Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Beskrivning av Visual Studio 2013 uppdatering 2

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2927432
Redogörelse för support
Följande innehåll hänvisar till hämtningssidan för Visual Studio 2013 uppdatering 2. Läs mer om följande innehåll information på Microsoft Download Center-webbplats.

Obs! Det finns olika nivåer av stöd för varje produkt. Läs följande satser för stöd noggrant innan du installerar uppdateringen.

Genom att installera uppdateringar för Visual Studio kan bara du i att ta emot och installera uppdateringar för Visual Studio-2013. Microsoft erbjuder support på Visual Studio 2013 RTM och de senaste uppdateringen för Visual Studio 2013 produkterna.

Professional, Premium, Ultimate,och Express för Windowsprodukter: Professional, Premium, Ultimate och Express för Windows är fullt Visual Studio 2013 RTM produkter som även inkluderar Visual Studio uppdatering 2. Om du för närvarande har Visual Studio 2013 installerat och kör den här filen hämtar du Visual Studio uppdatering 2 bara. Om du inte har för närvarande Visual Studio 2013 installeras när du installerar uppdateringen, får du Visual Studio 2013 och Visual Studio uppdatering 2. Visual Studio 2013 RTM-språkpaket kan installeras över produkterna motsvarande uppdatering 2.
Introduktion
Microsoft släppte Team Foundation Server 2013 uppdatering 2 på den 2 April 2014 och Visual Studio 2013 uppdatering 2 på den 12 maj 2014. Den här uppdateringen införs förbättringar av ny teknik Verktygen 2013.2 i Team Foundation Server (TFS), testning verktyg, verktyg för Microsoft Azure, Release Management, felsökare, Profiler, IntelliTrace, kodgenerering, entitet Framework 6.1, NuGet, maskin, Visual Studio IDE, ASP.NET och Web. Visual Studio 2013 uppdatering 2 innehåller de senaste uppdateringarna, funktionen tillägg och buggfixar.

Mer information om Visual Studio-produktuppdateringar finns också på webbplatsen Visual Studio.
Hämta Visual Studio 2013 uppdatering 2
Visual Studio 2013 uppdateringar är kumulativa versioner. Följande länkar pekar alltid på den senaste uppdateringen: Du kan också visa den fullständiga listan med Uppdateringar för Visual Studio 2013.

Ansökan virusfri

Microsoft har genomsökt denna fil efter virus. Genomsökningen har gjorts med det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filen lades upp. Filen är sparad på servrar med utökad säkerhet som hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar av den.
Hur du installerar Visual Studio 2013 uppdatering 2
Installation vägledning för Visual Studio-produkter finns:

Hur du installerar Visual Studio

Så här installerar du Team Foundation Server och Visual Studio-ALM

Så här installerar du Release Management för Visual Studio-2013

Viktigt Den här uppdateringen gäller för Visual Studio och Team Foundation Server (TFS). Säkerhetsnivån för Visual Studio och TFS-installationen skiljer sig från varandra. Visual Studio-uppdateringen är installerad på det redan är installerad på datorn. TFS-uppdatering är en fullständig layout som ersätter det är installerat på datorn. Kontrollera att du har en fullständig säkerhetskopia av dina aktuella databaser innan du försöker installera uppdateringen TFS. Om TFS uppdaterar installationen misslyckas kan du inte starta om uppdateringen eller återgå till den tidigare versionen av TFS utan att utföra en återställning.

Uppdateringen Release Management är en fullständig layout som innehåller den senaste funktionen tillägg och felkorrigeringar för Release Management för Visual Studio-2013. Innan du försöker installera uppdateringen Release Management, kontrollera att du har en fullständig säkerhetskopia av dina aktuella databaser och crypto RSA-nyckel (seblogg bokföra för RSA Kryptonycklar exportera instruktioner). Om Release Management uppdaterar installationen misslyckas kan du inte starta om uppdateringen eller återgå till den tidigare versionen av Release Management utan att utföra en återställning.

Eftersom Release Management for Visual Studio 2013 uppdatering 2 go-live, tillämpas följande möjligheter för uppgradering.

Uppgradering stöds:
 • Släpp Management för Visual Studio-2013 till Release Management for Visual Studio 2013 uppdatering 2
 • Släpp Management for Visual Studio 2013 uppdatering 1 Release Management for Visual Studio 2013 uppdatering 2
 • Släpp Management for Visual Studio 2013 uppdatering 2 RC och Release Management for Visual Studio 2013 uppdatering 2

Förbättringar av ny teknik och åtgärdade problem i Visual Studio 2013 uppdatering 2

Förbättrad teknik

Följande tekniska förbättringar har gjorts i den här versionen.

