Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

”Åtkomst nekad” eller andra fel när du öppnar eller arbetar med filer och mappar i Windows

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
När du försöker öppna eller arbeta med filer och mappar kanske Åtkomst nekad eller andra fel visas. Följande problem kan uppstå när du arbetar med filer eller mappar i Windows.

Problem 1: Felmeddelandet "Åtkomst nekad" visas

Problem 2: Du kanske inte kan öppna, redigera, spara eller ta bort filer och mappar

Problem 3: Du kanske inte kan öppna en mapp när du installerat en ny version av Windows

Problem 4: Du kanske arbetar med filer och mappar

Problem att arbeta med filer och mappar i Windows kan orsakas av behörighetsproblem, skadade användarkonton eller skadade filer. Problemen kan ofta uppstå när du uppgraderat till en annan version av Windows, när du ansluter till andra datorer via ett nätverk eller när du ansluter en extern hårddisk till datorn.
Lösning
Lös problemet genom att läsa det avsnitt som bäst beskriver din situation och följa de anvisningar som anges i avsnittet.

Obs! Felmeddelandet "Åtkomst nekad" visas kanske inte alltid för den här typen av problem. Om problemet kvarstår när du följt anvisningarna som gäller för dig kan du prova med övriga anvisningar.

Välj rätt Windows-version för att få lämpliga instruktioner.
Felmeddelandet "Åtkomst nekad" kan bero på något av följande:
 • Mappägarskapet kan ha ändrats
 • Du har inte rätt behörighet
 • Filen kan vara krypterad

Här är tre saker du kan prova som kan hjälpa dig att lösa problemen med felmeddelandet "Åtkomst nekad":

1. Du kanske inte ägare till en fil eller mapp

Om du nyligen har uppgraderat datorn till Windows 8 från en tidigare Windows-version kanske en del kontoinformation har ändrats och du kanske inte längre är ägare till vissa filer eller mappar. Du kanske kan lösa detta genom att bli ägare till filen eller mappen. Så här blir du ägare till en fil eller mapp:
 1. Tryck och håll ned mappen du vill bli ägare till. Tryck sedan på Egenskaper.
  (Om du använder en mus högerklickar du på mappen och klickar sedan på Egenskaper.)
 2. Tryck eller klicka på fliken Säkerhet, Avancerat och Ändra.
 3. Tryck eller klicka på Redigera. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.
 4. Skriv namnet på den person som du vill ska bli ägare och klicka på Kontrollera namn.
 5. Kontot som tillhör den person som du anger som ägare visas i rutan. Klicka på OK.
 6. Om du vill att personen ska bli ägare till filer och undermappar i den här mappen markerar du kryssrutan Ersätt ägare av underbehållare och objekt.
 7. Klicka på OK.

2. Du kanske inte har rätt behörighet

Problem med att öppna filer eller mappar kan ha att göra med behörigheter. Behörigheter är regelassocierade med filer och mappar som fastställer om du kan öppna eller göra ändringar i filerna eller mapparna. Så här kontrollerar du behörighet för filen eller mappen:
 1. Tryck och håll ned eller högerklicka på filen eller mappen och välj sedan Egenskaper.
 2. Tryck eller klicka på fliken Säkerhet.
 3. Tryck eller klicka på ditt namn under Grupp- eller användarnamn för att se vilka behörigheter du har.

Om du vill öppna en fil måste du ha läsbehörighet. Så här ändrar du behörighet för en fil eller mapp:

Viktigt! Du kanske måste vara inloggad som administratör om du vill ändra behörighet för filer och mappar:

 1. Tryck och håll ned eller högerklicka på filen eller mappen. Tryck eller klicka sedan på Egenskaper.
 2. Tryck eller klicka på fliken Säkerhet.
 3. Tryck eller klicka på ditt namn under Grupp- eller användarnamn för att se vilka behörigheter du har.
 4. Tryck eller klicka på Redigera. Markera sedan kryssrutorna för de behörigheter du behöver och klicka på OK.

3. Filen eller mappen kan vara krypterad

Kryptering av filer är ett sätt att skydda dem från oönskad åtkomst. Du kan inte öppna en krypterad fil utan det certifikat som användes för krypteringen. Så här kontrollerar du om filen eller mappen är krypterad:
 1. Tryck och håll ned eller högerklicka på filen. Tryck eller klicka sedan på Egenskaper.
 2. Tryck eller klicka på fliken Allmänt och tryck eller klicka sedan på Avancerat.

