MS15 086: Säkerhetsuppdatering för Samlad uppdatering 10 för System Center 2012 Operations Manager Service Pack 1: 11 augusti 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3071088
Introduktion
Den här artikeln beskrivs problemen som har korrigerats i Update Rollup 10 för Microsoft System Center 2012 Operations Manager Service Pack 1 (SP1). Denna artikel innehåller dessutom Installationsinstruktioner för Update Rollup 10 för System Center 2012 Operations Manager SP1.

Problem som korrigeras i uppdateringen

Operations Manager

 • Länken Startsida på webben noscript.aspx konsolfilen är sårbar för cross-site scripting (XSS)

  Det finns ett säkerhetsproblem i Web Console för System Center 2012 Operations Manager SP1 som möjliggör behörighetshöjning om en användare besöker en webbplats som påverkas med en särskilt utformad URL. Den här korrigeringsfilen löser problemet. Mer information finns iMicrosoft Security Bulletin MS15-086.

 • CLR belastning ordning ändra

  Aktuella beteendet för agenter är att välja en CLR-version som baseras på versionen av operativsystemet. För Windows Server 2012 och nyare laddas i.NET Framework 4.0. .NET Framework 2.0-familjen för operativsystem som är äldre än Windows Server 2012 har lästs in. .NET Framework 2.0-familjen läses in på av hanteringsservrar. Detta i princip mappas.NET Framework-version som används för att theversion finns out-of-box på servern. Problemet med det aktuella problemet är inte att även om författaren Management Pack vet att.NET Framework 4.0 finns i systemet kan användas.

  I den nya funktionen läser agenten.NET Framework 4.0 om det finns annan den faller tillbaka till.NET Framework 2.0.

 • p_GroomTypeSpecificLogTables inte kroppsvårdande alla MT_ * logga tabeller

  I en databas, har Trimning av vissa MT$ X$ Y register missats på grund av filtrering logik. Tabellerna har därför aldrig ryktas. Det finns scenarier där stora mängder oönskade data som har lagrats i dessa tabeller. Problemet är åtgärdat nu och data från dessa register skall ryktas. Detta ger i sin tur för prestandaförbättringar eftersom det blir färre data till frågan från.

 • Anpassning av uppdatering

  Uppdaterar "Operativa insikter" namn till "Operations Management Suite" i System Center Operations Management console.

Hämta och installera uppdateringen samlade 10 för System Center 2012 Operations Manager SP1

Information om hämtning

Uppdateringspaketen för Operations Manager är tillgängliga från Microsoft Update eller genom manuell hämtning.

Microsoft Update
Så här om du vill hämta och installera ett uppdateringspaket från Microsoft Update på en dator som har en Operations Manager-komponent installerad:
 1. Klicka på Start, och klicka sedan på På Kontrollpanelen.
 2. Kontrollpanelen, dubbelklicka på Windows Update.
 3. Klicka i fönstret Windows Update Sök Online efter uppdateringar från Microsoft Update.
 4. Klicka på Viktiga uppdateringar är tillgängliga.
 5. Välj Update Rollup-paket och klicka sedan på OK.
 6. Klicka på Installera uppdateringar för att installera uppdateringspaketet.
Manuell hämtning av uppdateringspaket
Gå till följande webbplats för att manuellt hämta uppdateringspaket från Microsoft Update-katalogen:


Instruktioner för installation

Installationsinformation
 • Den samlade uppdateringen är tillgänglig från Microsoft Update på följande språk:
  • Förenklad kinesiska (CHS)
  • Japanska (JPN)
  • Franska (FRA)
  • Tyska (DEU)
  • Ryska (RUS)
  • Italienska (ITA)
  • Spanska (ESN)
  • Portugisiska (Brasilien) (PTB)
  • Traditionell kinesiska (CHT)
  • Koreanska (KOR)
  • Tjeckiska (CSY)
  • Nederländska (NLD)
  • Polska (POL)
  • Portugisiska (Portugal) (PTG)
  • Svenska (Sverige)
  • Turkiska (TUR)
  • Ungerska (HUN)
  • Engelska (ENU)
  • Kinesiska Hong Kong (HK)


