Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Konfigurera och använda text till tal i Windows XP

Supporten för Windows XP har upphört

Microsoft upphörde med supporten för Windows XP den 8 april 2014. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

Sammanfattning
Med text till tal-funktionen (TTS) på en dator avses möjligheten att få text uppläst. I den här artikeln beskrivs hur du konfigurerar och använder text till tal i Windows XP.

Med TTS avses en funktion i operativsystemet för uppläsning av text. En intern drivrutin, som kallas TTS-motor, känner igen texten och använder en av flera i förväg genererade syntetiska röster för att läsa upp den skrivna texten. En TTS-motor installeras tillsammans med operativsystemet. Ytterligare motorer är även tillgängliga genom andra tillverkare. I dessa motorer används ofta ett visst ordförråd, till exempel medicinskt eller juridiskt. Dessutom kan olika regionala varianter, som brittisk engelska, eller andra språk, som tyska, franska eller ryska, användas.

På fliken Text till tal i Tal på Kontrollpanelen anges alternativen för de olika TTS-motorerna. Se respektive hjälpavsnitt för närmare information. Förutom de allmänna alternativen kan varje motor ha en särskild uppsättning funktioner. Därför ser inte alla dialogrutor likadana ut. Det kanske inte ingår några specialfunktioner, och vissa egenskapsknappar har inte någon dialogruta.

Överst på sidan

Installera maskinvaran

Obs! I den här artikeln utgår vi från att du använder klassiskt läge på Kontrollpanelen. Så här ändrar du läge:
 1. Klicka på Start och sedan på Kontrollpanelen.
 2. Klicka på Växla till klassiskt läge eller Växla till kategoriläge på Kontrollpanelen.
Överst på sidan

Installera högtalare

Högtalare har mycket olika utseende och användningsområden. Läs mer om maskin- och programvara i handboken till högtalaren. De flesta modeller kan emellertid installeras på liknande sätt.

Så här installerar du högtalare:
 1. Leta upp ljudanslutningarna och anslut högtalarkontakten till datorn. På de flesta datorer används ett internt ljudkort, och anslutningarna finns ofta på baksidan av datorn. Detta är en serie anslutningar med samma storlek och diameter som högtalarkontakten. I många fall finns det två ljudutgångar:
  • En är märkt som linjeutgång. De flesta högtalare som kräver en separat strömförsörjning (till exempel en nätadapter eller batterier) ska anslutas här. Denna utgång används även för att överföra förstärkt ljud till inspelningsenheter som CD-inspelare och kassettbandspelare.
  • Den andra anslutningen är avsedd för högtalare utan egen strömförsörjning. Eftersom signalen förstärks av datorn kan högtalare med strömförsörjning skadas om de ansluts här.
 2. Anslut högtalaren till rätt utgång.
 3. Så här provar du anslutningen:
  1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Tal.
  2. Klicka på Provlyssna på rösten på fliken Text till tal, så hör du den röst som är vald för tillfället. Texten läses upp och orden markeras allt eftersom de sägs. Om högtalarna fungerar som de ska hör du orden.
  Om du inte hör något när du har anslutit högtalarna genomför du felsökning enligt avsnittet "Möjliga problem med text till tal" i den här artikeln.
Överst på sidan

Välja en enhet för ljuduppspelning

Så här väljer du en enhet för ljuduppspelning:
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Tal.
 2. Klicka på Ljudutsignal på fliken Text till tal.
 3. Välj Använd den förvalda enheten för ljuduppspelning eller Använd följande enhet för ljuduppspelning.
  • Om du väljer Använd den förvalda enheten för ljuduppspelning anger du enheten som standardenhet för datorn. Välj detta alternativ om du vill använda samma ljuduppspelningsenhet för tal som för alla andra ljud Det är även standardalternativet för Tal-egenskaperna. Ofta har en dator bara en uppspelningsenhet, till exempel ett par högtalare. Standardenheten anges i lämpliga ljud- eller multimedieegenskaper på Kontrollpanelen för varje operativsystem. Ytterligare information om respektive Kontrollpanel finns i tillhörande hjälpfiler.
  • Om du väljer Använd följande enhet för ljuduppspelning kan du välja en annan enhet enbart för talprogram. Den nedrullningsbara listrutan är aktiv om andra enheter är tillgängliga. Välj önskad enhet i listan. Detta ändrar inte standardenheten för andra ljudprogram. Det kan till exempel hända att du vill höra tal i hörlurar i stället för högtalare.
Överst på sidan

