Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

KORRIGERA: Sys.master_files katalogvy uppdateras felaktigt när du ändrar inställningarna i filen tillväxt för en databas i SQL Server 2008 R2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2855755
Symptom
Föreställ dig följande:
  • Du aktiverar lösning för en databas i Microsoft SQL Server 2008 R2 för databasspegling.
  • Du kan ändra inställningarna i filen tillväxt av databasen.
  • Växling vid fel från den primära databasen till den sekundära databasen.

I det här scenariot uppdateras metadata för tillväxt-inställningarna i filen felaktigt i katalogvy sys.master_files i den andra databasen. Detta kan orsaka att databasfilen växer oväntat storlek.

Obs! Du förväntar dig filinställningar för tillväxt i både sys.database_files och sys.master_files katalogen uppdateras i enlighet därmed.
Lösning

Kumulativ uppdateringsinformation

Korrigeringsfil för problemet gavs först ut i Kumulativ uppdatering 13 för SQL Server 2008 R2 servicepack 1 (SP1).

Obs! Eftersom byggen är kumulativa, varje ny version av korrigeringsfilen innehåller alla snabbkorrigeringar och säkerhetskorrigering för alla säkerhetskorrigeringar som ingår i föregående SQL Server 2008 R2. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av korrigering som innehåller den här snabbkorrigeringen.

Mer information finns iSQL Server 2008 R2-versioner som har getts ut efter SQL Server 2008 R2.
Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2855755 – senaste granskning 06/17/2013 18:11:00 – revision: 1.0

Microsoft SQL Server 2008 R2 Datacenter, Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer, Microsoft SQL Server 2008 R2 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 R2 Standard

  • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2855755 KbMtsv
Feedback