Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Skapa en innehållsförteckning genom att markera text i Word

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Professionella dokument har ofta en innehållsförteckning. I Microsoft Office Word kan du lättare skapa en innehållsförteckning, utan att behöva använda formatmallar. Du kan även markera ett enstaka ord eller en grupp av ord i texten och lägga till informationen i innehållsförteckningen.

En innehållsförteckning kan skapas genom att rubrikformatmallar används i funktionen Framhävd inledning på valfri inledande text (ett eller flera ord i början av ett stycke eller en mening). Med hjälp av Framhävd inledning kan du skapa stycken där den första delen formateras med en rubrikformatmall och visas i innehållsförteckningen, medan resten av stycket är normal text och inte visas i innehållsförteckningen. I den här artikeln får du lära dig använda den nya funktionen för att skapa en innehållsförteckning.

Överst på sidan

Skapa en innehållsförteckning

I Word kan du skapa en innehållsförteckning som baseras på enbart en del av texten i ett stycke. Du kan markera text genom att använda Framhävd inledning med rubrikformatmallar för att ta med texten i innehållsförteckningen.

Så här infogar du en innehållsförteckning:
 1. Starta Word och öppna dokumentet.
 2. Klicka i ett tomt stycke där du vill infoga innehållsförteckningen.
 3. Peka på ReferensInfoga-menyn och klicka sedan på Index och förteckningar.

  Obs! I Microsoft Office Word 2007 klickar du på Innehållsförteckning i gruppen Innehållsförteckning på fliken Referenser. Klicka sedan på Infoga innehållsförteckning.
 4. Klicka på fliken Innehållsförteckning och sedan på Visa verktygsfältet Disposition.

  Obs! I Word 2007 hoppar du över det här steget.
 5. Markera önskade alternativ för innehållsförteckningen i dialogrutan Index och förteckningar och klicka på OK.

  Obs! I Word 2007 väljer du alternativ för innehållsförteckningen i dialogrutan Innehållsförteckning och klickar på OK.
Obs! Om text i dokumentet inte har markerats för att ingå i en innehållsförteckning, visas följande felmeddelande i dokumentet i stället för innehållsförteckningen:
Fel! Hittade inga poster för innehållsförteckning.
Överst på sidan

Markera texten som ska ingå i innehållsförteckningen

Nästa steg är att markera texten som ska ingå i innehållsförteckningen med hjälp av Framhävd inledning med rubrikformatmallar. Använd en eller flera av följande metoder.

Överst på sidan

Använda Framhävd inledning med rubrikformatmallar

 1. Markera valfri inledningstext i dokumentet som ska ingå i innehållsförteckningen. Du kan till exempel använda en inledningstext för att introducera resten av texten i stycket. Om du vill ta med de inledande orden "Enstaka rader" från följande stycke i innehållsförteckningen markerar du dessa ord och fortsätter sedan med följande åtgärder.
  Enstaka rader: En enstaka rad kan vara den sista raden i ett stycke som skrivs ut ensam högst upp på en sida, eller den första raden i ett stycke som skrivs ut ensam längst ned på en sida.
 2. Klicka på listpilen i rutan Formatmall i verktygsfältet Formatering och välj önskad rubrik.

  Obs! I Word 2007 klickar du på önskad rubrikformatmall i gruppen Formatmallar på fliken Start.
 3. Uppdatera innehållsförteckningen genom att klicka på Uppdatera innehållsförteckning i verktygsfältet Disposition.

  Obs! I Word 2007 klickar du på Uppdatera tabell i gruppen Innehållsförteckning på fliken Referenser.
 4. Klicka på Uppdatera hela tabellen i dialogrutan Uppdatera innehållsförteckning och sedan på OK.

  Obs! I Word 2007 klickar du på Uppdatera hela tabellen i dialogrutan Uppdatera innehållsförteckning.
Om du klickar på Visa/dölj i standardverktygsfältet ser du att det inte finns några specialtecken i stycket som anger att framhävd inledning har använts på texten. Text som har formaterats som en rubriknivå visas emellertid i dokumentets innehållsförteckning. Eftersom inga dolda stycketecken eller andra objekt används fungerar hela processen utan problem. I Word används en ny underliggande funktion för detta: länkade teckenformat.

