Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Du får ett händelse-ID 55 eller ett Stop-fel 0xc000021a i Windows 7 när du har installerat säkerhetsuppdatering 2823324

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2839011
Symptom
Microsoft undersöker problemet där system inte kan återställa från en omstart eller program kan inte läsa när säkerhetsuppdatering 2823324 tillämpas. Vi rekommenderar att kunder avinstallerar uppdateringen. Microsoft har som en extra försiktighetsåtgärd bort länkar till 2823324 uppdateringen medan vi undersöka.

Exempel på symptom

SpråkFelmeddelandetext
AllaSystemloggen visas följande händelse-ID:

Händelsetyp: fel
Källa: Ntfs
Händelsekategori: Disk
Händelse-ID: 55
Datum: Datum
Tid: Tid
Användare: saknas
Dator: Datornamn
Beskrivning:
Filsystemstrukturen på disken är skadad och oanvändbar. Kör verktyget Chkdsk på volym E:.


Obs! Volymbeteckningen kan variera. CHKDSK ska köras, men kommer inte att hitta några problem att lösa.
Alla
STOP: c000021a {allvarligt systemfel}
Sessionshanteraren system initieringsprocessen avslutades oväntat med statusen 0xC000003a (0x00000000 0x00000000).
Systemet har avslutats.


Obs! Status kommer alltid att vara 0xC000003a om du drabbas av problemet som beskrivs här.
EngelskaDet gick inte att starta Windows. En ändring i maskin- eller programvara kan vara orsaken. Lös problemet så här:

1. Sätt in windows-installationsskivan och starta om datorn.
2. Välj språkinställningar och klicka sedan på Nästa.
3. Klicka på "Reparera datorn".

Status: 0xc000000e
Info: Startalternativet misslyckades eftersom en begärd enhet inte är tillgänglig.
PortugisiskaMensagem de Erro 1

STOP: c000021a {allvarligt systemfel}
Sessionshanteraren system initieringsprocessen avslutades oväntat med statusen 0xC000003a (0x00000000 0x00000000).
Systemet har avslutats.

Mensagem de Erro 2

O Windows não foi iniciado com-êxito. UMA alteração recente de maskinvara ou programvara pode ter causado o problema. Para corrigir o problema:
1. Insira o disco de instalação göra Windows w reinicie o computador.
2. Escolha som configurações gör seu idioma e clique em "Avançar".
3. Clique em "Reparar o seu computador".
Se você não tiver o disco gör entre em contato com o administrador sistema ou fabricante computador para obter assistência.

Status: 0xc000000e
Informações: En seleção da inicialização falhou porque um dispositivo necessário está inacessível.
Felet uppträder tidigt i startprocessen och ingen Memory.dmp-fil skapas.

När du har installerat säkerhetsuppdatering 2823324 visas Kaspersky Anti-Virus för Windows arbetsstationer eller Kaspersky Anti-Virus för Windows Server-versionerna 6.0.4.1424 och 6.0.4.1611 ett felmeddelande av följande slag:

Licensen är ogiltig.


Vissa eller alla komponenter för skydd av Kaspersky du därför sluta fungera.
Status
Microsoft har publicerat en säkerhetsuppdatering 2840149. Den här säkerhetsuppdateringen löser problemet som introducerades med security update 2823324. Säkerhetsuppdatering 2823324 har ersatts med säkerhetsuppdatering 2840149.

Om du vill veta mer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2840149 MS13-036: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows kernel-läge filsystemdrivrutinen (ntfs.sys): den 9 April 2013
Lösning
Vi rekommenderar att kunder avinstallera säkerhetsuppdatering 2823324 och installera säkerhetsuppdatering 2840149. Den här artikeln innehåller flera metoder för att avinstallera uppdateringen.

Scenario A: återställning steg för datorer som har installerat säkerhet uppdatera 2823324 och nu inte kan starta

Följande alternativ finns olika metoder för att återställa datorn till tillståndet innan säkerhetsuppdateringen har installerats:

Alternativ 1: Återställa den senaste återställningspunkten med hjälp av Systemåterställning

 1. Komma åt Systemåterställningsalternativ. Genom att starta om datorn och upprepade tryck på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas försöker du igen. Vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas och sedan avsluta och starta sedan om datorn. Du måste ta bort alla disketter, CD-skivor och DVD-skivor från datorn innan du startar om.

  Obs!Om du inte kan komma åt alternativ för Systemåterställning, gå till Alternativ 4.
 2. Välj Reparera datorn.
 3. Välj språk och sedan logga in på datorn.

  Obs! Om du inte vet det lokala lösenordet måste du starta med ett startbart Windows 7-DVD eller USB-medium. Sedan kan komma åt Systemåterställningsalternativ.
 4. Välj Systemåterställning från menyn:
  Välj Systemåterställning från menyn
 5. Återställ den senaste återställningspunkten. Detta avinstallerar säkerhetsuppdateringen 2823324.
 6. Starta om datorn i normalt läge.

Alternativ 2: Återställa den senaste återställningspunkten på kommandoraden

 1. Komma åt Systemåterställningsalternativ. Genom att starta om datorn och upprepade tryck på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas försöker du igen. Vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas och sedan avsluta och starta sedan om datorn. Du måste ta bort alla disketter, CD-skivor och DVD-skivor från datorn innan du startar om.