 • Vissa komponenter är Multilanguage och uppdateringar för de här komponenterna är inte lokaliserade.
 • Den här samlade uppdateringen måste du köra som administratör.
 • Om du inte vill starta om datorn när du har installerat uppdateringen konsolen Stäng konsolen innan du installerar uppdateringen för konsolen roll.
 • Rensa webbläsarens cacheminne i Silverlight om du vill starta en ny instans av Microsoft Silverlight, och starta sedan om Silverlight.
 • Installera inte den här samlade uppdateringen omedelbart efter installation av System Center 2012 SP1-server. Annars kan inte hälsa tjänsttillstånd initieras.
 • Om UAC är aktiverad, kör du MSP-filen uppdateringsfiler från en kommandotolk.
 • Du måste ha administratörsrättigheter för datorn i databasen förekomster för operativa databas och Data warehouse att installera uppdateringar för dessa databaser.

  Efter installation av korrigeringar för web-konsolen lägger du till följande rad i filen %windir%\Microsoft.NET\Framework64\v2.0.50727\CONFIG\web.config:

  <machineKey validationkey="AutoGenerate,IsolateApps" decryptionkey="AutoGenerate,IsolateApps" validation="3DES" decryption="3DES"></machineKey>


  Obs! Lägg till raden under avsnittet <system.web>som beskrivs i följande artikel i Microsoft Knowledge Base:

  </system.web>
  911722 Du får ett felmeddelande när du använder ASP.NET-webbsidor som har ViewState aktiveras när du uppgraderar från ASP.NET 1.1 till ASP.NET 2.0

 • Korrigeringen för data warehouse BULK insert kommandon timeout problemet som beskrivs i Samlad uppdatering 5 för System Center 2012 Operations Manager Service Pack 1 lägger till en registernyckel. Den här nyckeln kan användas så här anger du timeout-värde (i sekunder) för data lagerställe BULK insert-kommandon. Dessa är de kommandon som infogar nya data i data warehouse.

  Obs! Nyckeln måste läggas till manuellt på valfri management-server som du vill ersätta standard BULK insert kommandot timeout.

  Plats i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Operations Manager\3.0\Data Warehouse


  DWORD-namn: Bulk Insert kommandot Timeout sekunder
  DWORD-värde:nn

  Obs! Platshållaren nn representerar ett värde i sekunder. Till exempel värdet 40 för en 40-sekunders timeout.

Installationsordning stöds
Vi rekommenderar att du installerar den samlade uppdateringen genom att följa stegen nedan i angiven ordning:
 1. Installera den samlade uppdateringen på följande serverinfrastruktur:
  • Management server eller servrar
  • Gateway-servrar
  • Konsolen roll webbservrar
  • Åtgärder konsolen roll datorer


 2. Använd SQL-skript (se installationsinformation).
 3. Manuellt importera hanteringspaket.
 4. Uppdateringen är agenten manuellt installerade agenter eller push installationen från väntar visa i konsolen operationer.


Uppdatering av Operations Manager
Gör så här om du vill hämta Samlad uppdatering och extrahera filer som ingår i den samlade uppdateringen:
 1. Hämta uppdateringspaket som Microsoft Update ger för varje dator. Microsoft Update tillhandahåller lämpliga uppdateringar enligt de komponenter som är installerade på varje dator.
 2. Tillämpa lämpliga MSP-filer på varje dator.

  Obs! MSP-filer ingår i den samlade uppdateringen. Gäller alla MSP-filer som hör till en viss dator. Till exempel om webbkonsolen och konsolen roller installeras på en server management, använda MSP-filerna på management server. Tillämpa en MSP-fil på en server för varje serverroll som innehåller servern.

 3. Kör följande Datawarehouse SQL-skript på servern Datawarehouse mot OperationsManagerDW databas:

  UR_Datawarehouse.SQL


  Obs! Skriptet finns i följande sökväg:

  %Systemdrive%\Program\Internet filer\SYSTEM Center 2012 SP1\Operations Manager\Server\SQL skript för samlade uppdateringar

 4. Kör följande skript i SQL-databasen på servern mot OperationsManagerDB-databasen:

  Update_rollup_mom_db.SQL

 5. Importera följande management Pack:
  • Microsoft.SystemCenter.TFSWISynchronization.mpb. Detta har följande beroenden:
   • Microsoft.SystemCenter.AlertAttachment.mpb.-bör du installera det från 2012 för System Center Operations Manager R2-media.
   • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb


  • Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceProfiling.mpb, som har följande beroenden:
   • Microsoft.SystemCenter.IntelliTraceCollectorInstallation.mpb

    Obs! Installera den här filen från Media för System Center Operations Manager (SCOM) 2012 SP1.

