Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av kumulativ uppdatering 2 för System Center 2012 Konfigurationshanteraren Service Pack 1

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2854009
Sammanfattning
Den här artikeln beskrivs problemen som har korrigerats och funktionalitet som uppdateras i kumulativ uppdatering 2 (CU2) för Microsoft System Center 2012 Konfigurationshanteraren Service Pack 1 (SP1).

Obs! Den här uppdateringen ersätts av uppdateringen 2978017. Mer information om 2978017, klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2978017 Beskrivning av kumulativ uppdatering 5 för System Center 2012 Konfigurationshanteraren Service Pack 1

Mer Information

Problem som korrigeras

Administratörskonsolen

 • Guiden Lägg till Site Server roller blockerar felaktigt lägger du till en webbplatsserver när det första ordet i serverns fullständigt kvalificerade domännamn är längre än 15 tecken.
 • Flera noder och egenskapssidor i administratörskonsolen kan nu annonseras korrekt av skärmläsarprogram.

Application Virtualization

 • Virtuella programpaket som sparas på en System DFS (Distributed File) resurs inte kan migrera från Konfigurationshanteraren 2007 till Konfigurationshanteraren 2012. Fel av följande slag loggas i filen MIGMCTRL.log:

  Det gick inte att ansluta om du vill dela \\production\dfs\Virtual Applications\App källa: fel 0x80070520
  Personifiering återställs.
  Ange status för entiteten virtuella program 1 till misslyckad.
  Ange status för entiteten jobbet virtuella program 1 till misslyckad.
  Microsoft.ConfigurationManagement.Migration.MigrationException: Det gick inte att ansluta om du vill dela \\production\dfs\Virtual Applications\App källa: fel 0x80070520

  Obs! Om problemet kvarstår måste du ändra det sätt som du ansluter till Anslutningshanteraren i källhierarkin efter installation av CU2 för Microsoft System Center 2012 Konfigurationshanteraren SP1. Närmare bestämt måste du använda datorkontot för webbplatsen övre nivå i hierarkin för målet. Gör så här:
  1. Navigera till noden Administration/översikt / / Migreringskällan hierarki i administratörskonsolen Konfigurationshanteraren.
  2. Markera källhierarkin som du vill använda och klicka sedan på Konfigurera i menyfliksområdet.
  3. Välj kontot för både SMS-provider och databasanslutning för webbplatsen.
 • Icke-alfanumeriska tecken i strängen CertificateIssuers orsaka tilldelningar webbplatsen inte att fungera i en miljö med System Center 2012 Konfigurationshanteraren webbplats.

Operating system deployment

 • Aktiviteten sekvenser kan ignoreras flaggan Multicast endast när hämtningar utförs i hela operativsystemet i stället för Windows PE.
 • En sekvens av aktiviteten som har flera "installera program" åtgärder misslyckas. För mer information klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2837395 "Installera program" aktiviteternas ordning misslyckas i System Center 2012 Konfigurationshanteraren SP1
 • Mer information om aktivitetens sekvens problem klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2838585 KORRIGERA: Aktiviteternas ordning att installera ett operativsystem inte fungerar när du använder anpassade inställningar i System Center Konfigurationshanteraren 2012 SP1
 • Klienter kan inte hämta en ny avbildning av operativsystemet när anpassade portar har definierats för servern. Filen Smsts.log innehåller felmeddelanden av följande slag:

  WinHttpQueryHeaders() returnerar statuskod 404 (hittades inte)
  SendWinHttpRequest misslyckades. 80190194.
  DownloadFile misslyckades. 80190194.
  Fel vid hämtning av fil från http://siteserver.contonso.com:80/SMS_DP_SMSPKG$/CAS0000A/sccm?/install_ipremote.cmd till C:\_SMSTaskSequence\Packages\CAS0000A\install_ipremote.cmd
  DownloadFiles misslyckades. 80190194.


 • Kumulativ uppdatering 2 ger begränsat stöd för distribution av Windows PE 3.1-baserade avbildningar. Dessa bilder måste slutföras innan de läggs till servern. Om senare ändringar behövs, kan de göras med hjälp av verktyget Deployment Image Servicing and Management (DISM). Alla distributionsplatser som har den gamla avbildningen måste uppdateras.

  Följande valfria komponenter måste installeras i förväg:
  • WinPE-Scripting.cab
  • WinPE-WMI.cab
  • WinPE-WDS-TOOLS.cab
  Följande åtgärder stöds inte:
  • Installera extra valfri komponent via Konfigurationshanteraren
  • Lägga till drivrutiner
  • Inställningen arbetsutrymme
  • Konfigurera prestart kommando
  • Konfigurera bildfil i bakgrunden
  • Aktivera och inaktivera stöd för Kommandotolken (debug-läge)

Tillgångshantering

 • "Software 09B - datorer med sällan används programvaran" rapporter innehåller inte korrekta data för Windows Installer-baserade program som uppdateras.