Om kryssrutan Kryptera innehåll för att skydda data är markerad behöver du det certifikat som användes vid filkrypteringen för att öppna filen.

Du kan få certifikatet från den person som skapade eller krypterade filen eller mappen, eller genom att be den personen avkryptera filen eller mappen. 


Felmeddelandet "Åtkomst nekad" kan bero på något av följande:
 • Mappägarskapet kan ha ändrats
 • Du har inte rätt behörighet
 • Filen kan vara krypterad

Här är tre saker du kan prova som kan hjälpa dig att lösa problemen med felmeddelandet "Åtkomst nekad":

1. Du kanske inte ägare till en fil eller mapp

Om du nyligen har uppgraderat datorn till Windows 7 från en tidigare Windows-version kanske en del kontoinformation har ändrats och du kanske inte längre är ägare till vissa filer eller mappar. Du kanske kan lösa detta genom att bli ägare till filen eller mappen. Så här blir du ägare till en fil eller mapp:
 1. Högerklicka på den mapp som du vill bli ägare till och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken SäkerhetAvancerat och sedan på fliken Ägare.
 3. Klicka på Redigera. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.
 4. Klicka på namnet på den person som du vill ska bli ägare.
 5. Om du vill att personen ska bli ägare till filer och undermappar i den här mappen markerar du kryssrutan Ersätt ägare av underbehållare och objekt.
 6. Klicka på OK.

2. Du kanske inte har rätt behörighet

Problem med att öppna filer eller mappar kan ha att göra med behörigheter. Behörigheter är regelassocierade med filer och mappar som fastställer om du kan öppna eller göra ändringar i filerna eller mapparna. Så här kontrollerar du behörighet för filen eller mappen:
 1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Säkerhet.
 3. Klicka på ditt namn under Grupp- eller användarnamn för att se vilka behörigheter du har.

Om du vill öppna en fil måste du ha läsbehörighet. Så här ändrar du behörighet för en fil eller mapp:

Viktigt! Du kanske måste vara inloggad som administratör om du vill ändra behörighet för filer och mappar:

 1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Säkerhet.
 3. Klicka på ditt namn under Grupp- eller användarnamn för att se vilka behörigheter du har.
 4. Klicka på Redigera. Markera sedan kryssrutorna för de behörigheter du behöver. Klicka på OK.

Mer information om behörigheter finns i Vad är behörigheter?

3. Filen eller mappen kan vara krypterad

Kryptering av filer är ett sätt att skydda dem från oönskad åtkomst. Du kan inte öppna en krypterad fil utan det certifikat som användes för krypteringen. Så här kontrollerar du om filen eller mappen är krypterad:
 1. Högerklicka på filen och klicka på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Avancerat.

Om kryssrutan Kryptera innehåll för att skydda data är markerad behöver du det certifikat som användes vid filkrypteringen för att öppna filen.

Du kan få certifikatet från den person som skapade eller krypterade filen eller mappen, eller genom att be den personen avkryptera filen eller mappen. 

Mer information finns i Importera eller exportera certifikat och privata nycklar
Välj rätt Windows-version för att få lämpliga instruktioner.
Problem med att öppna, redigera, spara eller ta bort filer eller mappar kan bero på en eller flera av följande orsaker:
 • Mappägarskapet kan ha ändrats
 • Du har inte rätt behörighet
 • Filen kan vara krypterad
 • Filen kan vara skadad
 • Användarprofilen kan vara skadad

Prova med det här för att lösa problemet:

1. Bli ägare till en mapp

Om du nyligen har uppgraderat datorn till Windows 8 från en tidigare Windows-version kanske en del kontoinformation har ändrats och du kanske inte längre är ägare till dina filer eller mappar. Du kanske kan lösa detta genom att bli ägare till mappen. Så här blir du ägare till en mapp:
 1. Tryck och håll ned mappen du vill bli ägare till. Tryck sedan på Egenskaper.
  (Om du använder en mus högerklickar du på mappen och klickar sedan på Egenskaper.)
 2. Tryck eller klicka på fliken Säkerhet, tryck eller klicka på Avancerat och tryck eller klicka sedan på Ändra.
 3. Skriv namnet på den person som du vill ska bli ägare och klicka på Kontrollera namn.
 4. Det användarnamn som du anger som ägare visas. Klicka på OK.
 5. Om du vill att personen ska bli ägare till filer och undermappar i den här mappen markerar du kryssrutan Ersätt ägare av underbehållare och objekt.
 6. Klicka på OK.

