MS15-066: Säkerhetsproblem i VBScript kan möjliggöra fjärrkörning av kod: 14 juli 2015

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3072604
Sammanfattning
Den här uppdateringen löser ett säkerhetsproblem i VBScript-skriptmotorn i Windows. Säkerhetsproblemet kan möjliggöra fjärrkörning av kod om en användare besöker en särskilt utformad webbplats. En angripare som lyckas utnyttja det här säkerhetsproblemet kan få samma användarrättigheter som den aktuella användaren. Om den aktuella användaren är inloggad med administratörsrättigheter kan kan en angripare som lyckas utnyttja det här säkerhetsproblemet ta fullständig kontroll över en dator. Angriparen kan sedan installera program, kan visa, ändra eller ta bort data eller skapa nya konton som har fullständig behörighet.

Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-066.
Mer Information
Viktigt Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språk Pack innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Mer information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.
  • 3068364MS15-066: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för skriptmotorn VBScript 5,8: 14 juli 2015
  • 3068368MS15-066: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för skriptmotorn VBScript 5.7: 14 juli 2015
  • 3068404MS15-066: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för VBScript 5.6 skriptmotorn: 14 juli 2015
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdatering Hämta uppdateringar automatiskt.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS15-066 som motsvarar versionen av Windows du kör.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Server 2003 (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör VBScript 5.6 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2003 som stöds:
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-ENU.exe
För VBScript 5.6 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2003 som stöds:
WindowsServer2003-KB3068404-x 64-ENU.exe
För VBScript 5.6 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2003 som stöds:
WindowsServer2003-KB3068404-ia64-ENU.exe
För VBScript 5.7 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2003 som stöds:
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-ENU.exe
För VBScript 5.7 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2003 som stöds:
WindowsServer2003-KB3068368-x 64-ENU.exe
För VBScript 5.7 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2003 som stöds:
WindowsServer2003-KB3068368-ia64-ENU.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 262841
Uppdatera loggfilenFör VBScript 5.6 i alla 32-bitarsutgåvor, x 64-baserade utgåvor och stöds Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003:
KB3068404.log
VBScript 5.7 i alla stöds i 32-bitars utgåvor, x 64-baserade utgåvor och Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003:
KB3068368.log
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningFör VBScript 5.6 i alla 32-bitarsutgåvor, x 64-baserade utgåvor och stöds Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003:
Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen, eller verktyget Spuninst.exe finns i använda verktyget Spuninst.exe finns i mappen %Windir%\$NTUninstallKB3068404$\Spuninst
VBScript 5.7 i alla stöds i 32-bitars utgåvor, x 64-baserade utgåvor och Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003:
Använd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen, eller verktyget Spuninst.exe i mappen %Windir%\$NTUninstallKB3068368$\Spuninst
FilinformationFinns i den relaterade artikeln i Knowledge Base som anges i den Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen -avsnittet.
Verifiering av registretFör VBScript 5.6 i alla 32-bitarsutgåvor, x 64-baserade utgåvor och stöds Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB3068404\Filelist
VBScript 5.7 i alla stöds i 32-bitars utgåvor, x 64-baserade utgåvor och Itanium-baserade versioner av Windows Server 2003:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Windows Server 2003\SP3\KB3068368\Filelist

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör VBScript 5.7 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3068368-x86.msu
För VBScript 5.7 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3068368-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i den relaterade artikeln i Knowledge Base som anges i den Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen -avsnittet.
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör VBScript 5.7 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3068368-x86.msu
För VBScript 5.7 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3068368-x64.msu
För VBScript 5.7 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3068368-ia64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte avinstallation av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA, klicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i den relaterade artikeln i Knowledge Base som anges i den Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen -avsnittet.
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör VBScript 5,8 på alla stöds Server Core-installationer av x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 endast:
Windows6.1-KB3068364-x 64
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering som installeras av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa installerade uppdateringar och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationFinns i den relaterade artikeln i Knowledge Base som anges i den Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen -avsnittet.
