Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERA: En transaktion som skickats av transaktionen Integrator i Host Integration Server 2010 misslyckas när "Redan kontrollerat" säkerhetsinställningen är aktiverad i en miljö med fjärråtkomst

VIKTIGT: Denna artikel är översatt av Microsofts automatiska översättningsprogram och inte av en mänsklig översättare. För att Du skall ha åtkomst till alla artiklar i Knowledge Base på Ditt föredragna språk så är en del artiklar översatta av människor och en del artiklar av översättningsprogram. Tänk på att en artikel som är översatt av ett översättningsprogram inte alltid är perfekt. Artikeln kan innehålla fel ord, grammatik eller meningsbyggnad, ungefär som en utländsk talare kan göra misstag när han eller hon pratar med Dig på Ditt språk. Microsoft ansvarar inte för eventuella felaktigheter i översättningen, fel eller skador som orsakats av någon felöversättning av innehållet eller våra kunders användande av det översatta innehållet. Microsoft uppdaterar kontinuerligt mjukvaran för översättningsprogrammet.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2739301
Symptom
Anta följande: Transaktionen Integrator skickar en transaktion mot ett system med CICS stordatorer Microsoft Host Integration Server 2010. Dessutom har du en fjärransluten miljö som "Redan kontrollerat" säkerhetsinställningen har aktiverats. I det här scenariot transaktionen misslyckas och du får något av följande felmeddelanden:

Felmeddelande 1
HISMSNA0015 I SNATransport upptäckte ett fel som anropar metoden för interna CMSCSP vid bearbetning av metoden Invoke LUName REMOTE01 fel = 24
Felmeddelande 2
Undantag Occurred: HISMSNA0015 I SNATransport upptäckte ett fel som anropar metoden för interna CMRCV vid bearbetning av metoden GetBalance LUName CICSSEC fel = förutsatt att informationen inte är giltig.
Orsak
Säkerhet "Redan kontrollerat" inställningen kräver ett användar-ID, men inte kräver ett lösenord. Transaktionen Integrator skickar referenser med hjälp av ClientContext matris och arrayen innehåller ett fält tomt lösenord. Därför kan du få något av felmeddelandena som nämns i avsnittet "Symptom".
Lösning

Kumulativ uppdateringsinformation

Den korrigeringsfil som löser problemet ingår i kumulativa uppdateringspaketet 5 för Host Integration Server 2010. Mer information om hur du skaffar Kumulativt uppdateringspaket klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2728515 Samlingsuppdateringen 5 för Host Integration Server 2010

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2739301 – senaste granskning 08/30/2012 16:16:00 – revision: 1.0

Microsoft Host Integration Server 2010

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbbug kbsurveynew kbmt KB2739301 KbMtsv
Feedback