Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Felmeddelande i Windows "Bootmgr saknas. Tryck ned Ctrl+Alt+Del för omstart"

Om du är en småföretagskund finns ytterligare felsöknings- och utbildningsresurser på webbplatsen Support för småföretag.
Sammanfattning
När du försöker starta Windows kanske följande felmeddelande visas:
Bootmgr saknas. Tryck ned CTRL+ALT+DEL för omstart
Det här felet indikerar att startsektorn är skadad eller saknas.
Lösning
Använd följande metoder för att felsöka problemet. Börja med metod 1. Om det inte går att lösa problemet med metod 1 går du till metod 2.


Obs! För att slutföra de här stegen måste du ha en installationsskiva för Windows Vista eller Windows 7. Om du inte har någon skiva kontaktar du datortillverkaren eller Microsofts support för att få en. Om du inte har någon installationsskiva och Startreparation är ett förinstallerat återställningsalternativ på datorn kan du använda metod 4.


Så här kör du Startreparation från Windows Återställningsmiljö (WinRE):
 1. Sätt i installationsskivan för Windows 7 eller Windows Vista i skivenheten och starta datorn.
 2. Tryck på en tangent när meddelandet Tryck på valfri tangent om du vill starta med CD- eller DVD-skivan visas.
 3. Välj språk, tid och valuta samt tangentbord eller inmatningsmetod och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Reparera datorn.
 5. I dialogrutan Systemåterställningsalternativ väljer du enheten för Windows-installationen och klickar sedan på Nästa.
 6. Klicka på Reparera datorn i dialogrutan Systemåterställningsalternativ.
 7. Klicka på det operativsystem som du vill reparera och klicka sedan på Nästa.
 8. Klicka på Startreparation i dialogrutan Systemåterställningsalternativ.
Mer information om Systemåterställningsalternativ finns i Vilka systemåterställningsalternativ är tillgängliga i Windows 7?

Mer information om Startreparation finns i Startreparation: vanliga frågor och svar.


 1. Sätt i installationsskivan för Windows 7 eller Windows Vista i skivenheten och starta datorn.
 2. Tryck på en tangent när meddelandet Tryck på valfri tangent om du vill starta med CD- eller DVD-skivan visas.
 3. Välj språk, tid, valuta, tangentbord eller någon annan inmatningsmetod och klicka sedan på Nästa.
 4. Klicka på Reparera datorn.
 5. Klicka på det operativsystem som du vill reparera och klicka sedan på Nästa.
 6. Klicka på Kommandotolken i dialogrutan Systemåterställningsalternativ.
 7. Skriv Bootrec/RebuildBcd och tryck sedan på RETUR.

Mer information om hur du använder Bootrec.exe finns i följande artikel på Microsoft-webbplatsen:
927392: Så här använder du Bootrec.exe-verktyget i Windows Återställningsmiljö för felsökning och reparation av startproblem i Windows
Om metod 2 inte löser problemet går du till metod 3.


Viktigt! Den här metoden kräver att Systemåterställning är aktiverat på datorn.

Så här kör du Systemåterställning från Windows Återställningsmiljö (WinRE):
 1. Sätt i installationsskivan för Windows 7 eller Windows Vista i skivenheten och starta datorn.
 2. Tryck på en tangent när meddelandet Tryck på valfri tangent om du vill starta med CD- eller DVD-skivan visas.
 3. Välj språk, tid och valuta samt tangentbord eller inmatningsmetod och klicka på Nästa.
 4. Klicka på Reparera datorn.
 5. I dialogrutan Systemåterställningsalternativ väljer du enheten för Windows-installationen och klickar sedan på Nästa.
 6. I dialogrutan Systemåterställningsalternativ klickar du på Systemåterställning.
 7. Följ instruktionerna i guiden Systemåterställning och välj lämplig återställningspunkt.
 8. Klicka på Slutför för att återställa systemet.
Mer information om hur du använder Systemåterställning finns i Systemåterställning: vanliga frågor och svar.Viktigt! Den här metoden är endast tillgänglig om Startreparation är ett förinstallerat återställningsalternativ på datorn.

Om du inte har någon Windows 7- eller Windows Vista-skiva och Startreparation är ett förinstallerat återställningsalternativ på datorn gör du så här för att reparera startfilerna:
 1. Ta ut alla disketter samt CD- och DVD-skivor ur datorn och starta om den med hjälp av datorns strömknapp.
  • Om det bara finns ett operativsystem på datorn håller du F8-tangenten nedtryckt medan datorn startar om. Du måste trycka ned F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas måste du försöka igen genom att vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas. Stäng sedan av och starta om datorn.
  • Om det finns mer än ett operativsystem på datorn kan du använda piltangenterna för att markera det operativsystem som du vill reparera. Håll sedan F8-tangenten nedtryckt.

 2. På skärmen Avancerade startalternativ kan du använda piltangenterna och markera Reparera datorn. Tryck sedan på Retur. (Om Reparera datorn inte visas som ett alternativ finns det inga förinstallerade återställningsalternativ på datorn, eller så har nätverksadministratören inaktiverat dem.)
 3. Välj en tangentbordslayout och klicka på Nästa.
 4. Välj ett användarnamn, ange lösenord och klicka sedan på OK.
 5. I menyn Systemåterställningsalternativ klickar du på Startreparation. Du kanske ombeds att göra vissa val under försöken att lösa problemet med hjälp av Startreparation. Eventuellt kanske datorn måste startas om under reparationen.
Ytterligare resurser
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2622803 – senaste granskning 05/31/2012 10:29:00 – revision: 2.0

Windows Vista Starter, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate

 • KB2622803
Feedback