Hur du aktiverar Microsoft Installer-loggning och utförlig loggning för att samla in ytterligare Information för felsökning

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2545723
Symptom
Windows Installer använder loggning för att hjälpa dig att felsöka problem som kan uppstå när du installerar programvara. När du har aktiverat loggning kan du misslyckas installationen igen. Windows Installer spårar förloppet och data som registreras i en loggfil. Dessa loggar kan sedan ses av supportpersonal för att hjälpa dig att identifiera problemet.
Orsak
Microsoft Installer-problem kan orsakas av skadade data, skadade installationer och många olika problem.
Lösning
Felsökning av dessa problem måste du aktivera loggning för två processer och försök sedan att installera uppdateringarna igen. När du har aktiverat loggning fångas faktiska felkoder som genereras av Windows Installer. Du kan bestämma verkliga problem och lösning på detta problem som felkoder fångas. Dessa fel måste du kontakta Microsoft Support för att lösa problemet. Du måste dock göra flera saker innan du kontaktar Microsoft Support.

Följ anvisningarna för ditt operativsystem om du vill aktivera och samla in i loggar Windows Installer.

Steg 1: Aktivera Microsoft Installer-loggning och utförlig loggning för Windows Update

Om du vill att vi ska aktivera loggning för dig, går du till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
För Windows 8, Windows 7

För Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2003

Jag löser det själv

För datorer som kör Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Anteckningar, och klicka sedan på OK.
 2. Skriv följande kommandon i anteckningar.
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"="voicewarmupx" "Debug"=dword:00000007[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]"Flags"=dword:00000016"Level"=dword:00000004
 3. Klicka på Spara som i Arkiv -menyn.
 4. Klicka på skrivbordeti rutan Spara i .
 5. Skriv i rutan filnamnLoggingOn.reg, klicka på Alla filer i listan Filformat och klicka sedan på Spara.
 6. På skrivbordet dubbelklickar du på filen LoggingOn.reg för att lägga till registernycklar i registret i Windows.
 7. Klicka på OK i meddelanderutan.
 8. Försök att installera uppdateringen om du vill fånga in ytterligare felinformation i log-fil i Windows Installer.

För datorer som kör Windows Vista och Windows Server 2008

 1. Klicka på Start Start-knappen, och skriv sedan i rutan Påbörja sökningAnteckningar.
 2. Klicka på Anteckningari listan över program .
 3. Skriv följande kommandon i anteckningar.
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"="voicewarmupx" "Debug"=dword:00000007[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]"Flags"=dword:00000016"Level"=dword:00000004
 4. Klicka på Spara som i Arkiv -menyn.
 5. Klicka på skrivbordeti rutan Spara i .
 6. Skriv i rutan filnamnLoggingOn.reg, klicka på Alla filer i listan Filformat och klicka sedan på Spara.
 7. På skrivbordet dubbelklickar du på filen LoggingOn.reg för att lägga till värden i registret i Windows-registret.

  Användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 8. Klicka på Jaoch klicka sedan på OK.
 9. Försök att installera uppdateringen om du vill fånga in ytterligare felinformation i log-fil i Windows Installer.

Steg 2: Försök att installera uppdateringar om du vill skapa loggfiler

Om du vill försöka installera uppdateringarna igen kan du besöka webbplatsen Microsoft Update: Obs! Det kan ta flera minuter att samla dessa loggar och uppdateringen kanske inte verkar fungera korrekt. Tillåt för tid som krävs att slutföra processen.

Steg 3: Inaktivera Microsoft Installer-loggning och utförlig loggning för Windows Update

Viktigt Inaktivera loggning för Windows Installer som Windows Update eller Microsoft Update har slutförts. Med loggning aktiverad kan kräva mycket tid varje gång du installerar uppdateringar, kan sakta ner datorn, och kan skapa stora loggfiler kräver stora mängder diskutrymme.