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Hash-filinformation

FilnamnSHA1-hashSHA256 hash
Windows6.0-KB3068368-ia64.msuBEDAB5A675F07E529B68411FA3A25F501D6407390F70C879C8987D2BD7208187155A82C3F068FCBD6B778E5E63BBE875A75D39D4
Windows6.0-KB3068368-x64.msu789BBCA725E435C12E181490BD86C9D6838526991F6C3FF569BBA08D3735F3CA3ABE2A121A78C27221037E0A39DD69EACF9B5242
Windows6.0-KB3068368-x86.msuDA4B0DA9DEFC96729FF9770094DABD254CD2AD506987D8686EF66F7BF912057E27B06119380CD7EECC4A5C42D8C42360A8E6138A
Windows6.1-KB3068364-x 641F263D3A429F0FD696A0EC1AFE79E635CFDD449E0B3BE4B72868078929D3E68EFA2504408B27E7E37843946A86E26593896F83F0
WindowsServer2003-KB3068368-ia64-DEU.exe442ECF3D9D89BE4CF56516777EA4C4796D0A7D0FCEF70BDF33B009B4ACFC014F3C45BA7DB0CF359766F3646863F4252CB4211802
WindowsServer2003-KB3068368-ia64-ENU.exe14E9048B725E9C1CFD79C7AD362500BA4FEC4B368F847E2870FC3266ABCFAAE1641DEA0850AFB5B810A5EB6D8587237B87B3EC39
WindowsServer2003-KB3068368-ia64-FRA.exeD24EAF247A3D203AE44F4E3DF1A634F64A748CB1D75E14778E26A28D67DD8F1650FB26E4826D61B582ADA08151BE0158C6C18346
WindowsServer2003-KB3068368-ia64-JPN.exeDC67A526DAE179CCC56B53ACFF19B57CCACB9D549937DB0FEEFB6A68C3489C32820A6C8422AD4AA268FD3FDA5088E5FACCF66CAA
WindowsServer2003-KB3068368-x 64-CHS.exeCF45ECC83E0552739803C43C62203B6124B668E77F25A0A5E0E95B9FB45EB1121FEEA7D2E6793EC7DFF029BED322D507E1E397B7
WindowsServer2003-KB3068368-x 64-CHT.exe3BFC0B8879810A1DB6CA5A39092066BE35A27C9B713E4FCD890E7DDA5DB51899E084AE6CAC8D332F7D29F16473F63292B14F2162
WindowsServer2003-KB3068368-x 64-DEU.exe8C3B92213308A416F2A37313E7876E5A6AF18DB8A5ACD61388F960A7C85E652E97C58212DE2505F529BF7934E4CFB34AD55DC016
WindowsServer2003-KB3068368-x 64-ENU.exe375851F9176B248CE63ECD67F658D031318CBB6D1DB637185E84F82532B7DD79DC19F0BBFD73F3CA2F25B56F22BCBBBC58627A22
WindowsServer2003-KB3068368-x 64-ESN.exeA2BA8BD722E6D5762CD814AFE158E14FA9224BD3EFA250807EE16CD6EB8A59693FE3320DAA1666981EEA66F2701150EC9078A2E8
WindowsServer2003-KB3068368-x 64-FRA.exe5FC838D793352ED6C78EE20C80330861D3BBCDA5C27BDD019B66F2D7A4A41A34412B56B941F13EAAFADAE07E562AD9451006B993
WindowsServer2003-KB3068368-x 64-ITA.exe6AFBB5F4CA7D2004F4195DCFE2B5B7CC31047A773A4236D10FDB80E30DDBBF8A20C6D1232217C16C3E96AC0DBF34C431FBF45FA3
WindowsServer2003-KB3068368-x 64-JPN.exe20D178D2DCEB391A69165F87FD15218A5D97D47226190755690711489864E80671E03B64DFD8566E6FD63F86A3BBBC103BBD144A
WindowsServer2003-KB3068368-x 64-KOR.exe877A37B8907DDBB10DA98320D6EE1BFD15316E835C4C9DF9D56AAC9BD0858CE93ADF821837C8A21F0E16FF33214BE6B352740827
WindowsServer2003-KB3068368-x 64-PTB.exe5C0DF5124F52041CD9EF18CB3985B21AC0275BC6C01108C93E75A53B34CE5C1498EFAB1C9891888295EF4EBEBCCB72F0A7EF6333
WindowsServer2003-KB3068368-x 64-RUS.exe69022C62EE757B09A69C8D105D446D17BF30213028964FB83CAB48D471F69A9CB84BBB793194A9251A74934E069E3E3EFD132713
