Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Remote Desktop Protocol (RDP) 8.0-uppdatering för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2592687
Sammanfattning
Protokollet RDP (Remote Desktop) 8.0-uppdateringen kan du använda de nya funktionerna för Fjärrskrivbordstjänster som introducerades i Windows 8 och Windows Server 2012. Dessa funktioner är nu tillgängliga för datorer som kör Windows 7 Service Pack 1 (SP1) eller Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

Checka ut den nya funktioner och kända problem i RDP-8.0.

Om du vill använda den här uppdateringen måste du hämta uppdateringen, installera en förutsättning och installera den här uppdateringen.
Obs! Du kan behöva starta om datorn flera gånger när du installerar den här uppdateringen.

Om du installerar RDP 8.0 på klienten måste du manuellt aktivera den efter installationen.
Installera förutsättningen
Innan du installerar uppdateringen RDP 8.0 måste du hasnabbkorrigering 2574819installerat en förutsättning.
Aktivera uppdatering på klienten
Så här aktiverar du RDP 8.0 på en fjärrdator som kör Windows 7 SP1:

Obs! Följande instruktioner gäller endast fjärrdatorer som kör Windows 7 SP1.
 1. Installera rätt version av paketet genom att köra uppdateringsfilen Windows6.1-KB2592687.
 2. Starta om datorn.
 3. Öppna Redigeraren för lokal grupprincip.
 4. Aktivera principen för Remote Desktop Protocol. Inställningen för den här principen är under följande nod:
  Datorn Användarkonfiguration\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för stationära fjärrskrivbordssession\Miljö för fjärrsession
 5. Om UDP-funktionen aktiverar RDP transportpolitiken och ange värdet att använda både TCP och UDP. Inställningen för
  RDP transportpolitiken är under följande nod:
  Datorkonfiguration\Administrativa mallar\Windows-komponenter\Fjärrskrivbordstjänster\Värdserver för fjärrskrivbordssession\Anslutningar
  Obs! Konfigurera transportprincip för RDP kan brandväggen tillåter UDP-port 3389.
 6. Starta om datorn.
Mer Information
UAG-kompatibilitet
RDP-8.0 är inte kompatibel med versioner av Forefront Unified Access Gateway (UAG) 2010 före Service Pack 3. Mer information finns i: http://technet.microsoft.com/en-us/library/jj906310.aspx
Så här kontrollerar du att RDP 8.0 har aktiverats på klienten
Använd anslutning (Fjärrskrivbord) 8.0 kan ansluta till datorn från en dator som kör Windows 8 eller Windows 7 SP1 för att kontrollera att RDP-8.0 har aktiverats på en fjärrdator som kör Windows 7 SP1. Följ dessa steg för att kontrollera att RDP-8.0 är aktiverat:
 1. Om RDP 8.0 är aktiverat visas knappen anslutning kvalitet i anslutningsfältet.
 2. Klicka på anslutning kvalitet om du vill öppna en dialogruta med information av följande slag. (Se följande skärmbild för det här steget.)
Förekomsten av anslutningsikonen kvalitet och kvalitet dialogrutan bekräftar tillgängligheten för RDP-8.0 för fjärranslutningen.
Nya funktioner i RDP 8.0-uppdatering

Nya funktioner i RDP 8.0 för Windows 7 SP1

Den här uppdateringen införs följande funktioner för fjärranslutna datorer som kör Windows 7 SP1:Dessa funktioner är tillgängliga endast om du använder en klient som är kompatibel med RDP 8.0. En dator som kör Windows 8 eller Windows 7 SP1 med RDP 8.0 uppdateringen kan till exempel ansluta till en annan dator som kör Windows 7 SP1 med RDP 8.0 uppdateringen.