Ange alternativ för enheten för ljuduppspelning

Detta alternativ är inaktiverat som standard. Andra talmotorer kan emellertid innehålla avancerade egenskaper för alternativ för ljudutgångar. I så fall är Ljudutsignal tillgänglig. Följ instruktionerna på skärmen eller de särskilda instruktionerna för den aktuella motorn.

Så här anger du alternativ för enheten för ljuduppspelning:
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Tal.
 2. Klicka på Ljudutsignal på fliken Text till tal.
 3. Följ instruktionerna på skärmen.
Överst på sidan

Konfigurera alternativ för text till tal

Överst på sidan

Ta reda på vilken TTS-röst eller -motor som har valts

Så här tar du reda på vilken röst som har valts för text till tal:
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Tal.

  På fliken Text till tal är namnet som visas i den nedrullningsbara listrutan Röstval den röst som är aktiv för tillfället.
 2. Klicka på Provlyssna på rösten om du vill höra den aktiva rösten. Texten läses upp och orden markeras allt eftersom de sägs.
Överst på sidan

Provlyssna på TTS-rösten

Så här provlyssnar du på rösten för text till tal:
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Tal.

  På fliken Text till tal är namnet som visas i den nedrullningsbara listrutan Röstval den aktiva rösten.
 2. Klicka på Provlyssna på rösten om du vill höra den röst som är vald för tillfället. Texten läses upp och orden markeras allt eftersom de sägs.
 3. Under uppspelningen ändras Provlyssna på rösten till Stoppa. Klicka på Stoppa om du vill avbryta uppspelningen.
Obs! Du kan ändra texten som läses upp med Provlyssna på rösten genom att markera texten och skriva in ny text. Dessa ändringar är inte permanenta. När du öppnar Tal-egenskaperna igen eller väljer en annan röst återställs standardtexten.

Överst på sidan

Ändra TTS-rösten eller -motorn

Så här ändrar du rösten eller motorn för text till tal:
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Tal.
 2. På fliken Text till tal är namnet som visas i den nedrullningsbara listrutan Röstval den aktiva rösten.
 3. Klicka på den aktiva rösten i den nedrullningsbara listan, eller använd pilen för att visa en lista med tillgängliga röster.
 4. Välj en ny röst genom att klicka på den.

  Den nya rösten läser upp texten i rutan Provlyssna på rösten.
 5. Klicka på OK eller Verkställ om du vill använda den nya rösten.
Obs!
 • En röst för text till tal är nära förbunden med en viss talmotor. Det kanske inte framgår av namnet som visas vilket språk en viss röst använder. När du har valt en talmotor eller röst kan du prova rösten och språket genom att klicka på Provlyssna på rösten.
 • Vilket språk eller vilka röster som stöds av en talmotor framgår kanske inte av det namn på motorn som visas. Se användarhandledningen för mer information om motorn. I denna information ingår inte bara vilket språk som stöds utan även lexikonets inriktning. Här framgår om det är ett allmänt ordförråd eller facktermer, till exempel juridiska eller medicinska.
 • Microsoft tillhandahåller inte ytterligare talmotorer (röster), men det finns ett antal produkter från andra företag som stöder den nya Microsoft-tal-API:n. Information om dessa produkter finns på följande Microsoft-webbplats:
Överst på sidan

Ändra TTS-röstens hastighet

Så här ändrar du hastigheten för rösten för text till tal:
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Tal.
 2. Välj fliken Text till tal.
 3. Ändra hastigheten hos rösten för text till tal genom att flytta skjutreglaget Hastighet. Standardinställningen är Normal.
 4. Klicka på Provlyssna på rösten om du vill höra den röst som är vald för tillfället med den nya hastigheten. Texten läses upp och orden markeras allt eftersom de sägs.
Överst på sidan

Ändra text till tal-volymen

Ändra ljudnivån enligt nedanstående instruktioner. Observera att inte alla enheter stöder detta alternativ på samma sätt. Vissa enheter stöder inte reglering av volymen, och Volym-knappen är inte tillgänglig. Andra enheter kan ha egna alternativ. Följ i sådana fall instruktionerna som visas på skärmen eller dokumenteras separat tillsammans med motorn.