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-CHS.exe01D0FF82D6F0AED426302954D7BD28C5032429C190B8F804AAB2896960FF7B053E8FED0C7DC4793EF0870343852F13A3857FDCB5
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-CHT.exe8D4E6B1F38B069FB4CE7E7255686066F39E2F1F573F0EE21EF513F860CC5C5448C36A036A8BFF2782E1A8FB2EB404882C9AC0B02
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-CSY.exe1A1F56579689389C82F1EEEE40CC6A51C178E6EF3F07BC8B089E20C5EC7F655B100244D1DA8DAEC7FA1F2E6FE475A1390DBBB1F9
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-DEU.exeAB2365C66F54ADEF53E9F01A54BE94420B91450903D8D63AF994ABE6B1DE00C6C43450D6D87AF92C17D9F188C1A2A9BEB172C253
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-ENU.exeEFFF7AB15FF3C8CBFD299F5D6C32D647A37F60C5FD7B1E7D94003F9822AAFED185E64E341D3E3A841C1CF961A5774BD8ABDC0D93
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-ESN.exeCA86274692684F7F8B957022FEF6009893E2BFFD6F4BE5F7B47CD66E7EF57FB58FBA92882619F89E7330357197837C4782517CDE
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-FRA.exe7C8F29B71987CF17D1201060161360287E9D6F57ED6E0AF3D239CCA77353E42648368DECFBEB11B0C911793008897B0625BF868F
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-HUN.exeD92F84371E2C7FFFE71FD5D1ADB024095CBEC81313167F7061A29EFE67595D48E05512B3ADAEEA59AAC3D3E73D0BBE09AFBB63D3
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-ITA.exeA0830FF0D8ABB5B6FF9838622DE3B14C869BCF61EB5DBF028FCE05C9D56183E08DC5916EB2E21BE426CF2E4AC94F98AE7BCB0EA9
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-JPN.exe9B05B42DAC70EBBF571C1AF0114BB511C2D773EF133C06880689750F79E48C69E54381AED64C3ECC6E183F64BA7CE9E9F8B120C5
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-KOR.exe3F5AA9CAF9560F61184A472555E0AC5F055E9FD4D28F17CA39AC37237E129E0C43E14AA1F78E7F91343991D3C41F49F3D433EFEE
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-NLD.exeB0E5D6D0FDBF7B26D82DF784C35FAD13E342F8B3FDE46468B1E6AC9EA5B1FC2893C266F8D504DCFAE3EBB4E0DEB6D84374EE7780
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-PLK.exe688CC5A0CBE381A704105681D11296B4BF4E236D56149F71371512A5A2B1BEAA34A401DAA596898DC717C796560214B50FC6FD4D
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-PTB.exeCC6A12778BD35FA3572F3E3E320A89840144C9CD033DE1207A10CD747812F75930F2060A0377BCEA0E3841CD1A970187176551D6
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-PTG.exe967B816CC1A793B57F2ADECA78F894ABD0EFDA64656936340079B5B498604A48D78F37212ADCA3214DF21E443BC08B46A63CC7C1
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-RUS.exe2ADE4A9CE386FEA1397375D4301E02B56B2C863C4F68B0A2C621ED59A8E2FA8B8816D830DA8DC65292C4C1FEBAC09BFC21C18006
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-SVE.exeA8675CD2E30B24CAAAFB2226A322EC9EA2974C622B6D794C329CC292D8FD1A0563061B880BEBE7E7B7BC20BF83415F352C374245
WindowsServer2003-KB3068368-x 86-TRK.exeBBAB80CB616E659D733DED994DEE6778A4AD43F255D881160D124B2FE36599A320F508BD99D844FEB81F39D0C6F50408BEC6ED40
