Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Server 2013

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2892599
Introduktion
Kumulativt uppdateringspaket 2 för Microsoft BizTalk Server 2013 innehåller snabbkorrigeringar för de 2013 för BizTalk Server-problem har lösts efter utgivningen av BizTalk Server 2013.

Vi rekommenderar att du testar snabbkorrigeringar innan du distribuerar dem i en produktionsmiljö. Eftersom byggen är kumulativa, varje ny utgåva av uppdatering innehåller alla snabbkorrigeringar och alla säkerhetsuppdateringar som ingick i den föregående BizTalk Server 2013 uppdatera versionen. Vi rekommenderar att du använder den senaste utgåvan av BizTalk Server 2013 uppdatering.

Viktig information om det kumulativa uppdateringspaketet

Den kumulativa snabbkorrigeringspaket innehåller alla komponentpaket. Kumulativt uppdateringspaket uppdateras dock endast komponenter som är installerade på systemet.

Obs!Mer information om den senaste service Pack-versionen eller samlade uppdateringspaket för BizTalk Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2555976 Lista för Service Pack och kumulativa uppdateringen för BizTalk Server
Mer Information
Kumulativt uppdateringspaket som beskrivs i den här artikeln i Microsoft Knowledge Base (KB) är en samlad uppdatering som innehåller följande objekt:
  • Alla tidigare utgivna snabbkorrigeringar för BizTalk Server 2013
  • Vissa korrigeringar som kan förbättra BizTalk Server 2013
Mer information om den terminologi som används för att beskriva Microsoft-produktuppdateringar klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
824684 Beskrivning av standardterminologin som används för att beskriva Microsoft-programuppdateringar

BizTalk Server 2013 snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa uppdateringen paketerar 2 för BizTalk Server 2013

KB-artiklar som beskriver de snabbkorrigeringar som ingår i kumulativa uppdatering 2 för BizTalk Server 2013 publiceras så snart de blir tillgängliga. Mer information om BizTalk Server-problem som lösa snabbkorrigeringar klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base.
BizTalk Server EDI-stöd

KB-artikelnummerBeskrivning
2777584KORRIGERA: Värdet för attributet "maxOccurs" är ogiltigt när du validerar BizTalk-X 12 EDI 835 schemat i en EDI BizTalk-programmet i BizTalk Server 2010 eller i BizTalk Server 2013
2778133KORRIGERING: meddelande avbryts när du tar emot ett krypterat meddelande AS2 med asynkron MDN i BizTalk Server 2010 eller BizTalk Server 2013
2882453KORRIGERA: Stöd för HIX EDI transaktioner 005010 x 306 (820) och 005010 x 220 (834) för 2013 för BizTalk Server, BizTalk Server 2010 och BizTalk Server 2009

BizTalk Server-kort

KB-artikelnummerBeskrivning
2855762KORRIGERA: Skicka SQL anslutning minnesläcka när du använder WCF-baserade SQL-kortet enkelriktade port att returnera ett resultat från en databas i BizTalk Server 2010 eller i BizTalk-servern 2013
2813294KORRIGERA: 2-vägs WCF-BasicHttp får en port inte besvarar en WCF-klient när "misslyckades meddelanderoutning"-funktionen är aktiverad i BizTalk Server 2010 eller i BizTalk-servern 2013
2859398KORRIGERA: BizTalk Server 2013 kan inte ta emot meddelanden från vyn i dokumentbiblioteket eller SharePoint online-bibliotek

BizTalk Server meddelandet Runtime, rörledningar och spårning

KB-artikelnummerBeskrivning
2777584KORRIGERA: Värdet för attributet "maxOccurs" är ogiltigt när du validerar BizTalk-X 12 EDI 835 schemat i en EDI BizTalk-programmet i BizTalk Server 2010 eller i BizTalk Server 2013
2823757KORRIGERA: Minne att vara värd en BizTalk processen förbrukar ökar när det finns inga meddelanden i kön i BizTalk Server 2010 eller i BizTalk-servern 2013
2835689KORRIGERA: "egenskapen InnerText är endast skriva" felmeddelande när du använder System.Xml.XmlDocument i BizTalk Server 2010 eller i BizTalk-servern 2013
2802453KORRIGERA: Rörledning på få platser återgår till direkt när du har uppdaterat schemauppsättning i BizTalk Server 2010 eller i BizTalk-servern 2013
2851429KORRIGERA: XpathMutatorStream klass fungerar inte som förväntat när du kör Xpath-uttryck mot XmlDocuments i BizTalk Server 2013
2891320KORRIGERA: Hög CPU-användning när du installerar 2013 för BizTalk Server och SQL Server 2012 på en dator