2. Du kanske inte har rätt behörighet

Problem med att öppna filer kan ha att göra med behörigheter. Behörigheter är regelassocierade med filer och mappar som fastställer om du kan öppna eller göra ändringar i filerna eller mapparna. Så här kontrollerar du behörighet för filen eller mappen:

 1. Tryck och håll ned eller högerklicka på filen eller mappen. Tryck eller klicka sedan på Egenskaper.
 2. Tryck eller klicka på fliken Säkerhet.
 3. Tryck eller klicka på ditt namn under Grupp- och användarnamn för att se vilka behörigheter du har.
Om du vill öppna en fil måste du ha läsbehörighet. Så här ändrar du behörighet för en fil eller mapp:

Viktigt! Du kanske måste vara inloggad som administratör om du vill ändra behörighet för filer och mappar:

 1. Tryck och håll ned eller högerklicka på filen eller mappen. Tryck eller klicka sedan på Egenskaper.
 2. Tryck eller klicka på fliken Säkerhet.
 3. Tryck eller klicka på ditt namn under Grupp- eller användarnamn för att se vilka behörigheter du har.
 4. Tryck eller klicka på Redigera. Markera sedan kryssrutorna för de behörigheter du behöver. Tryck eller klicka på OK.

Mer information om behörigheter finns i Vad är behörigheter?

3. Filen kan vara krypterad

Kryptering av filer är ett sätt att skydda dem från oönskad åtkomst. Du kan inte öppna en krypterad fil utan det certifikat som användes för krypteringen. Så här kontrollerar du om filen är krypterad:
 1. Tryck och håll ned eller högerklicka på filen. Tryck eller klicka sedan på Egenskaper.
 2. Tryck eller klicka på fliken Allmänt och tryck eller klicka sedan på Avancerat.

Om kryssrutan Kryptera innehåll för att skydda data är markerad behöver du det certifikat som användes vid filkrypteringen för att öppna filen.

Du kan få certifikatet från den person som skapade filen.

4. Filen kan ha skadats.
Filen kan skadas av flera orsaker. Den vanligaste orsaken är att du har en fil öppen och datorn låser sig, eller att strömförsörjningen till datorn bryts av någon anledning. De flesta skadade filer kan inte repareras och du bör antingen ta bort filen eller, om du tidigare säkerhetskopierat datorns hårddisk, så kan du försöka hämta en äldre version av filen för att ersätta den skadade versionen.

Mer information om vanliga frågor om skadade filer och hur du reparerar dem finns i Skadade filer: Vanliga frågor och svar

5. Din lokala användarprofil kan ha skadats
Ibland kan inte Windows läsa in din lokala användarprofil korrekt, vilket kan orsaka problem vid åtkomst till filer och mappar. Du kanske måste skapa en ny lokal användarprofil. Du måste först skapa ett nytt lokalt användarkonto om du vill skapa en ny lokal användarprofil. När kontot skapas, skapas också profilen. Så här skapar du ett nytt lokalt användarkonto:

 1. Svep från skärmens högra kant, tryck på Inställningar och tryck sedan på Ändra datorinställningar.
  (Om du använder en mus pekar du på skärmens övre högra hörn, flyttar muspekaren nedåt, klickar på Inställningar och sedan på Ändra datorinställningar.)
 2. Tryck eller klicka på Användare i navigeringsfönstret.
 3. Tryck eller klicka på Lägg till en användare. Tryck eller klicka sedan på Går det att logga in utan ett Microsoft-konto?
 4. Tryck eller klicka på Lokalt konto.
 5. Ange namnet på ditt nya konto.
 6. Om du vill använda ett lösenord kan du ange och bekräfta lösenordet som du vill använda. Om du valt att inte använda ett lösenord kan du klicka eller trycka på Nästa utan att ange något lösenord.
 7. Klicka eller tryck på Slutför.


Problem med att öppna, redigera, spara eller ta bort filer eller mappar kan bero på en eller flera av följande orsaker:
 • Mappägarskapet kan ha ändrats
 • Du har inte rätt behörighet
 • Filen kan vara krypterad
 • Filen kan vara skadad
 • Användarprofilen kan vara skadad

Prova med det här för att lösa problemet:

1. Bli ägare till en mapp

Om du nyligen har uppgraderat datorn till Windows 7 från en tidigare Windows-version kanske en del kontoinformation har ändrats och du kanske inte längre är ägare till dina filer eller mappar. Du kanske kan lösa detta genom att bli ägare till mappen. Så här blir du ägare till en mapp:
 1. Högerklicka på mappen du vill bli ägare till och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Säkerhet, Avancerat och sedan på fliken Ägare.
 3. Klicka på Redigera. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.
 4. Klicka på namnet på den person som du vill ska bli ägare.
 5. Om du vill att personen ska bli ägare till filer och undermappar i den här mappen markerar du kryssrutan Ersätt ägare av underbehållare och objekt.
 6. Klicka på OK.