  Obs! Om du inte kan komma åt alternativ för Systemåterställning, gå till Alternativ 4.
 2. Välj Reparera datorn.
 3. Välj språk och sedan logga in på datorn.

  Obs! Om du inte vet det lokala lösenordet måste du starta med ett startbart Windows 7-DVD eller USB-medium. Sedan kan komma åt Systemåterställningsalternativ.
 4. Välj Kommandotolken på menyn:
  Välj MS-DOS-Prompt på menyn
 5. Kör följande kommando vid Kommandotolken:
  dism /image:C:\ /cleanup-image /revertpendingactions
 6. Starta om datorn i normalt läge.

Alternativ 3: Avinstallera säkerhetsuppdatering 2823324 i Kommandotolken

 1. Komma åt Systemåterställningsalternativ. Genom att starta om datorn och upprepade tryck på F8 innan Windows-logotypen visas. Om Windows-logotypen visas försöker du igen. Vänta tills Windows-inloggningsskärmen visas och sedan avsluta och starta sedan om datorn. Du måste ta bort alla disketter, CD-skivor och DVD-skivor från datorn innan du startar om.

  Obs!Om du inte kan komma åt alternativ för Systemåterställning, gå till Alternativ 4.
 2. Välj Reparera datorn.
 3. Välj språk och sedan logga in på datorn.

  Obs! Om du inte vet det lokala lösenordet måste du starta med ett startbart Windows 7-DVD eller USB-medium. Sedan kan komma åt Systemåterställningsalternativ.
 4. Välj Kommandotolken på menyn:
  Välj MS-DOS-Prompt på menyn
 5. Kör följande kommando vid Kommandotolken:
  dism /image:C:\ /get-packages
 6. Sökresultat för säkerhetsuppdatering 2823324.
  Sökresultat för säkerhetsuppdatering 2823324
 7. Kopiera paketnamnet och klistra in det som visas:
  dism /image:C:\ /remove-package /PackageName:Package_for_KB2823324~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1
  Kopiera paketnamnet och klistra in den i dism-kommando som visas
 8. Du får ett meddelande om att avinstallationen har slutförts.
  avinstallationen har slutförts
 9. Starta om datorn i normalt läge.

Alternativ 4: Avinstallera säkerhetsuppdatering 2823324 med hjälp av ett paket som hämtas från Microsoft

För att hjälpa kunder som har problem med att starta om sina system efter installation av säkerhetsuppdatering 2823324 gör Microsoft tillgängligt ett startbart medium ISO-avbildningsfilen genom Microsoft hämta Center (DLC). Kunder som inte kan starta om sina system efter installation av uppdateringen 2823324 kan du hämta den här bilden om du vill skapa en startbar DVD eller USB-enhet. De kan sedan använda den här DVD- eller USB-enheten för att starta sina system, avinstallera säkerhetsuppdatering 2823324 och återställa sina system till normala förhållanden.Obs!En ISO-avbildning är ett sätt att distribuera programvara så att en bild kan skrivas eller "bränt" till flyttbara startbart medium, till exempel en DVD.
 1. Hämta ISO-paket från Microsoft Download Center:
  HämtaHämta ISO-paketet nu.

 2. När du har hämtat ISO-paket bränna en CD eller DVD från en ISO-fil.
 3. Infoga CD- eller DVD-skiva i datorn och starta sedan om datorn.
 4. Följ instruktionerna på skärmen och när avinstallationen är klar, ta ut den och starta sedan om datorn.
När datorn har startats om kommer säkerhetsuppdatering 2823324 har automatiskt avinstallerats.

Scenario B: täckning steg för datorer som har installerat security update 2823324 men ännu startas inte

Följande alternativ finns olika metoder för att avinstallera säkerhetsuppdateringen:För datorer som har säkerhet uppdatera 2823324 installerat men ännu inte startats om, följer du instruktionerna i Microsoft Knowledge Base-artikel927392 Så här avinstallerar du snabbkorrigeringen med hjälp av syntax för kommandoraden som beskrivs i artikeln.

Alternativ 1: Avinstallera säkerhetsuppdateringen manuellt

 1. I På Kontrollpanelen, öppna Program, och klicka sedan på Visa installerade uppdateringar.
 2. Välj Säkerhetsuppdatering för Microsoft Windows (KB2823324), och klicka sedan på Avinstallera avinstallera säkerhetsuppdateringen.

Alternativ 2: Infoga en kommandorad: Avinstallera i ett anpassat skript

Om flera datorer som påverkas och du vill köra ett skript från en annan dator om du vill ta bort uppdateringen kan använda du kommandot Ta bort säkerhetsuppdateringen tyst:
wusa.exe /uninstall /kb:2823324 /quiet /norestart

Alternativ 3: Fjärrköra skript för borttagning genom att använda PSEXEC

Om flera datorer som påverkas och du vill köra ett skript från en annan dator om du vill ta bort uppdateringen kan använda du kommandot Ta bort säkerhetsuppdateringen tyst:
Psexec -d -s \\remotemachine wusa.exe /uninstall /kb:2823324 /quiet /norestart
Mer Information
När Microsoft undersöker problemen som beskrivs i denna artikel, erbjuds inte längre MS13-036-säkerhetsuppdatering (KB 2823324) av Windows Update.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2839011 – senaste granskning 04/24/2013 05:22:00 – revision: 12.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 Service Pack 2

 • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB2839011 KbMtsv
Feedback