Så här återställer du TCP/IP med hjälp av NetShell-verktyget

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 299357
Sammanfattning
Du kan försöka att återställa TCP/IP om du har problem med Internet-anslutning. Den här artikeln beskrivs två sätt att återställa TCP/IP. Om du vill att TCP/IP usreset du gå till den "Här är en enkel lösning"avsnittet. Om du föredrar toreset TCP/IP manuellt går du till den "Jag löser det själv"avsnittet.

Här är en enkel lösning

Toreset TCP/IP automatiskt klickar du på knappenHämta . Klicka på Kör eller Öppnai dialogrutan Filhämtning och följ sedan stegen i guiden enkelt korrigering.
 • Den här guiden finns eventuellt bara på engelska. Men den automatiska korrigeringsfilen fungerar även för andra språkversioner av Windows.
 • Om du inte är på datorn där problemet spara lätt rätta lösningen på ett flashminne eller en CD och sedan köra den på rätt dator.
För Windows 8.1, Windows 8, Windows RT, Windows 7, Windows Server 2012R2 Windows Server 2012, Windows Server 2008 R2


För Windows Vista, Windows XP, Windows Server 2008 eller Windows Server 2003

Jag löser det själv

Gör så här om du vill återställa TCP/IP manuellt:

Obs! Du måste vara inloggad på datorn som administratör för att kunna utföra stegen.

För Windows 8 och Windows 8.1
 1. På den Start skärm, skrivaCMD. Högerklicka på Kommandotolken och klicka sedan på Kör som administratör i sökresultaten.
 2. Ange följande kommando vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Observera att om du inte vill ange en sökväg för loggfilen, kör följande kommando i stället:
  netsh int ip reset 
 3. Starta om datorn.
För Windows 7 och Windows Vista

 1. Du öppnar Kommandotolken genom att klicka på Start och Skriv cmd i rutan Sök bland program och filer .
 2. Högerklicka på CMD.exe-ikonen under program, och klicka sedan på Kör som administratör.
 3. När dialogrutan Kontroll av användarkonto visas klickar du på Ja.
 4. Ange följande kommando vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Obs! Om du inte vill ange en sökväg för loggfilen, kör du följande kommando:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 5. Starta om datorn.
För Windows XP
 1. Om du vill öppna Kommandotolken klickar du på Start och sedan på Kör. Skriv följande kommando i rutan Öppna och tryck sedan på RETUR:
  cmd
 2. Ange följande kommando vid kommandotolken och tryck sedan på RETUR:
  netsh int ip reset c:\resetlog.txt
  Obs! Om du inte vill ange en sökväg för loggfilen, kör du följande kommando:
  netsh int ip reset resetlog.txt
 3. Starta om datorn.

När du kör kommandot reset, skrivs följande registernycklar över som används av TCP/IP:
SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DHCP\Parameters
Detta har samma effekt som att ta bort och installera om TCP/IP. Om du vill köra kommandot manuellt måste du ange ett namn för loggfilen där åtgärder för netsh registreras. (Den här loggfilen kallas en "resetlog.txt" i manuella procedurer tidigare i det här avsnittet.)


Mer Information

Löste detta problemet?

Kontrollera om problemet är borta. Om så är fallet är du klar med den här artikeln. Om problemet inte är åtgärdat kan du Kontakta Support.

Exempel på loggfil för NETSH INT IP RESET

Följande är ett exempel på en loggfil som genereras av netsh när ett IP-återställningskommando ges. Själva loggfilen kan variera beroende på datorns konfiguration. När TCP/IP-registernycklarna inte har ändrats från den ursprungliga konfigurationen kan det hända att inga åtgärder loggas i filen.
reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dhcp\Parameters\Options\15\RegLocation      old REG_MULTI_SZ =        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\?\DhcpDomain        SYSTEM\CurrentControlSet\Services\TcpIp\Parameters\DhcpDomainadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NetbiosOptionsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NetbiosOptionsreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\Interfaces\Tcpip_{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServerList      old REG_MULTI_SZ =        10.1.1.2deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netbt\Parameters\EnableLmhostsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\AddressTypeadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DefaultGatewayMetricadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DisableDynamicUpdatedeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\DontAddDefaultGatewayreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\EnableDhcp      old REG_DWORD = 0added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\NameServeradded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\RawIpAllowedProtocolsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\TcpAllowedPortsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{2DDD011E-B1B6-4886-87AC-B4E72693D10C}\UdpAllowedPortsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\DisableDynamicUpdatereset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\EnableDhcp      old REG_DWORD = 0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAddress      old REG_MULTI_SZ =        12.12.12.12deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationAddressdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationMaskdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\IpAutoconfigurationSeedreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\RawIpAllowedProtocols      old REG_MULTI_SZ =        0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\SubnetMask      old REG_MULTI_SZ =        255.255.255.0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\TcpAllowedPorts      old REG_MULTI_SZ =        0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{5B3675C3-6EB9-4936-B991-04DA31024C4E}\UdpAllowedPorts      old REG_MULTI_SZ =        0added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\AddressTypeadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DefaultGatewayMetricadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DisableDynamicUpdatedeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\DontAddDefaultGatewayreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\EnableDhcp      old REG_DWORD = 0added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\NameServeradded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\RawIpAllowedProtocolsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\TcpAllowedPortsadded  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BAA9D128-54BB-43F6-8922-313D537BE03E}\UdpAllowedPortsreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGateway      old REG_MULTI_SZ =        10.1.1.2        reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DefaultGatewayMetric      old REG_MULTI_SZ =        0        added  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\DisableDynamicUpdatereset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\EnableDhcp      old REG_DWORD = 0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAddress      old REG_MULTI_SZ =        10.1.1.1        deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationAddressdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationMaskdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\IpAutoconfigurationSeedreset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\NameServer      old REG_SZ = 10.1.1.2,10.1.1.3reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\RawIpAllowedProtocols      old REG_MULTI_SZ =        0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\SubnetMask      old REG_MULTI_SZ =        255.255.255.0        reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\TcpAllowedPorts      old REG_MULTI_SZ =        0reset  SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\{BD2859BA-B26A-4E2B-A3FE-3D246F90A81A}\UdpAllowedPorts      old REG_MULTI_SZ =        0deleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DontAddDefaultGatewayDefaultdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableIcmpRedirectdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\EnableSecurityFiltersdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\SearchListdeleted SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UseDomainNameDevolution<completed>Note In Windows Server 2003 Service Pack 1, you can use the netsh winsock reset command to repair Winsock. 
För mer information klickar du på följande artikelnummer och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
314067 Felsökning av TCP/IP-anslutningar med Windows XP
811259 Hur du upptäcker och återställer från Winsock2 i Windows Server 2003, Windows XP och Windows Vista
314053 TCP/IP- och NBT-konfigurationsparametrar för Windows XP

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 299357 – senaste granskning 09/18/2016 03:13:00 – revision: 23.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Home Basic, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbenv kbnetwork kbcip kbprodselector kbconsumer kbmt KB299357 KbMtsv
Feedback