Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2010 SP3

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2866475
Sammanfattning
Microsoft har gett ut Samlad uppdatering 2 för Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3 (SP3). Den här uppdateringen är daterad den 13 augusti 2013. I den här artikeln beskrivs följande information om den samlade uppdateringen:
 • Problem som samlade uppdateringen löser.
 • Så här hämtar du samlade uppdateringen.
 • Förutsättningar för installation av samlade uppdateringen.
Obs! Om du installerar Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2010 SP3 i en miljö med dubbelbyte-tecken (Double) set Windows Server 2012 måste du först ändra språkinställningar för systemet för icke-Unicode-program. Om du vill göra den här ändringen finns i "Mer Information"avsnittet.
INTRODUKTION

Problem som samlade uppdateringen löser

Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2010 SP3 adresser de säkerhetsproblem som beskrivs i Microsoft-säkerhetsbulletinen MS13-061 och löser de problem som beskrivs i följande artiklar i Microsoft Knowledge Base (KB):
 • 2837926 Felmeddelande när du försöker aktivera en passiv kopia av en databas för Exchange Server 2010 SP3: "File kontroll misslyckades"
 • 2841150 Det går inte att ändra en distributionsgrupp som innehåller mer än 1 800 medlemmar med ECP i Outlook Web Access i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2844232 Outlook Web App kraschar i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2850143 Synkroniseringen misslyckas när du använder EA för att ansluta till en postlåda i Exchange Server 2010
 • 2851419 Dåliga prestanda i vissa databaser när Exchange Server 2010 körs kontinuerligt i minst 23 dagar
 • 2853899 Den första sidan av ett S/MIME-signerade eller krypterade meddelandet skrivs ut med hjälp av Outlook Web Access i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2854376 Microsoft.Exchange.RpcClientAccess.Service.exe process förbrukar mycket Processorkraft på Client Access-servrar i en miljö med Exchange Server 2010
 • 2854564 Messaging poster Management 2.0-princip kan inte tillämpas i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2855083 Innehållet i offentliga mappen replikeras inte korrekt från Exchange Server 2003 eller Exchange Server 2007 till Exchange Server 2010
 • 2859596 Händelse-ID 4999 när du använder en ansvarsfriskrivning transport-regel i en miljö med Samlad uppdatering 1 för Exchange Server 2010 SP3 är installerat
 • 2860037 iOS-enheter kan inte synkronisera postlådor i Exchange Server 2010-miljö
 • 2861118 W3wp.exe-processen för programpoolen MSExchangeSyncAppPool kraschar i en Exchange Server 2010 SP2 eller SP3 miljö
 • 2863310 Du kan inte skicka ett RTF-e-postmeddelande som innehåller en inbäddad bild till en extern mottagare i en Exchange Server 2010 SP3-miljö
 • 2863473 Användare kan inte komma åt Outlook-postlådor som ansluter till en matris med Client Access server i Exchange Server 2010-miljö
 • 2866913 Outlook uppmanas för att skicka ett svar till en ytterligare uppdatering även om begäran om svar är inaktiverat i Exchange Server 2010-miljö
 • 2870028 EdgeTransport.exe kraschar när ett e-postmeddelande utan en avsändaradress skickas till en Exchange Server 2010 Hub Transport-server
 • 2871758 EdgeTransport.exe process förbrukar mycket CPU-resurser på en Exchange Server 2010 Edge Transport-server
 • 2873477 Alla meddelanden har stämplats av MRM om en tagg för borttagning i en bevarandeprincip är konfigurerad i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2882627 Transport agenter läses inte in när du försöker uppgradera Exchange Server 2010
 • 2882961 Använda säkerhetsgrupper för att ange behörighet till kalendern fungerar inte i resursskogen i Exchange Server 2010
 • 2883368 10003 Och 4999 loggas när EdgeTransport.exe kraschar i Exchange Server 2010
 • 2885036 "Går inte att avbryta svep på enheten" fel när du avbryter remote Svep för iOS-enheter i en Exchange Server 2010-miljö
 • 2885038 Set-CalendarProcessing-cmdlet inte Lägg till postlåda behörigheter i universella säkerhetsgrupper i Exchange Server 2010


Lösning

Information om Samlad uppdatering

Om du vill hämta och installera Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2010 SP3 finns på följande Microsoft Update-webbplats: Mer information om hur du installerar den senaste samlade uppdateringen för Exchange Server 2010 går du till följande Microsoft-webbplats:Obs! Microsoft Update identifieras inte samlade uppdateringar för Exchange Server 2010 mailbox-servrar som ingår i en grupp för databasen tillgänglighet (DAG).

