MS15 097: Beskrivning av säkerhetsuppdatering för grafik-komponenten i Windows: 8 September 2015

Supporten för Windows Server 2003 upphörde 14 juli 2015

Microsoft upphörde med supporten för Windows Server 2003 den 14 juli 2015. Denna ändring påverkar dina programuppdateringar och säkerhetsalternativ. Läs om vad detta innebär för dig och hur du behåller skyddet.

VIKTIGT: Denna artikel har översatts av Microsofts programvara för maskin-översättning och möjligen efterredigerats via CTF-teknologi av Microsofts community istället för av en professionell mänsklig översättare. För att du på ditt eget språk skall få tillgång till samtliga Knowledge Base-artiklar erbjuder Microsoft både mänskligt översatta såväl som maskinöversatta artiklar samt artiklar som efterredigerats av en community. En maskinöversatt artikel likväl som en artikel som blivit efterredigerad av en community är dock inte alltid helt perfekt, då de kan innehålla misstag i ordförrådet, syntax- och grammatikfel. Microsoft är inte ansvarigt för några felaktigheter, misstag eller skador orsakade av felöversättningar eller för våra kunders bruk av innehållet. Microsoft uppdaterar ofta sin programvara för maskinöversättning samt de verktyg som förbättrar den maskinöversatta efterredigeringen.

Den engelska versionen av artikeln är följande: 3086255
Viktigt Den här artikeln innehåller information om hur du sänker säkerhetsnivån eller stänger av säkerhetsfunktioner på en dator. Du kan göra dessa ändringar för att lösa ett specifikt problem. Innan du gör ändringarna rekommenderar vi att du utvärderar vilka risker de medför i din miljö. Om du genomför den här lösningen bör du vidta lämpliga ytterligare åtgärder för att skydda datorn.
Sammanfattning
Förutom de ändringar som anges för de säkerhetsproblem som beskrivs i Microsoft Security Bulletin MS15-097, denna säkerhetsbulletin åtgärdar en uppdatering för försvar på djupet för secdrv.sys driver en drivrutin. Uppdateringen inaktiverar tjänsten för secdrv.sys-drivrutinen. Detta kan påverka möjligheten att köra vissa äldre spel.

Läs mer om säkerhetsproblem, Microsoft Security Bulletin MS15-097.
Mer Information
Viktigt
 • Alla framtida säkerhet och icke-säkerhetsinnehåll uppdateringar för Windows RT 8.1, 8.1 för Windows och Windows Server 2012 R2 kräver uppdatering 2919355 ska installeras. Vi rekommenderar att du installerar uppdateringen 2919355 på din dator som Windows RT 8.1, 8.1 för Windows eller Windows Server 2012 R2 så att du får framtida uppdateringar.
 • Om du installerar ett språkpaket efter installation av denna uppdatering, måste du installera om uppdateringen. Därför rekommenderar vi att du installerar alla språk Pack innan du installerar uppdateringen. Mer information finns i Lägga till språkpaket i Windows.

Kända problem i den här säkerhetsuppdateringen

 • Vissa program kan inte köras när du har installerat den här säkerhetsuppdateringen. (Till exempel vissa videospel inte fungerar.) Undvik det här problemet, kan du tillfälligt stänga tjänsten för secdrv.sys-drivrutinen genom att köra vissa kommandon, eller genom att redigera registret.

  Obs! När du inte längre behöver tjänsten körs rekommenderar vi att du stänger av tjänsten igen.

  Varning Lösningen kan göra datorn eller nätverket mer sårbara för angrepp från angripare eller skadliga program som virus. Vi rekommenderar inte den här lösningen, men vi lämnar informationen så att du kan implementera lösningen om du så önskar. Använd den här lösningen på egen risk.

  Om du vill göra detta skriver du följande kommandon vid en kommandotolk. Tryck på RETUR efter varje kommando.
  • Om du vill inaktivera den drivrutin service, skriver du följande kommando:
   sc config secdrv start= disabled
  • Om du vill ange förarens tjänst till manuell, skriver du följande kommando:
   sc config secdrv start= demand
  • Aktivera tjänsten för den drivrutinen (och inställd på automatisk), skriver du följande kommando:
   sc config secdrv start=auto
  • Om du vill starta tjänsten förarens manuellt skriver du följande kommando:
   sc start secdrv
  • Du manuellt stoppa tjänsten för förarens, skriver du följande kommando:
   sc stop secdrv
Viktigt Det här avsnittet, metoden eller aktiviteten innehåller instruktioner om hur du ändrar registret. Allvarliga problem kan dock uppstå om du ändrar registret felaktigt. Se därför till att du följer instruktionerna noga. För extra skydd, säkerhetskopiera registret innan du ändrar det. Du kan sedan återställa registret om det uppstår problem. För mer information om hur du säkerhetskopierar och återställer registret klickar du på följande artikelnummer och läser artikeln i Microsoft Knowledge Base:
322756Säkerhetskopiera och återställa registret i Windows


Eller så kan du redigera registret direkt. Gör så här:
 1. Klicka på Start, klicka på Kör, Skriv regedit i den öppen rutan och klicka sedan på OK.
 2. Leta upp och klicka på följande undernyckel i registret:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\secdrv
 3. Högerklicka på Startoch klicka sedan på Ändra.
 4. Gör något av följande i rutan data :
  • Typ 4 inaktivera den drivrutin och klicka sedan på OK.
  • Typ 3 Ange förarens tjänst till manuell och klicka sedan på OK.
  • Typ 2 Ange förarens tjänsten till automatisk och klicka sedan på OK.
 5. Avsluta Registereditorn.
Så här hämtar och installerar du uppdateringen

Metod 1: Windows Update

Den här uppdateringen är tillgänglig via Windows Update. När du aktiverar automatisk uppdatering, kommer uppdateringen hämtas och installeras automatiskt. Läs mer om hur du aktiverar automatisk uppdateringHämta uppdateringar automatiskt.