 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Tal.
 2. Klicka på Ljudutsignal på fliken Text till tal, och klicka sedan på Volym.
 3. En volymkontrollmixer visas kanske. Ändra enhetens volym till önskad nivå.
Överst på sidan

Använda text till tal med Skärmläsaren

Skärmläsaren är ett text till tal-verktyg för synskadade användare. Den läser upp det som visas på skärmen: innehållet i det aktiva fönstret, menyalternativ eller den text som du skriver in.

Skärmläsaren fungerar tillsammans med Anteckningar, WordPad, program på Kontrollpanelen, Microsoft Internet Explorer, Windows-skrivbordet och installationsprogrammet för Windows. I andra program läses kanske inte ord upp på rätt sätt.

Skärmläsaren har ett antal alternativ som gör det möjligt att anpassa uppläsningen av bildskärmselement.
 • Du kan få nya fönster, menyer eller snabbmenyer upplästa när de visas.
 • Du kan få skrivna tecken upplästa.
 • Du kan få muspekaren att följa det aktiva objektet på skärmen.
 • Du kan ändra röstens hastighet, volym och röstläge.
De hjälpmedel som ingår i Windows ska ge en lägsta funktionsnivå för användare med särskilda behov. De flesta användare med funktionshinder behöver program med mer avancerade funktioner för dagligt bruk.

Skärmläsaren är inte tillgänglig på alla språk och stöds endast av den engelska versionen av Windows XP.

Överst på sidan

Låta Skärmläsaren säga vad som händer på skärmen

 1. Starta Skärmläsaren på något av följande sätt:
  • Klicka på Start, peka på Program, Tillbehör, Hjälpmedel och klicka på Skärmläsaren.

   eller
  • Tryck på CTRL+ESC, tryck på R, skriv narrator och tryck på RETUR.
 2. I dialogrutan Skärmläsaren markerar du kryssrutan Visa meddelande om händelser på skärmen.
Överst på sidan

Låta Skärmläsaren läsa upp nedtryckta tangenter högt

 1. Tryck på CTRL+ESC, tryck på R, skriv narrator och tryck på RETUR.
 2. Markera kryssrutan Läs upp skrivna tecken.
Överst på sidan

Låta muspekaren flytta till aktiva objekt när Skärmläsaren används

 1. Tryck på CTRL+ESC, tryck på R, skriv narrator och tryck på RETUR.
 2. Markera kryssrutan Flytta muspekaren till aktivt objekt.
Överst på sidan

Navigera med tangentbordet och Skärmläsaren

Överst på sidan

Uppläsningsalternativ

 • Om du vill ha ett helt fönster uppläst klickar du i fönstret och trycker sedan på CTRL+SKIFT+BLANKSTEG.
 • Om du vill få information om det aktuella objektet trycker du på CTRL+SKIFT+RETUR.
 • Om du vill få en mer detaljerad beskrivning av ett objekt trycker du på CTRL+SKIFT+INSERT.
 • Om du vill få namnlisten uppläst trycker du på ALT+HOME.
 • Om du vill få statusfältet i ett fönster uppläst trycker du på ALT+END.
 • Om du vill få innehållet i ett redigeringsfält uppläst trycker du på CTRL+SKIFT+RETUR eller använder piltangenterna.
 • Om du vill stänga av talet trycker du på CTRL.
Överst på sidan