BizTalk Server Administration Tools och hantering av API: er

KB-artikel
nummer
Beskrivning
2885488Det finns en uppdatering för rutan Meddelandevy i Microsoft BizTalk Server 2013 kumulativ uppdatering 2

BizTalk Server ESB Toolkit

KB-artikelnummerBeskrivning
2849475KORRIGERA: "System.ArgumentException" felmeddelande när du bläddrar i WCF-tjänster från ESB Toolkit 2.2 i BizTalk Server 2013
2848425KORRIGERA: "Det gick inte att läsa in filen eller sammansättningen ' Microsoft.BizTalk.Interop.SSOClient Version = 5.0.1.0" fel när du använder verktyget konfiguration ESB i BizTalk Server 2013

Skaffa kumulativt uppdateringspaket 2 för BizTalk Server 2013

Ett paket med kumulativ uppdatering är tillgänglig från Microsoft. Den kumulativa uppdateringspaket är dock avsedd att åtgärda de problem som beskrivs i denna artikel. Tillämpas kumulativt uppdateringspaket endast på datorer som har de problem som beskrivs i denna artikel. Den kumulativa uppdateringspaket kan komma att testas igen. Om inte störs alltför mycket av detta problem rekommenderar vi att du väntar på Nästa service pack-versionen för BizTalk Server 2013. Nästa service Pack-versionen innehåller snabbkorrigeringar i den kumulativa uppdateringspaket.

Finns en "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" längst upp i den här Knowledge Base-artikeln om den kumulativa uppdateringen är tillgänglig för hämtning. Inte kontaktar du Microsoft Support för att få det kumulativa uppdateringspaketet.

Obs! Om det uppstår ytterligare problem eller krävs felsökning, kan du behöva skapa en serviceförfrågan. De vanliga supportkostnaderna gäller för övriga supportfrågor och problem som inte uppfyller kraven för den specifika kumulativa uppdateringspaket. En fullständig lista över telefonnummer för Microsofts kundtjänst och Support eller skapa en serviceförfrågan finns på följande Microsoft-webbplats: Obs! Formuläret "Snabbkorrigeringen tillgänglig hämtning" visar de språk som den kumulativa uppdateringen är tillgänglig. Om ditt språk inte finns är inga samlingsuppdateringen tillgänglig för språket.

Kumulativ uppdatering Paketinformation

Förutsättningar

Om du vill använda den kumulativa uppdateringspaket måste du ha BizTalk Server 2013 installerat.

ViktigtKumulativt uppdateringspaket är ett enhetligt paket som innehåller filer för x 86 och x 64. Installera uppdateringen genom att köra filen Setup.exe.

Obs!En förbättrad installationsprogrammet ingår i det kumulativa uppdateringspaket. När du installerar det kumulativa uppdateringspaketet visas en lista över installerade funktioner som uppdateras. Dessutom visas antal korrigeringar för varje funktion.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn efter installation av den kumulativa uppdateringspaket.

Filinformation

Den engelska versionen av den kumulativa uppdateringspaket har de filattribut (eller senare) som visas i följande tabell. Datum och tider för dessa filer anges i UTC-tid (UTC). När du visar filinformationen konverteras den till lokal tid. Använd fliken tidszon i datum och tid på Kontrollpanelen om du vill se skillnaden mellan UTC-tid och lokal tid.