Om du vill att vi ska inaktivera loggning för du gå till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du vill korrigera problemet manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Klicka på Hämta om du vill åtgärda problemet automatiskt. Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigera.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet finns kan spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
För Windows 8, Windows 7

För Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008, Windows Server 2003

Jag löser det själv

Följ anvisningarna för ditt operativsystem om du vill inaktivera loggning för Windows Installer.

För datorer som kör Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003

 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv Anteckningar, och klicka sedan på OK.
 2. Skriv följande kommandon i anteckningar.
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"=-"Debug"=-[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
 3. Klicka på Spara som i Arkiv -menyn.
 4. Klicka på skrivbordeti rutan Spara i .
 5. Skriv i rutan filnamnLoggingOff.reg, klicka på Alla filer i listan Filformat och klicka sedan på Spara.
 6. Dubbelklicka på filen LoggingOff.reg för att ta bort registervärdena från Windows-registret på skrivbordet.
 7. Klicka på OK i meddelanderutan.
 8. Ta bort filerna LoggingOn.reg och LoggingOff.reg från skrivbordet
Kontakta Microsoft Support för hjälp och refererar till den här Microsoft Knowledge Base-artikeln när du talar till supportagent. Mer information om hur du kontaktar Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats:

För datorer som kör Windows Vista och Windows Server 2008

 1. Klicka på Start Start-knappen, och skriv sedan Anteckningar i rutan Påbörja sökning .
 2. Klicka på Anteckningari listan över program .
 3. Skriv följande kommandon i anteckningar.
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\Installer]"Logging"=-"Debug"=-[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\WindowsUpdate\Trace]
 4. Klicka på Spara somArkiv -menyn i anteckningar.
 5. Klicka på skrivbordeti rutan Spara i .
 6. Skriv i rutan filnamnLoggingOff.reg, klicka på Alla filer i listan Filformat och klicka sedan på Spara.
 7. Dubbelklicka på filen LoggingOff.reg för att ta bort registervärdena från Windows-registret på skrivbordet.

  Användaråtkomstkontroll Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller klickar på Fortsätt.
 8. Klicka på Jaoch klicka sedan på OK.
 9. Ta bort filerna LoggingOn.reg och LoggingOff.reg från skrivbordet.
Kontakta Microsoft Support för hjälp och refererar till den här Microsoft Knowledge Base-artikeln när du talar till supportagent. Mer information om hur du kontaktar Microsoft Support finns på följande Microsoft-webbplats:
Mer Information
I de flesta fall Windows Installer-loggfilen börjar med msi slutar med tillägget .log och omfattar en grupp av tecken. Windows Installer-loggfilen har till exempel ett namn som liknar följande:
msib3a6g.log
På datorer som kör Windows 2000, Windows XP eller Windows Server 2003 är installer-logg finns i följande katalog:
C:\Documents and Settings\ {användarnamn} \Local Settings\Temp\
Att öppna den här katalogen, klicka på Start, klicka på Kör, Skriv % temp %, och klicka sedan på OK.

Obs! Den här informationen förutsätter att Windows är installerat i standardenhet C. Om så inte är fallet kan du justera enhetsbeteckningen för sökvägen till mappen att matcha på installationsenheten.

På datorer som kör Windows Vista eller Windows Server 2008 finns installer-logg i följande katalog:
C:\Users\{UserName\AppData\Local\Temp
Du öppnar den här katalogen genom att klicka på Start Start-knappen, typ % temp % i rutan Påbörja sökning och tryck sedan på RETUR.

Obs! Den här informationen förutsätter att Windows är installerat i standardenhet C. Om så inte är fallet kan du justera enhetsbeteckningen för sökvägen till mappen att matcha på installationsenheten.
Referenser
Mer information om hur du aktiverar Windows Installer-loggning klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
314852 Så här aktiverar du Windows Installer-loggning i Windows XP
Windows Installer-loggning utförlig loggning fixit fix it-lösningen fixme

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2545723 – senaste granskning 09/28/2015 01:58:00 – revision: 3.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

 • kbmt KB2545723 KbMtsv
Feedback