WindowsServer2003-KB3068404-ia64-DEU.exe60DBEAF07233E694611009957F23F8DB5E87D77F7EF7B95CA6F71A2705455B6853CA9E8D88956124205B048EC53CFFD3F033EFB5
WindowsServer2003-KB3068404-ia64-ENU.exeE4661822F2C4DF68573C415F384AF6395F61126867E83BC0AB7D992EC409FB1079CA643214921B264EDAA2BF0D5DDBA405F8CDFF
WindowsServer2003-KB3068404-ia64-FRA.exe6929114F2B49F63D9AE81C0E506641B5047DB8371C120B2543B9EE032CD0921A1AC916215E767B7FBFECF162AF4E82D753762F8D
WindowsServer2003-KB3068404-ia64-JPN.exe178382A05A0317E48C688BC2E8B48BEE529B2D9E2CFB4CB82D1CD50E09568CFEA863C55993E435CFF11695C0EC4238D6F4B474CE
WindowsServer2003-KB3068404-x 64-CHS.exe25AEA4AC9307A2BBACE300C58350396957777A1754A938D9B5D83DE480EEEFF9BA9C924661D6ECA761BF3B53CAE1F0C8F2CF02C5
WindowsServer2003-KB3068404-x 64-CHT.exe118E22F4F9178C317D0696162314ECEF39F0353AC465AED728237E11215183BA83EDC192F0CB78D3CA4650285CC4E19A4E5C4744
WindowsServer2003-KB3068404-x 64-DEU.exe53E38D9A15A17FE20226B70EBED3288759F5D6D1F65452C1565B921F2809975A7A63E08E8D74020690BC537BC4A4B781E606FB7E
WindowsServer2003-KB3068404-x 64-ENU.exeCE47BFE3C8110DE02D4090697D56165B862BFCEC9A09120CE5C69B47CB3E7A957BD45B204AFF86EB399E9375CEA649CB25AE7348
WindowsServer2003-KB3068404-x 64-ESN.exe8EE0D0295235BA3676F9390AB3E294F9C5635A330602527D2D976F8862A47D3E7FCF82B5CB8D9B149B6C795475F5506307429612
WindowsServer2003-KB3068404-x 64-FRA.exe21CF2A6EE4AD90AB9197389F2DE614464B8E554D14048342B2DFA55688ED6433CE5DC4149786CD132FEEAF3B41DC1218616AFF38
WindowsServer2003-KB3068404-x 64-ITA.exe816844CEE763FFB9BCE95107989E9D28CEE78C906910ED1D5C05199DAAA9E5E47C1B03DA0A4AC1A79E7F7A0F3664AB406EA2DAD3
WindowsServer2003-KB3068404-x 64-JPN.exe32AF99EE912EA2C22E1CB5D809A2B3E38D723F8C8DC212B72AB7826D5E88B2D1C9BB1FF2647E5C86B510DB6E334C4E60754D6755
WindowsServer2003-KB3068404-x 64-KOR.exe0A044C041CFBBFAB2C04C1241E262F8E495AEB6C4E5E19637A0A7772CFF2EFBFD622983683AC091795BC5C97B06781829F0744D2
WindowsServer2003-KB3068404-x 64-PTB.exeB7973D7865D0903232AAD09C3DC74AC6CDC766C025FB4B598465B0EFBB6D602162680C7ACFD0F33B267485374A10DCD713731696
WindowsServer2003-KB3068404-x 64-RUS.exeE29F470D5DDEB247C60AF165343A8B123C6A89E2DDA7F030240ED42BDBCFE16F661B5A8795A01A80AA5F4DC47D33F671FFEAE389
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-CHS.exe0A2D2D5EA4A5F378D3EF2496D03E19CC423F0A03A25234F6C88C79F38CB53F167026534B831B941F4234A381D677D2F6101F40AB
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-CHT.exeF623FC4E709CFD9B56349DD223DA75C2348F370051CCC95AD8731EC56D74488C77AF6F91C379FF0D9447F28FB8F4C88651F9DA9C
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-CSY.exe7F5DAB5A5BF738E313D16DE414D13152F6CF9FFFA76D6FEF9F39BB9EB078F6C2D67F6A659B627506574E5A5E65CCF05586C00336
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-DEU.exe5AB8C7810FF4CFF7A7F11BA8ADDCC27ABDD01EA8D107E19B82FEBE846187FE747C6288E63F3A5085DD21B1D5389DCC6D76ED3036