   • Microsoft.Windows.InternetInformatonServices.Common.mpb

    Obs! Installera den här filen från katalogen online.


  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Component.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Visualization.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.Internal.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.2007.mp
  • Microsoft.SystemCenter.Advisor.Resources.LANGUAGECODE_3LTR.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Image.Library.mp
  • Microsoft.SystemCenter.Apm.Infrastructure.Monitoring.mp
  • Microsoft.SystemCenter.Apm.Infrastructure.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.Apm.Library.mpb
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Report.Library.mp
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.Reports.mp
  • Microsoft.SystemCenter.DataWarehouse.ServiceLevel.Report.Library.mp

Information om hur du importerar ett management pack från en disk finns på Så här importerar du ett Management Pack för Operations Manager avsnitt på webbplatsen Microsoft TechNet.

Obs! Management Pack ingår i uppdateringar för Server-komponent på följande sökväg:

%Systemdrive%\Program\Internet Files\Microsoft System Center 2012 R2\Operations Manager\Server\Management paket för samlade uppdateringar


UNIX och Linux Management Pack update
Så här installerar du uppdaterade övervakning förpackningar och agenter för UNIX- och Linux-operativsystem:
 1. Samlad uppdatering 8 gäller System Center 2012 SP1 Operations Manager-miljö.
 2. Hämta de uppdaterade hanteringskomponenterna för System Center 2012 SP1 från följande Microsoft-webbplats:

 3. Installera uppdateringspaketet management pack management pack-filerna extraheras.
 4. Importera det uppdaterade management Packet för varje version av Linux eller UNIX som du övervakar i din miljö.
 5. Uppgradera varje agent till den senaste versionen med hjälp av Windows PowerShell-cmdlet Uppdatering SCXAgent eller UNIX/Linux Agent uppgraderingsguiden i fönstret Administration i konsolen operationer.

Avinstallationsinformation

Avinstallera en uppdatering genom att köra följande kommando:

msiexec / uninstall PatchCodeGuid /Package RTMProductCodeGuid

Obs! I det här kommandot PatchCodeGuid är en platshållare som representerar en av de följande GUID.

