Beskrivning av Office 2007-paketet SP3 och Office Language Pack 2007 SP3

Inledning
Microsoft Office 2007-paketet Service Pack 3 (SP3) och Microsoft Office Language Pack 2007 SP3 innehåller de senaste uppdateringarna för Office 2007-paketet och Office Language Pack 2007. Dessa uppdateringar innehåller två huvudkategorier korrigeringsfiler:
 • Tidigare outgivna korrigeringsfiler som utformats speciellt för den här Service Pack-versionen. Förutom allmänna produktkorrigeringar innehåller de här korrigeringsfilerna förbättringar av stabilitet, prestanda och säkerhet.
 • Alla offentliga uppdateringar, säkerhetsuppdateringar, kumulativa uppdateringar och snabbkorrigeringsfiler som har getts ut fram till september 2011.
Eftersom alla Office Service Pack är kumulativa behöver du inte installera Service Pack 1 eller Service Pack 2 innan du installerar Service Pack 3. Service Pack 3 innehåller alla korrigeringsfiler som ingick i Service Pack 1 och Service Pack 2.
Mer Information

Hämta och installera Service Pack


Metod 1: Microsoft Update (rekommenderas)

Hämta Service Pack-versionen från Microsoft Update på följande Microsoft-webbplats:

Microsoft Update

Vi rekommenderar att du registrerar dig på Microsoft Update för att uppdatera produkter till SP3. Microsoft Update identifierar vilka produkter som är installerade och installerar sedan alla uppdateringar för produkterna.

Metod 2: Hämta SP3-paketet från Microsoft Download Center

Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

HämtaHämta paketet för Office 2007 SP3 nu.
HämtaHämta paketet för Office Language Pack 2007 SP3 nu.

Om du vill ha mer information om hur du hämtar Microsoft-supportfiler klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hämta Microsoft-supportfiler från Onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil med ett antivirusprogram. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen finns sparad på servrar med utökad säkerhet, vilket bidrar till att förhindra otillåtna ändringar av den.

Översikt över förbättringar i Office 2007-paketet SP3

 • Dokument som kräver anpassad säkerhetsoptimering returneras inte av frågor om aviseringssökning även om användaren som skapade aviseringen kan se och fråga efter dessa dokument. 
 • Tecken som inte är Unicode visas nu korrekt i vissa felmeddelandesträngar.
 • Fyra nya litteraturförteckningsformat finns nu tillgängliga med funktionen ”Word Citations & Bibliography”: Harvard Anglia, IEEE, APA Sixth Edition och MLA Seventh Edition.
 • Kinesiskt nyår ingår nu i Outlook-kalendern för Singapore.
 • Åtgärdar ett problem där Excel 2007 ibland kraschar när du öppnar en Excel-arbetsbok som tidigare sparats i en nyare version av Excel. Det inträffar om filen använder en ny funktion som inte finns tillgänglig i Office 2007-systemet.
 • Åtgärdar problem med regler för gamla och nya stavningen i den franska synonymordlistan.
 • Åtgärdar ett problem där krypteringsinställningarna inte är konfigurerbara när de används med en Compatibility Pack-konverterare för filformat och Office 2003 eller en tidigare version av Office.
 • Åtgärdar ett problem där en krasch ibland inträffar när en Excel-arbetsbok öppnas i Excel och sedan förhandsgranskas med förhandsgranskningsfunktionen i Windows Explorer.
 • Åtgärdar ett problem där Excel-utsnitt och -menyfliksanpassningar förloras när en XSLX-fil först sparas som en ODS-fil och sedan sparas som en XLSX-fil i Excel 2007.

Kända problem och funktionsförändringar
2591067 Kända problem som du kan stöta på när du installerar Office 2007-paketet SP3 och Windows SharePoint-tjänster 3.0 SP3

Teknisk information

Om du vill veta mer om den här Service Pack-versionen samt få en lista över vilka filer som påverkas, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2591039 Teknisk information om utgåvor av Office-system 2007 SP3


Borttagning av Service Pack

Microsoft Office 2007 Service Pack 3 stöder borttagning av klientuppdateringar genom att använda både kommandoraden och avinstallationsverktyget för Microsoft Service Pack för Microsoft Office 2007-paketet. Verktyget för avinstallation av Service Pack finns att hämta separat. Om du vill veta mer om det här verktyget klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

954914 Microsofts avinstallationsverktyg för Service Pack för Microsoft Office 2007-paketet
Office 2007 SP3
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2526086 – senaste granskning 10/27/2011 15:07:00 – revision: 2.0

Microsoft Office Basic 2007, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Ultimate 2007

 • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbexpertisebeginner KB2526086
Feedback