Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERA: Master Data Services stöds inte på en klustrad installation av SQL Server 2012

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2683467
Microsoft distribuerar korrigeringar för Microsoft SQL Server 2012 som en nedladdningsbar fil. Eftersom korrigeringar är kumulativa, varje ny utgåva innehåller alla snabbkorrigeringar och rätta till alla säkerhetskorrigeringar som ingår i den tidigare SQL Server 2012 release.
Symptom
Föreställ dig följande. Du kan köra installationsprogrammet för Microsoft SQL Server 2012 att installera ett failover-kluster som har funktionen Master Data Services (MDS) har aktiverats på en dator. Sedan försöker lägga till en nod i klustret. I det här fallet även om noden lagts MDS-binärfiler saknas i den tillagda noden i klustret och start-menyn ikoner saknas på noder som lagts till. Dessutom installeras MDS-funktionen felaktigt på den tillagda noden.
Lösning
Lös problemet genom att installera den kumulativa uppdateringen för följande. Den här kumulativa uppdateringen aktiverar stöd för MDS som en del av en klustrad installationsprogrammet för SQL Server 2012. Master Data Services i SQL Server 2012 stöder installation i ett scenario för klustret, Master Data Services i SQL Server 2012 stöder installation i ett kluster scenario utan någon instans av SQL Server som tidigare installerats på klusternoden. Om du vill aktivera stöd för att använda någon av följande metoder:
 • Om klustret är redan installerad och MDS-funktionen saknas i noder läggs till klustret har installationen av SQL Server 2012 avinstallera och sedan installera om de noderna med hjälp av de steg som beskrivs senare i den här artikeln. Kontrollera att skapa säkerhetskopior av databaser med alla innan du avinstallerar SQL Server 2012 klustrade instansen.
 • Du bör följa de steg som beskrivs senare i den här artikeln för att utföra installationen och tillämpas kumulativt uppdateringspaket 1 även om du inte har en instans av SQL Server 2012 installerat. Sedan ska det kumulativa uppdateringspaketet inkluderas när du gör en ny installation på klustret.

  Obs!När du kör installationsprogrammet för SQL Server 2012 befordras du till steg "Scan för Product Updates". Du kan dock hitta och hämta endast Microsoft allmän Distribution Release (GDR) och service pack-uppdateringar. Kumulativt uppdateringspaket 1 finns inte.

  Du kan använda kommandoraden för att peka på det Hämta paketet för den senaste uppdateringen om du vill inkludera kumulativt uppdateringspaket 1. Gör så här:
  1. Hämta de kumulativa uppdateringarna till en lokal mapp eller en UNC-sökväg. Hämta den kumulativa uppdateringen, till exempel i följande mapp:
   C:\CU1Update
  2. Använd någon av följande metoder för att köra en INI-filen pekar installationsprogrammet för SQL Server 2012 till mappen där det kumulativa uppdateringspaketet sparas:
   • Om du vill installera SQL Server 2012 med MDS-funktionen på den primära klusternoden så här:
    1. Öppna Kommandotolken som administratör och sedan köra följande kommando:
     Setup.exe/Action = installfailovercluster /updatesource =Sökväg för uppdatering EXE>
     Till exempel köra följande kommando:
     Setup.exe/Action = installfailovercluster /updatesource = c:\CU1Update
    2. Slutför Installationsguiden. Gör så här:
     1. Klicka på OK att ställa in regler för support.
     2. På den Produktuppdateringarsidan, kontrollera att paketet finns och klicka sedan påNästa.
     3. På den Installera filer för installation Klicka påInstallera.
     4. Klicka på följande sidorNästa:
      • Inställningsregler för Support
      • Produktnyckel
      • Licensvillkor
      • Installationsprogrammet roll
       