PatchCodeGUIDKomponentArkitekturSpråk
{D358AC69-5C29-4E7F-A34A-EA93764FE720}Agentamd64SV
{457BF33B-4B55-4802-868C-29187C430C4E}ACSamd64SV
{D4F09437-8AF7-48CE-A521-AC3AA92320B7}Konsolamd64SV
{88789E84-ACAD-4C14-A93B-A4655511813B}WebConsoleamd64SV
{5EAD5BB1-DF10-49CD-BA2F-F174AE027296}Gatewayamd64SV
{9A44C69B-96CA-424B-A61A-0C6FC8BF440F}Serveramd64SV
{8E8A0605-0E70-4C79-91E7-BE02C1E0F473}Agentx 86SV
{A5FDC2AC-5415-4378-B438-245EB94244B2}Konsolx 86SV
{512EC5E2-F69E-45E9-B2E3-FEB0157FA0E7}ACSamd64KN-nummer
{78CF65E3-F6DF-4DFD-BFB4-B73DC7603CFB}Konsolamd64KN-nummer
{5F5CB8DE-1E57-4204-8A01-88A549B8BBC2}WebConsoleamd64KN-nummer
{B989DFFF-D67A-44CD-B710-330A96F50F5E}Konsolx 86KN-nummer
{A0A304F3-1706-473E-90AB-9D795332ABE5}ACSamd64CS
{A0086017-E62A-4DCB-950A-D304BE7CDD60}Konsolamd64CS
{FF21B7EF-CC35-41BE-9145-F001A6EE6FB2}WebConsoleamd64CS
{2ACCF63B-B531-444D-9E88-A02FC2C67DD0}Konsolx 86CS
{282665F7-E0B6-4E7B-8CD9-830A0D31721C}ACSamd64de
{84E4BE29-EC81-4DF3-AE4E-3D7EE7F8B10F}Konsolamd64de
{53259074-5F39-4397-9368-94D2D6349A46}WebConsoleamd64de
{D6F2D8AB-51CD-42E5-8BA0-CC0ADC3CDB73}Konsolx 86de
{6B253A01-EDF6-4368-906A-4F50DD047FBE}ACSamd64ES
{B1BAC548-1B44-43E1-A592-EACB0EBBEB65}Konsolamd64ES
{10A6165E-8C65-462F-9A80-BA85002DB199}WebConsoleamd64ES
{DDD0F31A-6BDF-41F3-8625-8A4B31B1DACA}Konsolx 86ES
{1CD8784F-8FB7-46AA-8F3A-9F99E4ADDAEE}ACSamd64fr
{FD2FD6DF-6E07-4F4A-B3E3-F88EAE8199CC}Konsolamd64fr
{33235B8F-DEC0-49F6-A1CB-8533894E4CB6}WebConsoleamd64fr
{1A7872C6-E486-4FCD-9160-C47CFA88ADEB}Konsolx 86fr
{0001BC77-E094-4B9A-A05C-D3FF2815D55C}ACSamd64HU
{C4239946-1785-41C1-9ECB-8778800EA685}Konsolamd64HU
{08C5EB86-F56F-4439-9CF7-58FB38378CA6}WebConsoleamd64HU
{E77E4C64-B0E6-47E7-A10A-1858F922BB43}Konsolx 86HU
{949DC130-4E33-4CEA-8624-0A70D44C9FB6}ACSamd64den
{164EEB3B-5796-486D-B0C1-B07F42545A86}Konsolamd64den
{9EBFC981-0831-4990-9206-E34DA41CC91F}WebConsoleamd64den
{5E4589EB-40D6-411E-8660-D76336CA9C9D}Konsolx 86den
{01424C3B-D984-4E4F-967D-F28122ACD068}ACSamd64Ja
{47C36A5B-97A3-41DB-BE99-5C9B90EE21A3}Konsolamd64Ja
{25225641-E2C7-4367-B21D-51F5ED23910F}WebConsoleamd64Ja
{A232FE28-A4E3-4B18-94E9-B621D1916F1D}Konsolx 86Ja
{9FE00AA5-DE5A-47A4-BC0E-A4B21AA5681D}ACSamd64Ko
{626127B4-FBFD-4ECB-8431-BB5892666B33}Konsolamd64Ko
{62F276A2-06C0-459B-9231-E650F8C4C6EE}WebConsoleamd64Ko
{CD8A05A6-BFF5-4D94-907B-47B02C3FC083}Konsolx 86Ko
{038660BA-FC7F-4457-9AA5-78A2CF838D6D}ACSamd64NL
{E1318444-B131-49BF-88F2-DE32FEC08828}Konsolamd64NL
{A36CAA22-8F2C-4067-B212-5D3AF2ED88C0}WebConsoleamd64NL
{EC7F4CF6-BB03-4EA9-95CA-98226B1607B0}Konsolx 86NL
{58A6FF2A-1C01-404D-ABF5-F07895DA2BA0}ACSamd64PL
{6282D513-4C9C-4C37-8C6C-52E0D6D7AFE0}Konsolamd64PL
{CDA26C7B-6206-4F82-9E03-771944DCC547}WebConsoleamd64PL
{73FA9C3E-DA6C-4163-81E3-B156A2448507}Konsolx 86PL
{747FC835-EE08-4FDE-AE2E-DFDFD8737D0D}ACSamd64pt-br
{86FDB515-0924-4DD1-A85D-8E66A1228791}Konsolamd64pt-br
{9CA90E93-76E2-4495-885D-1C5CB6225B92}WebConsoleamd64pt-br
{B2775F58-C838-4C2D-AB90-A5C591C56142}Konsolx 86pt-br
{4285C331-5C90-419D-95EB-5661E4585322}ACSamd64pt-pt
{CA799F06-E5B4-4974-B4CA-E8A3AEA4120C}Konsolamd64pt-pt
{6CF6E35F-7988-4FCE-9DC6-0790DB6F8926}WebConsoleamd64pt-pt
{92E256F4-4E72-40F8-B43D-CABB17FFA7AC}Konsolx 86pt-pt
{DC715B29-0BFA-4EFB-92B3-E608C91636B4}ACSamd64RU
{B9064B22-EC62-4C85-859B-63D3019763DC}Konsolamd64RU
{62EACC72-E048-4DA1-BD0A-781EB4D3061A}WebConsoleamd64RU
{F5CD746F-05CA-4A55-A020-A9F4159F6524}Konsolx 86RU
{FD624243-62B5-4549-8AE3-B205CDA9D327}ACSamd64SA
{BA1BE481-F2DC-45B5-A5F0-C2EE215ADC15}Konsolamd64SA
{626DDA5D-2DBB-4E19-AAEE-EFF10C142E3A}WebConsoleamd64SA
{810D40FE-069C-4EFB-9A49-85F1D4618F79}Konsolx 86SA
{9E1D528A-58B7-46E6-A61B-8018CA336FF4}ACSamd64TR
{B75A9FA4-94B1-48B8-9448-540A47D3D8B7}Konsolamd64TR
{12A3AC36-FE0E-4228-8673-67B2D7EE711A}WebConsoleamd64TR
{A0B5AAC2-4C86-447C-9886-64D21EEBD70C}Konsolx 86TR
{29C3D19A-37A9-43F5-9FB7-B690C5DFA09A}ACSamd64Tw
{2729D54F-239D-4A7E-B872-4AD6EA003A46}Konsolamd64Tw
{C434EC18-F74C-4A64-9EF0-AD736BE18316}WebConsoleamd64Tw
{A0EFEACA-28C2-4196-8B32-AC09E2FE28A1}Konsolx 86Tw
{6E404EC3-A487-4B09-B1A8-07E17D4FADC3}ACSamd64zh-hk
{70F39FE3-9E7F-4673-8246-8C279E2B9FDD}Konsolamd64zh-hk
{6DD96802-733F-4FDD-A3CB-5C25AF4DC8EA}WebConsoleamd64zh-hk
{F6981DF2-A8EB-4F88-93C6-663B009C1CF0}Konsolx 86zh-hk


