Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Snabbkorrigeringspaket (build 4.0.3594.2) är tillgängliga för Forefront Identitetshanteraren 2010

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2520954
Inledning
Snabbkorrigeringspaket (build 4.0.3594.2) är tillgänglig för Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010. Den samlade snabbkorrigeringen löser vissa problem och lägger till vissa funktioner som beskrivs i avsnittet "Mer Information".

Detta samlade snabbkorrigeringspaket innehåller alla föregående snabbkorrigeringar som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base:
2502631 Snabbkorrigeringspaket (build 4.0.3576.2) är tillgängliga för Forefront Identitetshanteraren 2010
2417774 Snabbkorrigeringspaket (build 4.0.3573.2) är tillgängliga för Forefront Identitetshanteraren 2010
2272389 Snabbkorrigeringspaket (build 4.00.3558.02) är tillgängliga för Forefront Identitetshanteraren 2010
2028634 Snabbkorrigeringspaket (build 4.0.3547.2) är tillgänglig för Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010
978864 Uppdateringspaket 1 för Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010
Den samlade snabbkorrigeringen löser vissa problem och vissa funktioner inte har dokumenterats i en tidigare artikel i Microsoft Knowledge Base. Mer information om dessa problem och funktioner i avsnittet "Mer information".
Lösning

Information om snabbkorrigeringspaket

Det finns en Samlad snabbkorrigering från Microsoft. Denna samlade snabbkorrigering är emellertid avsedd att lösa problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen endast på datorer som har drabbats av problemet som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller denna snabbkorrigering.

Om den samlade uppdateringen är tillgänglig för hämtning, finns det ett avsnitt "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" överst i den här Knowledge Base-artikel. Om det här avsnittet inte visas, kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer Microsoft kundservice och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Formuläret "Snabbkorrigeringen är tillgänglig" visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om du inte ser ditt språk är eftersom en snabbkorrigering inte är tillgänglig för språket.

Installationsinformation

 • Om du uppgraderar FIM server-komponenter måste du också uppgradera följande serverkomponenter:
  • FIM certifikat Management (CM) certifiering certifikatutfärdare komponenterna till samma version som servern FIM CM.
  • FIM-tjänsten till samma version som synkroniseringstjänsten FIM.
 • För att undvika fel Bulk klient måste du också uppgradera servern FIM CM och FIM Certifikatutfärdarens server moduler till samma version om du uppgraderar FIM 2010 CM Bulk-klienten.

Förutsättningar

Om du vill använda den här samlade uppdateringen måste du ha Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) installerad 2010.

Information om omstart

Du måste starta om datorn efter installation av tillägg och tillägg snabbkorrigeringspaket. Dessutom kan kanske du starta om server-komponenter.

Registerinformation

Om du vill använda någon av korrigeringarna i den här samlade uppdateringen, måste du ändra registret. Mer information finns i avsnittet "Mer Information".

Ersättningsinformation

Detta samlade snabbkorrigeringspaket ersätter följande samlade snabbkorrigeringspaket:
2502631 Snabbkorrigeringspaket (build 4.0.3576.2) är tillgängliga för Forefront Identitetshanteraren 2010
2417774 Snabbkorrigeringspaket (build 4.0.3573.2) är tillgängliga för Forefront Identitetshanteraren 2010
2272389 Snabbkorrigeringspaket (build 4.00.3558.02) är tillgängliga för Forefront Identitetshanteraren 2010
2028634 Snabbkorrigeringspaket (build 4.0.3547.2) är tillgänglig för Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010
978864 Uppdateringspaket 1 för Microsoft Forefront Identity Manager (FIM) 2010

