KORRIGERA: "System.ArgumentException" felmeddelande när du bläddrar i WCF-tjänster från ESB Toolkit 2.2 i BizTalk Server 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2849475
Symptom
Anta att du har Microsoft BizTalk Server 2013 och Microsoft BizTalk-Enterprise Service Bus (ESB) Toolkit 2.2 installerat. När du försöker bläddra Windows Communication Foundation (WCF) tjänster från ESB, visas följande felmeddelande:
Ett internt ExceptionDetail troligen skapats med IncludeExceptionDetailInFaults = true, vars värde är:
System.ArgumentException: Värdet kunde inte läggas till i samlingen eftersom samlingen redan innehåller ett objekt av samma typ: 'Microsoft.Practices.ESB.ServiceModel.Helpers.SoapHeaderMetadataBehavior'. Den här samlingen stöder bara en instans av varje slag.
Parameternamn: objekt
vid System.ServiceModel.Description.ServiceMetadataBehavior.MetadataExtensionInitializer.GenerateMetadata()
vid System.ServiceModel.Description.ServiceMetadataExtension.EnsureInitialized()
vid System.ServiceModel.Description.ServiceMetadataExtension.HttpGetImpl.InitializationData.InitializeFrom (ServiceMetadataExtension-anknytning)
vid System.ServiceModel.Description.ServiceMetadataExtension.HttpGetImpl.GetInitData()
vid System.ServiceModel.Description.ServiceMetadataExtension.HttpGetImpl.TryHandleDocumentationRequest (meddelande httpGetRequest, String [] frågor, eddelande & replyMessage)
vid System.ServiceModel.Description.ServiceMetadataExtension.HttpGetImpl.ProcessHttpRequest (meddelande-httpGetRequest)
vid SyncInvokeGet (Object [], [] objekt, objekt)
vid System.ServiceModel.Dispatcher.SyncMethodInvoker.Invoke (Object-förekomst, Object [] insatsvaror, Object [] & utgångar)
vid System.ServiceModel.Dispatcher.DispatchOperationRuntime.InvokeBegin (MessageRpc & rpc)
vid System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage5 (MessageRpc & rpc)
vid System.ServiceModel.Dispatcher.ImmutableDispatchRuntime.ProcessMessage31 (MessageRpc & rpc)

Lösning

Information om samlade uppdateringar

För BizTalk Server 2013

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i ett kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Server 2013.

Mer information om hur du skaffar det kumulativa uppdateringspaketet klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2892599 Kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Server 2013


Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2849475 – senaste granskning 11/01/2013 07:17:00 – revision: 1.0

Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2849475 KbMtsv
Feedback