Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kontaktinformation visas inte i adressboken i Outlook

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 2000 finns i 197907. (Detta kan vara på engelska)
En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 98 finns i 180830. (Detta kan vara på engelska)
En version av den här artikeln för Microsoft Outlook 97 finns i 161349. (Detta kan vara på engelska)
Symptom
När du använder adressboken för att välja ut mottagare för ett e-post- eller faxmeddelande i Microsoft Outlook, visas inte information från mappen Kontakter i listan.
Orsak
Detta beror på att du måste göra följande innan du kan använda kontaktinformation för att adressera meddelanden med hjälp av adressboken:
 • Installera Outlook-tjänsten Adressbok.
 • Markera kontaktmappen för användning med adressboken.
 • Ange en e-postadress eller ett faxnummer för varje objekt du vill ska visas när du adresserar meddelanden.
Lösning
Lös problemet så här:

Steg 1: Installera Outlook-tjänsten Adressbok

Följ instruktionerna för din Outlook-version.

Microsoft Outlook 2002 och Microsoft Office Outlook 2003

 1. Klicka på E-postkontonVerktyg-menyn.
 2. Markera Visa eller ändra befintliga kataloger eller adressböcker och sedan på Nästa.
 3. Om din Outlook-adressbok finns med i listan klickar du på Avbryt och går sedan vidare till "Markera kontaktmappen för användning med adressboken".
 4. Om din Outlook-adressbok inte finns med klickar du på Lägg till.
 5. Markera Ytterligare adressböcker och klicka sedan på Nästa.
 6. Markera Outlook-adressbok och klicka sedan på Nästa.
 7. Klicka på OK vid meddelandet om att adressboken som du har lagt till inte startar förrän du klickar på AvslutaArkiv-menyn.
 8. Klicka på Slutför.
 9. Klicka på AvslutaArkiv-menyn och starta om Outlook.

Microsoft Office Outlook 2007

 1. Klicka på KontoinställningarVerktyg-menyn.
 2. Klicka på fliken Adressböcker.
 3. Om din Outlook-adressbok finns med i listan klickar du på Stäng och går vidare till "Steg 2: Markera kontaktmappen för användning med adressboken".

  Om din Outlook-adressbok inte finns med klickar du på Nytt.
 4. Markera Ytterligare adressböcker och klicka sedan på Nästa.
 5. Markera Outlook-adressbok och klicka sedan på Nästa.
 6. Ett meddelande anger att adressboken du har lagt till inte kommer att starta förrän du klickar på AvslutaArkiv-menyn. Klicka på OK.
 7. Klicka på Slutför.
 8. Klicka på Stäng och starta om Outlook.

Microsoft Office Outlook 2010

 1. På fliken Arkiv i menyfliksområdet väljer du fliken Info i menyn.
 2. Klicka på fliken Kontoinställningar och klicka sedan på Kontoinställningar igen.
 3. Klicka på fliken Adressböcker.
 4. Om din Outlook-adressbok finns med i listan klickar du på Stäng och går vidare till "Steg 2: Markera kontaktmappen för användning med adressboken". Om din Outlook-adressbok inte finns med klickar du på Nytt.
 5. Markera Ytterligare adressböcker och klicka sedan på Nästa.
 6. Markera Outlook-adressbok och klicka sedan på Nästa.
 7. Ett meddelande anger att adressboken du har lagt till inte kommer att starta förrän du klickar på AvslutaArkiv-menyn. Klicka på OK.
 8. Klicka på Slutför.
 9. Klicka på Stäng och starta om Outlook.

Steg 2: Markera kontaktmappen för användning med adressboken

 1. Peka på MappArkiv-menyn och sedan på Egenskaper för mappens namn.
 2. Markera kryssrutan Visa denna mapp som en e-postadressbok på fliken Outlook-adressbok, skriv ett beskrivande namn och klicka sedan på OK.

Microsoft Office Outlook 2010

 1. Välj mappen Kontakter och klicka sedan på fliken Mapp i menyfliksområdet.
 2. Klicka på fliken Mappegenskaper i menyfliksområdet.
 3. Markera kryssrutan Visa denna mapp som en e-postadressbok på fliken Outlook-adressbok, skriv ett beskrivande namn och klicka sedan på OK.

Steg 3: Leta upp en e-postadress eller ett faxnummer

 1. Markera mappen Kontakt i listan Mapp.
 2. Dubbelklicka på kontakten så att den öppnas, och kontrollera sedan fälten för e-postadress och faxnummer.
Om det inte finns en e-postadress eller ett faxnummer visas inte kontakten i adressboken när du försöker adressera ett e-post- eller faxmeddelande.

Microsoft Office Outlook 2010

 1. Välj mappen Kontakt.
 2. Dubbelklicka på kontakten så att den öppnas, och kontrollera sedan fälten för e-postadress och faxnummer.
Om det inte finns en e-postadress eller ett faxnummer visas inte kontakten i adressboken när du försöker adressera ett e-post- eller faxmeddelande.
Mer Information
I Outlook kan vilken kontaktmapp som helst användas för adressboken, inte bara den primära mappen Kontakter. Om du till exempel skapar en ny mapp med kontakter och kallar den "Vänner" (utan citattecken), kan du ange att kontakterna i mappen Vänner även ska visas i adressboken. Gör detta genom att följa instruktionerna i avsnittet "Lösning".

Mapparna Kontakter visas i adressboken som underkategorier till en post som kallas Outlook-adressbok. Om du klickar på Outlook-adressbok i stället för något av mappnamnen ser du inte någon kontaktinformation. Om du vill se kontaktinformationen måste du klicka på mappen som innehåller kontakten.
missing display ol2002 ol2003 ol2007 grayed greyed
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
Egenskaper

Artikel-id: 287563 – senaste granskning 04/10/2012 15:51:00 – revision: 1.0

Microsoft Office Outlook 2007, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2010

 • kbaddressbook kbprb KB287563
Feedback
dy>html>