Hur du skaffar den senaste service Packet för SQL Server 2012

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2755533
Den här artikeln beskrivs som Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2 (SP2) är den senaste service Packet för SQL Server 2012. Dessutom innehåller information för Microsoft SQL Server 2012 servicepack 1 (SP1).
Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 2 (den senaste service pack)
Utgivningsdatum: 10 juni 2014
Hämta lista
Obs!SQL Server 2012 Service Pack 2 kommer att finnas på Microsoft Update på 24: e juni-2014.
Microsoft SQL Server 2012 servicepack 1
Utgivningsdatum: 07 November 2012
Hämta lista
Obs! SQL Server 2012 Service Pack 1 har även gjort tillgänglig på Microsoft Update November tjugosjunde 2012.

Obligatoriska snabbkorrigeringen för SQL Server 2012 SP1

När du har installerat SQL Server 2012 SP1 kan det uppstå ett problem i Windows Installer startar flera gånger. Problemet beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base. Den här artikeln innehåller en länk till en hämtningsbar snabbkorrigering som löser problemet:

Obs! Det är obligatoriskt att du installerar den här snabbkorrigeringen när du installerar SQL Server 2012 SP1.
2793634 Windows Installer startar flera gånger när du installerar SQL Server 2012 SP1
Mer information om det här problemet finns på följande MSDN-webbplats:

Ett känt problem kan uppstå efter installation av Service Pack 1 för SQL Server 2012! Information i...
Viktiga anteckningar om hur du använder Microsoft Update
Tänk på följande när du använder Microsoft Update för att tillämpa Service Pack-uppdateringar för SQL Server:
 • Service pack-installationer kommer att vara "obevakad" (tyst).
 • Microsoft Update gäller SQL Server service pack för alla instanser av SQL Server som är installerad på måldatorn.

  Obs! Service Pack-uppdateringen tillämpas på alla instanser SQL Server som matchar den SQL Server-versionen av service pack.
 • Mer information om Microsoft Update finns på följande Microsoft-webbplats:
Om servicepack för SQL Server
Microsoft distribuerar korrigeringsfiler i service Pack-versioner. Som håller produkten aktuell. De innehåller snabbkorrigeringar och korrigeringar för problem som rapporterats genom gemenskapen för Microsoft SQL Server. Servicepack kan också innehålla problem som vår supportorganisation känns behöver åtgärdas. De vanligaste mått som används för sortering av objekten är kund samtal volym och kunden tillfredsställande resultat. Dessa uppdateringar och komponenter samlat för enkel hämtning.

Service packs är kumulativa. Varje nytt service pack innehåller alla programkorrigeringar från tidigare service packs samt eventuella nya korrigeringar. Du behöver inte installera ett tidigare service pack innan du installerar den senaste service pack.

Referenser
 • KB2958069 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för SQL Server-2014
 • KB2527041 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för SQL Server 2008 R2
 • KB968382 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för SQL Server 2008
 • Supportlivscykeln för Microsoft SQL Server
 • KB321185 Hur du tar reda på version och utgåva för SQL Server och dess komponenter
 • KB957826 Versioner för alla versioner av SQL Server
 • KB822499 Namngivning av schemat och korrigera området beskrivningar för SQL Server-program
 • KB824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 2755533 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 06/10/2014 16:33:00 - ฉบับแก้ไข: 5.0

Microsoft SQL Server 2012 Business Intelligence, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Web, SQL Server 2012 Enterprise Core

 • kbtshoot kbservicepack kbexpertiseinter kbgetsp kbinfo kbconsumer kbquadranttechsupp kbmt KB2755533 KbMtsv
คำติชม