"0x000000D1" STOPP-fel när du har installerat snabbkorrigering 979612 eller varje senare versionen av snabbkorrigeringen som innehåller filen Tcpip.sys på en dator som kör Windows Vista eller Windows Server 2008

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2752589
Inte säker på om detta är rätt? Vi har lagt till det här problemet till vår diagnostiska minnesdump som kan bekräfta.
Symptom
Anta att du har installerat Symantec Endpoint Protection eller Forefront TMG på en Windows Vista- eller Windows Server 2008-baserad dator med snabbkorrigeringen som beskrivs i Microsoft Knowledge Base (KB) artikel 979612 eller varje senare versionen av snabbkorrigeringen med uppdateringen av filen Tcpip.sys. Anta exempelvis att du installerar snabbkorrigeringen som beskrivs i Microsoft KB-artikel 2553549 på en dator som kör Windows Vista eller Windows Server 2008. I sådana fall måste datorn kraschar slumpmässigt. Dessutom kan få du ett Stop-felmeddelande av följande slag:
STOP: 0X000000D1 (parameter1, parameter2, parameter3, parameter4)
Kommentarer
 • Stop-fel beskriver en DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL problem.
 • Parametrarna i Stop-felmeddelandet varierar beroende på konfigurationen av datorn.
 • Alla "Stop 0x000000D1" fel orsakade av problemet.
 • Versionen av Tcpip.sys fil inKB979612 är 6.0.6002.22320 (LDR grenen / V1-paket).Versionen av filen Tcpip.sys i KB2553549 är 6.0.6002.22643. KB 2553549 innehåller därför det här problemet.
 • Vissa snabbkorrigeringar som innehåller senare uppdatering av filen Tcpip.sys finns i avsnittet "Mer Information".
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom Transmission Control Protocol (TCP) ändras datagram som skickas från nätverkslagret oväntat. När nätverkslagret skickas datagrammet till TCP, tillbaka TCP datagrammet med samma nätverk lager huvudets storleksvärde. När Windows filtrering plattform (WFP) bearbetar eller kontrollerar värdet för nätverket lager Filhuvudets storlek, ändras värdet i TCP. Dock i vissa kodsökvägar återgår TCP inte värdet för nätverket lager Filhuvudets storlek. Därför bryts avtalet mellan nätverkslagret och TCP.
Lösning

Information om snabbkorrigeringen

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen bara för system där problemet som beskrivs i denna artikel. Snabbkorrigeringen kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på nästa programuppdatering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning, finns det en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att ingen snabbkorrigering är tillgänglig för språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows Vista Service Pack 2 (SP2) eller Windows Server 2008 SP2.

Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Vista klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista
Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2008 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849Hur du skaffar den senaste service Packet för Windows Server 2008

Registerinformation

Du behöver inte göra några ändringar i registret om du vill installera den här snabbkorrigeringen.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Ersättningsinformation för Hotfix

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella (DST) sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008
Viktigt Snabbkorrigeringar för Windows Vista och Windows Server 2008 snabbkorrigeringar ingår i samma paket. Dock visas endast "Windows Vista" på sidan för begäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows Vista" på sidan. Alltid finns i avsnittet "gäller" i artiklarna för att fastställa själva operativsystemet som avser varje snabbkorrigering.
 • De filer som gäller en viss produkt, SR_Level (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell.
  VersionProduktSR_LevelVerksamhetsgren
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista och Windows Server 2008SP2LDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i den "Ytterligare filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008" nedan. MUM-filer och MANIFEST-filer samt tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktiga för upprätthållande av den uppdaterade komponenten tillstånd. Säkerhetskatalogfilerna attribut inte finns som är signerad med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Tcpipreg.sys6.0.6002.2292631,23205-Sep-201213:35
Tcpip.sys6.0.6002.22926914,30405-Sep-201216:56
För alla x 64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Tcpipreg.sys6.0.6002.2292640,44805-Sep-201214:27
Tcpip.sys6.0.6002.229261,422,72005-Sep-201216:52
För alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTid
Tcpipreg.sys6.0.6002.2292680,89605-Sep-201213:25
Tcpip.sys6.0.6002.229262,972,03205-Sep-201216:43