Rubrikformatmallen som används på dokumentets inledningsdel visas som en rubrikformatmall, men är i själva verket ett länkat teckenformat. När ett styckeformat används på en del av ett stycke i Word 2002 eller senare händer följande:
 • Ett dolt teckenformat skapas med samma teckenegenskaper som styckeformatet som används.
 • Teckenformatet används på markeringen.
Obs! Det dolda teckenformatet som har skapat med länkade teckenformat visas i listrutan Formatmall om dokumentet öppnas och visas i tidigare versioner av Word. Formatavgränsarens funktion går förlorad om dokumentet sparas i en tidigare version av Word.

Så här visar du det dolda teckenformatet:
 1. Klicka på Visa formateringFormat-menyn.

  Åtgärdsfönstret Visa formatering visas.

  Obs! Så här öppnar du åtgärdsfönstret Visa formatering i Word 2007:
  1. Klicka på dialogruteikonen för Formatmallar i gruppen Format på fliken Start.
  2. Klicka på Formatkontroll i fönstret Formatmallar.
  3. Klicka på Visa formatering.
 2. Markera texten i dokumentet och lägg märke till att den exakta formateringsinformationen visas i åtgärdsfönstret Visa formatering.
 3. Markera texten där teckenformatet har använts och lägg märke till att texten visas som ett teckenformat i åtgärdsfönstret Visa formatering. Det länkade formatet visas som rubrikformat i åtgärdsfönstret Visa formatering. Det verkliga teckenformatet förblir dolt i åtgärdsfönstret Formatmallar och formatering eller listrutan Formatmall i verktygsfältet Formatering.
Vilket styckeformat som helst kan användas som länkat teckenformat. Du kan skapa ett styckeformat som ser ut precis som styckeformatet i brödtexten och sedan använda det på en del av ett stycke. På så sätt kan texten som används för att skapa innehållsförteckningen exakt motsvara texten i stycket, under förutsättning att alternativen för innehållsförteckningen ändras så att inledningstextens formatmall ingår bland alternativen.

Överst på sidan

Använda formatavgränsare med rubrikformatmallar

Formatavgränsaren är en ny funktion i Word 2003 och Word 2002. Med hjälp av formatavgränsartaggar kan du göra följande:
 • Använda rubrikformatmallar på ett ord eller en fras i ett stycke, så att bara ordet eller frasen visas i innehållsförteckningen.
 • Använda två formatmallar i ett enda stycke, så att inledningsstycket visas i innehållsförteckningen.
 • Använda dispositionsnivåer på inledande text, så att bara den inledande texten visas i innehållsförteckningen.
 • Använda dispositionsnivåer på ett ord eller en fras i ett stycke, så att bara ordet eller frasen visas i innehållsförteckningen.
Formatavgränsaren är ett dolt stycketecken som avgränsar olika formatmallar i ett dokument. Så här gör du formatavgränsartecknet synligt:
 1. Klicka på AlternativVerktyg-menyn.
 2. På fliken Visning klickar du på Alla under Formateringsmarkeringar.
Innan du kan använda formatavgränsarfunktionen måste du lägga till knappen Formatavgränsare till verktygsfältet:
 1. Klicka på AnpassaVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Kommandon och sedan på Alla kommandon i listan Kategorier.
 3. Leta upp InfogaFormatavgränsare i listan Kommandon och dra det till verktygsfältet Formatering. Klicka på Stäng.
Obs! Så här lägger du till knappen Formatavgränsare i verktygsfältet i Office Word 2007:
 1. Klicka på Microsoft Office-knappen och sedan på Word-alternativ.
 2. Klicka på Anpassa.
 3. Klicka på Alla kommandon i listan Välj kommandon från.
 4. Klicka på Formatavgränsare i listan över kommandon, Lägg till och OK.