ASP.NET och Web Tools 2013.2
 • ASP.NET Project-mallar
  • Uppdateringar för ASP.NET projektmallar för kontot bekräftelse och för återställning av lösenord.
  • Stöd för lokal organisation konton i ASP.NET Web API
 • Förbättringar av Visual Studio Web Editor
  • Ny JSON-redigerare
  • Ny Sass editor (.scss)
  • Implementera URL-väljare för HTML/CSS
  • Uppdateringar för mindre editor genom att lägga till fler funktioner
  • Uppdatera KO Intellisense i HTML-redigeraren
 • Webbläsaren.
  • Webbläsaren nu stöd för HTTPS-anslutningar och listas som instrumentpanelen med andra anslutningar som certifikatet är betrott av webbläsaren.
  • Bättre källroutning
 • Stöd för Microsoft Azure webbplatser i Visual Studio
  • Stöd för Azure logga in
  • Fjärrfelsökning för Microsoft Azure webbplatser (WAWS)
  • Fjärrvyn
  • Stöd för att skapa webbplatser för Azure
 • Förbättringar för webbpublicering
  • Förbättra användarupplevelsen för publicering
 • Ställningar för ASP.NET
  • Om din modell använder fasttexter, sedan genererar MVC-Scaffolder dropdown för Enum. Här används Enum hjälpare i MVC.
  • Textredigerareför mallar i MVC ställningar har uppdaterats så att de använder Bootstrap-klasser.
  • MVC läggs Web API Scaffolders till och 5.1 paket för MVC och Web-API.
  • Ytterligare ställningar utökningsbarhet säkerhetsskikt som stöd för utomstående anpassade Scaffolders.
 • ASP.NET Web Forms
 • ASP.NET MVC 5.1
 • ASP.NET Web API 2.1
 • ASP.NET-webbsidor 3.1
 • ASP.NET-identitet 2.0.0
  • Tvåfaktorsautentisering

   ASP.NET-identitet nu stöd tvåfaktorsautentisering. Tvåfaktorsautentisering ger ett extra lager av säkerhet för dina användarkonton i de fall där lösenordet får äventyras. Det finns även skydd för brute force-attacker mot två faktor-koder.
  • Utelåsning av fjärråtkomstkonton

   Är ett sätt att låsa ut användaren om användaren anger sitt lösenord eller två faktorer koder felaktigt. Antalet felaktiga försök och timespan kan för användarna är låst konfigureras. En utvecklare kan eventuellt inaktivera utelåsning av fjärråtkomstkonton för vissa användarkonton.
  • Konto-bekräftelse

   Identitet för ASP.NET-system stöder nu konto bekräftelse. Det är ganska ovanligt på de flesta webbplatser idag där när du registrerar dig för ett nytt konto på webbplatsen, måste du bekräfta din e-post innan du kan göra vad som helst på webbplatsen. E-post bekräftelse är användbart eftersom det förhindrar att musenheten konton skapas. Detta är särskilt användbart om du använder e-post som en metod för kommunikation med användarna av webbplatsen Forum platser, banktjänster, e-handel och sociala webbplatser.
  • Återställning av lösenord

   Lösenord återställning är en funktion där användaren kan återställa sina lösenord om de har glömt sina lösenord.
  • Säkerhet-stämpel (logga ut överallt)

   Stöder en sätt att skapa en säkerhetsnyckel för användare i de fall när användaren ändrar sitt lösenord eller annan säkerhet relaterad information, till exempel ta bort en associerad inloggning (till exempel Facebook, Google, Microsoft, Account och så vidare). Detta behövs för att säkerställa att varje token som skapas med det gamla lösenordet ogiltigförklaras. Exempel på projekt om du ändrar användarens lösenord sedan genereras en ny nyckeluppsättning för användaren och ogiltigförklaras alla föregående token. Den här funktionen ger ett extra säkerhetsskikt i programmet sedan när du ändrar ditt lösenord, du loggas från överallt (alla andra webbläsare) där du har loggat in till programmet.
  • Kontrollera vilken typ av primärnyckel få förlängas för användare och roller

   I ASP.NET identitet 1.0 var typ av primär nyckel för tabell användare och roller strängar. Detta innebär när identiteten för ASP.NET-system gjordes beständig i SQL Server med hjälp av entiteten Framework vi använde nvarchar. Fanns det många diskussioner kring den här standardimplementeringen på stacken spill och baserat på den inkommande feedbacken. Vi har samlat en utökning hook där du kan ange vad ska vara primärnyckel för tabellen användare och roller . Denna hook för utökningsbarhet är särskilt användbart om du flyttar programmet och programmet kunde lagra UserIds finns GUID eller IPS.
  • Stöd IQueryable för användare och roller

   Stöd för IQueryable på UsersStore och RolesStore du enkelt hämta listan över användare och roller.
  • Stöd för åtgärden ta bort via UserManager
  • Indexering på användarnamn

   I ASP.NET identitet entitet Framework genomförandet har vi lagt till ett unikt index på användarnamn med hjälp av den nya IndexAttribute i EF-6.1.0-Beta1. Detta säkerställer att användarnamn är alltid unikt, och det fanns inga konkurrenstillstånd där du kan få samma användarnamn.
  • Förstärkt lösenord Validator

   Lösenord valideraren som levererades i ASP.NET identitet 1.0 var en ganska grundläggande lösenord valideraren som endast validera den minsta längden. Det finns ett nytt lösenord valideraren som ger dig mer kontroll över hur komplext lösenord. Observera att även om du aktiverar alla inställningar i den här lösenord, vi uppmanar dig att aktivera tvåfaktorsautentisering för användarkonton.
  • IdentityFactoryMellanprogramvara / CreatePerOwinContex
  • UserManager