2. Du kanske inte har rätt behörighet

Problem med att öppna filer kan ha att göra med behörigheter. Behörigheter är regelassocierade med filer och mappar som fastställer om du kan öppna eller göra ändringar i filerna eller mapparna. Så här kontrollerar du behörighet för filen eller mappen:

 1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Säkerhet.
 3. Klicka på ditt namn under Grupp- eller användarnamn för att se vilka behörigheter du har.
Om du vill öppna en fil måste du ha läsbehörighet. Så här ändrar du behörighet för en fil eller mapp:

Viktigt! Du kanske måste vara inloggad som administratör om du vill ändra behörighet för filer och mappar:

 1. Högerklicka på filen eller mappen och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Säkerhet.
 3. Klicka på ditt namn under Grupp- eller användarnamn för att se vilka behörigheter du har.
 4. Klicka på Redigera. Markera sedan kryssrutorna för de behörigheter du behöver och klicka på OK.

Mer information om behörigheter finns i Vad är behörigheter?

3. Filen kan vara krypterad

Kryptering av filer är ett sätt att skydda dem från oönskad åtkomst. Du kan inte öppna en krypterad fil utan det certifikat som användes för krypteringen. Så här kontrollerar du om filen är krypterad:
 1. Högerklicka på filen och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Allmänt och sedan på Avancerat.

Om kryssrutan Kryptera innehåll för att skydda data är markerad behöver du det certifikat som användes vid filkrypteringen för att öppna filen.

Du kan få certifikatet från den person som skapade filen. Mer information finns i Importera eller exportera certifikat och privata nycklar

4. Filen kan ha skadats
Filen kan skadas av flera orsaker. Den vanligaste orsaken är att du har en fil öppen och datorn låser sig, eller att strömförsörjningen till datorn bryts av någon anledning. De flesta skadade filer kan inte repareras och du bör antingen ta bort filen eller, om du tidigare säkerhetskopierat datorns hårddisk, så kan du försöka hämta en äldre version av filen för att ersätta den skadade versionen.

Mer information om vanliga frågor om skadade filer och hur du reparerar dem finns i Skadade filer: Vanliga frågor och svar

5. Din användarprofil kan ha skadats
Ibland kan inte Windows läsa in din användarprofil korrekt, vilket kan orsaka problem vid åtkomst till filer och mappar. Du kanske måste skapa en ny användarprofil. Du måste först skapa ett nytt användarkonto om du vill skapa en ny användarprofil. När kontot skapas, skapas också profilen. Mer information om att skapa användarprofiler finns i Korrigera en skadad användarprofil När den nya användarprofilen har skapats kan du kopiera över dina användarfiler och öppna dem.
Välj rätt Windows-version för att få lämpliga instruktioner.
Problem med att öppna filer och mappar efter att ha uppgraderat till en ny Windows-version kan bero på en eller flera av följande orsaker:
 • Mappägarskapet kan ha ändrats
 • Filerna lagras i mappen Windows.old från det förra systemet

Prova med följande två saker för att lösa problemet:

1. Du kanske inte är ägare till en mapp

Om du nyligen har uppgraderat datorn till Windows 8 från en tidigare Windows-version kanske en del kontoinformation har ändrats och du kanske inte längre är ägare till dina filer eller mappar. Du kanske kan lösa detta genom att bli ägare till mappen. Så här blir du ägare till en mapp

 1. Tryck och håll ned mappen du vill bli ägare till. Tryck sedan på Egenskaper.
  (Om du använder en mus högerklickar du på mappen och klickar sedan på Egenskaper.)
 2. Tryck eller klicka på fliken Säkerhet, Avancerat och Ändra.
 3. Tryck eller klicka på Redigera. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.
 4. Skriv namnet på den person som du vill ska bli ägare och klicka på Kontrollera namn.
 5. Kontot som tillhör den person som du anger som ägare visas i rutan. Klicka på OK.
 6. Om du vill att personen ska bli ägare till filer och undermappar i den här mappen markerar du kryssrutan Ersätt ägare av underbehållare och objekt.
 7. Klicka på OK.