Infoga formatavgränsaren innan du använder rubrikformatmallen på texten. Använd någon av följande metoder:

Metod A: Använd formatavgränsare för att lägga till ett ord eller en fras i ett stycke till innehållsförteckningen:
 1. När du skriver in text och kommer till ett ord eller en fras i ett stycke som du vill ha med i innehållsförteckningen klickar du på knappen Formatavgränsare. När du klickar på knappen Formatavgränsare flyttas insättningspunkten till höger om avgränsaren, så att du kan fortsätta att skriva.
 2. Skriv ordet eller frasen du vill ha med i innehållsförteckningen, och klicka sedan på knappen Formatavgränsare igen.
 3. Markera ordet eller frasen du vill ha med i innehållsförteckningen, klicka på listpilen i rutan Formatmall i verktygsfältet Formatering och välj önskad rubrik.
Ordet eller frasen mellan de både formatavgränsarna visas i innehållsförteckningen.

Metod B: Infoga formatavgränsaren mellan två befintliga stycken:

Du kan använda formatavgränsaren mellan två befintliga stycken, så att det först stycket blir inledningstext och visas i innehållsförteckningen. Det andra stycket utgör den återstående texten och visas inte i innehållsförteckningen. Gör så här:
 1. Skapa två stycken. Placera text som du vill ha med i innehållsförteckningen i det första stycket, och placera den återstående texten i det andra stycket.
 2. Placera insättningspunkten i det första stycket och klicka på knappen Formatavgränsare.

  De två styckena förvandlas till ett enda stycke när stycketecknet i slutet av det första stycket förvandlas till en formatavgränsare. Du har nu ett enda sammansatt stycke, som ser ut som två separata stycken i dispositionsläget men skrivs ut som ett enda stycke.
 3. Markera texten till vänster om avgränsaren, klicka på listpilen i rutan Formatmall i verktygsfältet Formatering och välj önskad rubrik.
I innehållsförteckningen visas bara inledningsdelen (det första stycket) som är formaterad med rubrikformatmallen.

Obs! Formatavgränsaren är ett speciellt slags dolt stycketecken. Därför har dokument med formatavgränsare som skapas i Word 2002 och senare samma utseende i Word 2000 och Microsoft Word 97 om du inte klickar på Alla under Formateringsmarkeringar. Om du klickar på Alla under Formateringsmarkeringar i tidigare versioner av Word, visas det dolda stycketecknet formatavgränsare som ett vanligt stycketecken, och dokumentet sidbryts.

När du använder en tidigare version av Word för att visa dokument med formatavgränsare som har skapats i Word 2002 och senare Word-versioner ska du inte klicka på Alla under Formateringsmarkeringar.

Överst på sidan

Ta bort en rubrik från innehållsförteckningen

Om du vill ta bort en rubrik från innehållsförteckningen kan du använda ett nytt stycketecken på den märkta texten:
 1. Markera den märkta texten, klicka på listpilen i rutan Formatmall i verktygsfältet Formatering och välj önskad rubrik. (Klicka på Normal om du vill ta bort rubrikformatmallen.)
 2. Uppdatera innehållsförteckningen genom att klicka på Uppdatera innehållsförteckning i verktygsfältet Disposition.

  Obs! I Word 2007 klickar du på Uppdatera tabell i gruppen Innehållsförteckning på fliken Referenser.
 3. Klicka på Uppdatera hela tabellen i dialogrutan Uppdatera innehållsförteckning och sedan på OK.

  Obs! I Word 2007 klickar du på Uppdatera hela tabellen i dialogrutan Uppdatera innehållsförteckning.
Obs! Genom att använda önskat styckeformat på hela stycket tar du inte bort formatmallen. Du måste markera texten exakt som den visas i innehållsförteckningen och sedan använda den nya formatmallen.

Överst på sidan
Referenser
Om du vill veta mer om hur du skapar en innehållsförteckning utan att ändra textens formatering klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
285050 Använda dispositionsnivåer för att skapa en innehållsförteckning i Word 2003 och Word 2002
Om du vill veta mer om hur du skapar innehållsförteckningsposter utan sidnummer klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
319821 Skapa poster för innehållsförteckning utan sidnummer i Microsoft Office Word (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidan
OfficeKBHowTo inf WD2002 WD2003 WD2007
Egenskaper

Artikel-id: 285059 – senaste granskning 03/20/2007 16:31:30 – revision: 4.0

Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbexpertisebeginner kbtable kbhowtomaster KB285059
Feedback
> /html>