   Du kan använda fabriken genomförandet för att hämta en instans av UserManager från kontexten OWIN . Detta mönster är samma som vi använder för att hämta AuthenticationManagers från OWIN kontext för inloggning och utloggning. Detta är ett rekommenderat sätt att få en instans av UserManager per begäran om.
  • DbContextFactory mellanprogramvara

   ASP.NET-identitet används enheten Framework består systemet identitet i SQL Server. Gör systemet identitet har en referens till ApplicationDbContext. DbContextFactory -mellanprogram returnerar en instans av ApplicationDbContext per begäran som du kan använda i ditt program.
  • ASP.NET identitet prover NuGet paket

   NuGet exempelpaketet kan göra det enklare att installera och köra prover för ASP.NET-identitet och följ metodtips. Detta är ett exempel ASP.NET MVC-programmet. Ändra koden så att den passar ditt program innan du distribuerar det i produktionen. Provet bör installeras i en tom ASP.NET-programmet.

   Mer information om paketet går du till följande blogginlägg:
 • Microsoft OWIN komponenter

  Många fel har korrigerats i den här versionen, finns i viktig information om den senaste säkra versionen (2.1.0).
 • SignalR för ASP.NET

  Många fel har korrigerats i den här versionen, finns i viktig information.
Kodgenerering
 • Den här uppdateringen kan utvecklare anger att sammanställas sina program om du vill ange senaste generationens processorer som stöder AVX2 instruktionsuppsättning.
Felsökning
 • Lägga till en Visualizer för JSON-data som finns i String-objekt.
 • Du kan jämföra två .diagsession filer som innehåller minnesdata för hanterade.
 • Du kan manuellt utlösa innehåll prefetch i Windows Store-program.
 • Extra skriptfelsökning funktioner med DOM Explorer och JavaScript-konsolen när du felsöker inuti en webbvy kontroll.
 • Extra tillägg pekar för Visual Studio plugin-program att ändra inställningar för felsökning symbol.
 • När du felsöker hanterat minne från en dumpfil med heap kan du granska värden för enskilda objekt.
 • 8.1 för Windows Phone developer kan använda Visual Studio för att felsöka problem med webbplatser som körs på Internet Explorer i telefonen.
Entiteten Framework 6.1
 • Uppdatera enheten ramen till 6.1 för både körning och verktygsuppsättning. Entiteten Framework (EF) 6.1 är en mindre uppdatering till entiteten Framework 6 includesseveral felkorrigeringar och nya funktioner. Detaljerad information om EF 6.1, inklusive länkar till dokumentationen för de nya funktionerna finnsEntiteten Framework versionshistorik. De nya funktionerna i den här versionen är följande:
  • Verktyg konsolidering ger en konsekvent metod för att skapa en ny modell EF. Den här funktionen utökar ADO.NET entitet modell guiden så att den stöder den första koden modeller, inklusive bakåtkompilering från en befintlig databas. Det fanns tidigare funktionerna i betaversionen av EF Power-verktyg.
  • Hantering av transaktionen commit fel ger nya System.Data.Entity.Infrastructure.CommitFailureHandlersom använder nyligen införda möjligheten för att avlyssna operationer för transaktionen. CommitFailureHandler kan automatisk återställning från anslutningsfel samtidigt som inleder en transaktion.
  • IndexAttributekan index anges genom att placera ett attribut på en egenskap (eller egenskaper) i den första koden modellen. Koden först skapas en motsvarande index i databasen.
  • Mappning av allmänheten APIger tillgång till informationen som EF-hasabout hur egenskaper och typer är mappade till kolumner och tabeller i databasen. I tidigare versioner var detta API internt.
  • Möjligheten att konfigurera interceptors med hjälp av App.config eller Web.config-filkan du lägga till tillåter interceptors utan att programmet kompileras om.
  • DatabaseLoggerär en ny spärren som gör det enkelt att logga alla åtgärder på en fil. I kombination med funktionen tidigare databasen thislets du växla loggning av åtgärder för distribuerade program utan att behöva kompilera om.
  • Migreringar modell ändra identifiering har förbättrats så att scaffolded migreringar är mer exakt. Ändra identifieringsprocessen prestanda har också förbättrats avsevärt.
  • Prestandaförbättringar inkluderar nedsatt databasoperationer under initieringen optimeringar för jämförelse av null jämställdhet i LINQ frågor, visa snabbare generering (modellen skapas) i flera scenarier och effektivare materialisering av spårade enheter med flera associationer.
Grafik-diagnostik
 • DirectX Graphics diagnostik funktioner är nu tillgängligt för Windows Phone 8.1 enheter och emulatorer.
 • Nya och förbättrade DirectX-mallar ger en utgångspunkt för att skriva spel för Windows Store och Windows Phone (Silverlight och icke Silverlight). XAML-baserade mallen innehåller en startpunkt för att enkelt infoga text, bilder och menyer i spel för som Heads-visar, statusmeddelanden, inställningar och så vidare.
 • Grafik ram analys kan användas för att hjälpa till att diagnostisera problem med prestanda i DirectX-baserade spel och program.
 • Vissa funktionella förbättringar gjorts för grafik Diagnostics:
  • Rita stat spårning i listan händelse grafik stöder effektiv analys för att upptäcka hur GPU-läge angavs.
  • Upp till 30 bildrutor kan fångas i taget.
  • Namnen på de objekt och resurser som har definierats av utvecklaren visas nu i hela användargränssnittet (UI).
  • HTTP och anpassade protokollhanterare kan användas för prestanda händelse anteckningar.
  • Visa djup Stencil buffert stöds nu.