Obs! RT för Windows och Windows RT 8.1 är uppdateringen tillgänglig via Windows Update endast för.

Metod 2: Microsoft Download Center

Du kan hämta det fristående uppdateringspaketet via Microsoft Download Center. Följ installationsanvisningarna på sidan Hämta och installera uppdateringen.

Klicka på länken Hämta i tabellen nedan som motsvarar din version av Windows som du kör. Ta reda på om 32- eller 64-bitars version av Windows körs på datorn
Mer Information

Filinformation

EnglishUnited-staterna) versionen av den här programuppdateringen installerar filer med de filattribut som visas i följande tabeller. Datum och tider för dessa filer anges i koordinerade universella TimeUTC). Datum och tider för dessa filer på den lokala datorn visas i din lokala tid och med din aktuella sommartid timeDST) bias. Datum och tider kan dessutom ändras när du utför vissa åtgärder på filerna.

Filinformation för Windows Vista och Windows Server 2008

 • De filer som gäller en viss produkt, milestoneSPn), och tjänsten branchLDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.0.6002. 19xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2GDR
  6.0.6002. 23xxxWindows Vista SP2 och Windows Server 2008 SP2SP2LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
Obs! De MANIFEST files.manifest) och MUM-files.mum) som är installerade visas inte.

För alla x 86-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Secdrv.sys4.3.86.020 48024-Aug-201513:59x 86
Secdrv.sys4.3.86.020 48024-Aug-201514:00x 86

För alla x 64-baserade versioner av Windows Server 2008 och Windows Vista som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Secdrv.sys4.3.86.023,0402014-07-maj23:47x 64
Secdrv.sys4.3.86.023,0402014-07-maj23:51x 64

Filinformation för Windows 7 och Windows Server 2008 R2

 • De filer som gäller en viss produkt, milestoneRTM, SPn), och tjänsten branchLDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.1.7601. 18-xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.7601. 22-xxxWindows 7 och Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
Obs! De MANIFEST files.manifest) och MUM-files.mum) som är installerade visas inte.

För alla x 86-baserade versioner av Windows 7 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Secdrv.sys4.3.86.020 48024-Aug-201515:02x 86
Secdrv.sys4.3.86.020 48024-Aug-201515:03x 86

För alla x 64-baserade versioner av Windows 7 och Windows Server 2008 R2

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Secdrv.sys4.3.86.023,04003-Jun-201520:16x 64
Secdrv.sys4.3.86.023,04003-Jun-201520:16x 64

Filinformation för Windows 8 och Windows Server 2012

 • De filer som gäller en viss produkt, milestoneRTM, SPn), och tjänsten branchLDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.2.920 0.16 -xxxWindows 8 och Windows Server 2012RTMGDR
  6.2.920 0,20 xxxWindows 8 och Windows Server 2012RTMLDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
Obs! De MANIFEST files.manifest) och MUM-files.mum) som är installerade visas inte.

För alla x 86-baserade versioner av Windows 8

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Secdrv.sys4.3.86.020 48002-Jun-201214:32x 86
Secdrv.sys4.3.86.020 48002-Jun-201214:32x 86

För alla x 64-baserade versioner av Windows 8 och Windows Server 2012

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Secdrv.sys4.3.86.023,04002-Jun-201214:32x 64
Secdrv.sys4.3.86.023,04002-Jun-201214:32x 64

Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2 filinformation

 • De filer som gäller en viss produkt, milestoneRTM, SPn), och tjänsten branchLDR, GDR) framgår av undersöker versionsnumren som visas i följande tabell:
  VersionProduktMilstolpeVerksamhetsgren
  6.3.920 0.16 -xxxWindows 8.1 och Windows Server 2012 R2RTMGDR
 • GDR-verksamhetsgrenar innehåller endast de korrigeringar som är vitt spridda för att adressera vanliga och kritiska problem. LDR-verksamhetsgrenar innehåller snabbkorrigeringar utöver brett utgivna korrigeringar.
Obs! De MANIFEST files.manifest) och MUM-files.mum) som är installerade visas inte.

För alla x 86-baserade versioner av Windows 8.1 som stöds

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Secdrv.sys4.3.86.020 48018-Jun-201312:25x 86

För alla x 64-baserade versioner av Windows 8.1 och Windows Server 2012 R2

FilnamnFilversionFilstorlekDatumTidPlattform
Secdrv.sys4.3.86.023,04018-Jun-201314:48x 64

Skaffa hjälp och support för den här säkerhetsuppdateringen

Hjälp för att installera uppdateringar: Stöd för Microsoft Update

Säkerhetslösningar för IT-proffs: TechNet Security felsökning och Support

Hjälp för att skydda din Windows-dator från virus och skadliga program: Lösning för virus och Säkerhetscenter

Lokal support enligt ditt land: Internationellt stöd
skadlig angripare utnyttja

Varning: Den här artikeln har automatöversatts

คุณสมบัติ

รหัสบทความ: 3086255 - การตรวจสอบครั้งสุดท้าย: 09/11/2015 23:32:00 - ฉบับแก้ไข: 2.0

Windows Server 2012 R2 Datacenter, Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Essentials, Windows Server 2012 R2 Foundation, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1, Windows RT 8.1, Windows Server 2012 Datacenter, Windows Server 2012 Standard, Windows Server 2012 Essentials, Windows Server 2012 Foundation, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8, Windows RT, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows 7 Service Pack 1, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Vista Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2

 • kbregistry atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability kbmt KB3086255 KbMtsv
คำติชม