Kumulativ tidszonsuppdatering från augusti 2014 för Windows-operativsystem

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 2981580
Meddelande
Denna kumulativa uppdatering har ersatts av den kumulativa uppdateringen för följande:

Sammanfattning
Den här uppdateringen ersätter och ersätter uppdateringen som beskrivs i Microsoft Knowledge Base-artikel 2904266, som gavs ut i December 2013. Alla ytterligare tidszonsändringar som publicerades som ingår i uppdateringen snabbkorrigeringar efter uppdatering 2904266 gavs ut.

Om du redan har distribuerat uppdatering 2904266, läsa beskrivningarna av de tidszonsändringar som nämns i denna artikel för att avgöra om du måste distribuera den här uppdateringen omedelbart. Om inga system påverkas direkt kan distributionen ske vid nästa möjliga tillfälle.

Vi rekommenderar att du distribuerar den mest kumulativa tidszonsuppdateringen för Windows för att garantera konsekvens i databasen med tidszoner i alla system.

Viktigt
 • Innan du installerar uppdateringen som beskrivs i den här artikeln vara medveten om eventuella problem som kan uppstå i Microsoft Outlook. Mer information om de här problemen klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

  931667 Hur tidszonsändringar med hjälp av Time Zone Data Update Tool för Microsoft Office Outlook
 • Kumulativa tidszonsuppdateringar innehåller endast data som har ändrats för en viss region eller som har lagts till för att upprätthålla paritet med andra operativsystemsversioner. Därför om en registerundernyckel tidszoner tas bort återställs vissa ursprungliga värden inte efter installation av den kumulativa zonuppdateringen.

  Obs! Vi rekommenderar inte att du tar bort alla undernycklar i registret som är relaterade till tidszoner. På en dator med ofullständiga tidszon undernycklar, återställa tidszonen undernycklar från en känd bra säkerhetskopia. Sedan uppdateringen.
Mer Information
Uppdateringen som beskrivs i den här artikeln ändras data om tidszonen för sommartid (DST) ändringar i flera länder.

Detta är en kumulativ samlad uppdatering som innehåller alla tidigare Windows tidszonsändringar. Mer information om hur ändringar av Sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter finns på följande Microsoft-webbplats:

Mer information om hur ändringar av Sommartid kan påverka andra Microsoft-produkter klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

914387 Konfigurera sommartid för Microsoft Windows-operativsystem
Obs! När du har installerat den här uppdateringen kan du få ett meddelande av följande slag:

Uppdateringen kan inte installeras eftersom en nyare eller samma tidszonsuppdateringen redan har installerats på datorn.
Detta meddelande anger du redan har installerat rätt uppdatering eller Windows Update eller Microsoft Update automatiskt har installerat den här uppdateringen. Inga ytterligare åtgärder krävs för uppdatering av Windows-operativsystemet.

Information om uppdateringen

Så här hämtar du uppdateringen

Microsoft Download Center
Följande filer kan hämtas från Microsoft Download Center:

Uppdatering för Windows Server 2012 R2 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=de0e7612-7698-4ad3-9a7a-4128c08d41de

Uppdatering för Windows Server 2012 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0eba5f3a-7d8f-4665-911c-ce172018a7d3

Uppdatering för Windows 8.1 för x 64-baserade system (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3ba4b009-7e30-492e-b739-3b6d45df59be

Uppdatering för Windows 8.1 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=870a91cc-0606-4fce-b007-8ed797888c0f

Uppdatering för Windows Server 2008 R2 x 64 Edition (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=e0a379e8-e6de-4861-abb9-b88e68992860

Uppdatering för Windows Server 2008 R2 för Itanium-baserade system (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=a11199e3-7d3c-4e41-B448-bed120a4fbee

Uppdatering för Windows Server 2008 x 64 Edition (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=43003dfb-4308-492b-922c-0335350bd245

Uppdatering för Windows Server 2008 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=3686a740-d262-44b8-9a41-0b4332eab44c

Uppdatering för Windows Server 2008 för Itanium-baserade system (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=d7d0227a-1276-4425-87a7-ab46792dba53

Uppdatering för Windows 8 för x 64-baserade system (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f7108500-238f-4140-9979-31bac4246337

Uppdatering för Windows 8 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=627e9d89-ec87-4a6b-8741-5046d0b1ee95

Uppdatering för Windows Server 2003 x 64 Edition (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=1f574f2a-36bb-4a38-8907-552235eccd96

Uppdatering för Windows Server 2003 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=073dea41-f874-48c2-b1c2-ea4c66590926

Uppdatering för Windows Server 2003 för Itanium-baserade system (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=260fd33b-d074-4a1e-B1AF-76de8df69200

Uppdatering för Windows 7 för x 64-baserade system (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f24c9caf-883d-4b4a-b8c7-e920d3eb47ce

Uppdatering för Windows 7 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=ce76f5e4-5b80-4fde-9ade-5a43ff4325a9

Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 för x 64-baserade system (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=0db36a1c-4d97-4e42-9f5e-583dfe16ed03