Hantering av mobila enheter

 • Enheter med Windows Mobile 6.5 får inte längre användningsprinciper när servern har uppgraderats från slutversionen av Konfigurationshanteraren 2012 till Konfigurationshanteraren 2012 Service Pack 1.

Programvarudistribution

 • Status för innehåll i ett paket som har fastnat i den "pågår - väntar på innehåll" status i System Center 2012 Konfigurationshanteraren SP1.
 • Innehållets status av ett paket visas som "Okänd" när en distributionspunkt på en plats i Konfigurationshanteraren 2007 sekundär uppdateras till Konfigurationshanteraren 2012.

  Obs! Paket som överförs när du har installerat den kumulativa uppdateringen 2 uppstår inte problemet. Det här problemet påverkar bara paket som har migrerats innan kumulativ uppdatering 2 installeras. Kör guiden distributionspunkt för uppdatering igen om du vill korrigera det här problemet för dessa paket.
 • Statusmeddelanden från pull-distributionsplatser dirigeras nu via hanteringspunkter i stället för direkt till servrarna för webbplatsen. Detta minskar site server prestanda effekten av att ha flera pull-distributionsplatser.

Uppdaterad lista över stöds Linux och UNIX-klienter

 • Lista över hanterade UNIX- och Linux-plattformar har uppdaterats med x 86- och x 64-versioner av följande:
  • Ubuntu 12.04
  • Ubuntu 10.04
  • Oracle Linux 5
  • Oracle Linux 6
  • CentOS 5
  • CentOS 6
  • Debian 5
  • Debian 6

Webbplats-system

 • Status Manager kan inte bearbeta ändringar i inbyggt Status filterregler lokaliserade Konfigurationshanteraren installationer. Poster av följande slag loggas i filen STATMGR.log:

  Fel: Komponentartikeln för SMS_STATUS_MANAGER i filen master webbplats kontroll innehåller inte egenskapen listobjekt för ett statusfilter som heter "SMS_STATUS_MANAGER" eller de egenskapslistor är skadad eller felaktigt formaterat.


 • På webbplatser som har egna webbplatser (SMSWEB) eller anpassade portar som definieras misslyckas installationen av klienten meddelandekomponenten (bgbisapi.msi). BGBSetup.log kommer att innehålla följande felmeddelanden:

  bgbisapi.msi avslutades med returkod: 1603
  Säkerhetskopierar X:\Program Files\Microsoft konfiguration Manager\logs\bgbisapiMSI.log till X:\Program Files\Microsoft konfiguration Manager\logs\bgbisapiMSI.log.LastError
  Allvarligt fel i MSI - bgbisapi.msi kunde inte installeras.

  BgbisapiMSI.log också innehåller fel som liknar följande:

  Fel: Det gick inte att konfigurera portar sms '0x80020009'.
  Fel: Det gick inte att bearbeta portinformation.
  @@ ERR: 25011
  Produkt: BGB HTTP-proxy – internt fel 25011. 80020009
  Internt fel-25011. 80020009
  CustomAction CcmCreateIISVirtualDirectories returnerade faktiska felkod 1603


 • Active Directory-användare och grupp upptäckt metoder uppdateras inte relationen Gruppdata när alternativet "Aktivera delta discovery" är markerad.
 • För att få en korrigering för ett känt post-Cumulative uppdatering 2 problem där du får fel när du försöker installera eller återställa en sekundär plats klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2867422 KORRIGERA: Fel när du försöker installera eller återställa en sekundär plats i System Center 2012 Konfigurationshanteraren

Konfigurationshanteraren SDK

 • CPApplet.CPAppletMgr Automation -objektet returnerar error 0x80040154 när du använder objektet på ett 64-bitars operativsystem med Konfigurationshanteraren programkompatibilitet upphöra (32BitCompat.msi).

Klienten

Kumulativa uppdateringen installationsprogrammet Wrapper (installationsprogrammet)

 • Installationsprogrammet kan nu köras igen på samma plats-server om du vill skapa eller återskapa distribution hjälp objekt (paket och program).
 • Installationsprogrammet kan uppdatera administratörskonsolen direkt när installationsprogrammet körs på en platsserver eller på en arbetsstation där konsolen är installerat. Tidigare versioner av installationsprogrammet kopieras endast administratörskonsolen uppdateringen (MSP) till filsystemet och konsolen uppdateringen måste installeras separat. Installationsmetoden för föregående för att installera uppdateringen manuellt fortfarande stöds.
 • Loggformatet bättre för att öka detaljer för uppföljning eller felsöka installationsfel.

