Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

W3wp.exe-processen förbrukar mycket CPU- och minnesresurser på en Exchange-klientåtkomstserver efter installation av Update Rollup 5 version 2 eller Samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2010 SP2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2800133
Symptom
Anta att du använder Update Rollup 5 version 2 eller Samlad uppdatering 6 för Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 2 (SP2). När ett ombud för en användare avböjer en mötesförfrågan, förbrukar W3wp.exe-processen för MSExchangeSyncAppPool och MSExchangeServicesAppPool -programpooler mycket CPU- och minnesresurser på en klientåtkomstserver för Exchange Server 2010.

Obs! Du kan använda Resursövervakaren för att övervaka CPU- och minnesresurser. Den % Processortid Prestandaräknare övervakar CPU-användning. Den Allokerade byte/sek Prestandaräknare övervakar minnesresurser och visar frekvensen med vilken W3wp.exe allokerar minne. Den I GC-tid i procent Prestandaräknare övervakar minnesresurser och den tid som W3wp.exe ägnar bearbetning skräp samlingar. Så här lägger du till dessa räknare i Resursövervakaren:
  • Markera den % Processortid räknare under den Processor objektet och välj sedan Alla instanser.
  • Markera den Allokerade byte/sek räknare under den .NET CLR-minne objektet och välj sedan W3wp.
  • Markera den I GC-tid i procent räknare under den .NET CLR-minne objektet och välj sedan W3wp.
Orsak
Det här problemet orsakas av en skadad PR_SCHDINFO_APPT_TOMBSTONE -egenskap i användarens ledig/upptagen-information i Exchange-informationsarkivet. Egenskapen skadad sedan orsakar minne trycket på servern och utlöser W3wp.exe till processen skräp samlingar.
Lösning
Lös problemet genom att installera Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3) på servrar med Exchange Server 2010. Mer information om Exchange Server 2010 SP3 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2808208 Beskrivning av Exchange Server 2010 Service Pack 3

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Mer information om Update Rollup 5 version 2 för Exchange Server 2010 SP2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2785908 Beskrivning av Update Rollup 5 version 2 för Exchange Server 2010 Service Pack 2

Mer information om Samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2010 SP2 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2746164 Beskrivning av Samlad uppdatering 6 för Exchange Server 2010 Service Pack 2
Mer information om egenskapen PR_SCHDINFO_APPT_TOMBSTONE finns på följande Microsoft-webbplats:Mer information om prestandaräknare finns på följande Microsoft-webbplats:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2800133 – senaste granskning 07/26/2013 23:46:00 – revision: 3.0

Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2800133 KbMtsv
Feedback
mp;t=">