Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Fälten Datum, Telefonnummer och Valuta kopplas felaktigt när en Access- eller Excel-datakälla används i Word 2002 eller Word 2003

Supporten för Office 2003 har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Office 2003 den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

En version av den här artikeln för Microsoft Word 97 och Word 2000 finns i 142340 (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska).
Symptom
När OLEDB används med en Microsoft Access- eller Microsoft Excel-datakälla för koppling av dokument i Microsoft Word, blir kopplingsresultaten fel för fälten Datum, Telefonnummer och Valuta. Ett exempel:

Fältet Datum visas i följande format:
1995-10-22 00:00:00
Fältet Telefonnummer från en Access-datakälla visas i följande format:
-7081234567.00
Fältet Valuta visas i följande format:
12.00

eller

12000
Orsak
Det här problemet beror på att data visas i det ursprungliga, lagrade formatet i Access eller Excel. För att formatera kopplade data måste du formatera kopplingsinstruktionerna i huvuddokumentet. Om du formaterar data i datakällan bevaras inte formateringen när data kopplas till huvuddokumentet.
Workaround
Du kan undvika problemet på något av följande sätt:

Microsoft Word

Använd en växel för att formatera resultaten av MERGEFIELD. Använd någon av följande metoder:

Obs! Du visar fältkoder i Microsoft Word genom att trycka på ALT+F9.

Metod 1: Använd växeln Numerisk bild

Inkludera en numerisk bildväxel (\#) av följande slag:

I ett valutafält använder du en numerisk bildväxel av följande slag:
{MERGEFIELD tal \# $####,0.0}
Obs! Strängen {MERGEFIELD tal \# $####,0.0} kan även användas till Microsoft SQL Server 6.

I ett telefonnummerfält använder du en numerisk bildväxel av följande slag:
{MERGEFIELD telefonnummer \# ###'-'###'-'####}
Obs! Bindestrecket i kopplingsinstruktionen omges av enkla citattecken.Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
121938 Bindestreck visas inte på rätt sätt med numerisk bildväxel (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)

Metod 2: Använd växeln Datum/tidsbild

Inkludera en datum/tidsbildsväxel (\@) i fältet Datum, så att fältet Datum ser ut så här:
{MERGEFIELD datum \@ "MMMM d, åååå"}
Obs! Bildväxeln är skiftlägeskänslig. Dessutom måste du använda citattecken runt bildsträngen.

Microsoft Access

Skapa en fråga i Microsoft Access och använd den i din koppling av Word-dokument. I Microsoft Access-frågan använder du funktionen FORMAT() för att formatera data som ska kopplas i Microsoft Word. Om du vill veta mer klickar du på artikelnumret nedan och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
197520 Använda en fråga för att formatera data för koppling av dokument (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Mer Information
Som standard används OLEDB i Word för anslutning till datakällan vid koppling av dokument. Du kan göra så att DDE (Dynamic Data Exchange) måste användas i Word genom att använda programmeringskod för att komma åt data.

Om du vill veta mer om hur du använder DDE för att komma åt data vid koppling av dokument klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
289830 Det visas en uppmaning om att välja tabell när kod används för koppling av dokument i Word 2002 med en Excel- eller Access-datakälla (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Obs!Om du vill veta mer om användning av fältväxlar i Microsoft Word gör du så här: klicka på Hjälp om Microsoft WordHjälp-menyn, skriv allmänna växlar i Office-assistenten eller Svarsguiden och klicka på Sök.
winword access databas data källa odbc dde koppla skriva ut utskrift koppling kopplad poster resultat fält kopplingsinstruktion valuta pengar kronor datum tid fel felaktig ändra växel bild numerisk tal decimal tusendelar telefon word2000 access2000 excel2000 prb reviewdocid WD2002 WD2003
Egenskaper

Artikel-id: 304387 – senaste granskning 05/19/2006 13:37:29 – revision: 4.0

Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition

  • kbformat kbemail kbinterop kbmerge kbprb KB304387
Feedback