Filinformation

Den globala versionen av denna snabbkorrigering installerar filer som har de attribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i universaltid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändra när du utför vissa åtgärder på filerna.
För alla versioner av Identitetshanteraren Forefront 2010
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Client.zip CM BulkEj tillämpligt10,228,10715-Okt-201121: 41
FIMAddinsExtensions_x64_KB2520954.mspEj tillämpligt3,243,52011-Okt-201122: 27
FIMAddinsExtensions_x86_KB2520954.mspEj tillämpligt3,703,29611-Okt-201121: 54
FIMAddinsExtensionsLP_x64_KB2520954.mspEj tillämpligt4,611,07218-Okt-201109: 35
FIMAddinsExtensionsLP_x86_KB2520954.mspEj tillämpligt3,698,68811-Okt-201121: 54
FIMCM_x64_KB2520954.mspEj tillämpligt13,788,16011-Okt-201122: 27
FIMCM_x86_KB2520954.mspEj tillämpligt13,386,24011-Okt-201121: 54
FIMCMClient_x64_KB2520954.mspEj tillämpligt5,796,35211-Okt-201122: 27
FIMCMClient_x86_KB2520954.mspEj tillämpligt5,139,96811-Okt-201121: 54
FIMService_x64_KB2520954.mspEj tillämpligt17,148,92811-Okt-201122: 27
FIMServiceLP_x64_KB2520954.mspEj tillämpligt4,662,27211-Okt-201122: 27
FIMSyncService_x64_KB2520954.mspEj tillämpligt118,507,00811-Okt-201122: 27
Mer Information

Åtgärdade problem i motorn för arbetsflöde

Problem 1

Anta att du utför en åtgärd som ansluter till en SQL-databas när Microsoft SQL Server anslutning anslutningspoolen funktionen är aktiverad i FIM-server. Till exempel köra en fråga eller en begäran. Åtgärden om åtgärden tiden av någon anledning, en framtida i samma tråd kan misslyckas tills att tråden tas bort från poolen för SQL-anslutning. FIM Service programloggen, egenskapen RequestStatusDetails för en begäran eller egenskapen WorkflowStatusDetails i en arbetsflödesinstans visas ett felmeddelande som liknar följande:
Inte deltar i transaktionen eftersom en lokal transaktion pågår på anslutningen.

Tidsstämpeln är dessutom samma tid när åtgärden misslyckas.

Åtgärdade problem i Sync-motorn

Problem 1

Objektets ExpectedRulesEntry (ERE) är kopplad till en regel med underordnade synkronisering av metaversum -objekt. Om ERE-objekt har en åtgärd Ta bort , är ta bort tillhandahållande av objektet också som utlöses. Sedan medför borttagning av metaversum -objekt.

Problem 2

Korrigerar ett åtkomstfel när ett anpassat tillägg anropar en COM +-objekt.

Problem 3

En tidigare snabbkorrigering införs ett specialläge Extensible anslutning Management Agent (ECMA) om du vill behålla obekräftad export deponeras i stället för väntar på bekräftelse. Ett problem med den här snabbkorrigeringen gör delta synkronisering att lägga till nya objekt inte slås samman med escrowed export till väntande export. När du har installerat snabbkorrigeringen som nämns i denna artikel om registerposten ECMAAlwaysExportUnconfirmed har angetts till 1, den escrowed och väntande ändringar slås samman.

Problemet 4

Åtgärdas SQL query konstruktion som sker vid en import. Det här problemet påverkar en DB2-databas som använder en icke-Unicode-teckenuppsättning.

Problemet 5

Åtgärdas många "Exportera inte återimporteras" fel som kan uppstå på grund av fel i SQL.

Problemet 6

Förbättrar prestanda för alla operationer i Sync-motorn.

Obs! Ändringen innebär en omfattande uppgradering av databasen för synkronisering. Uppgraderingen kan ta mycket tid beroende på maskinvaran. En förloppsindikator visas under uppgraderingen av databasen.

Problemet 7

Att återställa ett lösenord som använder ADMAEnforcePasswordPolicy registerinställningen misslyckas när användaren i gruppen Administratör men inte är administratör.

