MS15 092: Säkerhetsproblem i.NET Framework möjliggör behörighetshöjning: 11 augusti 2015

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3086251
Sammanfattning
Den här säkerhetsuppdateringen löser säkerhetsproblem i.NET Framework om Microsoft-som möjliggör behörighetshöjning om en användare kör ett skadligt program i.NET Framework. Mer information om problemet finns Microsoft Security Bulletin MS15-092.
Ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen
Följande artiklar innehåller ytterligare information om den här säkerhetsuppdateringen som gäller enskilda produktversioner. Artiklarna kan innehålla information om kända problem.
  • 3083185 MS15 092: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 på 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2: 11 augusti 2015
  • 3083184 MS15 092: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 på Windows 8 och Windows Server 2012: 11 augusti 2015
  • 3083186 MS15 092: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för.NET Framework 4.6 på Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Vista Service Pack 2 och Windows Server 2008 Service Pack 2: 11 augusti 2015

Information om distribution av säkerhetsuppdateringen

Windows Vista (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Vista som stöds:
NDP46-KB3083186-x86.exe
För.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras på stöds alla x 64-baserade utgåvor av Windows Vista:
NDP46-KB3083186-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör.NET Framework om Microsoft 4.6:
KB3083186_ * _ *-.NET Framework om Microsoft 4.6 MSP0.txt
KB3083186_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringarunder Windows Update och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3083186
Verifiering av registretFör.NET Framework om Microsoft 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Filnamn för säkerhetsuppdateringenFör.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras på alla 32-bitars utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds:
NDP46-KB3083186-x86.exe
För.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 Service Pack 2 som stöds
NDP46-KB3083186-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör.NET Framework om Microsoft 2.0 Service Pack 2:
Ej tillämpligt
För.NET Framework om Microsoft 4.6:
KB3083186_ * _ *-.NET Framework om Microsoft 4.6 MSP0.txt
KB3083186_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka sedan på säkerhet. Klicka på Visa installerade uppdateringar under Windows Update och välj från listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3086251
Verifiering av registretFör.NET Framework om Microsoft 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 7 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Innehåll i kommande Service PackUppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller den samlade uppdateringen.
Security update filnamn.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras på alla stöds i 32-bitars utgåvor av Windows 7 Service Pack 1:
NDP46-KB3083186-x86.exe
För.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras i alla x 64-baserade utgåvor av Windows 7 Service Pack 1 som stöds:
NDP46-KB3083186-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör.NET Framework om Microsoft 4.6:
KB3083186_ * _ *-.NET Framework om Microsoft 4.6 MSP0.txt
KB3083186_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update, klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3086251
Verifiering av registretFör.NET Framework om Microsoft 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows Server 2008 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Innehåll i kommande Service PackUppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller den samlade uppdateringen.
Security update filnamnFör.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras i alla x 64-baserade utgåvor av Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 som stöds:
NDP46-KB3083186-x64.exe
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Uppdatera loggfilenFör.NET Framework om Microsoft 4.6:
KB3083186_ * _ *-.NET Framework om Microsoft 4.6 MSP0.txt
KB3083186_ * _ * .html
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhetunder Windows Update, klickar du på Visa installerade uppdateringaroch välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3086251
Verifiering av registretFör.NET Framework om Microsoft 4.6:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Updates\Microsoft.NET.NET Framework 4.6\KB3083186
"ThisVersionInstalled" = "Y"

Windows 8 och 8.1 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Innehåll i kommande Service PackUppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller den samlade uppdateringen.
Security update filnamnFör.NET Framework om Microsoft 4.6 vid installation på Windows 8 för 32-bitarssystem:
Windows8-RT-KB3083184-x86.msu
För.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras på Windows 8 för x 64-baserade system:
Windows8-RT-KB3083184-x64.msu
För.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras Windows 8.1 för 32-bitarssystem:
Windows8.1-KB3083185-x86.msu
För.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras Windows 8.1 för x 64-baserade system:
Windows8.1-KB3083185-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa uppdateringshistorik och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3086251
Verifiering av registretFör.NET Framework om Microsoft 4.6:
Obs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

2012 för Windows Server och Windows Server 2012 R2 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Innehåll i kommande Service PackUppdatering för det här problemet kommer att ingå i framtida service pack eller den samlade uppdateringen.
Security update filnamnFör.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras på Windows Server 2012:
Windows8-RT-KB3083184-x64.msu
För.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras på Windows Server 2012 R2:
Windows8.1-KB3083185-x64.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 2844699
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelen, klicka på System och säkerhet, och under Windows Update klickar du på Visa uppdateringshistorik och välj från en lista med uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3086251
Verifiering av registretObservera att en registernyckel inte finns för att validera förekomsten av den här uppdateringen. Använda WMI för att upptäcka förekomst av den här uppdateringen.