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om snabbkorrigeringar som innehåller senare uppdatering av Tcpip.sys fil klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
979612 Det finns en snabbkorrigering som förbättrar loopback-svarstid för TCP och UDP-fördröjning i Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Vista och Windows 7
979278 Med hjälp av två Windows filtrering plattform (WFP) drivrutiner gör att en dator kraschar när datorn kör Windows Vista, Windows 7 eller Windows Server 2008
978338 MS10-029: Säkerhetsproblem i Windows ISATAP-komponent möjliggör falska identiteter
981889 Det finns ett snabbkorrigeringspaket för Windows filtrering plattform (WFP) drivrutin för Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 och Windows Server 2008 R2
979614 Beskrivning av en uppdatering för tillförlitlighet för funktionen TCP Chimney-avläsning i Windows Server 2008 och Windows Vista
982922 Data skadas när du använder IPsec NAT-T-anslutning i Windows Vista SP2 eller Windows Server 2008 SP2
978886 MS10-058: Säkerhetsproblem i TCP/IP möjliggör behörighetshöjning
2470853 Rapportpaket om IGMP v1 medlemskap skickas till fel mål på en dator som kör Windows Server 2008, Windows Vista, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2
2469100 Manuellt lägga till vägtabellen poster bort oväntat när du tar bort en ytterligare IP-adress i Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2
2553549 Alla TCP/IP-portar som är i TIME_WAIT status stängs inte efter 497 dagar från Start i Windows Vista, Windows 7, Windows Server 2008 och Windows Server 2008 R2
2563894 MS11-064: Säkerhetsproblem i TCP/IP-Stack möjliggör DoS-attack: 9 augusti 2011
2569391 IPv6-pappa staten Växla inte tillbaka till önskade tillstånd från Undertryckt-tillstånd i Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2
2582281 Långsam växling vid fel åtgärden om det finns någon router mellan klustret och programserver
2588516 MS11-083: Säkerhetsproblem i TCP/IP möjliggör fjärrkörning av kod: 8 November 2011
2621067 Första returnerade IP-adressen är felaktig när du använder funktionen getaddrinfo på en multihomed-dator som kör Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7 eller Windows Server 2008 R2
2635039 Fältet Fjärradress nollställs i ett färdigt sammanhang när en bildtext WFP-drivrutinen anropar API: T FwpsPendOperation0() i Windows Vista eller Windows Server 2008
2639793 "0x000000C2" stop-fel inträffar när du använder IPsec på en dator som kör Windows Server 2008, Windows Vista, Windows Server 2008 R2 eller Windows 7 i ett nätverk som använder IPsec NAT-T
2665809 Du kan inte utelämna portar med hjälp av registernyckeln ReservedPorts i Windows Server 2008 eller Windows Server 2008 R2
2688338 MS12-032: Säkerhetsproblem i TCP/IP möjliggör behörighetshöjning: 8 maj 2012
För mer information om terminologin för programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar
Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
FilnamnX86_407ff97bbd1d18b5f9b91832c07e258b_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22926_none_9d10cc03efa946b8.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek717
Datum (UTC)05-Sep-2012
Tid (UTC)16:57
FilnamnX86_6c0738d3c88286c94456cc8504a93358_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22926_none_aba451ba6d440aca.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek702
Datum (UTC)05-Sep-2012
Tid (UTC)16:57
FilnamnX86_microsoft-windows-l...tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22926_none_887dbb801bbba013.manifest-istry-stöd
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek4,845
Datum (UTC)05-Sep-2012
Tid (UTC)14:53
FilnamnX86_microsoft-windows-TCP/IP-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22926_none_b57e97cb7cb4e67d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,762
Datum (UTC)05-Sep-2012
Tid (UTC)16:57
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows Vista och Windows Server 2008 som stöds
FilnamnAmd64_3faa4d5731350fa670030e14d4c510ef_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22926_none_ec4a96ab58914194.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek706
Datum (UTC)05-Sep-2012
Tid (UTC)16:57
FilnamnAmd64_d9bdbf8a528dcf9cc630e5ca3e8b2620_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22926_none_b4792f6e8e035a06.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek721
Datum (UTC)05-Sep-2012
Tid (UTC)16:57
FilnamnAmd64_microsoft-windows-l...tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22926_none_e49c5703d4191149.manifest-istry-stöd
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek5,122
Datum (UTC)05-Sep-2012
Tid (UTC)15:59
FilnamnAmd64_microsoft-windows TCP/IP-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22926_none_119d334f351257b3.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,784
Datum (UTC)05-Sep-2012
Tid (UTC)16:57
Ytterligare filer för alla IA-64-baserade versioner av Windows Server 2008 som stöds
FilnamnIa64_e33c50502b3e500b082af4c7253103fc_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22926_none_a3898c3c6c9ca31b.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,066
Datum (UTC)05-Sep-2012
Tid (UTC)16:57
FilnamnIa64_microsoft-windows-l...tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22926_none_887f5f761bb9a90f.manifest-istry-stöd
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek5,118
Datum (UTC)05-Sep-2012
Tid (UTC)14:25
FilnamnIa64_microsoft-windows TCP/IP-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22926_none_b5803bc17cb2ef79.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek6,773
Datum (UTC)05-Sep-2012
Tid (UTC)16:57

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2752589 – senaste granskning 10/10/2014 08:56:00 – revision: 4.0

Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Web Server 2008 R2, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate 64-bit edition

 • kbmdd kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2752589 KbMtsv
Feedback