KORRIGERA: Tom eller ofullständig trädvyn visas i fönstret processen pågår när du bearbetar ett SSAS objekt i SSMS eller bud i SQL Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2744760

Microsoft distribuerar korrigeringar för Microsoft SQL Server 2008 R2 som en nedladdningsbar fil. Eftersom korrigeringar är kumulativa innehåller varje ny utgåva innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2008 R2.

Symptom
Anta att du bearbetar en Microsoft SQL Server Analysis Services (SSAS) objekt i SQL Server Management Studio (SSMS) för Microsoft SQL Server 2008 R2 eller i Business Intelligence Development Studio (bud). I detta fall visas en tom eller ofullständig trädvyn periodvis i fönstret processen pågår.
Orsak
Det här problemet beror på en försening i en trace prenumerationsbegäran. Om spåra prenumerationsbegäran inte slutförs innan behandlingen erhåller krävs Lås blockeras prenumerationsbegäran trace tills behandlingen är klar.
Lösning
Den här korrigeringen görs på Verktyg-klientbibliotek Microsoft.AnalysisServices.dll. Lös problemet genom uppdateringen gäller kumulativa klientverktygen som SQL Server Management Studio eller SQL Server Business Intelligence Development Studio på klientdatorn. Klientdatorn där bearbetningen har startats och förloppet övervakas är inte nödvändigtvis på samma dator som den server som kör SQL Server Analysis Services.

När du har installerat den här korrigeringen avslutas prenumerationsbegäran spårning av verktyget client innan behandlingen erhåller krävs lås.

Kumulativ uppdateringsinformation

Kumulativ uppdatering 4 för SQL Server 2008 R2 SP2

Korrigeringsfil för problemet släpptes först i den kumulativa uppdateringen 4. Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket för SQL Server 2008 R2 SP 2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2777358 Samlingsuppdateringen 4 för SQL Server 2008 R2 Service Pack 2
Obs! Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i den tidigare SQL Server 2008 R2 SP-2. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2730301 SQL Server 2008 R2-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 R2 Service Pack 2

SQL Server 2008 R2 servicepack 1

Korrigeringsfil för problemet gavs först ut i kumulativ uppdatering 9. Mer information om hur du skaffar den kumulativa uppdateringspaket för SQL Server 2008 R2 Service Pack 1 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2756574 Kumulativt uppdateringspaket 9 för SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Obs! Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i den tidigare SQL Server 2008 R2 Service Pack 1. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen. Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2567616 SQL Server 2008 R2-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 R2 Service Pack 1
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om bearbetning av SSAS objekt finns på följande MSDN-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2744760 – senaste granskning 08/13/2013 03:13:00 – revision: 5.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Analysis Services, Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard, Microsoft SQL Server 2008 R2 Web, Microsoft SQL Server 2008 R2 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 R2 Express

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2744760 KbMtsv
Feedback