Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERA: Minne att ett BizTalk värd process förbrukar ökar när det finns inga meddelanden i kön i BizTalk-servern

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2823757
Symptom
Föreställ dig följande:

  • Message Queuing tar emot platser konfigureras i Microsoft BizTalk Server 2009, BizTalk Server 2010 eller BizTalk Server 2013.
  • Message Queuing tar emot platser ta emot några meddelanden från en fjärrkö transaktionsmeddelanden.
  • Det finns inga meddelanden i kön under en viss tid.

I det här scenariot använder minne att rapporten BizTalk värd process ökar oväntat.
Orsak
Det här problemet uppstår eftersom en transaktion skapas varje 500 millisekunder. Dessutom tas transaktioner inte bort när det finns inga meddelanden i kön.
Lösning

Information om samlade uppdateringar

BizTalk Server 2009

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i kumulativ uppdatering 7 för BizTalk Server 2009.
Mer information om hur du skaffar den samlade uppdateringspaket, se Samlingsuppdateringen 7 för BizTalk Server 2009.

BizTalk Server 2013

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i ett kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Server 2013.
Mer information om hur du skaffar den samlade uppdateringspaket, se Kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Server 2013.

BizTalk Server 2010

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i kumulativ uppdatering 6 för BizTalk Server 2010.
Mer information om hur du skaffar den samlade uppdateringspaket, se Kumulativ uppdatering 6 för BizTalk Server 2010.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Referenser
Läs mer om snabbkorrigeringar för BizTalk Server Information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2823757 – senaste granskning 12/01/2014 12:17:00 – revision: 3.0

Microsoft BizTalk Server Branch 2010, Microsoft BizTalk Server Developer 2010, Microsoft BizTalk Server Enterprise 2010, Microsoft BizTalk Server Standard 2010, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard, Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbbts kbmt KB2823757 KbMtsv
Feedback
">