När du försöker säkerhetskopiera en databas i en Exchange Server-2013 loggas händelse 2112 eller 2180

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2888315
Symptom
Säkerhetskopieringen misslyckas när du försöker säkerhetskopiera en 2013 för Microsoft Exchange Server-databas med hjälp av en tredje parts produkt eller Windows Server Backup. Dessutom kan loggas något av följande händelser i programloggen:

LogName:Application
Källa: MSExchangeRepl
Datum:Datum
EventID:2112
TaskCategory:ExchangeVSSWriter
Fel:
Nyckelord: klassisk
Användare: saknas
Beskrivning:
TheMicrosoftExchangeReplicationserviceVSSWriterinstance'GUID 'failedwitherrorcode0x80070015whenpreparingforabackupofdatabase'Databasnamn'.


LogName:Application
Källa: MSExchangeRepl
Datum:Datum
EventID:2180
TaskCategory:ExchangeVSSWriter
Fel:
Nyckelord: klassisk
Användare: saknas
Beskrivning:
TheMicrosoftExchangeReplicationserviceVSSWritercouldnotobtainthelogfilesignaturefordatabase'Databasnamn'.Themsexchangereplservicemayneedtoberestartedandthebackupretriedafterallcopiesreachastablemountedorhealthystate.


Orsak
Thisissueoccursbecauseaninternalstructureisnotinitializedproperly inExchange2013.
Lösning
Lös problemet genom att installera följande kumulativa uppdatering:
2892464 Beskrivning av kumulativ uppdatering 3 för Exchange Server 2013

Status
Microsoft har bekräftat att detta är ett problem i Microsoft-produkterna som nämns i avsnittet "Gäller".
Mer Information
FormoreinformationaboutWindowsServerBackup gotothefollowingMicrosoftwebsite:

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2888315 – senaste granskning 11/26/2013 04:24:00 – revision: 2.0

Microsoft Exchange Server 2013 Enterprise, Microsoft Exchange Server 2013 Standard

  • kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2888315 KbMtsv
Feedback