Nya funktioner i Remote Desktop anslutning 8.0-klient för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1

Remote Desktop anslutning 8.0-uppdateringen stöder följande nya funktioner när du ansluter till en server som stöds och lämpligt konfigurerad:
 • Remote Desktop Protocol 8.0

  RDP-8.0-stöd omfattar följande:
  • Fjärrkontroll för WAN
  • RemoteFX anpassad grafik
  • Fjärrnätverket automatisk identifiering
  • RemoteFX-direktuppspelning

  Den här funktionen är tillgänglig när du ansluter till datorer som kör något av följande operativsystem:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 med RDP 8.0 installerat och aktiverat
 • Dynamisk i sessionen USB-omdirigering

  Den här funktionen kan användare välja USB-enheter för omdirigering i en fjärrsession. USB-enheter kan växlas mellan fjärrsessioner eller med den lokala datorn. När funktionen RemoteFX USB-omdirigering aktiveras kan användare Knacka på ikonen enheter i anslutningsfältet att välja vilka enheter som ska omdirigeras.

  Dynamisk i sessionen USB-omdirigering är tillgänglig när du ansluter till datorer som kör något av följande operativsystem:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 RDP 7.1 RemoteFX vGPU funktionen är aktiverad
  • Windows 7 med RDP 8.0 installerat och aktiverat
 • Bättre enkel inloggning upplevelse för Webbåtkomst till fjärrskrivbord

  Den här funktionen förenklar och förbättrar användarupplevelsen. Det kan användarna ange sina användarnamn och lösenord bara en gång när de ansluter till IT publicerade program och skrivbord. Användare uppmanas inte att ange sina autentiseringsuppgifter för efterföljande anslutningar.

  Läs mer om hur du konfigurerar Web Single Sign-On (enkel inloggning på webben) Remote Desktop Web Access enkel inloggning nu lättare att aktivera Windows Server 2012.

  Denna funktion är tillgänglig endast när du ansluter till Windows Server 2012 virtuell dator-baserade distributioner och sessionsbaserad datordriftsättning.
 • Återansluta för RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar

  Den här funktionen kan användare enkelt koppla från och Återanslut till IT publicerade program och skrivbord. Det är tillgängliga för användare när de använder funktionen RemoteApp- och fjärrskrivbordsanslutningar kan ansluta till Windows Server 2012 virtuell dator-baserade datordriftsättning och sessionsbaserad datordriftsättning.
 • Stöd för RemoteFX Media omdirigering av API: er för VoIP-program

  Den här funktionen kan program som Lync 2013 att leverera en ljud- och videokonferenser erfarenhet. Mer information finns i Allmän information om VDI-Plugin för Microsoft Lync 2013. Den här funktionen är tillgänglig när du ansluter till datorer som kör något av följande operativsystem:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • Stöd för kapslade sessioner

  I vissa särskilda situationer stöder RDP 8.0 kör en session med anslutning till fjärrskrivbord i en annan session av anslutning till fjärrskrivbord.

  Mer information finns i köra en session med anslutning till fjärrskrivbord i en annan session av anslutning till fjärrskrivbord i RDP 8.0.
Kända problem med RDP-8.0
 • Virtuella skrivbord som har RemoteFX vGPU installerat kan använda RDP 8.0.

  Problemet
  När du använder grupprincip för att installera och aktivera RDP 8.0 på en dator som har RemoteFX vGPU installerat, finns inte RDP 8.0.

  Lösning
  Den här uppdateringen kan inte RDP 8.0 för anslutningar till datorer med RemoteFX vGPU installerat. Om du måste ha RDP 8.0 aktiverad, kan du ta bort RemoteFX vGPU från det virtuella skrivbordet.
 • Den Skugga kommandot kan inte användas till att fjärrövervaka en annan användares anslutning.

  Problemet
  Windows 7 SP1 stöder den Skugga kommando (Remote Control). Detta kommando kan användas av en administratör för att visa eller styra en annan användares aktiva session. När RDP 8.0 har aktiverats på en dator som kör Windows 7 SP1 kan en användare kan inte använda den Skugga kommandot för att visa eller styra en annan användares session.

  Lösning
  Administratörer kan använda Fjärrhjälp eller någon annan produkt som ger liknande möjlighet att visa eller styra en annan användares session.
 • Aero-glas-stöd är inte tillgängligt.

  Problemet
  Aero-glas remoting-funktionen i Windows 7 kan användare som kör kompatibla klienter för anslutning till fjärrskrivbord använder funktioner som Flip 3D, levande uppgift bar förhandsgranskning och genomskinliga fönsterkanten i en fjärrskrivbordssession när en kompatibel klient RDC 7.0 används. När RDP 8.0 är aktiverad kan användare använda funktionen Aero-glas remoting.

