Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERING: Du kan inte använda klassen XpathMutatorStream för att utföra Xpath-uttryck mot vissa XML-dokument i BizTalk-servern 2013 och BizTalk Server 2009

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2851429
Symptom
Föreställ dig följande:
  • Du kan använda klassen XpathMutatorStream för att utföra Xpath -uttryck mot vissa XML-dokument i Microsoft BizTalk Server 2013 och BizTalk Server 2009.
  • Rotnamnområdet för rotelement i XML-dokument är desamma.
  • Namnområdet för underordnade element i XML-dokumenthar inte definierats eller är tomma. XML-dokument är dock schema-wise och giltig.
I det här fallet är Xpath -uttryck inte lyckats.
Lösning

Information om samlade uppdateringar

BizTalk Server 2009

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i kumulativ uppdatering 7 för BizTalk Server 2009.
Mer information om hur du skaffar den samlade uppdateringspaket, se Samlingsuppdateringen 7 för BizTalk Server 2009.

BizTalk Server 2013

Den snabbkorrigering som löser problemet ingår i ett kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Server 2013.
Mer information om hur du skaffar den samlade uppdateringspaket, se Kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Server 2013.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2851429 – senaste granskning 12/01/2014 12:24:00 – revision: 2.0

Microsoft BizTalk Server 2009 Branch, Microsoft BizTalk Server 2009 Developer, Microsoft BizTalk Server 2009 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2009 Standard, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbbts kbmt KB2851429 KbMtsv
Feedback