     5. Välj Motorn databastjänster och Master Data Servicesoch klicka sedan påNästa.
     6. På denFunktionen regler Klicka påNästa.
     7. På den Instans-konfigurationsida, typ SQL Server-nätverk namn för failover-kluster och klicka sedan påNästa.
     8. Klicka på Nästa på den Kravet på hårddiskutrymme sidan.
     9. På den Klusterresursgrupp sidan, skriver namnet på SQL Server-kluster resursgrupp som resurser för failover-klustret ska läggas till och klicka sedan påNästa.
     10. På denVal av Disk kluster Välj en disk, och klicka sedan påNästa.
     11. På denKlusternätverkskonfiguration sidan, kontrollera inställningarna och klicka sedan påNästa.
     12. På denTjänstens konfiguration sidan Ange information om konton och klicka sedan påNästa.
     13. Klicka på följande sidor Nästa:
      • Felrapportering
      • Regler för Installation av kluster
      • Redo att installera
   • Om du vill installera SQL Server 2012 med MDS-funktionen på en klusternod som ytterligare gör så här:
    1. Öppna Kommandotolken som administratör från en ny server och kör du följande kommando:
     Setup.exe/Action = ADDNODE /UPDATESOURCE =Sökväg för uppdatering EXE>
     Till exempel köra följande kommando:
     Setup.exe/Action = addnode /updatesource = c:\CU1Update
    2. Slutför Installationsguiden normalt. Gör så här:
     1. Klicka på OK ställa in regler för support
     2. På den Produktuppdateringarsidan, kontrollera att paketet finns och klicka sedan påNästa.
     3. På denInstallera filer för installation Klicka på Installera.
     4. Klicka på följande sidor Nästa:
      •  Inställningsregler för Support
      • Produktnyckel
      •  Licensvillkor
     5. På den Klusterkonfigurationen för nodenSkriv nätverksnamnet SQL Server från klustret primära noden installation (se steg 2 G enligt föregående punkt för namnet på instansen av SQL Server), och klicka sedan påNästa.
     6. Klicka på följande sidor Nästa:
      • Felrapportering
      • Lägg till noden regler
      • Dags att lägga till noden
  Mer information om produktuppdateringar i SQL Server 2012-installationen finns på följande Microsoft Developer Network (MSDN)-webbplats:

Kumulativ uppdateringsinformation

SQLServer 2012

Korrigeringsfil för problemet gavs först ut i kumulativ uppdatering 1 för SQL Server-20012. Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2679368 Kumulativ uppdatering 1 för SQL Server 2012
Obs! Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i den tidigare SQL-servern. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2692828 SQL Server 2012 bygger som har getts ut efter SQL Server 2012
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Funktionen kluster ingår i Failover-kluster med AlwaysOn instanser som publicerades i SQL Server 2012.

Mer information om instanser av AlwaysOn Failover-kluster finns på följande MSDN-webbplats:

Mer information om funktionen Data Quality Services i SQL Server 2012 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2674817 KORRIGERA: Kvalitet datatjänster-funktionen stöds inte på en instans för SQL Server 2012 AlwaysOn failover-kluster

Obs! Den aktuella installera Master Data Services-sidan på MSDN och TechNet kommer att ändras så att den återspeglar det faktum som börjar med SQL Server 2012 kumulativ uppdatering 1, Master Data Services stöds som en del av en installation för instans av SQL Server-kluster. Master Data Services i SQL Server 2012 stöder installation i ett kluster scenario utan någon instans av SQL Server som tidigare installerats på klusternoden.

Referenser
Mer information om stegvis Servicing-modellen för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935897 En inkrementell Servicing-modellen är tillgänglig från SQL Server-teamet att leverera snabbkorrigeringar för rapporterade problem
Mer information om namngivning schemat för uppdateringar för SQL Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
822499 System för namngivning för Microsoft SQL Server-program
Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2683467 – senaste granskning 05/21/2013 23:37:00 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise

 • kbtshoot kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2683467 KbMtsv
Feedback
> ody>