Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Exchange Server 2010 SP3

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2808208
Sammanfattning
Microsoft har gett ut Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3). Detta servicepack är daterad den 12 februari 2013 och innehåller följande nya funktioner och möjligheter:
 • Samexistens med Exchange 2013: du kan nu installera Exchange Server 2013 i din befintliga Exchange Server 2010 organisation. Genom att installera Exchange Server 2013 kumulativ uppdatering 1 (CU1). Du kan inte installera Exchange Server 2013 i din befintliga Exchange Server 2010-organisationen med hjälp av Exchange Server 2013 RTM installationsmediet.

  Obs! Exchange Server 2013 CU1 är också ett installationsmedium för Exchange Server 2013.
 • Stöd för Windows Server 2012: du kan nu installera och distribuera Exchange Server 2010 på datorer som kör Windows Server-2012.
 • Stöd för Internet Explorer 10: nu kan du använda Internet Explorer 10 för att ansluta till Exchange 2010.
 • Korrigeringar för begärd av kund: Exchange Server 2010 SP3 innehåller samtliga korrigeringar som ingår i samlade uppdateringar som har getts ut före SP3. Mer information om tidsplaner för utgåvor av Exchange 2010 uppdateringar finns Underhåll av Exchange 2010.
Den här artikeln beskrivs följande information om service Pack-uppdateringen:
 • Som service Pack-uppdateringen löser problem
 • Hur du skaffar service pack
 • Förutsättningar för installation av service pack
INTRODUKTION

Service pack-uppdateringen löser problem

Förutom att kunden rapporterade problem som löses i tidigare service packs, service Pack-uppdateringen löser även problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2552121 Du kan inte synkronisera en postlåda med en enhet för Exchange ActiveSync i Exchange Server 2010-miljö
 • 2729444 Postlådor finns i karantän efter installation av Exchange Server 2010 SP2-versionen av Exchange Server 2010 Management Pack
 • 2778100 Lång fördröjning vid mottagning av e-postmeddelanden med hjälp av Outlook i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2779351 SCOM varning när testet PowerShellConnectivity-cmdlet körs i en Exchange Server 2010-organisation
 • 2784569 Långsam när du söker en GAL med en EA-enhet i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2796950 Microsoft.Exchange.Monitoring.exe process förbrukar mycket CPU-resurser när en SCOM server bildskärmar Exchange Server 2010 Client Access-servrar
 • 2800133 W3wp.exe-processen förbrukar mycket CPU- och minnesresurser på en Exchange-klientåtkomstserver efter installation av Update Rollup 5 version 2 för Exchange Server 2010 SP2
 • 2800346 Outlook låser och hög nätverksbelastning uppstår när du använder principer för bevarande för en postlåda i Exchange Server 2010-miljö
 • 2810617 Kan inte installera en Exchange Server 2010 update rollup eller service pack när en Windows PowerShell-skript utförande definieras i grupprincip
 • 2787500 Avböjd mötesförfrågan läggs till din kalender när ett ombud som öppnar begäran med hjälp av Outlook 2010
 • 2797529 Leverans av e-post meddelanden fördröjs på en Blackberry mobiltelefon efter installation av Samlad uppdatering 4 för Exchange Server 2010 SP2
 • 2799450 LDAP-sökningen slutar fungera i Exchange Server 2010-miljö
 • 2800080 Svarskod för ErrorServerBusy när du synkroniserar en EWS-baserat program för en postlåda i Exchange Server 2010-miljö
 • 2768774 Möte i deltagarens kalender förlorar spår av mötesorganisatören
Lösning

Information om Service pack

Följande service pack kan hämtas från Microsoft Download Center: Utgivningsdatum: 12 februari 2013

Förutsättningar

Krav på omstart

När du har installerat ett service pack måste du starta om datorn så att ändringar kan göras i registret och operativsystemet.

Information om borttagning

När du har installerat en ny service Pack-versionen för Exchange 2010 kan du inte avinstallera service Pack-versionen om du vill återgå till en tidigare version av Exchange 2010. Om du avinstallerar uppdateringen tas Exchange 2010 bort från servern.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2808208 – senaste granskning 05/29/2013 22:22:00 – revision: 4.0

Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2010 Standard

 • kbqfe kbfix kbsurveynew atdownload kbexpertiseinter kbmt KB2808208 KbMtsv
Feedback