Lägg till musik till Groove på Windows 10-dator

<< Tillbaka till Groove-supporten

Så här lägger du till lokalt lagrad musik i Groove:
 1. Öppna Musik-appen.
 2. Välj Inställningar och sedan Inställningar.
 3. Välj Välj var vi ska titta efter musik på den här datorn.
 4. Tryck eller klicka på ”+”-knappen om du vill visa dina lokala mappar.
 5. Välj en mapp och sedan Lägg till den här mappen till Musik om du vill lägga till mappen.
 6. När du har lagt till alla dina musikmappar väljer du Klart.
Så här tar du bort musikmappar:
 1. Välj “X” längst upp i högra hörnet av mappanelen. 
 2. Bekräfta genom att välja Ta bort mapp.
  Obs! Du kan inte ta bort den sista mappen. Den behövs minst en mapp för att samlingen ska fungera.
 3. Tryck eller klicka på Klart när du har tagit bort alla mappar som du vill ta bort.

Om du har lagrat musik externt (till exempel på ett USB-flashminne eller en extern hårddisk):

Du kan lägga till musik från ett USB-flashminne eller en extern hårddisk direkt till biblioteket.

Om du har lagrat musik på ett nätverk eller en nätverksansluten lagringsenhet (NAS):

Använda en nätverksenhet med Musik-appen:

 • Enheten måste vara kopplad till en enhet med någon version av Windows.
 • Funktionerna Windows Search och Skrivbordsmiljö måste vara installerade.
 • Du måste aktivera indexering av resursen.
Om du behöver installera eller aktivera dessa funktioner kan du behöva bygga om indexet innan resursen fungerar korrekt med Musik-appen.
Obs! Det här är en "FAST PUBLISH”-artikel som skapats direkt inom Microsofts supportorganisation. Informationen i artikeln tillhandahålls i befintligt skick för att besvara framtida frågor. På grund av den snabba framtagningen kan materialet innehålla typografiska fel och kan utan förvarning när som helst komma att omarbetas. Se användarvillkoren för andra hänsynstaganden.
คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3077721 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 11/11/2015 00:19:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

 • KB3077721
คำติชม