MS15-084: Säkerhetsproblem i XML core services möjliggör utlämnande av information: 11 augusti 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3080129
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i Microsoft Windows och Microsoft Office. Säkerhetsproblemen kan möjliggöra utlämnande av antingen medför minnesadresser som om användaren klickar på en särskilt utformad länk eller genom att uttryckligen tillåta användning av SSL (Secure Sockets Layer) (SSL) 2.0. Men i alla fall angriparen inga möjligheter att tvinga användare klickar på en särskilt utformad länk. Angriparen att övertyga användare att klicka på länken, vanligtvis med en enticement i ett e-post eller Instant Messenger-meddelande.

Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-084.
Mer Information
Viktigt
  • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsuppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
  • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språk Pack innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.
Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.
  • 3076895 MS15-084: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för Windows XML core services: 11 augusti 2015
  • 2825645 MS15-084: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för 2007 Microsoft Office Suite: 11 augusti 2015
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdateringHämta uppdateringar automatiskt.

Obs! RT för Windows och Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Windows Update endast för.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i Microsoft Security Bulletin MS15-084 som motsvarar versionen av Windows du kör.
Mer Information

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft XML Core Services 3.0 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3076895-x86.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 för alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
MSXML6-KB3076895-enu-x86.exe

För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista som stöds:
Windows6.0-KB3076895-x64.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista:
MSXML6-KB3076895-enu-amd64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte borttagning av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA, klicka på Kontrollpanelen och sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3076895
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft XML Core Services 3.0 i alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3076895-x86.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 för alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
MSXML6-KB3076895-enu-x86.exe

För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3076895-x64.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
MSXML6-KB3076895-enu-amd64.exe

För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 som stöds:
Windows6.0-KB3076895-ia64.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008:
MSXML6-KB3076895-enu-amd64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningWUSA.exe stöder inte borttagning av uppdateringar. Om du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA, klicka på Kontrollpanelen och sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3076895
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft XML Core Services 3.0 i alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3076895-x86.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 för alla 32-bitars utgåvor av Windows 7 som stöds:
MSXML6-KB3076895-enu-x86.exe

För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 7 som stöds:
Windows6.1-KB3076895-x 64

För Microsoft XML Core Services 6.0 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 7:
MSXML6-KB3076895-enu-amd64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, och sedan under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3076895
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft XML Core Services 3.0 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3076895-x 64

För Microsoft XML Core Services 6.0 för alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
MSXML6-KB3076895-enu-x86.exe

För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla Itanium-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 som stöds:
Windows6.1-KB3076895-ia64.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 för alla Itanium-baserade versioner av Windows Windows Server 2008 R2:
MSXML6-KB3076895-enu-amd64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, och sedan under Windows Update, klicka på Visa installerade uppdateringaroch välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3076895
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Windows 8 och 8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft XML Core Services 3.0 för alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3076895-x86.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 för alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8 som stöds:
MSXML6-KB3076895-enu-x86.exe

För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8 som stöds:
Windows8-RT-KB3076895-x64.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8 som stöds:
MSXML6-KB3076895-enu-x86.exe

För Microsoft XML Core Services 3.0 för alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3076895-x86.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 för alla 32-bitarsutgåvor av Windows 8.1 som stöds:
MSXML6-KB3076895-enu-x86.exe

För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
Windows8.1-KB3076895-x64.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 8.1 som stöds:
MSXML6-KB3076895-enu-x86.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även, klicka på installerade uppdateringar och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3076895
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft XML Core Services 3.0 i alla utgåvor av Windows Server 2012 som stöds:
Windows8-RT-KB3076895-x64.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 i alla utgåvor av Windows Server 2012 som stöds:
MSXML6-KB3076895-enu-x86.exe

För Microsoft XML Core Services 3.0 i alla utgåvor av Windows Server 2012 R2 som stöds:
Windows8.1-KB3076895-x64.msu

För Microsoft XML Core Services 6.0 i alla utgåvor av Windows Server 2012 R2 som stöds:
MSXML6-KB3076895-enu-x86.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningOm du vill avinstallera en uppdatering installerades av WUSA växeln /Uninstall installationen eller klicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även, klicka på installerade uppdateringar och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3076895
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

RT för Windows och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionDessa uppdateringar är tillgängliga via Windows Update endast.
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, System och säkerhet, Windows Updateoch sedan under Se även, klicka på installerade uppdateringar och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3076895

Microsoft Office 2007 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör Microsoft Office 2007 Service Pack 3:
msxml52007-kb2825645-fullfile-x 86-glb.exe
För Microsoft InfoPath 2007 Service Pack 3:
msxml52007-kb2825645-fullfile-x 86-glb.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 912203
Krav på omstartI vissa fall kräver den här uppdateringen inte någon omstart. Om filerna som krävs används kräver den här uppdateringen en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.

