WD2002: Det går inte att aktivera en hyperlänk genom att klicka

Denna artikel har tidigare publicerats under SV279090
Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Symptom
När du klickar på en hyperlänk i ett Word-dokument för att aktivera länken eller följa den till den avsedda platsen, händer ingenting.

Följande exempel visar hur problemet kan uppstå:
 • När du klickar på en hyperlänk som liknar denna i ett Word-dokument, aktiveras inte hyperlänken, och du dirigeras inte till den angivna platsen:
  http://www.microsoft.com
  eller
 • När du klickar på ett sidnummer i en innehållsförteckning händer ingenting, och du dirigeras inte till den valda sidan.

  eller
 • När du klickar på en korsreferens i ett Word-dokument händer ingenting, och du dirigeras inte till den avsedda platsen för korsreferensen.
Orsak
Detta beror på en designändring i Microsoft Word och stämmer överens med vissa Microsoft Office-program, till exempel Microsoft FrontPage.
Lösning
Du aktiverar en hyperlänk i ett Word-dokument genom att hålla ned CTRL och klicka på hyperlänken.

Obs! När du låter markören vila över en hyperlänk visas följande meddelande:
Tryck på CTRL och klicka på länken om du vill följa länken
Du stänger av denna standardfunktion i Microsoft Word genom att stänga av alternativet Tryck på CTRL och klicka om du vill följa hyperlänk. Gör så här:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. Avmarkera kryssrutan Tryck på CTRL och klicka när du vill följa hyperlänkRedigera-menyn.
 3. Stäng dialogrutan Alternativ genom att klicka på OK.
prb WD2002
Egenskaper

Artikel-id: 279090 – senaste granskning 12/05/2015 22:41:57 – revision: 1.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbdta kbprb KB279090
Feedback