Dessutom RTMProductCodeGuid är en platshållare som representerar en av de följande GUID:

KomponentRTMProductCodeGuid
Server{8070C91C-7D7C-4DAD-88B1-0966EEA9A8FE}
Konsolen (AMD64){5142AB0B-73E3-4AD3-9D0F-65B3D9026769}
Konsolen (x 86){358C8AF0-25BB-425A-A4E6-7ADE54ED4736}
WebConsole (AMD64){5ED945BA-2BDD-4567-804E-8D3D2DB5CC9B}
ACS{3E7464F7-A468-44E1-9A95-58349E022EAE}
Agent (AMD64){8B21425D-02F3-4B80-88CE-8F79B320D330}
Agent (x 86){387306D9-78CE-4E0E-B952-28A50CC8B3EE}
Agent (IA-64){F3DDB021-89BC-464F-9107-69E2547D08FD}
Gateway{80C2A57A-4193-4800-AA27-CD79553FE9DF}
SCX-ACS (AMD64){B30F4F71-2AF3-4542-855B-E1C7A31AC9A5}
SCX-ACS (x 86){B30F4F71-2AF3-4542-855B-E1C7A31AC9A5}

Filer som uppdateras i denna samlade uppdatering

Följande är en lista över filer som har ändrats i den här samlade uppdateringen. Om du inte har alla tidigare samlade uppdateringar installeras uppdateras även andra filer än de som anges här. En fullständig lista över filer som uppdateras finns i avsnittet "Filer uppdateras i den här samlade" alla samlade uppdateringar som har getts ut efter det aktuella uppdateringspaket.

Filer som uppdaterasVersionStorlek
HealthServiceRuntime.dll7.0.9538.1136311 KB
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Administration.dll7.0.9538.11364.25 MB
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Administration.resources.dll7.0.9538.11362, 41 MB
Microsoft.EnterpriseManagement.Presentation.WebConsole.dll 7.0.9538.1136106 KB
Microsoft.Mom.Common.dll 7.0.9538.1136255 KB
Microsoft.EnterpriseManagement.Monitoring.Console.exe7.0.9538.11364,45 MB
update_rollup_mom_db.SQL7.0.9538.113662 KB

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3071088 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 08/13/2015 18:44:00 - ฉบับแก้ไข: 1.0

Microsoft System Center 2012 Operations Manager Service Pack 1

 • kbqfe kbsurveynew kbfix kbexpertiseinter atdownload kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbbug kbmt KB3071088 KbMtsv
คำติชม