För att minska risken för att en omstart kommer att krävas, stoppa alla tjänster som berörs och Stäng alla program som kan använda de berörda filerna innan du installerar säkerhetsuppdateringen. Läs mer om orsakerna till varför du kan uppmanas att starta om Microsoft Knowledge Base-artikel 887012.
Information om borttagningAnvänd Lägg till eller ta bort program på Kontrollpanelen.
FilinformationFinns på Filinformation avsnittet
Verifiering av registretEj tillämpligt

Hash-filinformation

FilnamnSHA1-hashSHA256 hash
msxml52007-kb2825645-fullfile-x 86-glb.exeE4E818F834F7A93520F938BA2851603C2E15264F94592E3DDDE0E9A28BC8AC7F3BF1B0F904E26322CC0D17EBDA9A8C202A093D14
Windows6.0-KB3076895-ia64.msu6BD52774ED55EBFC480509FA4539054DAF7EA9DB058B768B2839E62D94BF61DE17FA61CAB22F1D96B05D20E552E7184D894E6397
Windows6.0-KB3076895-x64.msuC5EE548DE68654F028EF0FA2AC8280C6807B9D9CC11E0873A423D36F2150FEB142757CF007AAE7FF4CF02F2DA7B397CDBC33EA61
Windows6.0-KB3076895-x86.msu0A5020F8E15B01CFF1D8CD085B25923460CECFC42660F711FAD513EDB984CCE139BD30FF2FC90E0111042D5D065894E6DEFD25DF
Windows6.1-KB3076895-ia64.msuA6333C214493BFDB0B0DC1AE69B4EBBAC3BA6DA53E91A571930A14BEA90C5C22380CEAE6D4DFEB65D602E84B40953B58D4B485B4
Windows6.1-KB3076895-x 646A8FB82FA391D09A078B7F6D63A070A481D0750BE4866715BB1866800832D3355C1EA08F16A090CE2EBF3636CFC5DBAD2522BE46
Windows6.1-KB3076895-x86.msuB4E92BB314404801D2816C2D53B6449E654CE6BC254905B50E0FE4D265F801721264592D11C29BF9065A7F101122DF228E438C6B
Windows8.1-KB3076895-arm.msu06197DED083E19A9BF16D8F9754FC1544EEA152FDE333EAF430879D0284595F3AA39A8CAFDD7CABECD5B87CFD7262F1076990246
Windows8.1-KB3076895-x64.msu24498C2C6B322768636629F4FA65884696B35FE87A1CCBE3CA5E0B281366411F338DC5989123908D3D375E9809BF148F49EBD3C0
Windows8.1-KB3076895-x86.msu2C68ADB1F0CF7C444759E3DCE0468E98AFCD2D96CA2097E4AF45A8D278AF104F903E53BEBA95D55237EE58C4C434C54BBF9F007C
Windows8-RT-KB3076895-arm.msuC101A950AC266885594445FF2411BA377068E082A7C9D24F3082EC0FF395FA1B83405F5986B028A7B8F3D084A966C099B3230B95
Windows8-RT-KB3076895-x64.msu717FAE16466BBA4B0323189D2A3573DF61B10795DA7A1E3A2B5C73C1C392DFFA149E58467179B3261B21A4B45111DEA545DFE6F3
Windows8-RT-KB3076895-x86.msuD19CBA004640047D334E2948173B130D6D3FBAE050769FB19ADA4452151C80072F24BE8D031606310B472BAC835E482C2EBB0F7A

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

Egenskaper

Artikel-id: 3080129 – senaste granskning 08/13/2015 16:32:00 – revision: 1.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, 2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3, Microsoft Office Enterprise 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 Home Use Program, Microsoft Office Professional 2007, Microsoft Office Standard 2007, Microsoft Office Home and Student 2007, Microsoft Office Small Business 2007, Microsoft Office Basic 2007

  • atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3080129 KbMtsv
Feedback