Tangentbordsalternativ

 • Om du vill växla till ett annat program trycker du på ALT+TABB.
 • Om du vill växla till nästa knapp eller verktyg trycker du på TABB. Om du vill gå tillbaka trycker du på SKIFT+TABB.
 • Om du vill välja ett objekt i en nedrullningsbar lista använder du piltangenterna.
 • Om du vill markera en kryssruta eller alternativknapp trycker du på BLANKSTEG.
 • Om du vill öppna Hjälpmedelshanteraren trycker du på Windows-tangenten+U.
Överst på sidan

Ange röstalternativ för Skärmläsaren

 1. Tryck på CTRL+ESC, tryck på R, skriv narrator och tryck på RETUR. Klicka på Röst.
 2. I dialogrutan Röstinställningar väljer du de röstalternativ du vill ändra:
  • Om du vill ändra röstens hastighet klickar du på en siffra i rutan Hastighet.
  • Om du vill ändra röstens volym klickar du på en siffra i rutan Volym.
  • Om du vill ändra röstens röstläge klickar du på en siffra i rutan Stämma.
  Obs! När du ändrar röstinställningarna tar det från några sekunder upp till en minut innan de nya inställningarna börjar gälla.
Överst på sidan

Starta Skärmläsaren minimerat

Det kan vara användbart att köra Skärmläsaren minimerat (när alternativen i Skärmläsaren har ställts in), eftersom det inte är nödvändigt att se dialogrutan Skärmläsaren när Skärmläsaren körs.
 1. Tryck på CTRL+ESC, tryck på R, skriv narrator och tryck på RETUR.
 2. Markera kryssrutan Starta Skärmläsaren minimerad.
Överst på sidan

Felsökning

Överst på sidan

Felsökning av text till tal

Använd följande tester för att ta reda på om text till tal fungerar som det ska.
 1. Klicka på Start, klicka på Kontrollpanelen och dubbelklicka på Tal.
 2. Klicka på Provlyssna på rösten på fliken Text till tal. Texten i Provlyssna på rösten ska läsas upp fullt hörbart och varje ord markeras i tur och ordning. Om så är fallet fungerar text till tal-funktionen och högtalarna. Om du inte kan höra Provlyssna på rösten och se orden markeras när de läses upp, söker du i "Möjliga problem med text till tal" i den här artikeln efter lösningar.
Överst på sidan

Möjliga problem med text till tal

Om du inte hör något tal efter att ha testat systemet kan det bero på följande:
 1. Högtalarvolymen har inte höjts, eller så är ljudet avstängt. Vissa högtalare har yttre kontroller för volym och avstängning. Se till att volymen har höjts tillräckligt mycket och att ljudet inte är avstängt.
 2. Högtalarna är kanske inte valda som ljuduppspelningsenhet. Klicka på Ljudutsignal på fliken Text till tal och kontrollera att högtalarna har valts.
 3. Högtalarna är inte korrekt anslutna. Läs mer i dokumentationen för högtalarna. Kontrollera också att datorns ljudkort är korrekt isatt och installerat och att rätt drivrutiner är tillgängliga. Se "Installera högtalare" för mer information om anslutning.
 4. Text till tal-motorn kan vara skadad. Kontrollera om så är fallet genom att byta till en annan motor. Se "Ändra TTS-rösten eller -motorn" i den här artikeln. Om en annan motor fungerar som den ska installerar du om motorn från originalkällan. Om ingen motor fungerar som den ska installerar du om talmotorn från originalkällan eller CD:n.
Överst på sidan


Referenser
Om du vill veta mer om användning av tal i Windows XP klickar du på artikelnumren nedan och läser artiklarna i Microsoft Knowledge Base:
306537 Installera och konfigurera taligenkänning i Windows (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
306901 Använda taligenkänning i Windows XP
278927 WD2002: Del 1: Vanliga frågor om igenkänning av tal och handskrift (Länken kan leda till en webbplats som är helt eller delvis på engelska)
Överst på sidanEgenskaper

Artikel-id: 306902 – senaste granskning 06/03/2008 12:52:29 – revision: 1.5

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowto kbhowtomaster KB306902
Feedback