Funktionen 1

Lägger till ett alternativ har FIM 2010, exportera den aktuella tiden på servern till den HTTPPasswordChangeDate fältet under Ange lösenord. Tidsstämpeln lagras som en TimeDate datatyp.

Ange följande undernyckel i registret till ett DWORD-värde som inte är noll om du vill aktivera det här problemet:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\FIMSynchronizationService\Parameters\NotesMAExportPwdTimestamp

Funktionen 2

FIM 2010 Active Directory Management Agent (AD-MA) inte att behandla listan önskade domän när lösenord exporteras. Detta är ett problem för kunder som kräver ändringar av lösenord ska flöda till en specifik uppsättning domänkontrollanter. Detta samlade snabbkorrigeringspaket ändrar AD-MA om du vill använda listan önskade domän först. Om listan önskade domän inte finns identifierar domain controller locator-tjänsten en domänkontrollant för lösenord exportåtgärder. Dessutom kan du fortfarande tvinga lösenord åtgärder för att använda den primära domänkontrollanten genom att ange följande registerundernyckel:
Undernyckel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\FIMSynchronizationService\Parameters\PerMAInstance\<MA_name></MA_name>


Värde:
ADMAUsePDCForPasswordOperations (REG_DWORD 1 = SANT, 0 = FALSKT)

Detta samlade snabbkorrigeringspaket uppdaterar också AD MA så att en förtroenderelation med konfigurerade Active Directory-skogen inte krävs att exportera lösenord till skogen.

Funktionen 3

Lägger till möjligheten till filtreringsobjekt innan de importeras till AD MA connector utrymme.

Åtgärdade problem i uppsättningar och fråga

Problem 1

Åtgärdas ett problem som kan ibland orsaka felaktiga uppsättning beräkningar. Detta resulterade i partier av uppsättning korrigeringar. Omarbetad också anger korrigering jobbet så att särskilda uppsättningar som underhålls av ett annat system underhåll jobb inte ändras.

Problem 2

Omarbetad FIM "Fråga och anger" funktioner för att korrekt hantera procenttecken, understreck och öppna parenteser som strängar i stället för som SQL-jokertecken.

Godkända teckenuppsättningar för strängar som används i FIM attributvärden anges i attributet och bindning schema i FIM-tjänsten. Syntax för att representera ett XPath-filter dokumenteras i följande artikel i "Filterdialekt FIM XPath" på MSDN: Vissa kunder kan ha inkluderat tecken som anger SQL query jokertecken som procenttecknet FIM sökningar och ange filter. I det här fallet avsedda kunder FIM behandla tecken som SQL-jokertecken. Detta är inte en funktion för dokumenterade eller stöds av produkten. I vissa fall kan kunder kunna uppnå de avsedda funktioner genom att ta bort jokertecken och med hjälp av en "innehåller" fråga/filter i stället.

Befintliga resurser i uppsättningen med filter som innehåller SQL kan jokertecken inte fortsätta fungera som filtren fungerade innan den här snabbkorrigeringen har installerats. Även kan ett filter som innehåller jokertecken och som fortsätter att fungera som förväntat när snabbkorrigeringen har installerats fungera annorlunda om administratören senare uppdaterar filterdefinitionen.

Kunder som används för tecken som SQL som jokertecken i fråga måste kontrollera och revidera sina filter före eller efter de uppgradera till den här snabbkorrigeringen. Kunder bör ange medlemskap ändringar på Ange övergång MPRs inverkan. Och kunder kanske tillfälligt inaktivera MPRs eller uppdatera definitionerna i arbetsflödet medan de ändrar sina filter för att undvika att oavsiktligt utlöst tillhandahållande eller ta bort tillhandahållande operationer under Ange definition underhåll.

Åtgärdade problem i certifikathantering

Problem 1

Gör en slumptalsgenerator i funktionen server nyckelgenerering.

Problem 2

Förbättrar prestanda när du registrera ett smartkort som inte tidigare har använts FIM certifikat Management (CM).

