Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av uppdatering för SharePoint Server 2013: 12 mars 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2767999
Sammanfattning
Microsoft har publicerat en uppdatering för Microsoft SharePoint Server 2013. Uppdateringen innehåller de senaste korrigeringarna för SharePoint Server 2013. Dessutom kan innehåller den här uppdateringen förbättringar av stabilitet och prestanda.


Obs!
 • Den kumulativa uppdateringspaket innehåller alla server-komponentpaket. Den kumulativa uppdateringspaket uppdaterar dessutom endast komponenter som är installerade på systemet.
 • En ändring i paketet konfigurationen introducerades efter 2013 för SharePoint Server. Innan du installerar uppdateringar för senare SharePoint måste du installera denna uppdatering.
 • Viktigt När du installerar den kumulativa uppdateringen på en enda server SharePoint-servergrupp eller SharePoint-servrar som innehåller söktjänstprogrammet topologi roller måste du följa anvisningarna som nämns på följande Microsoft-webbplats:

Problem som korrigeras i snabbkorrigeringspaketet

 • Anta att du uppgraderar Microsoft SharePoint Server 2010 till SharePoint Server 2013. I det här fallet när du skapar ett inlägg i diskussionen i gemenskapen, visas foder anmälan inte på sidan Min webbplats.
 • Anta att du tar bort en profilbild användare från Active Directory DS (AD DS). Sedan utför en synkronisering av användarprofil från AD DS till SharePoint Server 2013. I det här fallet tas profilbild användare inte bort från SharePoint Server 2013.
 • Anta att du bifogar en innehållsdatabas för SharePoint Server 2010 på en server med SharePoint Server 2013. I det här fallet när du uppgraderar webbplatssamling i SharePoint Server 2013-baserad server, uppdateras bildbibliotek inte.
 • När du har kört en Build till Build-uppgradering för på plats konton än tillämpningspoolens konto förlorar den SPDataAccess och SPReadOnly roller.
 • När du utför en sökning på en server med SharePoint Server 2013 kan det uppstå prestandaproblem på servern.
 • När du konfigurerar tjänster att använda Microsoft SQL Azure databas (tidigare SQL Azure) får databasanslutningar timeout för tidigt.
 • Föreställ dig följande:
  • Du öppnar ett dokument i Microsoft Word 2013 med en fotnot i en tabell.
  • Du kan klicka på Textorientering och klicka sedan på Lodrätt i den Utskriftsformat avsnitt på den SIDLAYOUT -avsnittet.
  • Du kan bläddra till slutet av dokumentet.
  I detta fall kan vissa sidor efter tabellen visas inte.
 • Föreställ dig följande:
  • Du kan skapa en community-webbplatsen i SharePoint Server 2013.
  • Du kan använda minst privilegier konfiguration för att konfigurera SharePoint-servergruppen.
  • Du skapar ett nytt inlägg i diskussionen på community-webbplatsen.
  • Du kan visa Mina nyhetskälla avsnitt på sidan Min webbplats.
  I det här fallet visas inte foder för diskussion post i avsnittet Mina nyhetskälla .
 • Utdata cache-funktionen fungerar inte på en sida på en webbplats med SharePoint Server 2013. Det här problemet uppstår när sidan som innehåller en webbdel för innehåll av sökningen (CBS).
 • Anta att du använder Cross-Site publiceringsfunktionen för att skapa en webbplats på en server med SharePoint Server 2013. Sökresultaten är större än det förväntade antalet när du utför en sökning på webbplatsen.
 • Föreställ dig följande:
  • Du öppnar ett Word-dokument i Word 2013.
  • Word-dokument som innehåller vissa former eller bilder.
  • Högerklicka på en av formerna eller bilder i Word-dokumentet.
  • Du klickar på Redigera punkter för formen. Eller så kan du peka på Radbyte och klicka på Redigera figursättningspunkter för bilden.
  Andra former och bilder kan försvinna från Word-dokumentet i det här fallet.
 • När du kör en komplex fråga eller importera en stor mängd data i Microsoft Access 2013, visas följande felmeddelande:
  Systemresurser har överskridits
  Obs! Det här problemet måste registerinformation.
 • När du försöker ändra storlek på en app del på en webbsida för SharePoint Server 2010 visas ett felmeddelande för JavaScript. Det här problemet uppstår när värdet på egenskapenChrome-typför app-del till "Ingen".
 • Om du använder en Kinesisk kalender i Outlook 2013 eller i en tidigare version av Outlook, visas det gregorianska datumet som ett felaktigt datum för månkalender. Till exempel gregorianskt datum den 8 juni 2013 visas som lunar datum 4-30 i stället för 5/1.
 • Anta att du har åtkomst till en SharePoint-webbplats som inte finns i listan över betrodda platser. När du försöker söka efter en artikel på webbplatsen visas följande felmeddelande:
  Visa mall hade ett fel. Du kan korrigera det genom att fastställa mallen eller genom att ändra mallen visas i Egenskaper för webbdel eller resultattyper.
