Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Inkompatibilitet mellan Windows 8 centrala användarprofiler och centrala profiler i andra versioner av Windows

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2887239
Symptom
Centrala användarprofiler på datorer med Windows 8 eller Windows Server 2012 är inkompatibla med centrala användarprofiler i andra versioner av Windows.

Profiler är kompatibel onlybetween följande klient och server operativsystem par:
 • 8.1 För Windows och Windows Server 2012 R2
 • Windows 8 och Windows Server 2012
 • Windows 7 och Windows Server 2008 R2
 • Windows Vista och Windows Server 2008
Obs! I den här artikeln när klientens operativsystem refererar till gäller samma problem dess corollary server-operativsystem.

Till exempel om du försöker distribuera Windows 8 i en miljö som använder centrala, obligatorisk, en obligatorisk eller domän standardprofiler i Windows 7 händer följande:
 • När du använder ett konto som har en befintlig Windows 7-profil för att logga in på en dator med Windows 8 för första gången, Läs komponenter från Windows 8 och ändra läget för profilen.
 • Vissa funktioner i Windows 8.1 fungerar inte som förväntat eftersom det inte finns någon profil för förväntat tillstånd.
 • När du försöker använda samma användarkonto för att logga in på en dator med Windows 7 kan användaren profil ändringen som utfördes i Windows 8 inte fungerar som förväntat i Windows 7.
Problemen beror på att profilen innehåller värden som används på olika sätt mellan versioner av Windows. Användarprofilen saknas standard profil konfigurationsinformation som förväntas av operativsystemet och kan innehålla oväntade värden som anges av ett annat operativsystemversion. Operativsystemet fungerar därför inte som förväntat. Dessutom kan profil skadas.

Obs!
 • Centrala, obligatorisk, en obligatorisk och domän standardanvändarprofiler måste isoleras mellan versioner av Windows.
 • Mer information om problemet i Windows 8.1 klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
  2890783 Inkompatibilitet mellan Windows 8.1 centrala användarprofiler och centrala profiler i tidigare versioner av Windows

Lösning

Information om snabbkorrigeringen

För att undvika problemet, gör du följande innan du distribuerar centrala tvingande, en obligatorisk eller domän standardprofiler i en miljö där användare kommer att används andra versioner av operativsystemet Windows 8 eller Windows Server 2012:
 1. Installera snabbkorrigeringen som beskrivs i denna artikel.
 2. Skapa en ny post i registret genom att följa stegen som beskrivs i avsnittet "Information om registret".
 3. Starta om datorn.
Obs!Om centrala användare profil skador har inträffat, kan du inte använda snabbkorrigeringen för att lösa problemet. Om du vill återställa skadade profilen kan återställa användarens centrala profil från en säkerhetskopia.

En snabbkorrigering är tillgänglig från Microsoft. Den här snabbkorrigeringen är emellertid avsedd att åtgärda det problem som beskrivs i denna artikel. Den här snabbkorrigeringen bara för system där just detta problem.

Om snabbkorrigeringen är tillgänglig för hämtning visas avsnittet "Hämtning av snabbkorrigering" överst i denna Knowledge Base-artikel. Om inte visas i det här avsnittet kan du skicka en begäran till Microsofts kundtjänst och Support för att få snabbkorrigeringen.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller felsökning krävs, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den här snabbkorrigeringen. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Formuläret "Hämtning av snabbkorrigering" visar de språk som snabbkorrigeringen är tillgänglig på. Om ditt språk inte visas beror det på att en snabbkorrigering inte är tillgänglig för det aktuella språket.

Förutsättningar

Om du vill installera den här snabbkorrigeringen måste du köra Windows 8 eller Windows Server 2012.