För alla x 86-baserade 2013 för BizTalk Server som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Bamalerts.exe3.10.305.254,29607-okt-201313:33x 86
Bts_administration_logic.SQL.enEj tillämpligt577,47807-okt-201313:33Ej tillämpligt
Btsmsgcore.dll3.10.305.21,259,54407-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.MSMQ.msmqadapter.dll3.10.305.291,16007-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.10.305.2222,23207-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.BAM.Management.dll3.10.305.24,985,88007-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.BAM.Management.dll3.10.305.24,985,88007-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.10.305.214,87207-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.10.305.2349,20807-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.10.305.2144,40807-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.10.305.2218,13607-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.mappervspackage.dll3.10.305.2754,71207-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.partnermgmt_schema.SQL.dll3.10.305.214,87207-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.10.305.287,06407-okt-201313:33x 86
Myhc.dll5.0.0.0232,47207-okt-201313:33x 86
Myhcqueries_mbvqueries.dll13.40.0.0988,18407-okt-201313:33x 86
Myhctool.exe13.40.0.01,456,66407-okt-201313:33x 86
Myhctool_console.exe13.40.0.042,00807-okt-201313:33x 86
Partnermgmt_schema.SQLEj tillämpligt22,81607-okt-201313:33Ej tillämpligt
ViktigtEj tillämpligt63,14307-okt-201313:33Ej tillämpligt
Xlangscompiler.dll3.10.305.21,361,94407-okt-201313:33x 86

För alla x 64-baserade 2013 för BizTalk Server som stöds
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Bamalerts.exe3.10.305.254,29607-okt-201313:34x 86
Bts_administration_logic.SQL.enEj tillämpligt577,47807-okt-201313:34Ej tillämpligt
Btsmsgcore.dll3.10.305.21,259,54407-okt-201313:33x 86
Btsmsgcore.dll3.10.305.21,723,41607-okt-201313:33x 64
Microsoft.BizTalk.adapter.MSMQ.msmqadapter.dll3.10.305.291,16007-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.adapter.WCF.Runtime.dll3.10.305.2222,23207-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.BAM.Management.dll3.10.305.24,985,88007-okt-201313:34x 86
Microsoft.BizTalk.bts_administration_logic.SQL.dll3.10.305.214,87207-okt-201313:34x 86
Microsoft.BizTalk.Deployment.dll3.10.305.2349,20807-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.ediint.pipelinecomponents.dll3.10.305.2144,40807-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.kwtpm.wssadapter.Runtime.dll3.10.305.2218,13607-okt-201313:33x 86
Microsoft.BizTalk.Mapper.mappervspackage.dll3.10.305.2754,71207-okt-201313:34x 86
Microsoft.BizTalk.partnermgmt_schema.SQL.dll3.10.305.214,87207-okt-201313:34x 86
Microsoft.BizTalk.xpathreader.dll3.10.305.287,06407-okt-201313:33x 86
Myhc.dll5.0.0.0232,47207-okt-201313:33x 86
Myhc.dll5.0.0.0232,47207-okt-201313:34x 86
Myhcqueries_mbvqueries.dll13.40.0.0988,18407-okt-201313:34x 86
Myhctool.exe13.40.0.01,456,66407-okt-201313:33x 86
Myhctool_console.exe13.40.0.042,00807-okt-201313:33x 86
Myhctool_console.exe13.40.0.042,00807-okt-201313:34x 86
Partnermgmt_schema.SQLEj tillämpligt22,81607-okt-201313:34Ej tillämpligt
ViktigtEj tillämpligt63,14307-okt-201313:34Ej tillämpligt
Xlangscompiler.dll3.10.305.21,361,94407-okt-201313:33x 86

För alla x 86-baserad ESB ToolKit
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Esbconfigurationtool.exe2.2.1.0818,10423-okt-201315:52x 86
Isgr_wcf_itinerary.xsdEj tillämpligt1,41223-okt-201315:52Ej tillämpligt
Microsoft.Practices.ESB.ServiceModel.helpers.dll2.2.1.025,58423-okt-201315:52x 86
Microsoft.Practices.ESB.ssomanager.dll2.2.1.026,58423-okt-201315:52x 86

För alla x 64-baserad ESB ToolKit
FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Esbconfigurationtool.exe2.2.1.0818,10423-okt-201315:54x 64
Isgr_wcf_itinerary.xsdEj tillämpligt1,41223-okt-201315:54Ej tillämpligt
Microsoft.Practices.ESB.ServiceModel.helpers.dll2.2.1.025,58423-okt-201315:54x 64
Microsoft.Practices.ESB.ssomanager.dll2.2.1.026,58423-okt-201315:54x 64
Referenser
Mer information om snabbkorrigeringar för BizTalk Server klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
2003907 Information om BizTalk-snabbkorrigeringar och Service Pack-support

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2892599 – senaste granskning 07/29/2014 15:14:00 – revision: 4.0

Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced kbmt KB2892599 KbMtsv
Feedback