Så att du kan använda den här samlade uppdateringen i följande fall, är samlade uppdateringen också tillgänglig från Microsoft Download Center:
 • Distribuera Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2010 SP3 till flera datorer som kör Exchange Server 2010 SP3.
 • Distribuera Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2010 SP3 till mailbox-servrar som är en del av en DAG.
Filen kan hämtas från följande Microsoft Download Center-webbplats: Utgivningsdatum: 13 augusti 2013.

Viktig information till kunder som installerar uppdateringen på datorer som inte är anslutna till Internet

När du installerar den här uppdateringen på en dator som inte är ansluten till Internet kan det uppstå långa installationstider. Dessutom kan du få följande meddelande:
Skapa egna avbildningar för .Net-sammansättningar.
Det här problemet orsakas av nätverksbegäranden att ansluta till följande webbplats:

http://CRL.microsoft.com/PKI/CRL/products/CodeSigPCA.CRL

Dessa nätverksbegäranden representerar ett försök att komma åt listan över återkallade certifikat för varje sammansättning automatisk bildhantering (NGen) kompileras till maskinkod. Men eftersom Exchange-servern inte är ansluten till Internet, måste varje begäran vänta innan processen fortsätter.

Lös problemet så här:
 1. Klicka på InternetalternativVerktyg-menyn i Windows Internet Explorer och klicka på fliken Avancerat.
 2. I avsnittet säkerhet avmarkerar du kryssrutan Kontrollera om certifikat har återkallats av utgivaren .
Avmarkera säkerhetsalternativet om i Internet Explorer bara om datorn ingår i en väl kontrollerad miljö. När installationen är klar klickar du på Markera kryssrutan Kontrollera om certifikat har återkallats av utgivaren igen.

Problem på datorer som har anpassade Outlook Web App-filer

Viktigt! Gör en säkerhetskopia av anpassade Outlook Web App-filer innan du installerar samlade uppdateringen. Mer information om hur du anpassar Outlook Web App finns på följande Microsoft-webbplats: När du har installerat den samlade uppdateringen uppdaterar uppdateringsprocessen Outlook Web App-filer om de är obligatoriska. Därför skrivs eventuella anpassningar till Logon.aspx-filen eller andra filer i Outlook Web App över och du måste återskapa Outlook Web App-anpassningar i Logon.aspx.

Uppdateringsproblem för CAS Proxy Deployment Guidance-kunder som använder CAS-CAS-proxyfunktionen

Om du uppfyller båda av följande villkor installerar du den samlade uppdateringen på Internet-riktade Client Access-servrar innan du installerar den samlade uppdateringen på ej Internet-riktade Client Access-servrar:
 • Du är en CAS Proxy Deployment Guidance-kund.
 • Du har distribuerat CAS-CAS-proxyfunktionen.

Obs! Du behöver inte installera samlade uppdateringen på servrar i någon särskild ordning för andra Exchange Server 2010-konfigurationer.

Mer information om CAS-CAS-proxyfunktionen finns på följande Microsoft-webbplats:

Förutsättningar

Om du vill använda den här samlade uppdateringen måste du ha tillgång till Exchange Server 2010 SP3 är installerat.

Viktigt! Ta bort alla tillfälliga uppdateringar för Exchange Server 2010 SP3 innan du installerar den samlade uppdateringen.

Krav på omstart

Nödvändiga tjänster startas automatiskt om när du använder den här samlade uppdateringen.

Information om borttagning

Om du vill ta bort Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2010 SP3 använda Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen för att ta bort uppdateringen 2866475.


Mer Information
Du kan inte installera eller avinstallera Samlad uppdatering 2 för Exchange Server 2010 SP3 på en dubbel-byte-tecken (DBCS) versionen av Windows Server 2012 om språkinställningar för icke-Unicode-program är inställt på standardspråket. Undvik det här problemet måste du ändra den här inställningen. Gör så här:
 1. Öppna klockan, nationella inställningar och språkinställningar på Kontrollpanelen och klicka på Region.
 2. Klicka på fliken administrativ .
 3. Klicka på Ändra systemspråkunder språk för icke-Unicode-program .
 4. Aktuellt systemspråk -listan klickar du på engelska (USA).
När du installerar eller avinstallerar Samlad uppdatering 2, återgå språkinställningen efter behov.
Referenser
Veta mer om terminologi som Microsoft använder för att beskriva programuppdateringar klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2866475 – senaste granskning 11/23/2013 00:07:00 – revision: 2.0

Microsoft Exchange Server 2010 Service Pack 3

 • kbqfe kbfix kbexpertiseinter kbsurveynew kbhotfixrollup atdownload kbmt KB2866475 KbMtsv
Feedback
>