IntelliTrace
 • Prestanda-händelser som är relaterade nu SQL innehåller ett alternativ för att läsa in SQL i ett nytt fönster i fråga och använda befintliga SQL-verktygen i Visual Studio för att undersöka problemet.
 • Prestanda händelser som är relaterade MVC ger nu ett alternativ för att gå till den åtgärd eller styrenhet metod i koden för att undersöka problemet.
 • Händelser för prestanda grupperas genom startpunkten och den långsammaste noden. Detta minskar det totala antalet rader och gör det enklare att identifiera en viss händelse att undersöka.
 • När du söker information om händelsen IntelliTrace prestanda finns nu en indikator för att markera pathfor varje långsammaste noder.
 • När du felsöker en undantagshändelse från en loggfil med IntelliTrace visas koden karta med IntelliTrace särskilda anteckningar så att intressanta parametrar kan enkelt visas. Här visas där undantaget utlöstes med en ny kommentar på diagrammet.
 • Anta att du använder Valfr finns på TFS som källa kontrollsystem och du kan komma åt den installerade versionen av lösningen genom att öppna filen iTrace som genereras av Microsoft övervakning Agent, i Visual Studio Ultimate 2013.
NuGet 2.8.1
 • NuGet 2.8.1 kommer att släppas i April 2014. Här är de viktigaste punkterna från viktig information. Kontrollera den fullständig viktig information Mer information om dessa ändringar.
  • Målet Windows Phone 8.1 program
   NuGet 2.8.1 har nu stöd för Windows Phone 8.1 program med målet framework monikers WindowsPhoneApp, WPA, WindowsPhoneApp81och WPA81.
  • Patch upplösning för beroenden
   När NuGet löser beroenden paketet; NuGet har historiskt infört en strategi för att välja lägsta högre och lägre Paketversion som uppfyller beroenden på förpackningen. Men till skillnad från de högre och lägre versionsnummer löstes korrigeringsfil versionen alltid till högsta version. Även om beteendet har att vidta skapas brist på determinism för att installera paket som har beroenden.
  • DependencyVersion - alternativ
   Även om NuGet 2.8 ändras standardbeteendet för att lösa beroenden, läggs också mer exakt kontroll över beroende stängningsprocess via alternativet - DependencyVersion i package manager-konsolen. Alternativet kan lösa beroenden till lägsta möjliga versionen som används som standard, den högsta möjliga versionen högsta mindre eller patch version. Detta alternativ fungerar bara för installera paketet i PowerShell-cmdlet.
  • DependencyVersion-attribut
   Förutom alternativet - DependencyVersion detaljerade har NuGet också tillåtna möjligheten att ange ett nytt attribut i filen nuget.config som definierar vad standardvärdet är, om alternativet - DependencyVersion har angetts i ett anrop till installera paketet. Det här värdet kommer även respekteras av dialogrutan NuGet Pakethanteraren för alla installera paketet åtgärder. Om du vill ange det här värdet lägger du till följande attribut i filen nuget.config:
   config> <add key="dependencyversion" value="Highest" /> </config>
  • Förhandsgranska NuGet operationer med - whatif
   Vissa NuGet paket kan ha djup beroende diagram. Därför är det bra under en installation, avinstallera eller uppdatera åtgärden att först se vad som ska hända. NuGet 2.8 lägger till standard PowerShell -Vad händer om möjlighet att installera paketetoch avinstallera paketetupdate-paket kommandon att visualisera hela nedläggningen av paket som kommandot ska tillämpas.
  • Nedgraderingen paket
   Det är vanligt att installera en förhandsversion av ett paket för att undersöka nya funktioner och sedan bestämmer dig för att återställa datorn till den senaste säkra versionen. Detta var en flerstegsprocess avinstallera förhandsutgåvor paketet och dess beroenden och sedan installera den tidigare versionen innan NuGet 2.8. Med hjälp av NuGet 2.8 återställs kommandot update-paket nu hela paketet stängning (till exempel det paketet beroendeträd) till den tidigare versionen.
  • Utveckling av beroenden
   Många olika typer av funktioner levereras som NuGet-paket, inklusive verktyg som används för att optimera utvecklingsprocessen. Även om dessa komponenter kan vara viktiga i att utveckla ett nytt paket, bör de inte anses beroende av det nya paketet när det senare publiceras. NuGet 2.8 gör ett paket för identifikation i filen .nuspec som developmentDependency. När det är installerat läggs även metadata i filen packages.config för projekt som paketet installerades. När filen packages.config senare analyseras för NuGet samband med hjälp av nuget.exe pack, undantar de dependences som markerats som utveckling beroenden.
  • Enskilda packages.config filer för olika plattformar
   När du utvecklar program för flera målplattformar som är det vanligt att ha olika projektfiler för varje respektive kompileringsmiljö. Det är också vanligt att nyttja olika NuGet paket i olika projektfiler som paket har varierande nivåer av stöd för olika plattformar. NuGet 2.8 ger förbättrat stöd för det här scenariot genom att skapa filer i olika packages.config för olika projektfiler plattformsspecifik.
  • Återgå till lokal Cache
   Även om NuGet paket förbrukas normalt (t ex från en fjärransluten gallery Galleri för NuGet) det finns många situationer där klienten inte är ansluten via en nätverksanslutning. Utan en nätverksanslutning kan inte NuGet-klienten installera paket, även om de paket som redan fanns på klientdatorn i det lokala cacheminnet för NuGet. NuGet 2.8 lägger till Automatisk återgång cache package manager-konsolen.