2. Du måste återställa filer från Windows.old-mappen

Om du nyligen har uppgraderat datorn till Windows 8 från en tidigare Windows-version och inte formaterat om hårddisken kanske det fortfarande går att öppna dina gamla filer från Windows.old-mappen.

Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.

Återställ personliga filer
Så här hämtar du filer manuellt:
 1. Tryck på mappikonen från det klassiska skrivbordet och välj sedan Dator eller tryck på Windows+E på tangentbordet.
 2. Dubbeltryck eller dubbelklicka på den enhet där Windows är installerat (normalt enhet C:).
 3. Dubbeltryck eller dubbelklicka på mappen Windows.old.
 4. Dubbeltryck eller dubbelklicka på mappen Användare.
 5. Dubbeltryck eller dubbelklicka på ditt användarnamn.
 6. Öppna de mappar som innehåller filerna du vill hämta.
  Hämta exempelvis filer i mappen Dokument genom att dubbeltrycka eller dubbelklicka på Dokument.
 7. Kopiera och klistra in önskade filer från varje mapp till en mapp i Windows 8.
  Om du exempelvis vill hämta allt från mappen Dokument kopierar du alla filer och mappar och klistrar sedan in dem i Dokumentbiblioteket i Windows 8.
 8. Upprepa steg 5–7 för varje användarkonto på datorn.

Mer information om att återställa filer från en tidigare version finns i Återställa saknade eller borttagna filer

Problem med att öppna filer och mappar efter att ha uppgraderat till en ny Windows-version kan bero på en eller flera av följande orsaker:
 • Mappägarskapet kan ha ändrats
 • Filerna lagras i mappen Windows.old från det förra systemet

Prova med följande två saker för att lösa problemet:

1. Du kanske inte är ägare till en mapp

Om du nyligen har uppgraderat datorn till Windows 7 från en tidigare Windows-version kanske en del kontoinformation har ändrats och du kanske inte längre är ägare till dina filer eller mappar. Du kanske kan lösa detta genom att bli ägare till mappen. Så här blir du ägare till en mapp
 1. Högerklicka på mappen du vill bli ägare till och klicka sedan på Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Säkerhet, Avancerat och sedan på fliken Ägare.
 3. Klicka på Redigera. Om du ombeds ange ett administratörslösenord eller en bekräftelse skriver du lösenordet eller anger bekräftelsen.
 4. Klicka på namnet på den person som du vill ska bli ägare.
 5. Om du vill att personen ska bli ägare till filer och undermappar i den här mappen markerar du kryssrutan Ersätt ägare av underbehållare och objekt.
 6. Klicka på OK.

2. Du måste återställa filer från Windows.old-mappen

Om du nyligen har uppgraderat datorn till Windows 7 från en tidigare Windows-version och inte formaterat om hårddisken kanske det fortfarande går att öppna dina gamla filer från Windows.old-mappen.


Lös det åt mig

Om du vill att problemet ska åtgärdas automatiskt klickar du på knappen eller länken Fix it. Klicka på Kör i dialogrutan Filhämtning och följ anvisningarna i Fix it-guiden.

Återställ personliga filer
Så här hämtar du filer manuellt:
 1. Klicka på Start-knappen och klicka sedan på Dator.
 2. Dubbelklicka på den enhet där Windows är installerat (normalt enhet C:).
 3. Dubbelklicka på mappen Windows.old.
 4. Dubbelklicka på mappen Användare.
 5. Dubbelklicka på ditt användarnamn.
 6. Öppna de mappar som innehåller filerna du vill hämta.
  Om du exempelvis vill hämta filer i mappen Dokument dubbelklickar du på Dokument.
 7. Kopiera och klistra in önskade filer från varje mapp till en mapp i Windows 7.
  Om du exempelvis vill hämta allt från mappen Dokument kopierar du alla filer och mappar och klistrar sedan in dem i Dokumentbiblioteket i Windows 7.
 8. Upprepa steg 5–7 för varje användarkonto på datorn.

Mer information om att återställa filer från en tidigare version finns i Återställa saknade eller borttagna filer

Mer information om hur du hittar, ordnar och använder filer och mappar på datorn finns i Arbeta med filer och mappar

Svar på vanliga frågor om att använda behörigheter för filer eller mappar finns i Bra att veta innan du använder behörigheter på filer eller mappar
Mer Information
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 2623670 – senaste granskning 09/23/2013 12:12:00 – revision: 5.0

Microsoft Windows XP Starter Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro

 • KB2623670
Feedback
;did=1&t=">