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-ENU.exe166055E49A8355B81E309FCCE96EF13BF80B5CF622496B63B13566B45E2EEEABD78F434190BBF175A21889844DCEF91BD79AF3B7
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-ESN.exeF62CF1569A031FFD53AE7F7FD828D1E5B8944A3B6B4CEC6F524338D9CF2A1EFC384CABD3C1FF15908A36D9F613B12F7532312669
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-FRA.exe0EC2405C43B20249E9F03FFE611A2C798FFED0936060E9989A0CB3703DD4892F172C2D69643213BF34C90CFCFA81AAEF96E949DC
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-HUN.exeA45C498247E6FAB9B9FB0424069C17837E7E0412A3B2AF723552F79E848F4EF3E557D75B9B03400F77D6B5FCFDD433812F641AFC
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-ITA.exe9AC2E8592F3D700C67D63C9C2A9EE0BE47980F29C9CE475E1674A9B9B81E961E141D5CC2934FA15F88CCF9B9B799CC620B6484DE
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-JPN.exeE32A2D39CB3A63469940E125F0E1DE4C774F42B191707068363A74EEA02FE794F8375AE2579365E6E534E6C960F4F5602A8365FC
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-KOR.exe057D9B60E69AC44675038006032B997D326D995D18BB6BA52845DA4C9F3E3474AD4230090B01CCD1C510E6DAECACCDF73937029B
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-NLD.exe8C61979E9F201C6E3447C6A4468515E7067BF8B71CDA3AE85FFE8ECFBFC34DD4DA9456E80AAA5D517CFB8AB788350F6C4C6B882A
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-PLK.exe003022B94D13A104A7161F5BDA94CF2D55DD933F3CE6550D1AB340B61D045AC6EA02E66AFE31A1D36D1A1E2D7D644700D1F8C691
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-PTB.exeCECBDF44631CE8CB512F3362A086909ABE69AFC577A26C2D725A0200CBD0352773C18C33BD5A3362FF115F8700A5F19EF505C419
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-PTG.exe8352AE508D55D8F4258023A587C8DD6175B866DA1CABA167559C047A762461998A41E152F8B361868AC23628C9FB1582950D8A1A
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-RUS.exeBD7C19E80734BB1A69BA3B6F399AAB7E56CC82C89E107B0887DEE8E272E20662A59426E311070140F6929CEF24D17E71C3DEE0FC
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-SVE.exe3A9BDBEE7184CE6E49E390638D8CBD9A9513B63D9F7A5178B9D6BE781D1BF02183AD1CE4F5BF3AA659BDA995FED765D70A34EE4D
WindowsServer2003-KB3068404-x 86-TRK.exe5D2FDEA2B2B0C876792BED191250A853599F9B26999AE642D069AA92981D33AC5328391640CCDB88FE313CCC278F9C3ACC5579FD

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
uppdatering säkerhetskorrigering patch säkerhetsuppdatering säkerhet bugg fel säkerhetsproblem angripare utnyttja register oautentiserad buffertöverskridning specialutformad omfattning specialutformad denial of service DoS TSE

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3072604 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 07/15/2015 19:54:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3072604 KbMtsv
คำติชม