RT för Windows och Windows RT 8.1 (alla utgåvor)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
DistributionFör.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras på Windows-RT:
3083184 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.
För.NET Framework om Microsoft 4.6 installeras Windows RT 8.1:
3083185 uppdatering är tillgänglig via Windows Update.
Krav på omstartJa, måste du starta om datorn när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen.
Information om borttagningKlicka på Kontrollpanelenoch klicka på System och säkerhet, klicka på Windows Updateoch sedan under Se även, installerade uppdateringar väljer du i listan över uppdateringar.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3086251

10 för Windows (alla versioner)

Referensregister

Följande tabell innehåller information om säkerhetsuppdateringen för detta program.
Security update filnamnFör alla 32-bitarsutgåvor av Windows 10 som stöds:
KB3081436-Win10-RTM-X 86-TSL.msu
För alla x 64-baserade utgåvor av Windows 10:
KB3081436-Win10-RTM-X 64-TSL.msu
InstallationsväxlarSe Microsoft Knowledge Base-artikel 934307
Krav på omstartDen här uppdateringen kräver inte en omstart. Installationsprogrammet slutar nödvändiga tjänster gäller uppdateringen och tjänsterna startas om. Om de nödvändiga tjänsterna inte kan stoppas av någon anledning, eller om vissa filer används, kommer den här uppdateringen kräver en omstart. Om detta inträffar visas ett meddelande om att starta om.
Information om borttagningOm du vill ta bort denna uppdatering med program och funktioner på Kontrollpanelen.
FilinformationSe Microsoft Knowledge Base-artikel 3086251
Verifiering av registretObs! En registernyckel finns inte för att validera förekomsten av den här uppdateringen.

Hash-filinformation

FilnamnSHA1-hashSHA256 hash
NDP46-KB3083186-x64.exe5DBB2EF7C8ED3061E6C5AB58C3DF15B8F78FD73CBF850AFC7E7987D513FD2C19C9398D014BCBAAEB1691357FA0400529975EDACE
NDP46-KB3083186-x86.exe3DCD27C411DCA9C597AAF33ADF152AF2FB36A1D841E675937D023828D648C7A245E19695ED12F890C349D8B6F2B620E6E58E038E
Windows8.1-KB3083185-arm.msu369EF428B79F538EF99AC21F91B28AFE9B62557DE123BAAF2EB4E92BEF420BCC6D5DE861ADAACF13E8FF2C2FAE45AFD25A74CA21
Windows8.1-KB3083185-x64.msu864EA0E76C9912C619C4904C3FEF85E8A4692B047F75909608907749C6B1DE4F1EE461AE937772145A0921B32AB8B78AF790A1BF
Windows8.1-KB3083185-x86.msu1F28F27D559C0403D92F1F6434976E6F91187D06359D741ED99A5B3E846221099C2AAA67C7A8B1E599E7597531A84806CE68D987
Windows8-RT-KB3083184-arm.msu91321AF416E297861D883BF5460F0D6ABD153A13899FA188297A7024B887A23AE03A648E57F7C2D95331F2D0A4AE79D15F8AC46F
Windows8-RT-KB3083184-x64.msuD9A1CBB1CCDDED94F1AAA4B2C8202B314B7723E46B685ECD2C996FF55265F53994FB53063A2665257FA194AFA2FC14C3974B574C
Windows8-RT-KB3083184-x86.msuC2D56AF98D2C147185737F2FD83133A9EDEE582CF59208F6E9C1E45C099F59E78D69C0354E2A9B9012BF345B7E3940FF1743A7B6

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3086251 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 12/03/2015 16:48:00 - ฉบับแก้ไข: 3.0

Microsoft .NET Framework 4.6

  • kbsecvulnerability kbsecurity kbsecbulletin kbfix kbexpertiseinter kbbug atdownload kbmt KB3086251 KbMtsv
คำติชม