Använda dispositionsnivåer för att skapa en innehållsförteckning i Word 2003 och Word 2002

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Den här artikeln har arkiverats. Den erbjuds "i befintligt skick" och kommer inte längre att uppdateras.
Sammanfattning
Professionella dokument innehåller ofta en innehållsförteckning. I Microsoft Office Word 2003 och Microsoft Word 2002 kan du skapa en innehållsförteckning utan att använda formatmallar.

I Word 2003 och Word 2002 måste du dock använda rubrikformatmallar, egna format eller innehållsförteckningsfält för att skapa en innehållsförteckning. Du kan nu använda dispositionsnivåer för att skapa en innehållsförteckning utan att ändra textens utseende. Med de inbyggda rubrikformatmallarna används särskild formatering, och med dispositionsnivåerna används ett "osynligt" format. I den här artikeln beskrivs hur du använder dispositionsnivåer för att skapa en innehållsförteckning.

Överst på sidan

Infoga ett innehållsförteckningsfält

Följ de här anvisningarna om du vill använda dispositionsnivåer för att skapa en innehållsförteckning.

Så här infogar du ett innehållsförteckningsfält:
 1. Starta Word och öppna dokumentet.
 2. Klicka i ett tomt stycke där du vill infoga innehållsförteckningen.
 3. Peka på ReferensInfoga-menyn, och klicka sedan på Index och förteckningar.
 4. Klicka på fliken Innehållsförteckning och sedan på Visa verktygsfältet Disposition.
 5. Markera önskade alternativ för innehållsförteckningen i dialogrutan Index och förteckningar och klicka på OK.

  Följande meddelande visas:
  Gör så här för att lägga till eller ta bort poster i innehållsförteckningen:

  1. Markera text i dokumentet.
  2. Klicka på dispositionsnivån i verktygsfältet för att visa texten i innehållsförteckningen.
  Obs! Om text i dokumentet inte har markerats för att ingå i en innehållsförteckning, visas följande felmeddelande i dokumentet i stället för innehållsförteckningen:
  Fel! Hittade inga poster för innehållsförteckning.
 6. Klicka på OK.
Överst på sidan

Skapa en innehållsförteckning

Markera texten som ska ingå i innehållsförteckningen med en dispositionsnivå. Använd en eller flera av följande metoder.

Överst på sidan

Använda dispositionsnivåer för att markera text

 1. Markera valfri text i dokumentet som ska ingå i innehållsförteckningen.
 2. I verktygsfältet Disposition markerar du önskad nivå i rutan Dispositionsnivå.

  Om du till exempel vill ha med rubriken "Enstaka rad" i innehållsförteckningen markerar du dessa ord och väljer sedan önskad nivå i verktygsfältet Disposition:
  Enstaka rad

  En enstaka rad kan vara den sista raden i ett stycke som skrivs ut ensam högst upp på en sida, eller den första raden i ett stycke som skrivs ut ensam längst ned på en sida.
 3. Uppdatera innehållsförteckningen genom att klicka på Uppdatera innehållsförteckning i verktygsfältet Disposition.
 4. Klicka på Uppdatera hela tabellen i dialogrutan Uppdatera innehållsförteckning och sedan på OK.
Överst på sidan

Använda dispositionsnivåer med en formatavgränsare för att markera text

När du använder en dispositionsnivå på markerad text som ingår i ett större stycke visas hela stycket i innehållsförteckningen. Du kan använda dispositionsnivåer på ett ord eller en fras i ett stycke, så att bara ordet eller frasen visas i innehållsförteckningen. Mer information om den här funktionen finns i avsnittet "Mer information om formatavgränsare" i den här artikeln.

Innan du kan använda formatavgränsarfunktionen måste du lägga till knappen Formatavgränsare i verktygsfältet Formatering så här:
 1. Klicka på AnpassaVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Kommandon och sedan på Alla kommandon i listan Kategorier.
 3. Leta upp InfogaFormatavgränsare i listan Kommandon och dra det till verktygsfältet Formatering.
 4. Stäng dialogrutan Anpassa genom att klicka på Stäng.


Använd formatavgränsare på något av följande sätt:
 • Använd dispositionsnivåer på inledande text så här:
  1. När du skriver in text och kommer till en punkt där du vill ändra dispositionsnivån klickar du på knappen Formatavgränsare.

   När du klickar på knappen Formatavgränsare flyttas insättningspunkten till höger om avgränsaren, så att du kan fortsätta att skriva. Du har nu text, i ett stycke, som är avgränsad av formatavgränsaren.
  2. Markera texten till vänster om avgränsaren. I verktygsfältet Disposition markerar du önskad nivå i rutan Dispositionsnivå.
  Använd formatavgränsare för att lägga till ett ord eller en fras i ett stycke till innehållsförteckningen så här:

  1. När du skriver in text och kommer till ett ord eller en fras i ett stycke som du vill ha med i innehållsförteckningen klickar du på knappen Formatavgränsare.

   När du klickar på knappen Formatavgränsare flyttas insättningspunkten till höger om avgränsaren, så att du kan fortsätta att skriva.
  2. Skriv ordet eller frasen du vill ha med i innehållsförteckningen, och klicka sedan på knappen Formatavgränsare igen.
  3. Markera ordet eller frasen du vill ha med i innehållsförteckningen. I verktygsfältet Disposition markerar du önskad nivå i rutan Dispositionsnivå.
  Infoga formatavgränsaren mellan två befintliga stycken.