Uppdatering för Windows Embedded Standard 7 (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=7b7cf920-4b27-49d5-bdda-8bc4f59b352f

Uppdatering för Windows Vista för x 64-baserade system (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=f5527222-db8e-41e1-bc21-53a21d3746a1

Uppdatering för Windows Vista (KB2981580)
http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?FamilyId=9ce57045-4d58-4f41-abb1-dd72a3440359

Mer information om hur du hämtar supportfiler från Microsoft klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

119591 Hur du hämtar Microsoft-supportfiler från onlinetjänster
Anspråk om virussökning
Microsoft har genomsökt dessa filer efter virus. Microsoft använde det mest aktuella antivirusprogram som var tillgängligt när filerna har bokförts. Filerna lagras på servrar med utökad säkerhet som kan hjälpa till att förhindra otillåtna ändringar av filer.

Förutsättningar

Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

Om du vill installera den här uppdateringen måste du ha uppdateringen 2919355 installerat. Mer information om hur du hämtar uppdateringen klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:

2919355 Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 uppdatering: April 2014
Windows 8 och Windows Server 2012

Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen.

Windows 7 och Windows Server 2008 R2

Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen. Samma paket installeras både på RTM-versionen samt Service Pack 1-versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2. Mer information om hur du skaffar en Windows 7 eller Windows Server 2008 R2 service pack klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
976932 Information om servicepack 1 för Windows 7 och Windows Server 2008 R2
Windows Embedded Standard 7

Inga särskilda förutsättningar krävs för att installera den här uppdateringen. Samma paket installeras både på RTM-versionen samt Service Pack 1-versioner av Windows Embedded Standard. Mer information om hur du uppdaterar en enhet till Windows Embedded Standard 7 SP1 finns på följande Microsoft-webbplats:

Windows Vista och Windows Server 2008

Om du vill installera den här uppdateringen måste du köra Windows Vista Service Pack 2 (SP2) eller Windows Server 2008 SP2.

Mer information om hur du skaffar Windows Vista service pack klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
935791 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows Vista
Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2008 klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
968849 Hur du skaffar den senaste service Packet för Windows Server 2008
Windows Server 2003

Om du vill installera den här uppdateringen måste du köra Windows Server 2003 Service Pack 2 (SP2). Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows Server 2003 klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
889100 Hur du skaffar den senaste service Packet för Windows Server 2003
Windows XP

Om du vill installera den här uppdateringen måste du köra Windows XP Service Pack 3 (SP3). Mer information om hur du skaffar service Pack-versionen för Windows XP klickar du på följande artikelnummer för att gå till artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322389 Hur du skaffar den senaste service pack-versionen för Windows XP

Registerinformation

Om du vill installera den här uppdateringen behöver du inte göra några ändringar i registret.

Krav på omstart

Du måste starta om datorn när du har installerat den här samlade uppdateringen.

Allmänna ändringar gjorda av den här uppdateringen

Följande ändringar har gjorts sedan den föregående Windows kumulativa tidszonsuppdateringen:
 • Jordan normaltid:
  2014 och och framåt har Jordan ändrats starttiden för Sommartid från sista torsdagen i mars vid midnatt till den sista fredagen i mars klockan 1 och dess Sommartid sluttid från den sista fredagen i oktober vid 1 am till den sista fredagen i oktober vid midnatt. (2922717)
 • Fidji, normaltid:
  För 2014, har Fiji ändrats Sommartid sluttiden från den 19 januari klockan 03 till 19 januari vid 2 A.M. (2922717)
 • Paraguay, normaltid:
  För 2014 och och framåt, har Paraguay ändrats Sommartid slutdatum från den andra söndagen i April till den fjärde söndagen i mars. (2935092)
 • Turkiet, normaltid:
  För 2014, har Turkiet ändrats starttiden Sommartid från den 30 mars klockan 3 till 31 mars vid 03: 00 (2935092)
 • SA Pacific, normaltid
  Starttid för Sommartid ändras från Sista lördagen i April (26 April) vid midnatt den sista lördagen i April (26 April) klockan 11 för 2014, och Sommartid sluttid ändras från den första lördagen i September (Sept. 6) vid midnatt till första söndagen i September (Sept. 7) vid klockan 1 (2935092)
 • Egypten, normaltid
  Egypten har för 2014 ange starttiden för Sommartid på torsdag 15 maj på en minut före midnatt och Sommartid sluttiden på torsdag, 25 September på en minut före midnatt. (2981580)
 • Rad öar, normaltid
  En ny tidszon för Kiritimati ön (UTC + 14) läggs till. (2981580)
 • SA Pacific, normaltid
  Från och med den 10 November 2013 visningsnamnet ändras från "(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito" till "(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio Branco." (2922717)

Ändringar av den här uppdateringen tidszon

Tidszonsändringar sammanfattas i följande tabell.