   Funktionen cache återgång kräver inga särskilda kommandoargument. Dessutom fungerar cache används för närvarande endast i package manager-konsolen. Funktionen kan inte användas i dialogrutan package manager.
  • Felkorrigeringar
   En större felkorrigeringar är prestanda förbättring i den -uppdateringspaketet-installera om kommando.

   Den här versionen av NuGet innehåller dessutom många andra buggfixar. Det finns 181 problem som löses i versionen. En fullständig lista över arbetsuppgifter som fastställs i NuGet 2.8 finns i NuGet problemet spåraren för den här versionen.
Profiler
 • Det finns ett nytt processoranvändning verktyg för att undersöka vilka hanterade, enhetlig och JavaScript-funktioner använder Processorn. CPU-användning-verktyget ersätter verktyget tidigare CPU provtagning för Windows Store Apps.This nya verktyg har snabb tid filtrering, snabb tråd filtrering och en bättre upplevelse bara min kod.
 • Nu kan navet prestanda och diagnostik du köra mer än ett verktyg som ska köras på samma gång. Data från varje verktyg är beroende på en gemensam tidslinje för prestandaanalys för snabbare och enklare. Följande: verktyg som kan kombineras
  • CPU-användning
  • Energiförbrukning
  • HTML-UI svarstider
  • XAML UI svarstider
 • 8.1 för Windows Phone-utvecklare kan använda Visual Studio för att diagnostisera prestandaproblem med webbplatser som körs på telefonen Internet Explorer.
 • Prestanda och diagnostik navet är nu tillgänglig för Windows Store-program på Windows Phone 8.1 enheter och emulatorer.
Release Management
 • När du har installerat uppdateringen utför taggarna samma operation mellan servrarna. Om det finns särskilda åtgärder för servern, användaren kan alltid lägga till specifik server och motsvarande åtgärder på denna nivå i sekvensen för distribution.
 • Om du vill konfigurera en grupp server med samma innebär tagg att du kan ange värden för hela gruppen och att alla servrar i gruppen därför delar gemensamma värden för alla variabler.
 • Cannow du distribuera till identiska eller klustrade servrar utan att behöva upprepa sekvensen för distribution på varje server.
 • Du cannow Kopia taggar mellan stadier och mellan mallar. Du kan behålla samma sekvens för distribution med alla koder och servrar när de kopieras till andra faser eller släpper mallari i samma miljö.
Team Foundation Server
 • Portfölj-backlogs ha prestandaförbättringar under web access navigering.
 • Du kan fråga på taggar i Visual Studio och via web access.
 • Du kan använda taggar för att arbeta med objekt i Visual Studio.
 • Du anger behörigheter för att ange vilka användare som kan lägga till nya taggar.
 • REST API är tillgänglig för arbete, artikelspårning Taggning.
 • Du kan redigera taggar i Excel-tillägg för Team Foundation Server.
 • Du kan konfigurera icke-arbetsdagar och dessa är undantagna från burndown diagram.
 • Du kan konfigurera kumulativa flödesdiagram startdatum.
 • Du kan fästa lätta diagram för projekt- eller startsidor.
 • Du kan anpassa färgerna i enkla diagram.
 • Utseendet på projekt och team hemsida har uppdaterats.
 • Gittools har uppdaterats med en vy anteckna (skuld). Du kan använda Valfr verktyg nu också att återställa eller ändra en commit, skicka till flera fjärrkontroller och avbryta långvariga åtgärder...
Testa verktyg
 • Ger Testare och testa leads möjligheten att exportera Testartefakter så att dessa kan skickas via e-post eller som utskrifter och delas med intressenter som inte har tillgång till TFS.
 • Ger till Testare och testa leads möjligheten att hantera parametern testdata på ett ställe med hjälp av delade parametrar. Parameterdata kommande ändringar kan uppdateras vid ett och samma ställe och alla testfall som refererar till delade parametern uppdateras automatiskt.
 • Du kan visa standarduppsättning prestandaräknare från programmet provas under molnet belastning provningen med hjälp av programmet insikter service.
Skrivmaskin 1.0 RTM för Visual Studio-2013
 • Maskin är en öppen källa språk som gör det enklare att skapa plattformar, storskaliga JavaScript-program som körs i en webbläsare eller värd.Skrivmaskin ger utvecklare fördelarna med strikt typkontroll språk på en flexibel och dynamisk körning med Föroreningens utbredning av JavaScript. Skrivmaskin, skriven inbegriper JavaScript som kompileras till vanligt JavaScript, JavaScript verktyg för worksseamlessly withexisting och bibliotek och kan enkelt integreras med befintliga program och webbplatser.Skrivmaskins ursprungliga typer baserat på andclass modulära programmeringsmodell aktivera skalbarhet och bättre produktivitet genom tidig upptäckt av fel och förbättrad verktygsuppsättning. Förbättrad verktygsuppsättning innehåller IntelliSense, eftersom kod och koden navigering. Mer information om maskin går du till denSkrivmaskin webbplats.
Visual C++
 • Vissa C++-kompilatorn kraschar och överensstämmelse av problem har åtgärdats.
Visual Studio IDE
 • Du kan nu visa inkommande ändringar från andra grenar i kod redigerare med hjälp av CodeLens.
Microsoft Azure-verktyg
 • Du kan använda Microsoft Azure anmälan NAV skicka testmeddelanden anmälan till Windows Store, Windows Phone, iOS och Android-enheter och för att kontrollera resultatet i realtid.
 • När du loggar in till Visual Studio presenteras kan enkelt aktivera Microsoft Azure MSDN förmåner (om du inte redan har gjort det).
 • Du kan skapa nya projekt i .NET Microsoft Azure Mobile-tjänster, lägga till scaffolds i projekt, ange brytpunkter och felsöka projekt, publicera dem på Microsoft Azure och slutligen felsöka publicerade tjänster.
 • Du kan använda Microsoft Azure resurser för att utveckla, testa och distribuera programmet.
Windows Phone
 • Visual Studio 2013 uppdatering 2 ger en komplett utvecklingsmiljö som du kan använda för att utveckla program och spel för Windows Phone 8.1 och Windows Phone 8 med hjälp av Visual Studio Express 2013 för Windows eller Visual Studio 2013 Professional, Premium eller Ultimate-utgåvor. Med dessa verktyg kan använda du dina befintliga kunskaper i programmering och kod för att skapa hanterad kod, ursprunglig kod eller HTML- och JavaScript-program. Uppdateringen innehåller dessutom flera emulatorer och ytterligare verktyg för profilering och testa Windows Phone-program under verkliga förhållanden. För mer information, gå till den Windows Phone Developer Center.
 • Du kan skapa universal projekt som dela koden mellan Windows Store-program och Windows Phone-program. Mer information finns i Utveckla ett program som är avsett för Windows och Windows Phone.
 • Du kan använda Visual Studio 2013 för att skapa och köra kodade UI-tester mot butiken för Windows Phone-program.
 • Du kan redigera och köra kontroller mot butiken för Windows Phone-program och Windows Phone Silverlight-tillämpningar med hjälp av Visual Studio 2013 uppdatering 2.

