005:01Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,16027-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201005:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669526 11227-okt-201006:39Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669525,60027-okt-201005:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669525,60027-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:36Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669519 45627-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669520 48027-okt-201006:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669530 72027-okt-201006:39Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,69627-okt-201006:39Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,16027-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:41Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,67227-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:36Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,16027-okt-201006:36Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,67227-okt-201006:36Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,69627-okt-201006:36Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:36Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669517,92027-okt-201006:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669518,94427-okt-201006:03Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,67227-okt-201006:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201006:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201006:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201005:15Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,16027-okt-201006:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201005:14Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201006:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082626 11227-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201006:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082625,60027-okt-201005:15Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082625,60027-okt-201006:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201006:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082619 45627-okt-201006:05Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082620 48027-okt-201006:05Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082630 72027-okt-201006:44Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,69627-okt-201006:43Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201006:47Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,16027-okt-201006:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201006:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201006:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,67227-okt-201006:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201006:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201006:49Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,16027-okt-201006:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,67227-okt-201006:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,69627-okt-201006:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201006:45Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201006:46Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082617,92027-okt-201006:14Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082618,94427-okt-201006:14Ej tillämpligt
Tzres.dll6.1.7600.166952 04827-okt-201004:32x 86
Tzres.dll6.1.7600.208262 04827-okt-201004:22x 86
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,67227-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201004:39Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,16027-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201004:38Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669526 11227-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669525,60027-okt-201004:38Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669525,60027-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669519 45627-okt-201005:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669520 48027-okt-201005:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669530 72027-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,69627-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,16027-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,18427-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,67227-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:13Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,16027-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669528,67227-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669529,69627-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:12Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201006:16Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201006:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669517,92027-okt-201005:40Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669518,94427-okt-201005:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,67227-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201004:28Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,16027-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201004:28Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201005:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082626 11227-okt-201005:50Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082625,60027-okt-201004:28Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082625,60027-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082619 45627-okt-201005:29Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082620 48027-okt-201005:29Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082630 72027-okt-201005:50Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,69627-okt-201005:50Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,16027-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,18427-okt-201005:52Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,67227-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201006:01Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,16027-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082628,67227-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082629,69627-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201005:57Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201006:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201005:59Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082617,92027-okt-201005:29Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082618,94427-okt-201005:20Ej tillämpligt

För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 R2 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Tzres.dll6.1.7600.166952 04827-okt-201004:05IA-64
Tzupd.exe6.1.7600.1651878,84802-Feb-201006:52IA-64
Tzres.dll6.1.7600.208262 04827-okt-201004:01IA-64
Tzupd.exe6.1.7600.2082678,84827-okt-201004:04IA-64
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201004:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201004:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669525,60027-okt-201004:00Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669519 45627-okt-201005:11Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669520 48027-okt-201005:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669517,92027-okt-201005:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669518,94427-okt-201005:10Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201004:06Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201004:05Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082625,60027-okt-201004:04Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082619 45627-okt-201004:58Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082620 48027-okt-201005:06Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082617,92027-okt-201004:58Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082618,94427-okt-201004:58Ej tillämpligt
Tzres.dll6.1.7600.166952 04827-okt-201004:32x 86
Tzres.dll6.1.7600.208262 04827-okt-201004:22x 86
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,13627-okt-201004:39Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669527,64827-okt-201004:38Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669525,60027-okt-201004:38Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669519 45627-okt-201005:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669520 48027-okt-201005:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669517,92027-okt-201005:40Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.1669518,94427-okt-201005:30Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,13627-okt-201004:28Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082627,64827-okt-201004:28Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082625,60027-okt-201004:28Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082619 45627-okt-201005:29Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082620 48027-okt-201005:29Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082617,92027-okt-201005:29Ej tillämpligt
Tzres.dll.MUI6.1.7600.2082618,94427-okt-201005:20Ej tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2443685 – senaste granskning 07/10/2014 18:16:00 – revision: 1.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows XP Service Pack 3, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Windows Embedded Standard 7

 • kbsurveynew kbqfe kbpubtypekc kbmt KB2443685 KbMtsv
Feedback