Namn på tidszonenVisningsnamn
Nytt startdatum för Sommartid
Nytt slutdatum för SommartidTZI-undernyckeln
Jordan, normaltid(UTC + 02:00) AmmanÖvergången från 2014 och framåt:

Sista fredagen i mars @ 01:00:00)
Övergången från 2014 och framåt:

Sista fredagen i oktober @ 00:00:00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Jordan Standard Time\Dynamic Sommartid]

"FirstEntry" = dword:000007 d 6
"LastEntry" = dword:000007de

HEXADECIMALT värde för 2006:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,00,00,00,00,00,00,00,00

HEXADECIMALT värde för 2007:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2008:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2009:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2010:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde av 2011:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2012:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 01, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2013:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0c 00, 05, 00, 03, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,01,00,02,00,01,00,00,00,00,00,00,00,00,00

HEXADECIMALT värde av 2014:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 05, 00, 05, 00, 01, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,04,00,05,00,17,00 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Fidji, normaltid(UTC + 12:00) FijiEj tillämpligtDen 19 januari @ 02:00:00[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Fiji Standard Time\Dynamic Sommartid]

"FirstEntry" = dword:000007 d 8
"LastEntry" = dword:000007df

HEXADECIMALT värde för 2008:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

HEXADECIMALT värde för 2009:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 04, 00, 01, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0b, 00, 00, 00, 05, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde för 2010:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 05, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde av 2011:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 00, 00, 01, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde för 2012:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde för 2013:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 03, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde av 2014:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 03, 00, 02, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde för 2015:

30, fd, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 01, 00, 00, 00, 04, 00, 03, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00, 0a, 00, 00, 00, 04, 00, 02, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00
Paraguay, normaltid(UTC-04:00) AsuncionEj tillämpligtÖvergången från 2014 och framåt:

Fjärde söndagen i mars
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Paraguay Standard Time\Dynamic Sommartid]

"FirstEntry" = dword:000007 d 8
"LastEntry" = dword:000007e5

HEXADECIMALT värde för 2008:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2009:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2010:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde av 2011:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2012:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2013:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde av 2014:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2015:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2016:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2017:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2018:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde av 2019:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 04, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2020:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2021:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Turkiet, normaltid(UTC + 02:00) IstanbulÖvergången för 2014 endast:

31 mars 2014 @ 03:00:00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Turkey Standard Time\Dynamic Sommartid]

"FirstEntry" = dword:000007da
"LastEntry" = dword:000007df

HEXADECIMALT värde för 2010:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00

HEXADECIMALT värde av 2011:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00

HEXADECIMALT värde för 2012:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00

HEXADECIMALT värde för 2013:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00

HEXADECIMALT värde av 2014:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,01,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00

HEXADECIMALT värde för 2015:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 0a, 00, 00, 00, 05, 00, 04, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,03,00,00,00,05,00,03,00,00,00,00,00,00,00
SA Pacific, normaltid(UTC-04:00) SantiagoÖvergången för 2014 endast:

Första söndagen i September (Sept. 7) @ 01:00:00
Övergången för 2014 endast:

Sista lördagen i April (26 April) @ 23:00:00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Pacific SA Standard Time\Dynamic Sommartid]

"FirstEntry" = dword:000007 d 7
"LastEntry" = dword:000007df

HEXADECIMALT värde för 2007:

hex: f0 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2008:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2009:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2010:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde av 2011:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 05, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 08, 00, 06, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2012:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2013:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde av 2014:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 04, 00, 06, 00, 05, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 09, 00, 06, 00, 01, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2015:

F0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 03, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 0a, 00, 06, 00, 02, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03
Egypten, normaltid(UTC + 02:00) KairoÖvergången för 2014 endast:

Torsdag 15 maj @ 23:59:59
Övergången för 2014 endast:

Torsdag Sept. 25 @ 23:59:59
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Egypt Standard Time\Dynamic Sommartid]

"FirstEntry" = dword:000007 d 5
"LastEntry" = dword:000007df

HEXADECIMALT värde för 2005:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde för 2006:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 05, 00, 05, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00

HEXADECIMALT värde för 2007:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 01, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2008:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2009:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 08, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 04, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2010:

hex: 88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 04, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde av 2011:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

HEXADECIMALT värde för 2012:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

HEXADECIMALT värde för 2013:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

HEXADECIMALT värde av 2014:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 09, 00, 04, 00, 05, 00, 17, 00. \
3B, 00, 3b, 00, e7, 03, 00, 00, 05, 00, 04, 00, 03, 00, 17, 00, 3b, 00, 3b, 00, e7, 03

HEXADECIMALT värde för 2015:

88, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
Rad öar, normaltid(UTC + 14:00) Kiritimati, JulönEj tillämpligtEj tillämpligt[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\Line öarna Standard Time]

B8, fc, ff, ff, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
SA Pacific, normaltid(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito, Rio BrancoEj tillämpligtEj tillämpligt[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Time Zones\SA Pacific Standard Time]

2c, 01, 00, 00, 00, 00, 00, 00, c4, ff, ff, ff, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, \
00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 2981580 – senaste granskning 09/13/2015 08:39:00 – revision: 3.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Starter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Standard, Windows Server 2008 Foundation, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Business, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Embedded, Windows RT 8.1, Windows RT

 • atdownload kbsurveynew kbmt KB2981580 KbMtsv
Feedback