Åtgärdade problem

Obs! Om inget annat anges, leder länkade objekt till webbsidor i Microsoft Connect.

Analys av kod
 • Visual Studio 2013 kod analys checka in policyis utlöses inte som förväntat på webbplatser.
IntelliTrace
 • Ett Security.VerificationException-fel uppstår på en händelsehanterare om IntelliTrace är aktiverad.
 • Visual Studio kraschar när en skadad IntelliTrace fil laddas.

Visual C++
 • Anta att du har Windows Driver Kit (WDK) och Visual Studio 2013 uppdatering 2 är installerat på datorn. Du öppnar Visual Studio 2013 och skapa en universell Visual C++-projekt. När du trycker på F5 för att kompilera och felsöka projektet kan det hända att följande felmeddelande visas:
  Gränssnittet stöds inte (undantag från HRESULT: 0x80004002 (E_NOINTERFACE))
Visual Studio IDE
 • JavaScript-fel uppstår när du öppnar webbsidor med hjälp av interna Visual Studio-webbläsare.
 • Flikar öppna inte korrekt när lösningar har både Design- och kodvyn vyer öppnas.
 • Dialogrutan Kontoinställningar visar meddelandet "licens upphör 2147483647 dagar" när Visual Studio hämtar en online-licens.
Webbplattformen och verktygen
 • När du använder den nya URL: en datumväljare i webbprogram kan den inte korrekt fylls när URL börjar med ".".
 • När du trycker på F5 eller Ctrl+F5 för ett webbprojekt som har aktiverats med SSL (https) URL uppmanas du i Internet Explorer om du vill fortsätta med en icke betrodd eller självsignerat certifikat.
 • När du installerar PHP editor av DevSense, förlorar du din PHP disposition regioner.
 • Det kan uppstå en Visual Studio kraschar afteryoupress CTRL+F4 för att stänga dialogrutan Internet referenser egenskapen sida.
 • Anta att du öppnar ett projekt som innehåller ett dokument för genererade HTML-skript. Det uppstår ett fel när du felsöker projektet på en telefon-emulator.
 • Visual Studio kraschar när du försöker publicera ett projekt eller öppna ett projekt som har en FTP publishing profil genom att använda en relativ URL, som localhost "\\" eller "/ /."
 • Aktivera Web Essentials för Web Express.
Microsoft Azure
 • Du kan inte skapa ett nytt Mobile-tjänster för Microsoft Azure-projekt med hjälp av Visual Studio 2013 på en x 86-baserad dator.