Åtgärdade problem i FIM Management Agent (MA)

Problem 1

Åtgärdar ett problem där FIM synkronisering tjänstens konfiguration för av Synkroniseringsregler och tillhandahållande av codeless korrekt inte skrevs till FIM Service-databasen.

Åtgärdade problem i FIM-tjänsten

Problem 1

Löser ett problem med SQL Server dödlägen som kan uppstå under perioder med hög samtidighet begäranden eller godkännanden.

Problem 2

Åtgärdar ett problem där oväntade data i databasen FIM-tjänsten kan resultera i MA FIM orsakar synkroniseringstjänsten i fel under importen och stoppas serverfel uppstod.

Problem 3

Åtgärdar ett problem när du lägger till eller tar bort ett värde för ett flervärdesattribut strängattribut. Om begäran var auktorisation som begäran om utvärdering, misslyckas begäran efter godkännande.

Problemet 4

Vissa ExpectedRuleEntry och DetectedRuleEntry objekt i FIM 2010 kan bli "övergivna" över tid. När en DetectedRuleEntry -objektet inte refereras i DetectedRulesList för alla objekt i systemet, fastställs objektet vara övergivna. När en ExpectedRuleEntry -objektet inte refereras i ExpectedRulesList för alla objekt i systemet, fastställs på samma sätt objektet också att vara övergivna.

Överblivna objekten har ingen funktionell inverkan på FIM. Dock över tid, överblivna objekten kan medföra minskad prestanda för både FIM-operationer och synkronisera åtgärder som är relaterade till FIM, såsom importera eller exportera med hjälp av FIM MA.

En rensning lagrad procedur, [debug].[DeleteOrphanedRulesByType] har lagts till FimService databas [debug] namnområde. Den lagrade proceduren måste köras separat för objektet DetectedRuleEntry och ExpectedRuleEntry . Den lagrade proceduren har även en "reportOnly"-läge och i detta läge kan användas för att fastställa förekomst och antalet övergivna DetectedRuleEntry och ExpectedRuleEntry objekt i systemet.

Parametern @ ruleType förväntar sig en välkänd följande värden:
 • N'Detected'DetectedRuleEntry objekt
 • N'Expected'ExpectedRuleEntry objekt

Ta reda på antalet föräldralösa objekt i systemet kör du den lagrade proceduren i "reportOnly"-läge.
  DECLARE    @deletedRulesFound BIT;    EXEC [debug].[DeleteOrphanedRulesByType] @ruleType=N'CHANGE_ME', @reportOnly=1, @deletedRulesFound=@deletedRulesFound OUTPUT;

Gå igenom och verkligen ta bort överblivna objekt i systemet genom att köra den lagrade proceduren enligt följande. @ deletionLimit = 1000 instruerar proceduren för att stoppa när det har tagits bort 1 000 objekt. Om det finns mer än 1 000 föräldralösa objekt i systemet, köra proceduren flera gånger (rekommenderas) eller öka värdet för deletionLimit.
  DECLARE    @deletedRulesFound BIT,    @startDateTime   DATETIME,    @endDateTime    DATETIME;  SELECT @deletedRulesFound = -1;       WHILE @deletedRulesFound <> 0  BEGIN    SELECT @startDateTime = CURRENT_TIMESTAMP;    EXEC [debug].[DeleteOrphanedRulesByType] @ruleType=N'CHANGE_ME', @deletionLimit=1000, @reportOnly=0, @deletedRulesFound=@deletedRulesFound OUTPUT;    SELECT @endDateTime  = CURRENT_TIMESTAMP;    SELECT @startDateTime AS [StartTime], @endDateTime AS [EndTime], @deletedRulesFound AS [WereDeletedRulesFound];  END

Referenser
Mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologi som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2520954 – senaste granskning 07/03/2012 06:52:00 – revision: 1.0

Microsoft Forefront Identity Manager 2010

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbbug kbmt KB2520954 KbMtsv
Feedback