Registerinformation

Viktigt! Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar i registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du redigerar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd säkerhetskopierar du registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756 Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows
När du har installerat snabbkorrigeringen måste du skapa en registernyckel innan du startar om datorn. Gör så här:
 1. Svep inåt från den högra kanten av skärmen och knacka sedan på Sök. Eller, om du använder en mus, peka på det nedre högra hörnet av skärmen och klicka sedan på Sök. I sökrutan skriver du:regedit, och knacka sedan på eller klicka på regedit.
  KONTROLL AV ANVÄNDARKONTOSkriv in lösenordet om du ombeds ange ett administratörslösenord. Om du uppmanas att bekräfta ger bekräftelsen.
 2. Leta upp och tryck eller klicka på följande registerundernyckel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlset\Services\ProfSvc\Parameters
 3. Peka på NyttRedigera -menyn och knacka sedan på eller påDWORD-värde.
 4. Typ UseProfilePathExtensionVersion.
 5. Tryck på och håll eller högerklicka påUseProfilePathExtensionVersionoch knackar eller klickar du påÄndra.
 6. Skriv 1i rutan data och tryck eller klicka påOK.
 7. Avsluta Registereditorn.
Du måste starta om datorn när du har konfigurerat registerposten UseProfilePathExtensionVersion. Windows 8 skapar en användarprofil och lägger till suffixet ".v3" till namnet på profilen till skillnad från version 2 av profilen för Windows 7. Sedan använda Windows 8-baserade datorer med den här snabbkorrigeringen har installerats och registerposten UseProfilePathExtensionVersionkonfigurerad version 3 av profilen.

Obs!
 • Du kan inaktivera den här funktionen genom att ange värdet för registerposten UseProfilePathExtensionVersion till 0. Men skadas användaren profil om du fortsätter centrala användarprofiler mellan 8.1 för Windows-baserade datorer och andra operativsystem.
 • Youcan använda inställningsobjektet för grupprincip företräde (GPP) dator konfiguration registret för att fylla i registernyckeln på flera datorer. Mer information om detta finns på följande Microsoft-webbplats:
 • Cansafely du använder den här hotfixon alla operativsystem. Registret settingis ignoreras om dessa profil typesare inte används.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här snabbkorrigeringen.

Information om ersättning

Den här snabbkorrigeringen ersätter inte någon tidigare utgiven snabbkorrigering.

Filinformation

Den globala versionen av den här snabbkorrigeringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i UTC (Coordinated Universal Time). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i lokal tid tillsammans med din aktuella inställning för sommartid. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.
Filinformation för Windows 8
Viktigt! Snabbkorrigeringar för Windows 8 och snabbkorrigeringar för Windows Server 2012 ingår i samma paket. Dock bara finns bara "Windows 8" listad på sidan snabbkorrigeringsbegäran. Om du vill begära snabbkorrigeringspaket som gäller för ett eller båda operativsystemen markerar du snabbkorrigeringen som anges under "Windows 8" på sidan. Läs alltid avsnittet "Gäller för" i artiklarna för att fastställa det operativsystem som varje snabbkorrigering gäller.
 • De filer som gäller en viss produkt, milstolpe (RTM, SPn), och verksamhetsgren (LDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 RTMLDR
 • I MANIFESTET (.manifest) och de MUM-filerna (.mum) som installeras för de olika är anges separat i den "Ytterligare filinformation för Windows 8". MUM- och MANIFEST-filer, och tillhörande säkerhetskatalogfiler (.cat) filer, är mycket viktigt att bibehålla statusen för de uppdaterade komponenterna. Säkerhetskatalogfilerna som inte har attribut listade är signerade med en digital Microsoft-signatur.
För alla x 86-baserade versioner av Windows 8
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Profsvc.dll6.2.9200.20816171,00806-Sep-201304:23x 86
Profsvc.ptxmlEj tillämpligt64825-Jul-201220:36Ej tillämpligt
För alla x 64-baserade versioner av Windows 8
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Profsvc.dll6.2.9200.20816210,43206-Sep-201305:38x 64
Profsvc.ptxmlEj tillämpligt64825-Jul-201220:32Ej tillämpligt


Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
Närma sig ett alternativ för att förhindra profiler växling mellan Windows 7-datorer och datorer med Windows 8 isto konfigurera inställningenAnge sökväg för centrala profil för alla användare logga in på den här datorngrupprincip separat för Windows 7-datorer och datorer med Windows 8. Inställningar för grupprincip konfigurera unika sökvägar för användare. Sedan har användaren separata Windows 7 och Windows 8 användarprofiler som kan tillämpas beroende på den dator som användaren loggar in på. Dessutom kan du använda funktionen Mappomdirigering för att komma åt användarens data när antingen användarprofilen används.