Skaffa kumulativ uppdatering 2 för System Center 2012 Konfigurationshanteraren SP1

En uppdatering är tillgänglig från Microsoft. Den här uppdateringen är emellertid avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i denna artikel. Installera denna uppdatering endast på datorer som har de problem som beskrivs i denna artikel. Den här uppdateringen kan komma att testas igen. Om problemen inte störs rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack som innehåller den här uppdateringen.

Om uppdateringen kan hämtas, finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få uppdateringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här uppdateringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! "Snabbkorrigeringen tillgänglig"-formuläret visas de språk som den här uppdateringen är tillgänglig. Om ditt språk inte visas beror det på att en uppdatering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Mer information om den här kumulativa uppdateringen

När den här samlade uppdateringen har installerats på Platsservrar, bör alla operativsystem startavbildning uppdateras. Om du vill uppdatera startavbildningar när snabbkorrigeringen har installerats, gör så här:
 1. Klicka på Software Libraryi konsolen Konfigurationshanteraren.
 2. Expandera operativsystemSoftware Library-arbetsytan och klicka på Startavbildningar.
 3. Välj startavbildning som du vill uppdatera.
 4. Högerklicka och välj instruktionen Uppdatera Distribution Points .

  Obs! Den här åtgärden uppdaterar alla distributionsplatser och kan ha en negativ effekt på en miljö som innehåller många distributionsplatser.
 5. Upprepa steg 3 och 4 för alla startavbildningar som tidigare distribuerades.
Mer information om hur du uppdaterar startavbildningar finns hur du hanterar startavbildningar i Konfigurationshanteraren.

Förutsättningar

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha System Center 2012 Konfigurationshanteraren SP1.

Information om omstart

Sidan Sammanfattning av den här uppdateringen visas följande meddelande:

Avsluta guiden och starta om datorn för att slutföra installationen.

Det här meddelandet anger att det finns väntande åtgärder för Byt namn på den lokala datorn. Dessa meddelanden kan har funnits innan installationen av uppdateringen. Dessutom kan meddelanden också bero på SMS_Notification-tjänsten startas om för att kunna hantera klientbegäranden under uppdateringsprocessen. En omstart krävs inte för den här uppdateringen ska fungera korrekt. De pågående fil operationerna förblir tills lösas genom att datorn startas om.

Obs! Vi rekommenderar att du stänger Konfigurationshanteraren administratörskonsolen och alla associerade program som fjärrkontroll Viewer eller statusmeddelande viewer innan du installerar denna uppdatering.
Du kan uppmanas att starta om datorn som administratörskonsolen uppdateringen används om fjärrstyrning Viewer (CmRCViewer.exe) som används under uppdateringsprocessen.
Detta kan undvikas genom att stänga fjärrkontroll Viewer innan du installerar uppdateringen eller genom att lägga till den REBOOT = ReallySuppress / parametern för att uppdatera installationsegenskaper.

Uppdatera information om ersättning

Den här uppdateringen ersätter Kumulativ uppdatering 1 för System Center 2012 Konfigurationshanteraren Service Pack 1.