Kända problem
Ramen för entitet


Symptom

När du öppnar en befintlig entitet Framework 5 Designer-modell (.EDMX-fil) med hjälp av entiteten Framework 6.0.2 eller 6.1.0 verktyg i Visual Studio 2012 eller 2013 för Visual Studio kan du få följande felmeddelande:
Det går inte att läsa in 'filnamn.edmx': angiven uppsättning är ogiltig.

Det här problemet uppstår bara om modellen i fråga innehåller funktionen Importera som har parametrar av typen decimal .

Versioner berörs

Det här problemet påverkar följande versioner av Framework-verktyg för entiteten för Visual Studio:
 • Entiteten Framework 6.0.2 verktyg för Visual Studio 2012
 • Entiteten Framework 6.0.2 verktyg för Visual Studio-2013
 • Entiteten Framework 6.1.0 verktyg för Visual Studio 2012
 • Entiteten Framework 6.1.0 verktyg för Visual Studio-2013
Om du har uppdaterat entitet Framework verktyg för Visual Studio 2012 eller Visual Studio 2013 från Microsoft Download Center eller om du har installerat Visual Studio 2013 uppdatering 1 eller uppdatering 2, version av designer använder du har det här problemet.

Om entiteten Framework-modellen inte innehåller en funktion import för lagrade procedurer som returnerar objekt som innehåller egenskaper av typen decimal typ, uppstår inte detta problem.

Orsak

Det här problemet uppstår eftersom designer kastar ett värde till byte felaktigt har ingen precision och skala aspekter.

Lösning

Undvik det här problemet genom att använda någon av följande metoder:
 • Återställa inställningarna till 6.0.0 version av Framework-verktyg för entitet

  Om du vill göra detta manuellt avinstallera alla versioner av verktyget är senare med hjälp av fönstret Lägg till eller ta bort program och installera om 6.0.0 version. För Visual Studio 2012 hittar du den i Microsoft Download Center:


  För Visual Studio-2013 ursprungligen ingick EFTools.MSI och EFTools.cab-filer i Visual Studio-installationspaketet. Därför kan du återgå till 6.0.0 versionen av verktyg genom att avinstallera dem och reparera Visual Studio eller genom att hitta MSI installer i Visual Studio-installationsmediet.
 • Ändra EDMX-filer i en redigerare

  En alternativ lösning kräver manuell ändring av EDMX-filer genom att använda en text- eller XML-redigerare.
  Obs! Se till att du skapar säkerhetskopior av filerna för EDMX och gör eventuella ytterligare ändringar i dem som kan medföra att bli ogiltiga.

  Ändringen har ska kopplas till <parameter></parameter> element av <function> </function>(som lagrade procedurer eller funktioner för Table-Valued) i den <edmx:StorageModels></edmx:StorageModels> avsnitt som kallas även SSDL -delen av EDMX. Ändringarna är att se till att alla parametrar motsvarar decimaltalstyp parametrar i motsvarande funktion importera i avsnittet CSDL. Tänk dig följande funktion:
  <Function Name="Product_Insert" Aggregate="false" BuiltIn="false" NiladicFunction="false" IsComposable="false" ParameterTypeSemantics="AllowImplicitConversion" Schema="dbo">        <Parameter Name="Id" Type="int" Mode="In" />        <Parameter Name="Name" Type="int" Mode="In" />        <Parameter Name="Price" Type="numeric" Mode="In" /></Function>
  Parametern pris måste ändras på följande sätt:
  <Parameter Name="Price" Type="numeric" Mode="In" Precision="8" Scale="4" />
  Obs! De faktiska numeriska värden som tilldelats Precision eller Skala är inte viktigt i det här fallet.

Visual Studio IDE
 • Ett känt problem i Visual Studio IDE när du har installerat den här uppdateringen finns i följande knowledge base-artikel:
  2954109 Lösningen plattform listrutan visas inte när du installerar Visual Studio 2013 uppdatering 2

Windows Phone
 • Visual Studio Team bygga byggs inte Windows Phone 8, 8.1 för Windows Phone Silverlight och Silverlight-tillämpningar.

  Undvik det här problemet genom att ange projektet att bygga med verktygsuppsättningen MSBuild x 86. Om du vill göra det i TFS, ändra MSBuild-plattform från automatisk till x 86 bygga Team konfigurationsguidens Process under. Mer information finns i i det här blogginlägget.
 • Föreställ dig följande:
  • Du har installerat Visual Studio 2013 uppdatering 2 på en dator som kör Windows 7 eller Windows 8.
  • Uppgradering av Windows till Windows 8.1.
  • Du skapar ett Windows Phone 8.1 projekt och skapa den.
  I det här fallet får bygga eller förpackning fel.