Obs!Den här metoden kanske inte gäller alla kunder på grund av följande begränsningar och det rekommenderas att dessa kunder den här snabbkorrigeringen och konfigurera registerpostenUseProfilePathExtensionVersionsom beskrivs ovan:
 • Grupprincip-inställningen Ange sökväg för centrala profil för alla användare logga in på den här datornmåste tillämpas på varje klientdator där den centrala profilen används och gäller sedan för alla användare som loggar in på datorn.
 • Grupprincip-inställningen Ange sökväg för centrala profil för alla användare logga in på den här datornkan bara ange en serverplats för alla användare som loggar in på datorn. Om profilen lagring är partitionerad för grupper med användare, som är vanliga i stora organisationer, har ett namnområde för distribuerat filsystem (DFS) för att ha en konsekvent logiska profil naming system för den här principen ska fungera behövs.Användning av en DFS-namnområdet allowsthe konsekventa logiska sökväg för att matcha med olika fysiska servrar med stöd av uppdelning av profilen lagring av användargruppen.
Mer information om hur du distribuerar centrala användarprofiler finns på följande Microsoft-webbplats: Mer information om terminologin för programuppdateringar får du om du klickar på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Standardterminologi för beskrivning av Microsoft-programuppdateringar

Ytterligare filinformation

Ytterligare filinformation för Windows 8

Ytterligare filer för alla x 86-baserade versioner av Windows 8
EgenskapenVärde
FilnamnPackage_1_for_kb2887239 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.2.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,804
Datum (UTC)06-Sep-2013
Tid (UTC)15:53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_2_for_kb2887239 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.2.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,804
Datum (UTC)06-Sep-2013
Tid (UTC)15:53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_3_for_kb2887239 ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.2.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,804
Datum (UTC)06-Sep-2013
Tid (UTC)15:53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb2887239_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ x 86 ~ ~ 6.2.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,997
Datum (UTC)06-Sep-2013
Tid (UTC)15:53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_27c71dfb0a617735a4a07cb51d9f5255_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20816_none_573be8863d96b4b7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek695
Datum (UTC)06-Sep-2013
Tid (UTC)15:53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnX86_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20816_none_f933b7b91cf6d3e7.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek46,212
Datum (UTC)06-Sep-2013
Tid (UTC)05:11
PlattformEj tillämpligt
Ytterligare filer för alla x 64-baserade versioner av Windows 8
EgenskapenVärde
FilnamnAmd64_dfd9a10cb01e8a0dbcc4998038c184e7_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20816_none_32f049b5966da77f.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek699
Datum (UTC)06-Sep-2013
Tid (UTC)15:53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnAmd64_microsoft-windows-profsvc_31bf3856ad364e35_6.2.9200.20816_none_5552533cd554451d.manifest
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek46,216
Datum (UTC)06-Sep-2013
Tid (UTC)06:40
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_1_for_kb2887239 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,814
Datum (UTC)06-Sep-2013
Tid (UTC)15:53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_2_for_kb2887239 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,814
Datum (UTC)06-Sep-2013
Tid (UTC)15:53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_3_for_kb2887239 ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek1,814
Datum (UTC)06-Sep-2013
Tid (UTC)15:53
PlattformEj tillämpligt
FilnamnPackage_for_kb2887239_rtm ~ 31bf3856ad364e35 ~ amd64 ~ ~ 6.2.1.0.mum
FilversionEj tillämpligt
Filstorlek2,009
Datum (UTC)06-Sep-2013
Tid (UTC)15:53
PlattformEj tillämpligt

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2887239 – senaste granskning 01/27/2014 12:30:00 – revision: 3.0

Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows Server 2012 Standard

 • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2887239 KbMtsv
Feedback