  Lösning
  Administratörer bör inte aktivera RDP 8.0 på fjärrdatorer som kör Windows 7 SP1 för användare som måste använda funktionen remoting Aero – glas.
 • RDP-8.0 på fjärrdatorer som kör Windows 7 SP1 använder inte UDP-protokollet.

  Problemet
  RemoteFX för WAN-funktionen i 8.0 RDP använder TCP och UDP-protokoll för att optimera användaren uppstår. När du installerar och aktiverar RDP 8.0 på datorer som kör Windows 7 SP1 är RDP 8.0 konfigurerad för att använda endast TCP-protokollet.

  Lösning
  Konfigurera RDP 8.0 att använda TCP- och UDP-protokollen. Mer information finns i "Så här aktiverar du RDP 8.0"avsnittet.
 • Lokala administratörer som inte är medlemmar i gruppen Användare av fjärrskrivbord kan inte logga in med hjälp av en klient för anslutning till fjärrskrivbord.

  Problemet
  När RDP 8.0 är aktiverat kan kan inte lokala administratörer som inte är medlem i gruppen Användare av fjärrskrivbord logga in.

  Lösning
  Lägga till användare för lokal administratör i gruppen Användare av fjärrskrivbord.
 • Brandväggsregel som tillåter UDP-trafik är inte aktiverad när du använder grupprincip grupprincipobjektet (GPO) för att aktivera RDP 8.0.

  Problemet
  Om du använder ett grupprincipobjekt för att aktivera RDP 8.0, aktiveras inte UDP-brandväggsregel som tillåter UDP-trafik.

  Lösning
  Skapa ett grupprincipobjekt för att aktivera den "Remote Desktop - User Mode (UDP-In)" brandvägg.
 • Brandväggsregel som tillåter TCP-trafik kan inte aktiveras om du installerar den här uppdateringen manuellt.

  Problemet
  Om du använder lokal säkerhetsprincip för att aktivera RDP 8.0, aktiveras inte TCP-brandväggsregel som tillåter TCP-trafik.

  Lösning
  Aktivera den "Remote Desktop - RemoteFX (TCP-In)" brandväggsregeln i Windows-brandväggen med avancerad säkerhet.
 • Datorn är långsam när IPsec distribueras i nätverket.

  Problemet
  Långsamma prestanda kan uppstå om du ansluter till en dator via protokollet RDP 8.0 när IPsec distribueras i nätverket.

  Lösning
  Installera snabbkorrigering 2570170 på servern.
 • Du kan inte använda funktioner för multi-touch och gester när du fjärransluter till en dator.

  Problemet
  Det här problemet uppstår när du använder klienten 8.0 för Remote Desktop anslutning på en dator som kör Windows 7 SP1.

  Lösning
  RemoteFX multi-touch-funktionen stöds endast när både klient- och server-datorer som kör Windows 8 eller Windows Server 2012.
 • Du ombeds upprepade gånger för autentisering när du ansluter till datorer med hjälp av Remote Web Access i Small Business Server 2011 och domäner i Windows Server 2012 Essentials.

  Problemet
  När du försöker ansluta till en dator i en Windows Server 2012 Essentials, Windows Small Business Server 2011 Standard eller Windows Small Business Server 2011 Essentials domän med hjälp av Remote Web Access eller Remote Desktop Gateway, uppmanas du upprepade gånger för autentisering.

  Lösning
  Undvik problemet genom att se Information om hur du undviker flera autentisering frågar efter installation av uppdateringar, 2574819 och 2592687.
Läs mer om RDP 8.0-uppdatering för Windows 7 SP1 och Windows Server 2008 R2 SP1 Remote Desktop Protocol 8.0-uppdatering för Windows 7 SP1: aktivera en bra WAN användarupplevelsen för Windows 7 SP1 virtuella skrivbord.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2592687 – senaste granskning 10/29/2014 01:59:00 – revision: 10.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

 • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB2592687 KbMtsv
Feedback