  Undvik det här problemet genom att reparera Visual Studio 2013.
 • Ta bort en fil från ett delat projekt identifieras inte av versionskontroll för Team Foundation på rätt sätt. Filen tas bort från det delade projektet, men filen tas inte bort från Team Foundation versionskontroll.

  Om du vill undvika problemet manuellt ta bort filen från servern med hjälp av Utforskaren för datakällor kontroll.
 • Versionskontroll för Team Foundation Ångra inte väntande ändringar för en lösning om filer har flyttats från ett delat projekt till ett annat projekt i lösningen. Efter Ångra flyttas filen poster tillbaka till det delade projektet. Filerna kommer dock saknas från disk.

  Du kan undvika problemet genom att återställa filerna på hårddisken genom att hämta de senaste filerna från versionskontroll för Team Foundation.
 • I Visual Studio 2013 uppdatering 2, Enhetstestning av C++ Silverlight 8.1 apps stöds inte. När du nytt mål testprojekt för befintliga C++ Silverlight 8.0 enhet till Silverlight 8.1 build misslyckas och du får följande felmeddelande:
  Fel: AppManifest-valideringen misslyckades. Ogiltigt AppPlatformVersion i WMAppmanifest.xml
 • När du utvecklar ett C++-program för Windows Phone 8.1 kan du inte ser alternativet enhet i listrutan debug mål.
  Om du vill distribuera till en enhet måste du först ändra build-konfiguration till "ARM" genom att använda platform lösning för listrutan i verktygsfältet Visual Studio.
 • Om du byter namn på ett delat JavaScript-projekt i Microsoft Visual Studio 2013 uppdatering 2 uppdateras inte noden referenser i projekt som importerar det delade projektet till projektets namn.
 • Om du inte installerar Windows Phone 8.0 software development kit (SDK) på datorn visas inga operationer för Windows Phone Silverlight 8.1 projekt Blend för Visual Studio-2013.
 • Anta att du använder ett Visual Studio-kinesiska språkpaket. När du skapar ett Windows Store eller Windows Phone-program med hjälp av HTML- och JavaScript visas engelsk text i IntelliSense-förslag för WinJS API: er.
 • Anta att du har Visual Studio 2013 uppdatering 2 och Windows Phone 8.0 verktyg installerade på Windows 8. 8.1 för Windows Phone-emulatorer är tillgängliga. I så fall kan köra du inte ett program för Windows Phone 8.0 genom att trycka på F5. Dessutom visas följande felmeddelande:
  Windows Phone-Emulator kan inte kontrollera att den virtuella datorn körs:

  Det gick inte att ladda DLL-filen 'LocBootPresets': Det gick inte att hitta den angivna modulen. (Undantag från HRESULT: 0x8007007E)
Mer Information
Hur du hämtar Microsoft-supportfiler

Uppdateringar för andra Visual Studio-produkter hittar du på den Microsoft hämtningsplatsen för Visual Studio.

KravKrav på omstart

Du kan behöva starta om datorn när du installerar det här paketet.

Språk som stöds

Visual Studio 2013 uppdatering 2 innehåller uppdateringar för följande versioner:
 • Kinesiska (förenklad)
 • Kinesiska (traditionell)
 • Tjeckiska
 • Engelska
 • Franska
 • Tyska
 • Italienska
 • Japanska
 • Koreanska
 • Ryska
 • Polska
 • Portugisiska (Brasilien)
 • Spanska
 • Turkiska

Operativsystem som stöds

Mer information om operativsystem som stöds finns på följande Microsoft-webbplats:

Arkitekturer som stöds

 • 32-bitars (x 86)
 • 64-bitars (x 64) (WOW)

Maskinvarukrav

 • 1,6 GHz (gigahertz) eller snabbare processor
 • 1 gigabyte (GB) RAM-minne (1,5 GB om du kör på en virtuell dator)
 • 1 GB ledigt hårddiskutrymme
 • 5400 RPM hårddisk
 • DirectX 9-kompatibelt grafikkort som körs med en upplösning på 1 024 × 768 eller högre

Programvarukrav

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha ett stöds 2013 för Visual Studio-program som nämns i avsnittet "Gäller" är installerat.

Stöd för Visual Studio 2013 uppdatering 2

Informella gemenskapsstöd för Visual Studio 2013 uppdatering 2 är tillgänglig via den Microsoft Developer Network (MSDN)-forum.

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2927432 – senaste granskning 12/05/2014 16:41:00 – revision: 10.0

Microsoft Visual Studio Ultimate 2013, Microsoft Visual Studio Professional 2013, Microsoft Visual Studio Premium 2013, Microsoft Visual Studio Express 2013 for Web, Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows, Microsoft Visual Studio Express 2013 for Windows Desktop

 • kbfix kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbmt KB2927432 KbMtsv
Feedback