Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERA: Tjänsten Remote Registry kraschar när ett försök görs att hämta data för prestandaräknare från en annan dator

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2844210
Den här snabbkorrigeringen gäller även Microsoft SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS 2012) och SQL Server 2014 Reporting Services (SSRS-2014).
Symptom
Föreställ dig följande:
  • En instans av Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services (SSRS 2008 R2), SQL Server 2012 Reporting Services (SSRS 2012) eller SQL Server 2014 Reporting Services (SSRS-2014) installeras på en dator som kör Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Vista eller en senare version av Windows.
  • Du kör ett program på en annan dator. Programmet försöker hämta data för prestandaräknare från en fjärrdator för instansen av SQL Server Reporting Services.

I det här fallet kraschar tjänsten Remote Registry på datorn där SQL Server Reporting Services har installerats. Dessutom kan loggas felmeddelanden av följande slag i programloggen på den dator där instansen av SQL Server Reporting Services är installerat:

Arbetsbördan programnamn: svchost.exe_RemoteRegistry, version: 6.1.7600.16385, tidsstämpel: 0x4a5bc3c1
Arbetsbördan Modulnamn: $ perf rapportserverINSTANSNAMN-rsctr ._unloaded version: 0.0.0.0, tidsstämpel: 0x4bb67a29 Undantagskod: 0xc0000005
Fel offset: 0x0000000069c5b507
Arbetsbördan process-id: 0x1ad0
Felaktigt program starttid: 0x01ce2f154b19923b
Arbetsbördan programmets sökväg: Drive:\Windows\system32\svchost.exe
Arbetsbördan modul sökväg: $ perf rapportserverINSTANSNAMN-rsctr
Rapport-Id: 489cdf90-9b0d-11e2-b6ac-005056b63f2a

Dessutom kan loggas ett felmeddelande av följande slag i Windows systemlogg på den dator där instansen av SQL Server är installerat:

Datum,Tid,Fel,Servernamn7034, Service Control Manager, saknas, saknas, "The Remote Registry service avslutades oväntat. Det har gjort det nummer gång(er)."

Orsak
Det här problemet beror på att SQL Server Reporting Services prestandaräknaren använder fel sätt för att anropa RegQueryValueEx API för åtkomst till en registernyckel. Detta medför att tjänsten Remote Registry kraschar.

Obs! Tjänsten Remote Registry läser in SQL Server Reporting Services prestandaräknaren.
Lösning

Information om samlade uppdateringar

Problemet korrigerades först i följande kumulativ uppdatering av SQL Server.

Kumulativ uppdatering 1 för SQLServer 2014

Kumulativ uppdatering 11 för SQLServer 2012

Kumulativ uppdatering 7 för SQL Server 2012 SP1

Kumulativ uppdatering 8 för SQL Server 2008 R2 SP2

Om samlade uppdateringar för SQL Server

Varje ny kumulativ uppdatering för SQL Server innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetskorrigeringar som ingick i den tidigare kumulativa uppdateringen. Checka ut de senaste kumulativa uppdateringarna för SQL Server:
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2844210 – senaste granskning 04/22/2014 08:09:00 – revision: 4.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Reporting Services, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Parallel Data Warehouse, Microsoft SQL Server 2012 Service Pack 1, Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2014 Developer, Microsoft SQL Server 2014 Enterprise, Microsoft SQL Server 2014 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2844210 KbMtsv
Feedback