 • Du kan inte redigera en Silverlight-webbdelen på en SharePoint 2010-läge webbplatssamling i SharePoint Server 2013.
 • När du försöker utföra en crawlning för sökning på en lista som innehåller många kolumner i SharePoint Server 2013 visas följande felmeddelande:
  Filnamnet eller tillägget är för långt
 • Föreställ dig följande:
  • Skapa en webbplatssamling i Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007.
  • Du skapar ett arbetsflöde som har den Samla in Data från en användare uppgiften.
  • Uppgradering av MOSS 2007 till MOSS 2010 eller MOSS 2013.
  • Du får ett e-postmeddelande när uppgiften är tilldelad till dig.
  • Du kan öppna e-postmeddelandet i Outlook och klicka sedan på Öppna den här uppgiften Öppna URL-Adressen för arbetsflödesuppgiften.
  I det här scenariot startar Internet Explorer. Däremot visas följande felmeddelande:
  Det går inte att hitta webbsidan.
 • När du startar ett arbetsflöde i SharePoint Server 2013 på mappar eller stora listor visas följande felmeddelande:
  Något gick fel. Ladda om sidan och starta arbetsflödet om du vill försöka igen.
 • Anta att du skapar en anpassad SharePoint-lista som innehåller ett flervärdesfält Person eller grupp. Fältet innehåller inte några värden. Internet Explorer kraschar när du försöker infoga en ny rad i listorna i databladsvyn.
 • Anta att du filtrerar data i ett Access-formulär på en icke-engelsk version av en server med SharePoint Server 2013. I det här fallet fungerar textsökning i SQL Server inte korrekt. Mer specifikt är filtrering operationerna långsam eller returnera ofullständiga resultat.
 • När du utför en sökning i en SharePoint Server-2013 sökcenter i läget för bakåtkompatibilitet returnerar utanför rutan (OOB) webbplats förfining felaktiga resultat.
 • När du försöker importera en stor mängd data i ett Access-program på en Microsoft SQL Azure-databas får du ibland ett timeout-fel och du måste avbryta importen.
 • Om du skapar en tillämpning som använder Kazakiska språk, kan du inte spara programmet som ett paket.
 • Anta att en SharePoint-servergrupp får vissa förfrågningar från klientdatorer. Om servergruppen använder belastningsutjämning i nätverket för att fördela begäranden från klienter, kan du inte skapa ett Access-program på en SharePoint-server i servergruppen. Dessutom visas ett felmeddelande som säger att SharePoint server IP-adressen är ogiltig.
 • Anta att du har behörigheten Redaktör på en server med SharePoint Server 2013. När du försöker skapa ett program på servern eller överföra en ansökan från företagets katalog på servern visas följande felmeddelande:
  oväntat fel
 • Anta att du använder icke-ASCII-tecken för att namnge ett aktivitetsfält resultatet i en aktivitet i ett anpassat arbetsflöde. Sedan kan ändra du standardvärdet i fältet aktivitet resultatet. I det här fallet visar resultatet aktivitetsfält fortfarande standardvärdet på statussidan för arbetsflödet.
 • Anta att du konfigurerar app-only-princip för ett SharePoint-arbetsflöde. Sedan kan publicera du arbetsflödet till en webbplats som en SharePoint-programmet är installerat. I det här fallet kan du köra en instans av arbetsflödet på webbplatsen.
 • När du sparar en DOCX-fil som en fil i formatet OpenDocument (ODF) med Word 2013 visas styckejustering i filen felaktigt.
 • Föreställ dig följande:
  • Du kan ange ett östasiatiskt språk input method editor (IME) i Word 2013 på en enhet med Windows 8-baserade touch.
  • Du kan skriva några tecken i ett nytt Worddokument.
  • Du rör dokument om du vill ändra markörplaceringen.
  • Du skriver ett nytt tecken eller ta bort tecken före markören.
  I det här fallet visas det nya tecknet i föregående placering av markören eller tecknet innan den tidigare platsen för markören tas bort.
 • Anta att du öppnar ett dokument som innehåller en textruta. Textrutan innehåller en tabell och tabellen innehåller text. När du ändrar bakgrundsfärgen i textrutan till vissa färger, texten inte längre visas.
Lösning

Installationsinformation

Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Följande fil kan hämtas från Microsoft Download Center:


HämtaHämta uppdateringen nu.

Obs!Den här uppdateringen är tillgänglig endast från Download Center och är för närvarande inte tillgänglig från Microsoft Update.

Om du vill veta mer om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälper dig att förhindra otillåtna ändringar av den.

Office System TechCenter innehåller de senaste administrativa uppdateringarna och strategiska distributionsresurserna för alla versioner av Office. Mer information om Office System TechCenter finns på följande Microsoft-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2767999 – senaste granskning 06/21/2014 18:05:00 – revision: 4.0

Microsoft SharePoint Server 2013

 • kbsurveynew atdownload kbexpertisebeginner kbmt KB2767999 KbMtsv
Feedback