Filinformation

Den engelska versionen av den här uppdateringen har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.
För System Center 2012 Konfigurationshanteraren SP1
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
32bitcompat.msiEj tillämpligt286,72001-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Baseobj.dll5.0.7804.13002,178,22401-Jun-201313:00x 64
Basesvr.dll5.0.7804.13004,038,83201-Jun-201313:00x 64
Baseutil.dll5.0.7804.13001,569,96801-Jun-201313:00x 64
Ccmgencert.dll5.0.7804.1300253,10401-Jun-201313:00x 64
Ccmpdist.dll5.0.7804.1300578,73601-Jun-201313:00x 64
Ccmsetup sup.cabEj tillämpligt560,73901-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Ccmsetup.cabEj tillämpligt9,61201-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Ccmsetup.exe5.0.7804.13001,457,32801-Jun-201313:00x 86
Ccmutillib.dll5.0.7804.1300515,24801-Jun-201313:00x 64
Certmgr.dll5.0.7804.1300200,88001-Jun-201313:00x 64
Cm12-sp1cu2-kb2854009-x 64-enu.msiEj tillämpligt786 43218-Jun-201318:43Ej tillämpligt
Configmgr2012ac-sp1-kb2854009-i386.mspEj tillämpligt3,821,56801-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Configmgr2012ac-sp1-kb2854009-x64.mspEj tillämpligt5,148,67201-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Configmgr2012adminui-sp1-kb2854009-i386.mspEj tillämpligt74,022,91225-maj-201302:35Ej tillämpligt
DDM.dll5.0.7804.1300312,49601-Jun-201313:00x 64
Distmgr.dll5.0.7804.13001,304,75201-Jun-201313:00x 64
Dmclientsetup_arm.exe5.0.7804.1104282,97624-maj-201317:21ARM
Dmclientsetup_x86.exe5.0.7804.1104224,60824-maj-201317:21x 86
Dmclientxfer.exe5.0.7804.1300288,94401-Jun-201313:00x 86
Dmp.msiEj tillämpligt4,698,11201-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Enroll_arm.exe5.0.7804.1104122,20824-maj-201317:21ARM
Enroll_x86.exe5.0.7804.110489,44024-maj-201317:21x 86
Extractcontent.exe5.0.7804.13002,671,28001-Jun-201313:00x 64
Hman.dll5.0.7804.1300820,91201-Jun-201313:00x 64
Librdc.dll5.0.7804.1300177,84001-Jun-201313:00x 64
MCS.msiEj tillämpligt10,461,18401-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Microsoft.configurationmanagement.applicationmanagement.macinstaller.dll5.0.7804.130033,96801-Jun-201313:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.exchangeconnector.dll5.0.7804.130067,76001-Jun-201313:00x 86
Microsoft.configurationmanagement.migrationmanager.dll5.0.7804.13001,083,05601-Jun-201313:00x 86
Microsoft.configurationmanager.cloudservicesmanager.dll5.0.7804.1300133,80801-Jun-201313:00x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.Connector.dll5.0.7804.130061,61601-Jun-201313:00x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.dataupload.dll5.0.7804.130032,43201-Jun-201313:00x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.messagedownload.dll5.0.7804.130029,87201-Jun-201313:00x 86
Microsoft.configurationmanager.dmpconnector.usersync.dll5.0.7804.130041,13601-Jun-201313:00x 86
Microsoft.configurationmanager.replicationconfigurationandmonitoring.dll5.0.7804.1300368,81601-Jun-201313:00x 86
Microsoftpolicyplatformsetup.msiEj tillämpligt1,798,14401-Jun-201313:00Ej tillämpligt
MP.msiEj tillämpligt10,145,79201-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Offlineservicingmgr.dll5.0.7804.1300166,57601-Jun-201313:00x 64
Osdcore.dll5.0.7804.13001,049,26401-Jun-201313:00x 64
Osdsetuphook.exe5.0.7804.13002,978,99201-Jun-201313:00x 64
Outgoingcontentmanager.dll5.0.7804.130072,88001-Jun-201313:00x 64
Pkgxfermgr.dll5.0.7804.1300396,46401-Jun-201313:00x 64
Policypv.dll5.0.7804.1300862,89601-Jun-201313:00x 64
Pulldp.msiEj tillämpligt6,209,53601-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Replicationconfiguration.XMLEj tillämpligt76,14101-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Rolesetup.exe5.0.7804.1300885,93601-Jun-201313:00x 64
Ruleengine.dll5.0.7804.1300277,68001-Jun-201313:00x 64
Scepinstall.exe4.2.223.024,813,00801-Jun-201313:00x 86
Sitecomp.exe5.0.7804.1300772,78401-Jun-201313:00x 64
SMP.msiEj tillämpligt5,488,64001-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Smsappinstall.exe5.0.7804.1300311,98401-Jun-201313:00x 64
Smsdpmon.exe5.0.7804.13001,987,24801-Jun-201313:00x 64
Smsprov.dll5.0.7804.130011,618,48001-Jun-201313:00x 64
Smspxe.dll5.0.7804.1300607,92001-Jun-201313:00x 64
Softwarelibrary.objectserialization.dll5.0.7804.13001,373,87201-Jun-201313:00x 86
Srsrp.msiEj tillämpligt4,956,16001-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Tscore.dll5.0.7804.13002,795,69601-Jun-201313:00x 64
Tsmessaging.dll5.0.7804.13001,463,98401-Jun-201313:00x 64
Update.SQLEj tillämpligt242,31601-Jun-201313:00Ej tillämpligt
Wsyncmgr.dll5.0.7804.1300165,04001-Jun-201313:00x 64
Referenser
Information om hur du installerar den här kumulativa uppdateringen finns på följande Microsoft TechNet-webbplatser:


Se den terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar.

Tredjepartsprodukter som diskuteras i denna artikel tillverkas oberoende av Microsoft. Microsoft lämnar inga garantier, implicerade eller andra, om prestanda eller tillförlitlighet hos dessa produkter.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2854009 – senaste granskning 11/26/2014 12:22:00 – revision: 5.0

Microsoft System Center 2012 Configuration Manager Service Pack 1

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2854009 KbMtsv
Feedback