  Du kan använda formatavgränsaren mellan två befintliga stycken, så att det första stycket blir inledningstext och syns i innehållsförteckningen. Det andra stycket är resten av texten och syns inte i innehållsförteckningen. Gör så här:
  1. Skapa två stycken med text. Placera texten du vill ha med i innehållsförteckningen i det första stycket, och placera resten av texten i det andra stycket.
  2. Placera insättningspunkten i det första stycket och klicka på knappen Formatavgränsare.

   De två styckena verkar förenas till ett enda stycke, och stycketecknet i slutet av det första stycket blir en formatavgränsare. Du har nu ett enda sammansatt stycke, som ser ut som två separata stycken i dispositionsläget men skrivs ut som ett enda stycke.
  3. Markera texten till vänster om avgränsaren. I verktygsfältet Disposition markerar du önskad nivå i rutan Dispositionsnivå.
Överst på sidan

Ändra eller ta bort en rubrik i en innehållsförteckning

Gör något av följande om du vill visa en dispositionsnivå som har använts:
 • Klicka på Visa formateringFormat-menyn. Åtgärdsfönstret Visa formatering visas. Markera texten där en dispositionsnivå har använts.

  Lägg märke till att detaljerad information om formateringen visas i åtgärdsfönstret Visa formatering. (Dispositionsnivån visas under Stycke.)

  eller
 • Markera texten där dispositionsnivån har använts. I verktygsfältet Disposition visar du rutan Dispositionsnivå för dispositionsnivån som har använts.

  Obs! Om verktygsfältet Disposition inte visas pekar du på VerktygsfältVisa-menyn och klickar sedan på Disposition.
Om du vill ändra eller ta bort en rubrik i innehållsförteckningen använder du en ny dispositionsnivå på den markerade texten så här:

 1. Markera den markerade texten. I verktygsfältet Disposition markerar du önskad nivå i rutan Dispositionsnivå. (Klicka på Brödtext om du vill ta bort dispositionsnivåformateringen.)
 2. Uppdatera innehållsförteckningen genom att klicka på Uppdatera innehållsförteckning i verktygsfältet Disposition.
 3. Klicka på Uppdatera hela tabellen i dialogrutan Uppdatera innehållsförteckning och sedan på OK.
Obs! Om du klickar på Visa/dölj i standardverktygsfältet ser du att det inte finns några specialtecken i stycket som anger att dispositionsnivåer har använts på texten. Texten som är markerad med en dispositionsnivå visas emellertid i dokumentets innehållsförteckning.

Överst på sidan

Mer information om formatavgränsare

Formatavgränsaren är en ny funktion i Microsoft Word. Med hjälp av formatavgränsartaggar kan du göra följande:

 • Använda dispositionsnivåer på inledande text, så att bara den inledande texten visas i innehållsförteckningen.
 • Använda dispositionsnivåer på ett ord eller en fras i ett stycke, så att bara ordet eller frasen visas i innehållsförteckningen.
 • Använda rubrikformatmallar på ett ord eller en fras i ett stycke, så att bara ordet eller frasen visas i innehållsförteckningen.
 • Använda två formatmallar i ett enda stycke, så att inledningsstycket visas i innehållsförteckningen.
Formatavgränsaren är ett dolt stycketecken som avgränsar olika formatmallar i ett dokument. Formatavgränsarmarkeringen syns bara när du visar icke utskrivbara tecken. Så här visar du formatavgränsaren: klicka på AlternativVerktyg-menyn. Klicka på fliken Visa, markera kryssrutan Alla under Formateringsmarkeringar och klicka på OK.

VIKTIGT! Formatavgränsaren är en särskild typ av dolt stycketecken. Dokument som skapas i Word 2003 eller Word 2002 med formatavgränsare ser därför likadana ut i Word 2000 och Microsoft Word 97 om du inte markerar kryssrutan Visa alla. Om du klickar på Visa alla i tidigare versioner av Word visas det dolda stycketecknet formatavgränsare som ett vanligt stycketecken, och dokumentet sidbryts. Du kan ta bort formatavgränsaren som alla andra tecken, oavsett om den syns eller ej. När du gör detta formateras texten efter avgränsaren på samma sätt som texten före avgränsaren. När du visar dokument som har skapats i Word 2003 eller Word 2002 med formatavgränsare i tidigare versioner av Word, ska du inte klicka på Visa alla.

Obs! Dispositionsnivåernas funktion går förlorad om du sparar dokumentet i en tidigare Word-version än Word 2002.

Överst på sidan


Referenser
Gör så här om du vill veta mer om hur du skapar en innehållsförteckning: klicka på Hjälp om Microsoft Word 2002Hjälp-menyn, skriv skapa en innehållsförteckning från en disposition i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.


Om du vill veta mer om hur du använder funktionen Framhävd inledning för att skapa en innehållsförteckning klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
285059 Skapa en innehållsförteckning genom att markera text i Word 2002 eller Word 2003
Om du vill veta mer om hur du skapar innehållsförteckningsposter utan sidnummer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
319821 Skapa innehållsförteckningsposter utan sidnummer i Word 2003 och Word 2002 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidanOfficeKBHowTo inf
Egenskaper

Artikel-id: 285050 – senaste granskning 12/05/2015 23:49:11 – revision: 3.0

Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster KB285050
Feedback